လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကား ႏိုင္ငံေရးပြတ္တိုက္မႈ ျပန္အရွိန္ျမင့္


ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း လိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဟု သမၼတ႐ုံးကဆိုသည္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း လိုက္ေသာ ဥပေဒ ၈ ခုသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ မညီၫြတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ရာ ယခင္က ရွိၿပီးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အၾကား ႏိုင္ငံေရးပြတ္တိုက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္း ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအနက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ  ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒတို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပ အဆံုးအျဖတ္ခံယူမည္ဟု ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈသည္ လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ျပႆနာ မီးထြန္းရွာသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ ပဋိပကၡရွိေနၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို သိရွိနားလည္ပါေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက သံုးသပ္သည္။

“ျပႆနာကို မီးထြန္းရွာတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ တယ္။ ဥပေဒေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီ ဘူးလို႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ ခံု႐ံုးက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ၾကေသးတာ ေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတၾကားမွာ ပဋိပကၡက ေတာ့ ရွိေနတယ္။  တကယ္ပဲ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္း တဲ့ ဥပေဒေတြက အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ ေတာ့ တမ်ိဳးေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးကလည္း မညီဘဲ မလုပ္ဘူး။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ ေအာင္ျမင့္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲလာ တဲ့သူဗ်။ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ပိုသိလိမ့္မယ္။ မညီဘဲ နဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မလုပ္ဘူး။ ခံု႐ံုးက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဘက္က လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္မွာေပါ့” ဟု ဦးလွေဆြက ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး က လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ဆံုးျဖတ္ပါက ယင္းဥပေဒ မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ အေျခခံဥေပဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမ်ားကိ မလိုအပ္ဘဲ ခံု႐ံုးတင္ျပျခင္း သည္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို အရွိန္ျမင့္ တက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ရင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီေတြက ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေတာ့ ျပ႒ာန္းတာပဲေလ။ သမၼတက ဥပေဒေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ညီ၊ မညီ စိစစ္ဖို႔ တင္ျပတယ္ ဆိုရင္ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပဲေလ။ တင္လို႔ရတယ္။ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ ေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္။ အဓိက အသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေနၾကၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပဲ။ တရားေသ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေတာ့ သမၼတဘက္က လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္း မြန္တဲ့ လကၡဏာတရပ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ခံု႐ံုးကို လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို တင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြက တင္းမာမႈျဖစ္ လာႏိုင္တယ္။ ပဋိပကၡဘက္ကိုဦးတည္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ မႈေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ တိုက္ခိုက္တဲ့သေဘာမပါ ေစခ်င္ဘူး” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၇၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ေသာ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ား ပါရွိၿပီး ယင္းစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္း အခြင့္အာဏာသည္ လႊတ္ေတာ္ထံတြင္ရွိေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

“လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သမၼတမွာ ဥပေဒေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီ၊ မညီ ခံု႐ံုးကို တင္ျပ ဆံုးျဖတ္ခိုင္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္။ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ လုပ္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တဖက္နဲ႔ တဖက္က ျပည္သူအတြက္ လုပ္ၾကတာဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရး ရွိထားတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ား သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ စိစစ္မႈသည္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေသာ ဓေလ့ျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကား ပဋိပကၡအျဖစ္ ႐ႈျမင္လွ်င္ မွားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အရင္တုန္းက ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ အျငင္းအခုန္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အာဏာရွင္က အဆံုး အျဖတ္ေပးတာ။ ဦးသန္းေရႊက အဆံုးအျဖတ္ေပး လိုက္ရင္ မွန္မွန္ မမွန္မွန္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အဲဒါက အတည္ပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဥပေဒေတြျပ႒ာန္း ရမယ္။ အစိုးရကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ ဆန္႔က်င္လို႔ မရဘူး။ တရားစီရင္ေရးကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ စီရင္လို႔မရဘူး။ ဒါေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးဆိုတာနဲ႔ ထိန္းတယ္။ ဒီခံု႐ံုးက အဆံုးအျဖတ္က အဓိကပဲ။ အျငင္းအခံုဆိုတာရွိမွာပဲ။ အဲဒါကို ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးေရႊမန္း ပဋိပကၡ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ ပြတ္တိုက္မႈလို႔ ျမင္ရင္ မွားမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဥပေဒျပဳေနမွာပဲ။ ငါမွန္၊ သူမွန္တယ္  ျငင္းၾကမွာပဲ။ က်ေနာ့္သေဘာအရဆိုရင္ သမၼတက ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြနဲ႔ မညီ ပါဘူးဆိုၿပီး ခံု႐ံုးကိုတင္တာက မွန္တယ္” ဟုဦးရဲထြန္း က ေျပာသည္။

သမၼတ႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက အစိုးရက ဥပေဒမ်ားကို ခံု႐ံုးတင္ျပျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ခံု႐ံုးသည္ ၄င္း၏တာဝန္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရး တင္ျပလာ ရင္ သမၼတဘက္က ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ေျပာ႐ံု ေလာက္နဲ႔ပဲ ရပ္ပစ္လိုက္တာ။  ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ ၾကားကဝင္ထိန္းေပးရမွာက ခံု႐ံုးပဲ၊ သမၼတ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲ ေနတာကို ခံု႐ံုးကဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ။ ဘယ္ေလာက္ မွန္ကန္မလဲဆိုတာေစာင့္ၾကည့္မယ္၊ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥ ေတြမွာ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ယူဆ ခ်က္ေတြက တရားဝင္ မဟုတ္ဘူး။ ခံု႐ံုးကသာ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ။ ခံု႐ံုးအသစ္က ခုခ်ိန္ထိ အလုပ္လုပ္တာမေတြ႕ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားစီရင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ ရွိေနတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခံု႐ံုးသည္ ျပည္သူေတြေပးတဲ့ လစာကိုယူၿပီး ဘာအလုပ္လုပ္မွ မလုပ္ ဘူး။ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၃ ဦး၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္က ၃ ဦးနဲ႔ သမၼတက ၃ ဦးေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ မဲစနစ္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္ သမၼတက ႐ံႈးမယ့္အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္ဟု ဆိုေသာကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပြတ္တိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက အစိုးရတင္ျပခ်က္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ ဟု ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုး အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရသည္အထိ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

Irrawaddy ဧရာ၀တီ သတင္း

ဆီးရီးယား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ယာယီအစိုးရထူေထာင္ဖို႔ သေဘာကဲြ

ဆီးရီးယားအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ Monzer Akbik (လယ္) ကုလဌာနခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ သတင္းသမားမ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္။ (ဇန္နဝါရီလ ၂၇၊ ၂၀၁၄)

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ၾကားျဖတ္အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးကို အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကဖို႔အတြက္ တနလၤာေန႔မွာ အစိုးရနဲ႔အတိုက္အခံတို႔ စတင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဆက္ၿပီးညႇိႏႈိင္းမရတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဆီးရီးယားအစိုးရရဲ႕ မူဝါဒေၾကညာခ်က္ဟာ Geneva ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ မူေဘာင္ ျပင္ပမွာ ေရာက္ေနၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းဖို႔ ကိစၥကိုလည္း ေျပာမထားဘူးဆိုၿပီး ဆီးရီးယားအတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပယ္ခ်တာပါ။ ဆီးရီးယားအစိုးရ ညႇိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း အၾကမ္းဖက္ေရးကိစၥနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ လာၾကတာျဖစ္ၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးနဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ ဆီးရီးယား ဒုႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Faisal Mekdad က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီမွာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး မစၥတာ Lakhdar Brahimi က ဒီစည္းေဝးပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆီးရီးယားသမၼတ Bashar al-Assad အာဏာကို လက္လႊတ္ေပးၿပီး ၂၀၁၂ က ပထမဆံုး Geneva ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက ရရွိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းရမယ္လို႔ အတိုက္အခံဘက္က ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေမရိကန္အစိုးရကေတာ့ ကုလသမဂၢေထာက္ပံ့ေရး ယာဥ္တန္း Homs ၿမိဳ႕ထဲ ခ်က္ခ်င္းဝင္ခြင့္ျပဳဖို႔နဲ႔ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာခြင့္ျပဳဖို႔ ေတာင္းဆိုသြားပါတယ္။

VOA Burmese News

The Irrawaddy အမွတ္ ၄ ကို အြန္းလုိင္းက ဖတ္ႏုိင္ပါၿပီ


The Irrawaddy Weekly Journal အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၄ ကို download လုပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းမွာ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း ျဖန္႔ခ်ိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါတယ္။

 အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း ျပည္တြင္းမွာ ျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့ ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ထုတ္ေဝတဲ့ ဂ်ာနယ္ကုိ အြန္လိုင္းကေန ေအာက္ေဖာ္ျပတဲ့ လင့္ကတဆင့္ Download လုပ္ၿပီး ဖတ္ႏုိင္ၾကပါၿပီ။
ေရြးေကာက္ပဲြရက္ေရႊ႕ဖို႔ ထုိင္းအာဏာရပါတီ ျငင္းဆို

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံမယ့္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္လုပ္ေနမႈကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကစဥ္။ (ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄)

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လေလာက္အတြင္း လမ္းမေတြေပၚမွာ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရာက မတည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔ ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ေစာက်င္းပဖုိ႔ အစုိးရက စီစဥ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အနည္းဆုံး တစ္လေလာက္ ေနာက္ဆုတ္ေပးဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းတာဟာ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆုိင္ရာ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးက ၿပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာေန႔မွာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နဝါရဲ႕ အာဏာရ Puea Thai ပါတီအႀကီးအကဲက အဲဒီလုိ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ တနလၤာေန႔မွာပဲ ပယ္ခ်လုိက္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နဝါနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ အဂၤါေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ရာထူးကဆင္းေပးၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ေကာင္စီကုိ အစုိးရအာဏာေတြ လႊဲေျပာင္းေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ့ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြ သီတင္းပတ္ေတြနဲ႔ခ်ီ ျဖစ္ေပၚၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလအေစာပုိင္းမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာက်င္းပဖုိ႔ အဆုိျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

VOA Burmese News

လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ ၃၃ စံုတြဲ မဂၤလာပြဲနဲ႔ Grammys ဆုရွင္ေတြ

 ဓာတ္ပံု- Yahoo

ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Grammys ဆုရွင္
ေတြနဲ႔အတူ  တမူ ထူးထူးျခားျခား စည္ကားတဲ့ ပြဲတခုကေတာ့ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ ၃၃ စံုတြဲရဲ႕ တၿပိဳင္တည္း မဂၤလာပြဲပါ။

နာမည္ႀကီးအဆုိေတာ္  Macklemore & Ryan Lewis တို႔ စံုတြဲ သီခ်င္း သီဆုိမႈမွာ အဆုိေတာ္ Mary Lambert ကလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္အားျဖည့္ခဲ့ၿပီး အလြန္စည္းကားတဲ့ ပြဲႀကီးတခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Macklemore ကေတာ့ လိင္တူခ်စ္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို စပ္ဆုိထားတဲ့ Same Love ဆုိတဲ့သီခ်င္း နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး Queen Latifah က စံုတြဲေတြကို လက္ထပ္လက္စြပ္လဲၾကဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္ မက္ေဒါနားဟာ အျဖဴေရာင္ဝတ္စံုနဲ႔ ေပၚထြက္လာၿပီး Open Your Heart ဆုိတဲ့ သီခ်င္းနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔က အဲဒီထူးျခားတဲ့ ပြဲဟာ လိင္တူ ခ်စ္သူေတြကုိ မုန္းတီးစိတ္ေတြ ပေပ်ာက္ေရးအထူးအစီအစဥ္ တခုလုိ ပါပဲ။

Daft Punk ၊ ေပါလ္ဝီလ်ံတုိ႔ကလည္း အေကာင္းဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ၾကတဲ့ အလြန္စည္ကား တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။အိမ့္သံစဥ္ ~
Irrawaddy ဧရာ၀တီ သတင္း

ရန္ကုန္-အန္ေကာ၀ပ္ ကုန္းလမ္းဘတ္စ္ကား ခရီးစဥ္စတင္


ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ကေန ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ အန္ေကာ၀ပ္ဘုရားေက်ာင္းထိ ကုန္းလမ္းခရီး ဘတ္စ္ကားနဲ႔ စတင္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီလို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ VEGA Travel ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ကေန ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမဳိ႕ကတဆင့္ အန္ေကာ၀ပ္ဘုရားေက်ာင္းရွိရာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဆီရမ္ယိပ္ျမဳိ႕ထိ ကုန္းလမ္းခရီးစဥ္ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ အလည္အပတ္ သြားလိုသူေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ စေပးေနတာလို႔ VEGA Travel ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီက လက္မွတ္အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာပါတယ္။

“ရန္ကုန္ကေန မနက္ ၆ နာရီေလာက္ စထြက္တယ္။ ညေန ၄ နာရီဆုိရင္ ျမ၀တီဘက္ကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ညဘက္ ၁ နာရီ ၂ နာရီေလာက္ ခဏနားၿပီး ဟုိဘက္ ျမ၀တီကေန ဘန္ေကာက္ကိုတက္တဲ့ ကားရွိတယ္။ သူက ည ၇ နာရီ ၈ နာရီေလာက္ စထြက္တယ္။ မနက္ ၅ နာရီေလာက္ ဘန္ေကာက္ကုိ ေရာက္တယ္။ ဘန္ေကာက္မွာ တည အိပ္ၿပီး ေနာက္ေန႔ အန္ေကာ၀ပ္ကုိ သြားခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ စီစဥ္ေပးတယ္။ တုိက္ရုိက္ သြားခ်င္တဲ့သူေတြကုိလည္း အန္ေကာ၀ပ္ကားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ျဖည့္ေပးတယ္။ အဲအတြက္ ရန္ကုန္မွာ ပုိက္ဆံရွင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ဟုိဘက္ျခမ္းအထိ လက္မွတ္ေတြ ၀ယ္ေပးထားတာ။ ဧည့္သည္က လက္မွတ္ထုတ္ၿပီး ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကေန စစီးရုံပဲ။”

ရန္ကုန္မွ ျမ၀တီထိ အဆင့္ျမင့္ မွန္လံုကားငယ္ေတြနဲ႔ ေျပးဆြဲမွာ ျဖစ္ၿပီး မဲေဆာက္- ဘန္ေကာက္ခရီးကိုေတာ့ အဆင့္ျမင့္မွန္လံု ၂ ထပ္ဘတ္စ္ကားႀကီးေတြနဲ႔ စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားခႏႈန္းထားေတြကေတာ့ ရန္ကုန္မွ ဘန္ေကာက္ထိ ၁ ေၾကာင္းကို ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၅ ေသာင္းခြဲ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ကေန အန္ေကာ၀ပ္ထိ က်ပ္ေငြ ၆ ေသာင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စ္ပို႔ လက္၀ယ္ရွိရာမွာ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာေၾကးနဲ႔ တည္းခိုခေတြကေတာ့ ခရီးသည္က သီးျခားေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းဗီဇာေၾကးအတြက္ေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ နဲ႔ ၀န္ေဆာင္ခ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၅ ေထာင္ေပးၿပီး ကုမၸဏီက တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကိုယ္လည္း ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ကေန အန္ေကာ၀ပ္ထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က VEGA Travel ရံုးက လက္မွတ္အေရာင္း တာ၀န္ရွိသူ ခြန္ဆာရာက ခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

“ဧည့္သည္က ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္ကို လာရမယ္။ ဘန္ေကာက္ကေနၿပီးမွ ကေမာၻဒီးယားကုိ ကားနဲ႔ ျပန္သြားရမယ္။ တုိက္ရုိက္ေတာ့ သြားလို႔ မရဘူး။ ျမန္မာျပည္သားေတြက ဗီဇာမလုိဘူးေလ။ ထုိင္းတခုကုိပဲ ဗီဇာယူလာရုံပဲ။ ကေမာၻဒီယားကုိေတာ့ ဟုိမွာ on arrival visa ေပးတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ဗီဇာေၾကး ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ေပးရတာေပါ့။ ဗီဇာ ဒီကေနၿပီး တခါတည္း ေလွ်ာက္စရာမလုိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဟုိေရာက္ရင္ေတာ့ ဗီဇာက ေဒၚလာ ၃၀ ေပးရတယ္။ အဲဒါက ဟုိေရာက္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ေပးေပါ့။”

ဘတ္စ္ကား ခရီးစဥ္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ ခန္႔မွန္းေခ် ရန္ကုန္ – ျမ၀တီ ၁၀ နာရီခန္႔ – မဲေဆာက္မွ ဘန္ေကာက္ ၉ နာရီခန္႔နဲ႔ဘန္ေကာက္မွ အန္ေကာ၀ပ္ထိ ၈ နာရီခန္႔ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ေမာ္လၿမဳိင္နဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕ေတြကေန ဘန္ေကာက္နဲ႔ အန္ေကာ၀ပ္ကို ခရီးသြား လိုသူေတြ အတြက္လည္း သီးျခား ၀န္ေဆာင္ခေတြနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမ၀တီ၊ ဘားအံ၊ ေမာ္လၿမဳိင္၊ ထား၀ယ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ က်ဳိက္ထီးရိုးနဲ႔ ပုဂံၿမိဳ႕ေတြကို သြားေရာက္ လည္ပတ္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ေတြအတြက္လည္း VEGA Travel က ကုန္းလမ္းခရီးစဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB Burmese

ႏွလံုး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဓာတ္စာႏွလံုး ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါ ။ ။ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း ေရာဂါဟာ ေသြးလႊတ္ေၾကာ၏ နံရံေပၚမွ အဆီ၊ ကိုလက္စထေရာႏွင့္ ေသြးခဲမ်ား စုပံု၍ ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအစုအပံုေၾကာင့္ ေသြးေၾကာနံရံ က်ဥ္းေျမာင္း အားနည္းေစသည္။

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေသြးေၾကာ နံရံေပါက္သည္ အထိ ျဖစ္ကာ ေသြးလႊတ္ေၾကာ အဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ ပိတ္ဆို႔လာႏိုင္သည္။

ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း ။ ။ ေလသင္တုန္း ျဖတ္ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ဆီသို႔ ေသြးပို႔လႊတ္ ေနေသာ ေသြးလႊတ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသြးလႊတ္ေၾကာ လွည့္ပတ္မႈ ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ေျခေထာက္နာျခင္း ။ ။ ႏွလံုးညႇစ္အား ေကာင္းေသာ ေသြးထဲ၌ အဆီပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျခေထာက္မ်ား ေအးစက္ၿပီး ေျခေခ်ာင္းေတြ ပုပ္ပြလာလွ်င္ ေသြးေၾကာငယ္ အသစ္ ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ ကိုယ္လက္ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ျခင္းက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။

႐ုတ္တရက္ ႏွလံုး တိုက္ခုိက္ခံရျခင္း ။ ။႐ုတ္တရက္ ႏွလံုး တိုက္ခိုက္ ခံရျခင္းသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ေတြ႕ရသည့္ လကၡဏာမွာ ရင္ဘတ္၌ မိနစ္ပိုင္း (နာရီပိုင္း) ေအာင့္လာျခင္းပင္။ ေခြၽးထြက္မ်ားလာၿပီး အသားအေရပါ မြဲေျခာက္ေျခာက္ ျဖစ္လာသည္။ အက္စပရင္ႏွင့္ ေသြးခဲျခင္းကိုသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကုသႏုိင္သည္။

ႏွလံုးညႇစ္အား မေကာင္းျခင္း ။ ။ ႏွလံုးညႇစ္အား မေကာင္းျခင္းမွာ Heart attach ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏွလံုးမွာ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ အတြက္ ႏွလံုးၾကြက္သား ပ်က္စီးကာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕တတ္သည္ ကေတာ့ ေမာပန္းျခင္း၊ ေျခခ်င္းဝတ္ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴ က်ပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚေသာ ႏွလံုးရပ္ျခင္းမွာ ေဝဒနာရွင္သည္ အသက္ရွဴက်ပ္ၿပီး ပါးစပ္က အျမႇဳပ္ထလာသည္။ ဆီးရႊင္ေဆးႏွင့္ ACO Whihter ႏွင့္ ကုသႏုိင္တယ္။(ေအစီအီးအင္ ဟာတာေက)

ဘယ္လို အစာေတြ စားေသာက္သင့္သလဲ ။ ။ သၾကားစားသံုးမႈ ကန္႔သတ္ပါ။ သၾကားလံုး၊ ေရခဲမုန္႔၊ ဆိုဒါ အခ်ဳိရည္ မေသာက္ပါႏွင့္။

အဆီ စားသံုးမႈ ကန္႔သတ္ျခင္း ။ ။ ေထာပတ္၊ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ စသည့္ အဆီပါေသာ အသား၊ ဘီစကြတ္မုန္႔၊ ေၾကာ္ထားသည့္ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

ႏွလံုး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ အဆီမ်ား ။ ။ မျပည့္ဝဆီမွ လြဲ၍ က်န္အဆီမ်ား၊ စားစရာႏွင့္ စားသံုးဆီထဲတြင္ ႏွလံုး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီေသာ အဆီမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ႏွလံုး က်န္းမာေရး အတြက္ အဆီထုတ္ၿပီး ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း (ဒိန္ခ်ဥ္၊ ဒိန္ခဲ)မွာ ကယ္လ္ဆီယမ္နဲ႔ အသားဓာတ္ ေပါၾကြယ္လို႔ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးလို႔ အစားအေသာကနည္းနဲ႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္တယ္။

အႀကံျပဳခ်က္ ။ ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ ပံုမွန္ ဘီအမ္အိုင္(၁၈ ဒသမ ၉ - ၂၄ ဒသမ ၉) အတြင္း ရွိရမည္။ (ဘီအမ္အိုင္ ဆိုတာ အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္ကို အျမင့္မီတာ ႏွစ္ထပ္ကိန္းနဲ႔ စား၍ ရေသာ ကိန္းျဖစ္တယ္) ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း(အေျပး၊ လမ္းလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) လုပ္ရမယ္။ အစားအစာကို မ်ားမ်ား စားမယ့္အစား အစာနည္းနည္းနဲ႔ အႀကိမ္မ်ားမ်ား စားရမယ္။ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေၾကာ္နဲ႔ သစ္သီးမ်ား စားေပးရမယ္ ။ ။

ျမ၀တီ

ခ်င္းလူမ်ိဳး ႏွင့္ နာဂ လူမ်ိဳး မတူညီေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္မည္သူသူထက္လြင္
====================================
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ။ ။ နာဂ တိုင္းရင္းသားမ်ားစုေပါင္း ၍ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူ ရာတြင္ လူမ်ဳိးမွားယြင္းမႈမရွိ ေစေရးအတြက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးႏွင့္ နာဂလူမ်ဳိး မတူညီေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစာတမ္းဖတ္ ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

““နာဂလူမ်ဳိးနဲ႔ ခ်င္းလူမ်ဳိး က လူမ်ဳိးခ်င္းမတူပါဘူး။ သီး ျခားစီပါ။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ဖို႔ ကုတ္နံပါတ္ယူရင္ လဲ အဲဒီအတိုင္းလုပ္ရမယ္။ ခ်င္းေအာက္ထဲမွာ ၀င္သြားလို႔ မျဖစ္ဘူး။ နာဂတုိင္းရင္းသား ေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ နစ္ နာမႈေတြျဖစ္လာမယ္။ အဲဒီအ ေၾကာင္းေတြ ကိုရွင္းလင္း ဖို႔ သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲေနာက္လမွာ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္””ဟု နာဂစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအ သင္းမွ ဦး႐ႈေမာင္က ေျပာ သည္။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လူမ်ဳိးခ်င္းတူညီသည္ ဟု ယူဆ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ နာဂလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား နစ္ နာမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ စာတမ္းဖတ္ပြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္ သည္။

““ခ်င္းနဲ႔ နာဂ တူသြားရင္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခ်င္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ပဲ ၀င္ ၿပိဳင္လို႔ရမယ္။ နာဂအမတ္ေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ခက္ခဲ သြားလိမ့္မယ္။ ခ်င္းနဲ႔ နာဂမ တူလို႔ကုိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသေတြရထားတာပါ””ဟု နာဂတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ နာဂတိုင္းရင္း သားမ်ား၏ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစာတမ္း ဖတ္ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group

တ႐ုတ္ ေရႊဂက္စ္ ပိုက္လိုင္း လုံၿခံဳေရး စိုးရိမ္စရာ မရွိဟု အစိုးရ ေျပာ


ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခု ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရေသာ ျမႇဳပ္လက္စ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း (ဓာတ္ပုံ – ကုိစိုး / ဧရာ၀တီ)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔(ဂက္စ္)ပိုက္လိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ လုံၿခဳံမႈအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပရာ စိုးရိမ္စရာ မရွိဟု အစိုးရ က တုံ႔ျပန္ ရွင္းလင္းသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကြ်န္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က “သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ား၊ ၿခံေျမ၊ လယ္ေျမ၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းေဝးေစေရး လုံၿခဳံမႈ အကာအကြယ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိ”ေမးျမန္းရာ စြမ္း အင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဒု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး က အႏၱရာယ္ မရွိဟု ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ထူး က“ပိုက္လိုင္း၏ အရွည္ႏွင့္ ပို႔လႊတ္မည့္ ဓာတ္ေငြ႔ ထုထည္ ပမာဏ၏ ဖိအား အေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ အနက္ ၆ ေပတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေၾကာင္း”ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ဒု ဝန္ႀကီး၏ ေျဖဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းရာ၌ ေျမႀကီး ထဲသို႔ ၁၅ ေပ အနက္ျမႇဳပ္ႏွံကာ၊ အသုံးျပဳရမည့္ ပိုက္၏ အထူသည္လည္း ၃ လက္မ ရွိရမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ သိရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴ-တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္းအား ေျမႀကီးထဲ၌ ၅ ေပမွ ၆ ေပအထိသာ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ပိုက္လိုင္း အထူမွာလည္း ၁ လက္မခြဲသာ ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ-တ႐ုတ္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေဖာက္လုပ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ပိုက္မ်ား ကြဲထြက္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳက်ျခင္း၊ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနရာ ၁၀ ခုခန္႔တြင္လည္း စမ္းသပ္ ကာလအတြင္း အက္ကြဲ ေပါက္ထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လြန္စြာဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ဆိုးရြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပါက္ေပါက္ခဲ့သည့္ အတြက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာမည္ကုိ ပိုက္လိုင္းတေလ်ွာက္ ေနထိုင္ ၾက သည့္ ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိလည္း ေမးျမန္းခဲ့ သည္။

ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာ မလိုအပ္ဟု အစိုးရ၏ ေျပာဆိုမႈသည္ တာဝန္မဲ့သည့္ ေျပာဆိုမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းကလည္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ ၍ အေသးစား ေပါက္ကြဲမႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အမ္းေဒသခံ တခ်ဳိ႕က ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာသည္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်းရြာ ေဒသခံတဦး က “က်မတို႔ ေဒသက တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ၂ ေပ ၃ ေပေလာက္ပဲ ျမႇဳပ္ထား ပါတယ္၊ တကယ္လို႔ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ရင္ က်မတို႔ ေျပးဖို႔ အခ်ိန္ရလိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဒသခံေတြကလည္း ဘာမွ နားမလည္ေတာ့ ပိုၿပီး စိုးရိမ္ၾကတာေပါ့၊ တရက္ရက္ ေပါက္ကြဲမႈႀကီး ျဖစ္လာမလားဆိုတာပဲ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပိုက္လိုင္း တေလွ်ာက္၌ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ၿပိဳက်ျခင္း၊ ေျမႀကီး တုန္ခါျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း၌လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂက္စ္မ်ား မပို႔လႊတ္ခင္က ျမၺဳပ္ႏွံထားသည့္ ပိုက္လိုင္းသည္ ဂက္စ္ပို႔လႊတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျမႀကီးအေပၚသို႔ ေပၚထြက္လာၿပီး ထိုမွ တဆင့္ ဓာတ္ေငြ႔ ယိုစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ေနထိုင္ သည့္ ျပည္သူမ်ားကလည္း စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္က ဆိုသည္။

ဂက္စ္ပုိက္လိုင္း စတင္ရာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနရာတခ်ဳိ႕၌ ပိုက္လိုင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းသည္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ လူမႈကြန္ရက္မွ ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးထြန္းလြင္ က ေျပာသည္။

“ေတာင္ကုန္းေပၚက တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာပဲ ၅ ေပ၊ ၆ ေပ ေလာက္ျမႇဳပ္ထားတယ္၊ ေျမျပန္႔က ေနရာတခ်ဳိ႕မွာဆိုရင္ စူးတံနဲ႔ထိုး ၾကည့္ ရင္ေတာင္ ပုိက္လိုင္းကုိ ထိႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ေတြ႔ေနရပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းလြင္ က ဆိုသည္။

ဒု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ပိုက္လိုင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုရာတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ မီးသတ္စခန္းမ်ား၊ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ထားရွိေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ ျဖစ္ေပၚလာပါက အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆးဝါးကုသေရး၊ မီးသတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွတဆင့္ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔ကုိ ျဖတ္သန္း၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၌ အဆုံးသတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ေကာင္းက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္း သား အမ်ားစု၏ ကန္႔ကြက္ျခင္း ခံထားရသည့္ စီမံကိန္းတခုျဖစ္သည္။
irrawaddy

သင္ေခ်ာင္းရုိက္ခံေနရၿပီလား ??


အၿဖစ္မ်ားလာေနတဲ့ ေရခ်ိဳးခန္း၊အိမ္သာေတြထဲက မိန္းမသားမ်ား၏
၀တ္လစ္စလစ္ပံုမ်ားကို ခိုးရိုက္ႀကကာ အင္တာနက္ သုိ႕ တင္ေနႀကတာ
ကုိစိတ္မေကာင္း ဖြယ္ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။

အဆုိပါကိစၥမ်ား မၿဖစ္ေပၚေစရန္ တာစီးဖုိ႕ မလြယ္ကူေပမဲ့ အတက္
ႏုိင္ဆုံး ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္အခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိေနပါတယ္။

(၁) မိန္းကေလးမ်ား ေရခ်ိဳးေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္ေရခ်ိဳးခန္းကို
ေရမခ်ိဳးခင္ လုံျခံဳမူ႕ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျပီးမွသာ ေရခ်ိဳးဖို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

(၂) ဟုိတယ္ ( သုိ႕မဟုတ္) အမ်ားသုံးေရအိမ္ ၿဖစ္ပါက ေရဆြဲေမာင္းတံမ်ား၊
စကၠဴလိပ္မ်ား၊ မီးလုံးမ်ား ၊ ပန္းအုိးမ်ား ၊ တခါးေလာ့ခ်တံမ်ား၊ ပုိစတာမ်ား ၊ ပစၥည္းခ်ိတ္တံမ်ား စသည္တုိ႕တြင္ လွ်ုဴီ႕၀ွက္ထားတက္ ႀကသည္။

(၃) တံခါးဂ်က္ ေကာင္းမေကာင္း၊အကာအရံ လုံမလုံ၊ တိုက္ခန္းၿဖစ္ေနရင္
ေတာင္မွ အေပါက္ေဖါက္ ထားလား၊ အတြင္းက မျမင္ေအာင္ အျပင္ကမွ
ျမင္နိုင္ေအာင္ အေပါက္ေဖါက္ထား သလား၊ ေခါင္မိုးရွိတယ္ ဆိုရင္ ေတာင္
အမိုးနဲ႕ အကာအၾကား လက္လ်ွိဴလို႕ ရနိုင္လားဆိုတာေသခ်ာ စစ္ေဆးျပီးမွသာ
ေရခ်ိဳးၾက တာ အေကာင္းဆုံးပါလုိ႕ အသိေပးခ်င္ပါတယ္။

မႀကာေသးမီွ ကၿဖစ္ခဲ့ တဲ့အမူအရဆုိရင္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္မွာ တိုက္ခန္း
ငါးလႊာအထပ္မွာ နယ္က ေက်ာင္းသူ ေလးငါးေယာက္စုျပီး တိုက္ခန္းဌားေန ႀကပါတယ္၊ ေဘးခ်င္းကပ္ တိုက္ခန္း ငါးလႊာမွာလဲ လူငယ္ လင္မယား မိသားတစ္စု ေနၾကတယ္လုိ႕သိရတယ္။

တစ္ေန႔မွာ ျပသာနာ အၾကီးအက်ယ္တက္ျပီး ရပ္ကြက္ ရုံးကို တိုင္ၾကားတဲ့အထိ ျဖစ္ၾကတယ္။

အေၾကာင္းရင္းက တစ္ဖက္ တိုက္ခန္းငါးလႊာက ေယာက်ၤားျဖစ္သူက ဒီဖက္ငါးလႊာ က ေက်ာင္းသူေတြ ေနတဲ့ ေရခ်ိဳးခန္းကေခါင္မိုးနဲ႔ နံရံ လြတ္ေနတဲ့ ၾကားမွာဟမ္းဖုန္း နဲ႔ ေက်ာင္းသူေလးေတြ ေရခ်ိဳးေနတာကို ဗီြဒီယုိ ခိုးရိုက္ေနတာ ဖမ္းမိသြားတဲ့ အမႈ႕အခင္း ၿဖစ္တယ္လုိ႕ သိရတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္ကထဲက ရိုက္ေနလဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာေန ျပီလဲဆုိတာ ကေတာ့ ကာယကံ
ရွင္ကုိယ္တုိင္ သာသိေနမယ္လုိ႕ ယူဆရတယ္။

မိန္းကေလးေတြ ေရခ်ိဳးတာမွာ လုံခ်ီမပါဘဲ ၀တ္လစ္စလစ္ေရခ်ိဳးေနတာကို
ဘယ္ပြန္းဆိုက္ေတြမွာ တင္လုိက္ၿပီလဲ ဆုိတာေတာ့ ဘယ္သူမွ မသိနိုင္ၾကပါဘူး။

မိန္းကေလးတေယာက္ အဖို႔ လူသိၾကေတာ့လဲ တစ္ရွက္က နွစ္ရွက္ျဖစ္ေတာ့မွာ ဆုိတာေတာ့ ေသခ်ာေနၿပီၿဖစ္တယ္။

ရပ္ကြက္ရုံးကို တိုင္ၾကားေတာ့လဲ နယ္က မိေ၀းဖေ၀း လာေနၾကတဲ့
မိန္းကေလးေတြခင္မ်ာ ဖိဖိစီးစီး ေျပာနိုင္ ေအာင္နိုင္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ၾကေတာ့
အမႈ႕က ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေ၀ေလေလ ျဖစ္တာနဲ႔ ပဲ အဆုံးသတ္ရ တယ္လုိ႕
လဲ ႀကားသိခဲ့ရတယ္။

အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်ာၤးမွ မဟုတ္၊ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ အခုလို
က်င့္၀တ္နဲ႔ မညီ၊ စာရိတၱပိုင္း မေကာင္းတဲ့ေယာက်ၤား၊ ေမာင္နွမသားခ်င္း
စာနာမႈ႕မရွိတဲ့ ေယာက်ၤားတစ္ခ်ိဳ႕ေတြေႀကာင့္ မနစ္နာသင့္ပဲ နစ္နာေနႀက
သူေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိေနပါၿပီလဲဆုိတဲ့ ကိစၥကေတာ့ယေန႕ေခတ္မွာ
ေမးခြန္းထုတ္စရာ တခုၿဖစ္လုိ႕ လာေနပါၿပီ။

ဒီလုိအၿဖစ္မ်ဴိးကုိ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ေတြ႕ႀကဳံေနရတာၿဖစ္ေပမဲ့ ၿမန္မာ့
ယဥ္ေက်းမူေတြ ကုိဥပခါၿပဳေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဴိးအတြက္ မ်ား
စြာ ထိခုိက္ေစတယ္ ဆုိတာ အထင္အရွားေတြ႕ရွိရမွၿဖစ္တယ္။

ယခုလုိ ၿပဳလုပ္သူမ်းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ၿပစ္မူ ၊ ၿပစ္ဒဏ္မ်ားေပးဖုိ႕လုိအပ္
သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႕ လူမူအသိုက္အ၀န္း ကလုိလားမူ တုိးတက္လာၿပီဆုိ
တာ မၿငင္းႏုိင္မယ့္ အခ်က္ၿဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဴပ္ဆုိရေသာ္ မိန္းမပ်ိဳေလးေတြေနတဲ့ အိပ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာေတြကို လဲ
လုံလုံျခံဳျခံဳ ရွိေနဖို႔ ၾကိဳတင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ႀကပါလုိ႕ တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Myawady News

စိုက္ခင္းေတြကို ဖ်န္းတဲ့ ပိုးသတ္ေဆး DDT ဟာ အသက္ႀကီးပိုင္းေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ ေရာဂါ Alzheimer ေရာဂါကို ပိုမို ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားလာေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


စိုက္ခင္းေတြကို ဖ်န္းတဲ့ ပိုးသတ္ေဆး DDT ဟာ အသက္ႀကီးပိုင္းေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ ေရာဂါ Alzheimer ေရာဂါကို ပိုမို ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားလာေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Alzheimer ေရာဂါရွင္ေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ DDT ျဒပ္ေပါင္း ပါ၀င္မႈဟာ သာမန္လူေတြမွာထက္ ေလးဆ ပိုမ်ားတယ္လို႔ စမ္းသပ္မႈက ဆိုပါတယ္။

DDT ကို ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ၿပီးခါစက စီးပြားျဖစ္ စိုက္ခင္းေတြမွာ ဖ်န္းတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ျခင္ဖ်န္းေဆးအျဖစ္ DDT ကို အခုတိုင္ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
Credit: BBC Burmese

ဝေနလုိ ့ ပိန္ခ်င္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး နံနက္စာ(၁) ဂ်ံဳၾကမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ ေပါင္မုန္႔ ဂ်ံဳၾကမ္းနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေပါင္မုန္႔ေတြမွာ အမွ်င္ ဓာတ္မ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ အတြက္ သင့္ကို တာရွည္စြာ အဆာခံႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆီြဒင္မွ သုေတ သနျပဳ သူေတြက ဆိုပါတယ္။

ဂ်ံဳၾကမ္းနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေပါင္မုန္႔ကို နံနက္စာ အျဖစ္စားသူေတြဟာ ဂ်ံဳႏုနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ေပါင္မုန္႔စားသူေတြထက္ ၃ နာရီ ပိုၿပီး အဆာခံႏိုင္ကာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈဟာ ေန႔ခင္းအထိေတာင္ တာရွည္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

(၂) ႏြားႏို႔ အဆီမပါတဲ့ ႏြားႏို႔ကို နံနက္စာအျဖစ္ စားသံုးသူေတြဟာ ေန႔လယ္စာမွာ အစာ စားတဲ့ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္မွ သုေတသန ျပဳသူေတြက နံနက္စာကို ႏြားႏို႔ ေသာက္သူေတြဟာ အခ်ိဳရည္ ေသာက္သူေတြထက္ ပိုမို ဗိုက္ျပည့္တင္းမႈ ရေစၿပီး ေန႔ခင္းအစာစားခ်ိန္မွာ ၂၀၀ ကယ္လိုရီေလာက္ ေလွ်ာ့စားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္။

(၃) ၾကက္ဥ အစားေလွ်ာ့စားသူေတြအဖို႔ နံနက္စာကို ၾကက္ဥစားသံုးရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုေလ်ာ့ႏိုင္တယ္လို႔ US မွ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ နံနက္စာကို ၾကက္ဥ ႏွစ္လံုးနဲ႔ စတင္သူေတြဟာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုေလ်ာ့ၿပီး BMI ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုက်ကာ စြမ္းအင္အဆင့္ေတြ ပိုေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ျမ၀တီ

မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၁၇) ( ၂၈-၁-၂၀၁၄ ရက္ အဂၤါေန႔ အပတ္စဥ္ထုတ္ )

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

Tech Space ကြန္ပ်ဴတာ ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၄၄)

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

အင္း၀ဘဏ္ အႏုၾကမ္းစီးသည့္ဗိုလ္ၾကီးကုိ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္ခ်မွတ္မည္


တပ္မ ေတာ္ပိုင္ အင္း၀ဘဏ္ကို အႏု ၾကမ္း စီးခဲ့သည့္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ ရွိသူသည္ တရား႐ံုးတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံလုိက္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ က်ဴးလြန္သူကို စစ္ ဘက္၊ နယ္ဘက္ဥပေဒမ်ားအ ရ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖင့္ ခ်မွတ္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ ေတာ္ ရဲခ်ဳပ္႐ံုးမွ ရဲမွဴးႀကီးတစ္ ဦးက ရန္ကုန္တိုင္းမ္သို႕ အတည္ ျပဳေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါမႈခင္းသည္ တပ္ မေတာ္သားတစ္ဦးမွ က်ဴးလြန္ ေသာ အမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟုဆိုေသာ ဗိုလ္ႀကီးေ၀ယံ မ်ိဳးေက်ာ္ကို ဖမ္း ဆီးရမိၿပီး သက္ဆိုင္ရာအမွတ္- ၆၀၀၆ ကန္႕ဘလူၿမိဳ႕နယ္ တင့္ ကားတပ္(ၾကည္း)သို႕ အေၾကာင္း ၾကားၿပီး တပ္သို႕လႊဲအပ္ကာ ယခု အခါတပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၎င္းကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုး တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါရဲမွဴးႀကီးက ““သူ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးပါၿပီ။ သူ႔ကိုတပ္ ဥပေဒအျပင္ နယ္ဘက္ဥပေဒနဲ႕ ပါ အေရးယူရမွာပါ။ တရား႐ံုး က သူ႕ကိုျပစ္မႈေတြ တစ္ေပါင္း တည္းက်ခံေစဆိုၿပီး အမိန္႕ခ် မွာပါ။ စစ္ေဆးစရာ ရွိတာေတြ ေတာ့ ဆက္လုပ္ေနတုန္းပဲ။ ေနာင္ တပ္မေတာ္သားေတြ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈေတြ မလုပ္ရဲေအာင္ စံျပနမူနာတစ္ခုအေနနဲ႕ ေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါ””ဟုေျပာသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၂) ရဲစခန္း ေတာင္ဘက္ (၂၂)ကိုက္ခန္႕အကြာ မိတၳီလာေစ်း ႀကီးေတာင္ဘက္ ရန္ကုန္-မႏၲ ေလး လမ္းေဘးရွိ အင္း၀ဘဏ္ ကို လူတစ္ဦးက ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ အား ေက်ာမွသိုင္းဖက္ၿပီး လက္ တစ္ဖက္မွ အ႐ိုးအသြား ၁၄ လက္မခန္႕ရွိဓားျဖင့္ လည္ပင္း အားေထာက္ၿပီး ၀င္ေရာက္အႏု ၾကမ္းစီးရာမွ ဘဏ္လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေအာင္က ““တကယ္ ေတာ့ တပ္မေတာ္ သားေတြဒီ လိုျပစ္မႈမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ တာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ေတာ့ သိကၡာ က်တယ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္နဲ႕ ေနာင္ၾကဥ္ေအာင္ စီရင္ခ်က္ ခ်သင့္တယ္ ။ ေနာင္ တပ္မ ေတာ္သားေတြအတြက္လဲ စံျပ ျဖစ္ေအာင္ေပါ့”” ဟု ေျပာသည္။

ဗိုလ္ႀကီးေ၀ယံမ်ိဳးေက်ာ္ အား မိတၳီလာအမွတ္(၂) ရဲစခန္း မွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ျမင့္သန္းက တရားလိုလုပ္ၿပီး အမႈဖြင့္ကာ စစ္ ေဆးေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း သိ ရသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု အ မႈဖြင့္တိုင္ၾကားခံထား ရသူ မွာ ကန္႔ဘလူ အမွတ္၆၀၀၆ တင့္ ကားတပ္မွ ၾကည္း/၄၇၄၈၀ ဗိုလ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၉)မွ ဗိုလ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကူမဲၿမိဳ႕နယ္မိုင္း ေမာတပ္၌ တပ္ခြဲမွဴးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၃၆/၂၀၁၃တြင္ သင္ တန္းတက္ေရာက္ေနၿပီး အသက္ ၂၆ႏွစ္ခန္႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group

လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန သီးသန္႔ထားပါက မလိုအပ္ဘဲ ေငြကုန္မည္ဟု သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးေျပာWritten by မင္းမင္း၊ ေအာင္သူရထြန္း

ျမန္မာ့လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုထားရွိၿပီး လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက မလိုအပ္ဘဲ ေငြေၾကးကုန္ က်မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို“အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လူငယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ေကာ္မတီသို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီး ဌာနဖြဲ႔စည္းၿပီး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္” အစိုးရအား တိုက္တြန္းထားသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေမာင္ရီ၏အဆိုကို ရည္ၫႊန္း ၿပီး သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

“လူငယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီဖြဲ႕ဖို႔ အထူးမလိုအပ္သလို ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုအေနနဲ႔ သီးသန္႔ထား မယ္ဆိုရင္ မလိုအပ္ဘဲ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္လို႔ သီးသန္႔ဖဲြ႔စည္းရန္ မလိုအပ္ေသးပါ” ဟု၀န္ႀကီး ကေျပာသည္။

လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းက ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္သည္ကို ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥပမာေပးခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ပါက ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ဟု ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ သို႔ ရွင္းျပသည္။

ယင္းအျပင္ အဆိုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္လည္း ၀န္ႀကီးကေျပာဆိုခဲ့ေသးရာ အဆိုရွင္ဦးခင္ေမာင္ရီက လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကိုသာ ရယူလိုသည့္အတြက္ စက္ခလုပ္ႏွိပ္မဲခြဲရာ ေထာက္ခံသူမ်ားသျဖင့္ အဆိုအတည္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၃ ဦးက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ၁၄ ဦးကသာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ၾကားေနဆႏၵမဲ ၆၅ ဦးရွိခဲ့သည္။

ထိုအဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးက ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က “လက္ရွိအေနအထားမွာ အစိုးရက ခါတိုင္းထက္ လူငယ္ေတြအတြက္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက လူငယ္မ်ားး၏ ပညာေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူငယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ issue(ကိစၥ)ေလးေတြ ရွိေနတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လူကုန္ကူး၊ အလုပ္လက္မဲ့ ဒါေလးေတြ ရွိေနတယ္။ လူငယ္အင္အားဟာ သန္း ၂၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ ငယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု အဆိုရွင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ေျပာသည္။

မဇၩိမ

မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳပါက တရားစြဲမည္ ဟုဆိုမႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား စြပ္စြဲ ေရးသားထားေသာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးတို႔ ေဖာ္ျပခဲ့မႈ အတြက္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕က တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာ ဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

"စာနယ္ဇင္းသမားေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ေရးသားရင္ ဒါဟာ က်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္တာပဲ။ မြန္းတည့္ေနဟာ ဒီလိုေတြ ေရးသားေနတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ သတ္မွတ္ မထားပါဘူး။ ျပန္ေတာင္းပန္ေစ လိုပါတယ္။ ျပန္မေတာင္းပန္ ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရားမ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ဗဟို)၏ ဥပေဒအႀကံေပးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္း နိ႐ုတၱိနယူပေဒသ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပေသာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔သည္ ႐ုံးပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ အတြက္ တိုက္ကို တရားဝင္ အေၾကာင္း ၾကားထားျခင္းရွိ၊ မရွိ မသိေသးေၾကာင္း၊ ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ မသိရွိရ သးေၾကာင္း မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ယင္းသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုသည္။

မြန္းတည့္ေန သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ (၁) အတြဲ (၄၅) ပါ (ေနသုတ)ေရးသားေသာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရမည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ပါဝင္သည့္ အသုံးအႏႈန္း မ်ား၊ အမွတ္စဥ္ (၂) အတြဲ (၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ပါက အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေမွးမွိန္စရာရွိသည္ ဟု သီတဂူဆရာေတာ္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား အပါအဝင္ အဆိုပါဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္စာသားမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား အသုံးအႏႈန္းမ်ား အတြက္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ျခင္း မရွိပါက မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ကုိ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူထံမွ ထပ္မံသိရွိရသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ သီတဂူ ဗုဒၶတကၠသိုလ္သို႔ CEO အပါအဝင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က သြားေရာက္ ေတာင္းပန္ထားၿပီး သီတဂူဆရာေတာ္ႏွင့္ သီတဂူဗုဒၶ တကၠသိုလ္တို႔က ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း၊ သတင္းစာ မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္တြင္လည္း ေတာင္းပန္စာမ်ား ဆက္တိုက္ ထည့္ထားေၾကာင္း မြန္းတည့္ေန အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးကို ေတာင္းပန္ ထားေသာ္လည္း ဘာသာေရးကို ထိပါးေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ သံဃာထုကို မေတာင္းပန္ ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သို႔ ေတာင္းပန္ရန္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအးပိုင္က ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ယင္းအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ ေသာ အရွင္ဝီရသူ၊ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ ဆရာေတာ္ ဦးေဒဝိႏၵာဘိဝံသ အပါအဝင္ ဆရာေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို မႏၲေလးခ႐ိုင္ ခုနစ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန၊ သင္တန္း ေရးရာဌာန၊ အသိပညာေပး စည္း႐ုံးေရးဌာန၊ သုေတသနႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းဌာန၊ စာရင္းစစ္ဌာန၊ ဥပေဒေရးရာ ဌာနႏွင့္ ရဟန္း သီလရွင္ေပါင္း ၄၂၆ ပါးျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး အတုမရွိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေပၚတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

The Voice Weekly

မက္ဆီ ဟာ ေရာင္းကုန္တစ္ခုမဟုတ္ဘူးလုိ ့ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္တဲ့ ဘာစီလုိနာအသင္းဥကၠဌ


ေရႊေဘာလုံးဆု ေလးၾကိမ္တုိင္တုိင္ ရရွိထားတဲ့ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ကစားသမားမက္ဆီကို ေခၚယူဖုိ ့ ျပင္သစ္ ကလပ္ PSG အသင္းရဲ့ ၾကိဳးစားေနမွဳကို ဘာစီလုိနာအသင္း ဥကၠဌ Joseph Maria Bartomeu က ေျဖၾကားလုိက္တာပါ။

“ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့မက္ဆီနဲ ့စာခ်ဳပ္အသစ္ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ ့ညွိႏွိဳင္းသြားမွာပါ။ မက္ဆီဟာ ေရာင္းဖုိ ့အတြက္မဟုတ္ပါဘူး” လုိ ့ကလပ္အသင္းရဲ့ ၀က္ဆုိဒ္မွာ တင္ထားတဲ့ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျဖၾကားထားပါတယ္။

မက္ဆီဟာ မႏွစ္က ရာသီမွာ ပြဲစဥ္ ၅၀ ပါ၀င္ကစားခဲ့ျပီး သြင္းဂိုး ၆၀ အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုရာသီ အစမွာေတာ့ ဒဏ္ရာျပသနာနဲ ့ရုန္းကန္ခဲ့ရျပီး အရင္လုိ ဂိုးသြင္းႏွဳန္းရရွိဖုိ ့ၾကိဳးစားေနရပါတယ္။

PSG အသင္းဟာ မက္ဆီကို ေခၚဖုိ ့လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြထဲက ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး တစ္ခါမွ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ျပင္သစ္ ကလပ္အသင္းရဲ့ မက္ဆီကို ေခၚယူဖုိ ့ၾကိဳးပမ္းခ်က္ဟာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အလုပ္လုိ ့အားကစားမီဒီယာေတြက သတ္မွတ္ထားၾကျပီး ဘာျဖစ္လုိ ့လည္းဆုိေတာ့ မက္ဆီကို ေခၚယူဖုိ ့အတြက္ ဘဏ္တုိက္ ကို ေဖာက္မွ နီးစပ္မယ္လုိ ့ေရးသားထားၾကပါတယ္။

Ref: marca.com
Trend Myanmar

အမ်ိဳးသားမ်ားမွာလည္း ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ


          ဒီေရာဂါဟာ ပံုမွန္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာပဲ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္သားကင္ဆာဟာ အမ်ိဳးသားေတြအေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိသူ အနည္းငယ္ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီေရာဂါျဖစ္ရင္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္တဲ့ လကၡဏာေတြကို တခ်က္ေလာက္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

(၁)     အမ်ိဳးသားေတြမွာလည္း ရင္းသားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္း

          အမ်ိဳးသားေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းပါးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတုိ႕ရဲ႕ ရင္သားမွာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာ၀န္သြားျပသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ဒီေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏႈန္းက ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ရွိပါတယ္။ ဒီေရာဂါ က်ေရာက္ႏုိင္ေခ်ႏႈန္းက အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအလုိက္ တိုးလာႏုိင္ပါတယ္။

(၂)     ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

          အမ်ိဳးသားေတြဟာ ရင္သားတစ္သွ်ဴး ပိုင္ဆုိင္မႈနည္းပါးပါတယ္။ ဒီရင္းသားတစ္သွ်ဴးေတြကေတာ့ ႏို႕ရည္ မထုတ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီတစ္သွ်ဴးေတြက ရင္ဘတ္နံရံေပၚမွာရွိတဲ့ ႏုိ႕သီးေခါင္းအေနာက္မွာ စုေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ရင္သားကင္ဆာမ်ိဳးကဲ့သုိ႕ပဲ အမ်ိဳးသားေတြမွျဖစ္တဲ့ ရင္သားကင္ဆာဆုိတာ ဟာလည္း ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ဆဲလ္ေတြ ႀကီးထားလာမႈႏႈန္းကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)     သေကၤတနဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

          အက်ိတ္ (သို႕မဟုတ္) အသားပို ငယ္ရြယ္ၿပီး ကုသႏုိင္တဲ့အေျခအေနမွာ ရင္သားကင္ဆာဟာ ဘာေရာဂါ လကၡဏာမွ မျပပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာကို အေစာပိုင္း အေျခအေနေတြမွာ ေတြ႕ရွိကုသ ႏုိင္ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို လုိက္နာထားဖုိ႕ဆိုတာ အလြန္ပဲခဲယဥ္းပါတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုး လကၡဏာကေတာ့ ႏုိ႕သီးေခါင္းအတြင္းပိုင္း နားတ၀ုိက္မွာ မာေက်ာၿပီး နာက်င္မႈမရွိတဲ့ အသားစိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္တာပါပဲ။ တျခား ေရာဂါလကၡဏာမ်ိဳးကေတာ့ ရင္သားကင္ဆာနဲ႕ မပတ္သက္ပါဘူး။

(၄)     ေရာဂါအမည္ကို ခြဲျခားဆံုးျဖတ္နည္း

          အသက္အရြယ္မေရြး သက္ေရာက္ႏုိင္မႈရွိတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရင္သားကင္ဆာကို ေရာဂါအမည္ တပ္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ရရွိလာတဲ့ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကို စစ္ေဆးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေလးမ်ိဳးကေတာ့

-       Breast self exam

-       Nipple discharge examination

-       Mammogram

-       Ultrasound တုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅)     ကုသနည္း

          ဒီေရာဂါကို ကုသမႈခံယူမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရာဂါရဲ႕အဆင့္နဲ႕ လူနာရွင္ရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႀကံ႕ခိုင္မႈ အေျခအေနအေတြေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾက ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ျဖစ္တဲ့ ရင္သားကင္ဆာကိုလဲ အလားတူ ကုသႏုိင္ပါတယ္။ တျခား ကုသႏုိင္တဲ့နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါေသးတယ္။

-       Radiation therapy: ခဲြစိတ္ၿပီးေနာက္ ရင္သားအတြင္း ၊ ရင္သားနံရံနဲ႕ လက္ျပင္ေအာက္နားတ၀ိုက္ က်န္ရွိေနတဲ့ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းနဲ႕ ခဲြစိတ္ျခင္းမျပဳခင္ အက်ိတ္ကို ေသးေအာင္ အရင္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္း

-       Systemic therapy: Anti-cancer ေဆး၀ါးေတြကို ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားအတြင္း ထိုးသြင္းျခင္း နဲ႕ မွီ၀ဲျခင္းနည္းလမ္း စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အျဖစ္နည္းေပမယ့္ ျဖစ္ေလ့ရွိတတ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်လည္းရွိတာကို သိထားသင့္တယ္ထင္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတအေနနဲ႕ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Ref:mensxp
Trend Myanmar

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္း ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတိုင္း ျဖစ္ရန္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေနဟုဆို


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးမည့္ ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္ညႊန္းကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္း႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒါ႐ိုက္တာ အိအိခိုင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္ညႊန္းမွာ ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပမွ ထုတ္လုပ္သူ တစ္ဦးကို ျပၾကည့္ေသာအခါ ဇာတ္ညႊန္းမွာ ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္အရ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာသို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္မူ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္ဟု ေထာက္ျပထားေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပင္သစ္၊ ကေနဒါႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက အကူအညီမ်ားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားၾကေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ဒါ႐ိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီးက ႐ိုက္ကူးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္းကို ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားက ႐ုပ္ရွင္ဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေစခ်င္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တကြ ႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကမူ ႐ုပ္ရွင္ဆန္သြားပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တန္ဖိုးရွိသည့္ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေမွးမွိန္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေမာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားကို ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ႐ိုက္ကူးေပးဖို႔ အေမစုက ကိုယ့္ကို တာဝန္ ေပးထားပါတယ္။ ဇာတ္ညႊန္းကေတာ့ တစ္ေလာက ျပင္ဦးလြင္မွာ ကိုယ္တို႔ အဖြဲ႕ေတြ သြားေရးၾကတယ္။ ဇာတ္ညႊန္းက ၿပီးသြားၿပီ။ အေမစုကလည္း သေဘာက်တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပက ပညာရွင္ကို ျပၾကည့္ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ မဆန္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဇာတ္ကားကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွ စ႐ိုက္ျဖစ္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္” ဟု ယင္း႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားကို ႐ိုက္ကူးမည့္ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly Myanmar

ဆရာကို ဓါးနဲ႕ထိုးသတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားတ႐ုတ္ျပည္ Fuzhou Linchuan အထက္တန္းေက်ာင္းက grade 12th ေက်ာင္းသား ျဖစ္တဲ့ Lei X ဟာ သူရဲ႕ ဆရာကို ဓါးနဲ႕ ထိုးသတ္ခဲ့ပါတယ္..။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ ေလာက္က Lei X ဟာ စာသင္ခန္းထဲမွာ ဖုန္းေဆာ့ကစားေနတဲ့အတြက္ ဆရာက သူရဲ႕ဖုန္းကို သိမ္းလိုက္ၿပီး အိမ္ကို အေၾကာင္းၾကားမယ္လို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္..။

Lei X ဟာ အသက္ 18 ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးပါဘူး..။ Lei X ဟာ ေန႕လည္ 11း26 မွာ ဆရာရဲ႕ ရံုးခန္းထဲကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဓါးနဲ႕ ထိုးသတ္ခဲ့ပါတယ္..။ အဆိုပါ အခ်ိန္မွာ အျခား ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ရွိေနေပမယ့္လည္း ခံုေတြ စာအုပ္ေတြနဲ႕ ကြယ္ေနတာေၾကာင့္ ေသခ်ာ မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပဲ ဆရာရဲ႕ေအာ္သံကို ၾကားမွသာ အေျပး လာေရာက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ၿပီး ရဲစခန္းကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္..။

တရုတ္မီဒီယာေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသားနဲ႕ ဆရာၾကားမွာရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္..

Yangon Media

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ပထက္ေက်း႐ြာရွိ ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုပၼဏီ သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ုံ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၌ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား

ၿမိတ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ပထက္ေက်း႐ြာရွိ ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုပၼဏီသစ္အခ်ာထည္စက္႐ုံ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အိမ္အမွတ္( ၆၈) ၌ ဇန္န၀ါရီလ(၂၇)ရက္ ည(၁၀း၂၅)နာရီတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအမွတ္(၆၈) ၌ေနသူ မေအးေအးျဖဴသည္ အ၀တ္အစားမ်ားမီးပူတိုက္ၿပီးေနာက္ မီးေသြးမီးပူအိုးမွ မီးခဲမ်ားအား မီးဖိုေခ်ာင္၌ သြန္ပစ္ထားရာမွတစ္ဆင့္ ေနအိမ္နံရံသို႔ စတင္မီးကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ရာ အျခားေနအိမ္မ်ားသို႔ မီးကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။

အဆိုပါမီးေလာင္ကၽြမ္းရာသို႔ ပတ္၀န္းက်င္ရွိျပည္သူမ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္(၃၀၀)ဦး၊ မီးသတ္ ေရသယ္ယာဥ္ တစ္စီးႏွင့္ မီးသတ္ယာဥ္တစ္စီးတို႔ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၿငိမ္းသတ္ရာ ည(၁၁း၄၅) နာရီတြင္မီးၫႊန္႔ က်ိဳးသြားၿပီး ည(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။

မီးေလာင္ကၽြန္းမႈေၾကာင့္ အလ်ား(၁၂)ေပ၊ အနံ(၃၅) ေပ ရွိ ပ်ဥ္ေထာင္၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ သြပ္မိုး လုံးခ်င္း ေနအိမ္(၈၂)လုံးမီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးမွာ ကာလတန္ဖိုး (၂၂၁၄၀၀၀၀/ိ ) ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မီးေလာင္ရာေနရာသို႔ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္မီသတ္တပ္ဖြဲ႕မႉးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔မွ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ပထက္ေက်း႐ြာရွိ အထကေက်ာင္း၌ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး မီးေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု (၇၄)စုအား ေ႐ြ႕ေျပာင္းေပးၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
Credit: MOI Webportal Myanmar

အလြဲသုံးစားမႈေတြ႔ရွိပါက အေထာက္အပံ့မ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ျမန္မာကို ကမၻာ႔ဘဏ္ သတိေပး


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘက္စုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ဆက္တိုက္ခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားတြင္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ား စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိပါက အဆိုပါ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္ယုံကင္မ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း Reuters သတင္း တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠ႒တစ္ဦး၏ ပထမဆုံး ျမန္မာခရီးစဥ္ အတြင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေနေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို မိမိကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူသည့္ ေန႔၌ပင္ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဂ်င္ယုံကင္မ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
"အကယ္၍ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အစီအစဥ္တစ္ခုခုမွာ အဲဒီလို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာလို ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ဳိး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ဝန္ေလးေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း၏ ေအာက္ဆုံး ဆယ္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာကို ကမၻာ့ဘဏ္က ထည့္သြင္းထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠ႒သည္ ၄င္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အျပင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weekly Myanmar

မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳပါက တရားစြဲမည္ ဟုဆို


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား စြပ္စြဲ ေရးသားထားေသာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးတို႔ ေဖာ္ျပခဲ့မႈ အတြက္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕က တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာ ဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

"စာနယ္ဇင္းသမားေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ေရးသားရင္ ဒါဟာ က်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္တာပဲ။ မြန္းတည့္ေနဟာ ဒီလိုေတြ ေရးသားေနတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ သတ္မွတ္ မထားပါဘူး။ ျပန္ေတာင္းပန္ေစ လိုပါတယ္။ ျပန္မေတာင္းပန္ ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရားမ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ဗဟို)၏ ဥပေဒအႀကံေပးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္း နိ႐ုတၱိနယူပေဒသ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပေသာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔သည္ ႐ုံးပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ အတြက္ တိုက္ကို တရားဝင္ အေၾကာင္း ၾကားထားျခင္းရွိ၊ မရွိ မသိေသးေၾကာင္း၊ ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ မသိရွိရ သးေၾကာင္း မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ယင္းသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုသည္။

မြန္းတည့္ေန သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ (၁) အတြဲ (၄၅) ပါ (ေနသုတ)ေရးသားေသာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရမည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ပါဝင္သည့္ အသုံးအႏႈန္း မ်ား၊ အမွတ္စဥ္ (၂) အတြဲ (၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ပါက အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေမွးမွိန္စရာရွိသည္ ဟု သီတဂူဆရာေတာ္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား အပါအဝင္ အဆိုပါဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္စာသားမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား အသုံးအႏႈန္းမ်ား အတြက္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ျခင္း မရွိပါက မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ကုိ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူထံမွ ထပ္မံသိရွိရသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ သီတဂူ ဗုဒၶတကၠသိုလ္သို႔ CEO အပါအဝင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က သြားေရာက္ ေတာင္းပန္ထားၿပီး သီတဂူဆရာေတာ္ႏွင့္ သီတဂူဗုဒၶ တကၠသိုလ္တို႔က ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း၊ သတင္းစာ မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္တြင္လည္း ေတာင္းပန္စာမ်ား ဆက္တိုက္ ထည့္ထားေၾကာင္း မြန္းတည့္ေန အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးကို ေတာင္းပန္ ထားေသာ္လည္း ဘာသာေရးကို ထိပါးေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ သံဃာထုကို မေတာင္းပန္ ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သို႔ ေတာင္းပန္ရန္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအးပိုင္က ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ယင္းအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ ေသာ အရွင္ဝီရသူ၊ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ ဆရာေတာ္ ဦးေဒဝိႏၵာဘိဝံသ အပါအဝင္ ဆရာေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို မႏၲေလးခ႐ိုင္ ခုနစ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန၊ သင္တန္း ေရးရာဌာန၊ အသိပညာေပး စည္း႐ုံးေရးဌာန၊ သုေတသနႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းဌာန၊ စာရင္းစစ္ဌာန၊ ဥပေဒေရးရာ ဌာနႏွင့္ ရဟန္း သီလရွင္ေပါင္း ၄၂၆ ပါးျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး အတုမရွိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေပၚတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

The Voice Weekly Myanmar

လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ဒု႒ဝတီျမစ္ ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးမည္


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

စက္႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ား အမ်ားဆုံး စီးဝင္ေနသည့္ လိႈင္ျမစ္ (ရန္ကုန္ျမစ္)ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ဒု႒ဝတီျမစ္ တို႔တြင္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏျမင့္ မျမင့္ ေရအရည္အေသြးကို ယခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေနေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမဳိ႕တို႔ရွိ စက္႐ုံေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔မွ စြန္႔ပစ္ေရဆိုး မ်ားကို
ျမစ္အတြင္း စြန္႔ထုတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိပါက စက္႐ုံမ်ားကို ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးကာ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရန္ လမ္းညႊန္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လိုက္နာမႈမရွိသည့္ စက္႐ုံမ်ားကိုမူ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ယင္းသို႔စစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္ကို ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးေနေအးက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

"လက္ရွိအေနနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ စစ္ေဆးတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး၊ စက္႐ုံတစ္႐ုံ ကေန ေရဆိုးထုတ္တာကို တိုင္တဲ့လူ ရွိရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူတာေတြေတာ့ လုပ္တယ္" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးလြင္က ဆိုသည္။

ဒု႒ဝတီျမစ္ အတြင္းသို႔ စက္႐ုံစြန္႔ပစ္ ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ထုတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရထု ညစ္ညမ္းၿပီး အနံ႔ဆိုးမ်ား ထြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း စိမ္းေရာင္စိုအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly Myanmar

တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးကို ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ လာမည့္ သုံးရက္အတြင္း ခ်ေပးမည္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားေသာ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီတို႔၏ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ကို ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
“အစိုးရဘက္က ေ႐ြးခ်ယ္ ခံထားရတဲ့ မိုဘိုင္းလ္ ေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ခုကို ဒီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ထိုးေပးဖို႔ လ်ာထားတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရက လိုင္စင္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ လိုင္စင္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းကို တယ္လီေနာ ျမန္မာဘက္မွ စိစစ္ေနၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း အစိုးရထံ အေၾကာင္းျပန္ကာ လိုင္စင္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေအာ္ရီဒူးက လိုင္စင္ရၿပီး ေျခာက္လအၾကာတြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာက ရွစ္လ အၾကာတြင္ စတင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

တယ္လီေနာ ကုမၸဏီသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆင္းမ္ကတ္ ေရာင္းခ်မည့္ လက္လီဆိုင္ခြဲေပါင္း တစ္သိန္းအထိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဝန္ထမ္း ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုလည္း ျပည္တြင္းမွ ေဒသခံမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီကလည္း ၅ ႏွစ္အတြင္း ဆင္းမ္ကတ္ အေရာင္းဌာန ၂၄၀,၀၀၀ ႏွင့္ လက္ခြဲ အေရာင္းဌာန ၇၂၀,၀၀၀ အထိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဝန္ထမ္း ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္အတြင္းက လိုင္စင္ကိစၥ အၿပီးသတ္မည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ အၿပီးသတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာ ပ်က္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးၿဖဳိးေဝျမင့္က သုံးသပ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ ရတနာပုံ တယ္လီပို႔၊ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးစသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းအလုံးေရ ၃၉ ဒသမ ၅ သန္း ခ်ထားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေနာ္ေဝအစိုးရမွ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီႏွင့္ ကာတာအစိုးရ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈရွိေသာ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီတို႔ကို ျပည္တြင္းတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။


The Voice Weekly

ဒါရိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္)၏ သမီးျဖစ္သူမွ အျဖစ္မွန္ ရွင္းလင္းဖတ္ၿဖစ္ေအာင္ ဖတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္...

ဒီေန ့ဒီ Post ကိုတင္တာ နားလည္မွုမရွိတဲ ့လူအခ်ိဳ ့ရဲ ့ လုပ္ရပ္ ေၾကာင့္ ကၽႊန္မ မိသားစု နဲ ့အသိုင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလုံးရဲ ့ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ပါ။
ဟုတ္ပါတယ္..ကၽႊန္မ ေဖေဖ ဒါရိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းၿဖစ္)ပါ။

ကၽႊန္မနဲ ့ ကၽႊန္မခ်စ္သူက လြန္ခဲ ့ေသာ ၁ ႏွစ္ေလာက္ထဲက မိဘေတြရဲ့
ခြင့္ၿပုခ်က္နဲ ့နွစ္ဦးသေဘာတူ လက္မွတ္ထိုး လက္ထပ္ခဲ ့ၾကပါတယ္။ကၽႊန္မ တို ့က ကိုယ့္ေၿခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေထာင္ ခ်င္ခဲ ့တာပါ။

ကုိယ္ ့ရဲ ့၀င္ေငြ၊လုပ္အားခ ေတြ နဲ ့လက္ထပ္ပြဲ ကိုက်င္းပဖို ့ တိုင္ပင္ခဲ ့၊ၾကိဳးစားခဲ ့ၾကတယ္။ လာမယ္ ့ 2014 April မွာ တရား၀င္လူသိရွင္ၾကား က်င္းပါဖို ့ ပါ စီစဥ္ၿပီးသားပါ။

အဲဒါေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ဘက္မိဘ နဲ ့ မိတ္ေဆြတစ္ခ်ိဳ ့ကလြဲ၇င္ ဘယ္သူ ့ကို မွ အသိမေပးၿဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽႊန္မခင္ပြန္းေလာင္းဟာလည္း အခုထင္ေနၾကသလို ဘာသာမတူတဲ ့လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။

အထူးသၿဖင့္ ကၽႊန္မ တို ့ႏွစ္ေယာက္ ကို ထိခိုက္တာထက္ ေဖေဖ ့ရဲ ့ ဂုဏ္သိကၡာ အမ်ားၾကီးထိခိုက္ေစခ ဲ့ပါတယ္။

ကၽႊန္မတစ္ခုေလာက္ေၿပာပါရေစ၊ အဲဒီ Page၊ အဲဒီ Post ေတြကို ေရးတဲ့သူေတြက ကၽႊန္မတို ့ မိသားစု၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း
ဂုဏ္သိကၡာ က်ရစဥ္ .သူတို ့ အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ နဲ ့ တန္ဖိုး တက္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့..ကၽႊန္မတို ့စိတ္မေကာင္းစြာနဲ ့လြဲမွားေနတဲ ့ သတင္းတစ္ခု ကို အမွန္ယူေနတဲ ့လူတစ္ခ်ိဳ႕ေရွ ့မွာေတာ ့ မ်က္ႏွာပ်က္စြာဆက္ရွိေနရမွာပါ၊

အားလံုးမွာလည္း မိဘ နဲ ့ မိသားစု ဆိုတာရွိၾကပါတယ္။ မိဘခ်င္း ၊မိသားစု ခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာေပးေစခ်င္တာပါ။ အခုလိုမ်ိဳး ဒါရိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းၿဖစ္) ရဲ ့
သမိးက ကုလား တစ္ေယာက္နဲ ့ ၿဖစ္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ ့ မမွန္ကန္တဲ ့ သတင္း၊ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ဟာ တကယ္တန္း စဥ္းစားတတ္သူ၊ဆင္ၿခင္တတ္သူ ေတြ အဖို ့ ၿပန္သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါ။

အၿပင္ပန္း ၿမင္တဲ ့အၿမင္တစ္ခု နဲ ့ဒီလို္မခိုင္လံုတဲ ့
အေၾကာင္းကို ကို ့ယ္ Page နာမည္ၾကီးခ်င္ရံုသက္သက္နဲ့ တစ္သက္လံဳး ထိန္းသိမ္းလာတဲ ့..ကာယကံရွင္ေတြ၊သူတို ့ရဲ ့မိသားစု အသိုင္း အ၀ုိင္းေတြရဲ ့ ဂုဏ္သိကၡာကိုတိုက္ခိုက္တာမ်ိဳးေတာ ့မၿဖစ္သင့္ပါဘူူး ။

အဲဒီလုိပဲ..အေၾကာင္းအရင္းကို မသိဘဲနဲ ့...ဘာမွန္းကိုမသိဘဲနဲ ့
ရို္င္းစုိင္းစြာ Comment ေပးတဲ့ လူေတြ..Share လုပ္လိုက္တဲ ့လူေတြကိုလည္းတစ္ခုေမးခ်င္ပါတယ္...

လူအခ်င္းခ်င္းေဖးမရမယ္ ့အစား ၊ ကိုယ့္ႏွမ ကိုၿပန္လွန္ဆဲၿပတဲ ့ အၿဖစ္ကရွင္တို ့ေတြ အတြက္ေကာ တန္ဖိုးေတြမ်ားတက္သြားပါသလားရွင္ ?
ဒါေတြကို နားလည္တယ္ဆိုရင္ ကၽႊန္မရဲ အေဖကို ေခါင္းစဥ္တတ္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး ၿပသနာ ေတြၾကားေရာက္ေအာင္
ေသြးမေဆာင္သင့္ဘူး...ကၽႊန္မေၿပာတာေတြ ကိုနားလည္လက္ခံတယ္ဆို ရင္ ေအာက္ကလင့္ မွာရွိေနတဲ့ သတင္းမွားေတြ ၊ Share ေတြ ရပ္တန္ ့သင့္ၿပီလို ့ေၿပာခ်င္ပါတယ္။

Original Post Is Here
https://www.facebook.com/moieverything/posts/402298409916622

ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံတရား႐ုံးက ဘဏ္အရာရိွေဟာင္း တစ္ေယာက္ကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မမွန္မကန္ လုပ္မႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဗီယက္နမ္မွာ မသမာမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အႀကီးမားဆံုး ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Huynh Thi Huyen Nhu နဲ႔ ေနာက္ထပ္ ၂၂ ေယာက္ဟာ ပုဂၢလိက ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈနဲ႔ ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းပိုင္းမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ မမွန္ မကန္လုပ္မႈနဲ႔ စြပ္စဲြခံခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္သူေတြကေတာ့ တစ္နွစ္ကေန အနွစ္ ၂၀ အထိ ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီး ခ်မွတ္ ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္နွစ္ ဝင္ေငြေဒၚလာ တစ္ေထာင္ေလာက္သာ ရိွၾကတဲ့ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံမွာ အခုေလာက္ မ်ားျပားလြန္းတဲ့ ေငြပမာဏ အလဲြသံုးစား လုပ္မႈကို မယံုနိုင္ေလာက္ေအာင္ အံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။


BBC Burmese

ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မည့္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား မတ္လတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္


ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခြင့္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက ဆိုသည္။

ယခင္က ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီငါးခုမွာမူ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနၿပီး ကုမၸဏီအသစ္မ်ားမွာ မတ္လ၀န္းက်င္မွ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ၿပီး မူလက ကုမၸဏီငါးခုရွိရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ကာ ကုမၸဏီကိုးခုအထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားေသာ Amara Communication မွ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္း ထြန္းလင္းက “မတ္လအတြင္းေလာက္မွာ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ေတြ စတင္ေရာင္းခ်သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ေလာ ေလာဆယ္ေတာ့ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးပိုင္ဆိုင္ရာစမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေန ပါၿပီ။ မတ္လမွာ ေစ်းကြက္ထဲ စတင္ေရာင္းခ်မွာပါ”ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Asia Mega Link ကုမၸဏီ၊Global Telephone ကုမၸဏီ၊ တာမိုး ညဲခ်မ္းသာ ထြန္းေ၀သာကုမၸဏီ၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ႏွင့္Elite Tech IT Services ကုမၸဏီကဲ့သုိ႔ လတ္ တေလာ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ၿပီး Amara Communication၊ ျမန္မာပိေတာက္၊ ABC၊ Fortune International ကုမၸဏီမ်ားသည္ တင္ဒါအသစ္ျဖင့္ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိခဲ့တဲ့ကုမၸဏီေလးခုကို စာခ်ဳပ္,ခ်ဳပ္ၿပီး ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္းမွာ ဖုန္း ေငြျဖည့္ကတ္စေရာင္းႏိုင္တယ္လို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဘက္က သတ္မွတ္ထားတာေတာ့ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း မတ္လအတြင္းေလာက္မွာပဲ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ေတြ စေရာင္းႏိုင္ပါလိမ့္ မယ္”ဟု ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိခဲ႔သည့္ Furtune Interna-tional ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေငြျဖည့္ကတ္ထုတ္လုပ္မည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တင္ဒါအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာ သံုးႏွစ္အထိဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္ (Top Up Card) အျပင္Electronic Charging စနစ္ျဖင့္ ဖုန္းဘီလ္ျဖည့္သြင္းသည့္ E-Top Up စနစ္ပါ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

မဇၩိမ

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကား ႏိုင္ငံေရးပြတ္တိုက္မႈ ျပန္အရွိန္ျမင့္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း လိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဟု သမၼတ႐ုံးကဆိုသည္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း လိုက္ေသာ ဥပေဒ ၈ ခုသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ မညီၫြတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ရာ ယခင္က ရွိၿပီးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အၾကား ႏိုင္ငံေရးပြတ္တိုက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္း ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအနက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ  ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒတို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပ အဆံုးအျဖတ္ခံယူမည္ဟု ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈသည္ လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ျပႆနာ မီးထြန္းရွာသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ ပဋိပကၡရွိေနၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို သိရွိနားလည္ပါေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက သံုးသပ္သည္။

“ျပႆနာကို မီးထြန္းရွာတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ တယ္။ ဥပေဒေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီ ဘူးလို႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ ခံု႐ံုးက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ၾကေသးတာ ေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတၾကားမွာ ပဋိပကၡက ေတာ့ ရွိေနတယ္။  တကယ္ပဲ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္း တဲ့ ဥပေဒေတြက အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ ေတာ့ တမ်ိဳးေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးကလည္း မညီဘဲ မလုပ္ဘူး။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ ေအာင္ျမင့္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲလာ တဲ့သူဗ်။ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ပိုသိလိမ့္မယ္။ မညီဘဲ နဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မလုပ္ဘူး။ ခံု႐ံုးက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဘက္က လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္မွာေပါ့” ဟု ဦးလွေဆြက ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး က လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ဆံုးျဖတ္ပါက ယင္းဥပေဒ မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ အေျခခံဥေပဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမ်ားကိ မလိုအပ္ဘဲ ခံု႐ံုးတင္ျပျခင္း သည္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို အရွိန္ျမင့္ တက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ရင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီေတြက ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေတာ့ ျပ႒ာန္းတာပဲေလ။ သမၼတက ဥပေဒေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ညီ၊ မညီ စိစစ္ဖို႔ တင္ျပတယ္ ဆိုရင္ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပဲေလ။ တင္လို႔ရတယ္။ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ ေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္။ အဓိက အသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေနၾကၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပဲ။ တရားေသ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေတာ့ သမၼတဘက္က လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္း မြန္တဲ့ လကၡဏာတရပ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ခံု႐ံုးကို လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို တင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြက တင္းမာမႈျဖစ္ လာႏိုင္တယ္။ ပဋိပကၡဘက္ကိုဦးတည္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ မႈေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ တိုက္ခိုက္တဲ့သေဘာမပါ ေစခ်င္ဘူး” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၇၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ေသာ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ား ပါရွိၿပီး ယင္းစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္း အခြင့္အာဏာသည္ လႊတ္ေတာ္ထံတြင္ရွိေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

“လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သမၼတမွာ ဥပေဒေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီ၊ မညီ ခံု႐ံုးကို တင္ျပ ဆံုးျဖတ္ခိုင္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္။ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ လုပ္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တဖက္နဲ႔ တဖက္က ျပည္သူအတြက္ လုပ္ၾကတာဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရး ရွိထားတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ား သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ စိစစ္မႈသည္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေသာ ဓေလ့ျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကား ပဋိပကၡအျဖစ္ ႐ႈျမင္လွ်င္ မွားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အရင္တုန္းက ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ အျငင္းအခုန္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အာဏာရွင္က အဆံုး အျဖတ္ေပးတာ။ ဦးသန္းေရႊက အဆံုးအျဖတ္ေပး လိုက္ရင္ မွန္မွန္ မမွန္မွန္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အဲဒါက အတည္ပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဥပေဒေတြျပ႒ာန္း ရမယ္။ အစိုးရကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ ဆန္႔က်င္လို႔ မရဘူး။ တရားစီရင္ေရးကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ စီရင္လို႔မရဘူး။ ဒါေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးဆိုတာနဲ႔ ထိန္းတယ္။ ဒီခံု႐ံုးက အဆံုးအျဖတ္က အဓိကပဲ။ အျငင္းအခံုဆိုတာရွိမွာပဲ။ အဲဒါကို ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးေရႊမန္း ပဋိပကၡ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ ပြတ္တိုက္မႈလို႔ ျမင္ရင္ မွားမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဥပေဒျပဳေနမွာပဲ။ ငါမွန္၊ သူမွန္တယ္  ျငင္းၾကမွာပဲ။ က်ေနာ့္သေဘာအရဆိုရင္ သမၼတက ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြနဲ႔ မညီ ပါဘူးဆိုၿပီး ခံု႐ံုးကိုတင္တာက မွန္တယ္” ဟုဦးရဲထြန္း က ေျပာသည္။

သမၼတ႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက အစိုးရက ဥပေဒမ်ားကို ခံု႐ံုးတင္ျပျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ခံု႐ံုးသည္ ၄င္း၏တာဝန္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရး တင္ျပလာ ရင္ သမၼတဘက္က ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ေျပာ႐ံု ေလာက္နဲ႔ပဲ ရပ္ပစ္လိုက္တာ။  ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ ၾကားကဝင္ထိန္းေပးရမွာက ခံု႐ံုးပဲ၊ သမၼတ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲ ေနတာကို ခံု႐ံုးကဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ။ ဘယ္ေလာက္ မွန္ကန္မလဲဆိုတာေစာင့္ၾကည့္မယ္၊ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥ ေတြမွာ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ယူဆ ခ်က္ေတြက တရားဝင္ မဟုတ္ဘူး။ ခံု႐ံုးကသာ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ။ ခံု႐ံုးအသစ္က ခုခ်ိန္ထိ အလုပ္လုပ္တာမေတြ႕ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားစီရင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ ရွိေနတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခံု႐ံုးသည္ ျပည္သူေတြေပးတဲ့ လစာကိုယူၿပီး ဘာအလုပ္လုပ္မွ မလုပ္ ဘူး။ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၃ ဦး၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္က ၃ ဦးနဲ႔ သမၼတက ၃ ဦးေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ မဲစနစ္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္ သမၼတက ႐ံႈးမယ့္အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္ဟု ဆိုေသာကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပြတ္တိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက အစိုးရတင္ျပခ်က္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ ဟု ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုး အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရသည္အထိ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

irrawaddy

ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါျဖစ္ျခင္း
မူႀကိဳအရြယ္ကေလးမ်ားတြင္ ေတ႔ြရမည့္လကၡဏာမ်ား

(၁) တစ္ခ်ိန္လံုး မ်က္ရည္မ်ား စီးက်ေနျခင္း

(၂) အစာမစားေတာ့ျခင္း

(၃) ညအခ်ိန္တြင္ မအိပ္ဘဲ ႏိုးေနျခင္း

(၄) မၾကာခဏ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား မက္ၿပီး ေခ်ာက္ခ်ားစရာမ်ား ႀကံဳရျခင္း

(၅) ေတာင္းဆိုမႈေတြ မ်ားလာျခင္း ႏွင့္ သိနားလည္မႈမရွိျခင္း

(၆) တျခားကေလးမ်ားအား အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ထိပါး႐ိုက္ပုတ္ျခင္း၊ ကိုက္ျခင္း

(၇) မုသားစကားေတြ စတင္ေျပာလာျခင္း

(၈) ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အနည္းငယ္ေသာ ကေလးမ်ားက သူတို႔၏ ဝမ္းနည္းခံစားမႈမ်ားကို စကားလံုးမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုတတ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ အျပင္သြားျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ ျခင္းမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ပါးစပ္မွ "ေလာကႀကီးက မွန္ကန္မွ်တ မႈ မရွိပါဘူးေမေမရယ္" ဟု ေျပာတတ္သည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခုခု မွားယြင္းသြားသည့္အခါ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အျပစ္တင္လြယ္လာၾကၿပီး သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ တန္ဖိုးမရွိ ဟု ထင္လာတတ္ၾကပါသည္။ သူတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ထိုက္တန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္လာ တတ္သည္။ ဥပမာ- လိမ္ေျပာျခင္း၊ ခိုးဝွက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေျပး မ်ားႏွင့္အတူ အေပါင္းအသင္းလုပ္ ေဆာ့ကစားျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သတိျပဳရန္မွာ- စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး အလိုက္ကန္းဆိုးမသိျဖစ္ေနေသာ ကေလးသည္ လံုးဝဆိုးသြမ္းေနေသာ ကေလးတစ္ဦးမဟုတ္ပါ။

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားတြင္ ေတ႔ြရသည့္လကၡဏာမ်ား

(၁) ေက်ာင္းစာႏွင့္ ကစားျခင္းမ်ား တြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ ခက္ခဲလာျခင္း

(၂) အထီးက်န္မ်ားျဖစ္လာျခင္း

(၃) ေက်ာင္းသြားရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း

(၄) ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕သည္ဟု တစ္ခ်ိန္ လံုးေျပာေနျခင္း

(၅) သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အထီးက်န္ေန သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း

(၆) မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းလာျခင္း

(၇) မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲလာျခင္း

(၈) ေပါက္လႊတ္ပဲစား ျဖစ္သလို ေနလာျခင္း

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားတြင္ ေတ႔ြရသည့္လကၡဏာမ်ား

ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားသည္ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ပ်က္ကြက္ျခင္မ်ား ခံစား ၾကရတတ္ပါသည္။ မည္သည့္ အျပဳအမူက ပံုမွန္အတိုင္း ျဖစ္သလဲဆိုသည္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က် ျခင္းက ဘယ္လိုျဖစ္သလဲ ဆိုသည္ကို ခြဲျခားရန္လည္း ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားကို ရွာေဖြရန္ လိုပါသည္။ လကၡဏာ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုမွသံုးခု သို႔မဟုတ္ ေလးခုထက္ ပို၍လည္း ရွိတတ္ ပါသည္။

၄င္းတို႔မွာ-

(၁) ပံုမွန္ထက္ပို၍ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားလာျခင္း၊ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္လာျခင္း

(၂) သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဝါသနာပါသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာပစ္ပယ္လာျခင္း

(၃) ေက်ာင္းတြင္ ခါတိုင္းကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာ သင္ယူျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာျခင္း

(၄) အဝတ္အစား၊ ဂီတ၊ ဆံပင္ ပံုစံ စသည္တို႔တြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာျခင္း

(၅)အစာလံုေလာက္စြာ မစားေတာ့ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္လာခင္း သို႔မဟုတ္ လြန္ကဲစြာ စားလာျခင္း၊ အန္ထြက္သည္အထိ စားျခင္း

(၆) မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈ နည္းလာျခင္း

(၇) ေန႔လယ္ခင္း ေရာက္သည့္တိုင္ အိပ္ရာမွ မထေသးဘဲရွိျခင္း

(၈) အက်င့္ဆိုးမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းဆိုးမ်ား ရရွိလာျခင္း

(၉) မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲလာျခင္း

(၁၀)အရက္ေသာက္တတ္လာျခင္း

(၁၁)ေသျခင္းတရားအေၾကာင္း ေတြးေတာမႈေတြ မ်ားျပားလာျခင္း

(၁၂)သူတို႔အေရျပားကို သူတို႔ လွီးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အနာတရျဖစ္ေအာင္ လုပ္လာျခင္း

Myawady News


တရားမ၀င္ ဆီေတြနဲ႔ ျပန္ေက်ာ္ဆီ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုုင္ (ရုပ္/သံ)DVB

အထက္အမိန္႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္ လိုက္နာရန္ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး၊ တပ္သားမ်ားကို PSLF/TNLA ပန္ၾကား
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ားစုသာ ေသေၾက ပ်က္စီးရသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး၊ တပ္သားမ်ား အထက္အမိန္႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္ လိုက္နာၾကရန္ PSLF/TNLA က ပန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

တအန္းေဒသတြင္ တပ္မေတာ္က တပ္ရင္း ၅၀ ခန္႔အထိ အသုံးျပဳ ထိုးစစ္ဆင္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္ TNLA တပ္စခန္းကိုမွ် သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ အထက္အမိန္႔ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးတပ္သား မ်ားသာ မလိုအပ္ဘဲ ထိခိုက္ က်ဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က မည္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူကိုမွ် မတိုက္ႏိုင္စရာ၊ မတိုက္ရဲစရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမို ေဝဝါးေစၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး ပိုမို ေတာက္ေလာင္ေရးကိုသာ ဦးတည္ေနေၾကာင္း PSLF/TNLA က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ထိုမွားယြင္းေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သင့္/မသင့္ ေလးနက္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား သုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား အားလုံးကို P.S.L.F/T.N.L.A တအန္း တပ္မေတာ္က ေလးစားစြာ ပန္ၾကား ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးကမူ PSLF/TNLA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား အထိအခိုက္ အက်အဆုံး မ်ားျပားသည္ ဆိုျခင္းမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၆ ခုတြင္ PSLF/TNLA ၊ KIO/KIA တို႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ PSLF/TNLA ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔ အျမန္ဆုံး ေတြ႕ဆုံရန္ ႀကဳိးပမ္းေနေၾကာင္း ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွ အႀကီးတန္း အႀကံေပး တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရႏွင့္ TNLA တို႔၏ ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္အၾကာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ TNLA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦး က်ဆုံးၿပီး ၂၀ ဦးခန္႔ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ က်ဆုံးခဲ့ၿပီး ၇၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly


ေဆးေျခာက္မ်ားဖမ္းဆီးရမိ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲအကူတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သံလြင္တံတားစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ယာဥ္မ်ားအားစစ္ေဆးေနစဥ္ ဖားအံ-ရန္ကုန္ ““ပြင့္သစ္စရတနာ”” ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါ လာသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဘုရားကုန္းရြာေန ေမာင္ဦး(၃၂)ႏွစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕၊ စံပယ္ကုန္းတိုက္နယ္၊ စကားလံုးကုန္းေက်းရြာေန ၀င္းကို (၃၆)ႏွစ္တို႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအတြင္းမွ ေဆးေျခာက္(၂၀.၉)ကီလို၊ တန္ဘိုးေငြက်ပ္(၁၆.၇၂)သိန္း၊ ေငြက်ပ္(၂၁၉၀၀ိ/-)ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း(၁)လံုးတို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထိုသို႔သိမ္းဆည္း ရမိသျဖင့္ ေမာင္ဦးႏွင့္၀င္းကိုတို႔(၂)ဦးအား ဖားအံၿမိဳ႕မရဲစခန္း မယ(ပ) ၆/၂၀၁၄၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/ ၂၀(က)/၂၁ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးကို ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ေပးမည္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားေသာ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီတုိ႔၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရဘက္က ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ မုိဘိုင္းလ္ ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုကို ဒီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ထုိးေပးဖုိ႔ လ်ာထားတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။ ျမန္မာအစိုးရက လိုင္စင္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ လိုင္စင္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းကို တယ္လီေနာ ျမန္မာဘက္မွ စိစစ္ေနၿပီး သက္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္း အစိုးရထံ အေၾကာင္းျပန္ကာ လိုင္စင္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေအာ္ရီဒူးက လုိင္စင္ရၿပီး ေျခာက္လအၾကာတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာက ရွစ္လအၾကာတြင္ စတင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း မုိဘိုင္းလ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆင္းမ္ကတ္ ေရာင္းခ်မည့္ လက္လီဆိုင္ခြဲေပါင္း တစ္သိန္းအထိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဝန္ထမ္း ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုလည္း ျပည္တြင္းမွ ေဒသခံမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီကလည္း ၅ ႏွစ္အတြင္း ဆင္းမ္ကတ္အေရာင္းဌာန ၂၄၀,၀၀၀ ႏွင့္ လက္ခြဲအေရာင္းဌာန ၇၂၀,၀၀၀ အထိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဝန္ထမ္း ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္အတြင္းက လိုင္စင္ကိစၥ အၿပီးသတ္မည္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ အၿပီးသတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးေဝျမင့္က သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔၊ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူး စသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မုိဘိုင္းလ္ဖုန္း အလံုးေရ ၃၉ ဒသမ ၅ သန္း ခ်ထားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေနာ္ေဝအစိုးရမွ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆုိင္သည့္ တယ္လီေနာကုမၸဏီႏွင့္ ကာတာအစိုးရ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေသာ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီတုိ႔ကို ျပည္တြင္းတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Khit Lu Nge


လုပ္ခသြားေတာင္းသူေတြကို ေသးပန္းတဲ့ တရုတ္ေတြရဲ႕ CNPC ရံုးခြဲ မီးရွိဳ႕ခံရ


လုပ္ခေတာင္းသူတ့ဲသူေတြကို ရံုးေပၚကေန ေသးနဲ႕ပန္းခ်တဲ့ အတြက္ တရုတ္ CNPC ရဲ႕ ရံုးခြဲ တစ္ခုကို ဒီလ ၂၆ ညေနပိုင္းက ေဒသခံေတြက မီးရွိဳ႕လိုက္ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ေဒသခံ ေက်းရြာသား တစ္ဦးေျပာတာကေတာ့ အခု မီးရွိဳ႕ခံရတဲ့ တရုတ္ CNPC ရံုးခြဲဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ ဆင္ခံုးတိုင္းေက်းရြာမွာ တည္ရွိတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

ျဖစ္ပြားပံုနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သူက ေျပာၾကားရာမွာ လုပ္ခ သြားေတာင္းတဲ့ ရြာသားေတြ ရံုးေအာက္မွာ စုရံုးေနခ်ိန္မွာ တရုတ္၀န္ထမ္း တစ္ဦးက ရံုးေပၚကေန ေသးပန္းခ်တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မေက်နပ္တဲ့ အတြက္ ခုလို မီးရွိဳ႕လိုက္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

ရြာသားေတြက ေသးပန္းခံရတဲ့ေနာက္မွာ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခံရမွာကို စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ တရုတ္၀န္ထမ္းေတြ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ေနာက္မွာ တရုတ္၀န္ထမ္းေတြေနတဲ့ ရံုးခြဲ တစ္ခုနဲ႕ ဆီပီပါေတြကိ္ု ရြာသားေတြက မီးရွိဳ႕လိုက္တယ္လို႕ သူက ဆိုပါတယ္။

တရုတ္၀န္ထမ္းေတြဟာ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး ဘယ္သူကိုမွ ဂရုုမစိုက္သလို ဘယ္ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိမွလည္း သူတို႕ကို မေျပာ၀ံ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံ လုပ္သားေတြ အေပၚမွာ မေခ်မငံ ဆက္ဆံတာတို႕၊ ရိုင္းပ်ေစာ္ကားတာေတြ ျပဳလုပ္ေနတာေတြ ၾကာျပီျဖစ္တယ္လို႕လည္း ဆိုပါတယ္။

ခုလို ဆက္ဆံျပဳမူေနတာေတြကို အရင္ကလည္း တိုင္းတန္းတာေတြ ရွိေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ရွိသူေတြက ဘာတစ္ခုမွ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုတာေတြ မရွိဘူးလို႕လည္း လူမူေရး လူပ္ရွားေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ လုပ္အားခ ေလွ်ာ့ေပးတာတို႕၊ လုပ္အားခေတြကို ပံုမွန္ မရွင္းေပးတာေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ရရွိတဲ့ သတင္းအရ အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ဆင္ခံုးတိုင္ရြာကို ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရဲေတြ ေရာက္ရွိေနျပီး ဖမ္းဆီးတာ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနတယ္လိ္ု႕ သိရပါတယ္။

(နိရဥၥရာ- ၂၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃) / ေမာင္ေအး