အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ စနစ္ေဟာင္းမွ စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား မေပ်ာက္ေသး


ပုသိမ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၆

ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ား၊ ရပ္ေက်း အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အမ်ားအျပားသည္ စနစ္ေဟာင္းမွ အက်င့္ပ်က္ အက်င့္ဆိုး မ်ားျဖစ္ေသာ အဂတိ လိုက္စား၍ ဘက္လိုက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္းမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံ ယူေနမႈမ်ား၊ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ေနမႈ မ်ားအား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အမ်ား ျပည္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ၁၅၀၀ တန္ SIM Card  မ်ားကိုႏိုင္ငံတစ္၀န္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ား၏ အစီအမံျဖင့္ ခ်ထားေပးလ်က္ရွိရာ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ငပုေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းကတ္မ်ား မဲႏိႈက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ရဲေခါင္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု၌ ေက်းရြာ အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေပးထားေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေထာက္အကူအဖြဲ႕ ဥကၠ႒တို႔က ဖုန္းတစ္လံုးစီ ယူၿပီး လက္က်န္ SIM Card မ်ား အား ရြာသူ/ရြာသားမ်ားသို႔ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ဖုန္း ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ကို ၁၀၀က်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္ မေက်ာ္လြန္မီ တင္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ပယ္ခ် ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ သားမွာ မဲႏွစ္ႀကိမ္ ႏိႈက္ခြင့္ရကာ ဖုန္းမဲေပါက္သူမ်ားမွာ SIM Card တန္ဖိုး ၁၅၀၀ အျပင္စာခ်ဳပ္ စာတမ္းခ ၃၀၀၀ ေပါင္းၿပီး ေက်း ရြာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕သို႔ ၄၅၀၀ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ရဲေခါင္ႀကီး ေက်းရြာေန ဦးတင္ထြန္းက ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာၾကားသည္။…

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္တြင္လည္း ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔၌ တန္ဖိုးနည္း SIM Card မ်ား မဲေပါက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဒုအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တို႔ စကားမ်ားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စာတမ္းပါ သံုးေျမႇာင့္ သစ္သားတံုးျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ ၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တံခါး ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာ ဘဏ္ေကာ္မတီ တို႔မွ လယ္မလုပ္ေသာ ဦးစန္းေငြႏွင့္ ေသဆံုးသူ ဦးစန္းေႂကြတုိ႔၏ အမည္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခား ဘဏ္ေငြ မထုတ္သူမ်ား၏ အမည္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ေငြမ်ား လိမ္လည္ထုတ္ယူ ေနၿပီး လယ္ဧက အမ်ား အျပား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ဧကခြဲ၍ ဘဏ္ေခ်း ေငြထုတ္ယူျခင္း မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း ေက်ာက္တံခါး ေက်းရြာေန ဦးညိဳစိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ံဳပဒုတ္ ေက်းရြာတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား လိမ္လည္ ထုတ္ ေခ်းျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ဘဏ္စာအုပ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ေပးရျခင္း၊ လမ္းစရိိတ္ အျဖစ္၂၀၀၀ က်ပ္ ေပးရျခင္း၊ ေခ်းေငြ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္း ျဖစ္ေပၚ ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ား ထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအား လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားရာ ကန္ႀကီးေထာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ လယ္ယာေျမ မႈခင္းမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္ တူညီေသာ အမႈ ၂ ခုအား တစ္မ်ိဳးစီ ဆံုးျဖတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပပင္ေလး ေက်းရြာမွ ေဒၚရင္ၾကည္ ႏွင့္ ေဒၚစိန္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၎တို႔ ပိုင္ လယ္ယာေျမ မ်ားအား အစဥ္အဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း မဂၤလာဆန္စက္ ပိုင္ရွင္ ေဒၚ ဟိုက္ေ၀းက အေႂကြးျဖင့္ သိမ္းယူသြားျခင္း အေပၚ ကန္ႀကီးေထာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒၚဟိုက္ ေ၀းအား အႏိုင္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဦးညိဳဆိုသူက ၎အေႂကြးျဖင့္ အသိမ္းခံရေသာ လယ္ေျမ မ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္း ဆိုရာတြင္ ဦးညိဳအား အခ်ဳပ္ခ်ထားၿပီး သိမ္းယူသြားသူမွာ ယခုအခ်ိန္ အထိ ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သျဖင့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အႏုိင္ေပး လုိက္ေၾကာင္း ေပပင္ေလးေက်းရြာ ေနေဒၚရင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားအျပားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ခ်ထားေပးေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ထားေသာ ရပ္ကြက္/ေက်း ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ ကဲ့သို႔ေသာ ရပ္/ေက်း အေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မီျခင္း မရွိဘဲ အက်င့္ဆိုး၊ စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦး ထြန္းထြန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ရဲရင့္ထြန္း(ပုသိမ္)

ျမန္မာ့သံေတာ္ဆင့္

ပိုးသတ္ေဆးလူးထားေသာဖရဲသီးစားမိရာမွတစ္ဦးေသဆုံး


တံတားဦး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တံတားဦးျမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁ဝ မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ရြာေတာ္ေလး ေက်းရြာ ဖရဲစိုက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္ဆည္ မွအလုပ္လာလုပ္ေသာ ဖရဲစိုက္ခင္းလုပ္သားႏွစ္ဦးမွာ ပထမဆုံးစအလုပ္ဆင္းဆင္းခ်င္းေန႔တြင္ ပိုးသတ္ေဆးလူးထားေသာ ဖရဲသီးကိုစားသုံးမိရာမွ တစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး တစ္ဦးေဆး႐ုံတင္ထားေၾကာင္း တံတားဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ယမန္ေန႔ကသိရသည္။

ေသဆုံးသည့္ဖရဲစုိက္ခင္းလုပ္သားမွာ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ မဲကုန္းေက်းရြာေန အသက္ (၁၄)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ျဖိဳးေဝေဇာ္(ခ)ေပါင္ခ်ိန္ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ဖရဲစိုက္ခင္းကို ေက်းငွက္မ်ားေသာင္းက်န္းသျဖင့္ ဖရဲသီးကို ပိုးသတ္ေဆးလူးအဆိပ္ခတ္ထားကာ လယ္ကန္သင္းေပၚတြင္ ခ်ထားသည္ကိုမသိဘဲ စားသုံးမိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ေပါင္ခ်ိန္က စိုက္ခင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာင္တိုးအား လာေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး အဆိပ္လူးထားေသာဖရဲစိတ္ မ်ားကိုအတူတကြစားသုံးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေခါင္းမ်ားမူးေဝလာသျဖင္႔ စုိက္ခင္းအလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ကိုစုိင္းအား သြားေရာက္အသိေပးရာမွ အဆိပ္လူးထားေသာ ဖရဲသီးမ်ားစားမိေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ယင္းေန႔ ညေန ၅ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ရြာမွ တံတားဦးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးေဝေဇာ္မွာ ယမန္ေန႔ ညတြင္ပင္ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားထံမွသိရသည္။

စိုးႀကီး
The Union Daily

ႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ၊ ေငြ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပရန္ အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ


ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဘ႑ာေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ၊ ေရႊ မည္မွ်ရွိသည္ဆုိသည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္၌ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

““ဒီတာ၀န္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဒီတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္””ဟု သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေရႊအေၾကြးကိုသာ ေတြ႕ရၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရႊမည္မွ်၀င္သည္ဆုိသည္ကို မသိရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ မည္မွ်ပုိင္ဆုိင္သည္ကိုမ သိရေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ရွင္းလင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ႏွစ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသာေငြမ်ားတြင္ ဘီလီယံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ေရႊစင္ပိႆာခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊပိႆာခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္၏ တန္ဖိုးသည္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ခုနစ္သိန္းႏွင့္တြက္ပါက က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သိန္းခြဲခန္႔ရွိသည့္အတြက္ ရရန္ရွိေၾကြးမ်ားကုိသာမေျပာဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ေရႊမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားရန္လုိသည္ဟု ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိးက ေျပာသည္။
““ ၁၉၆၀ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္ထိ ႏုိင္ငံပုိင္ေရႊဘယ္ႏွတန္ရွိလဲဆုိတာ သတင္းစာထိပ္မွာ ေတြ႕ရတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆုိတာသိရတယ္။ အဲဒါက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ထိရွိခဲ့တယ္””ဟု ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိးကဆုိသည္။
ထုိသုိ႔ ျပည္သူကိုပြင့္လင္းစြာ အသိေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူက မိမိတုိင္းျပည္၏ အေျခအေနကိုသိႏိုင္ၿပီး ဂုဏ္ရွိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာသည္ဆုိသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပရာေရာက္သည္ဟု ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိးကေျပာၾကားသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရေငြ၊ သုံးေငြမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ ေၾကြးက်န္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊေႂကြးက်န္မွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးရန္က်န္ရွိသည့္ေရႊမ်ားျဖစ္ၿပီး သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ႏွစ္စဥ္ မည္မွ်ရရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

7DAY DAILY

မီတာခ တုိးမေကာက္ရန္ လြွႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ – ေမးျမန္းခ်က္


မီတာခ တိုးမေကာက္ဖိုနဲ့့ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး လြွႊတ္ေတာ္ကို ျပန္တင္ျပဖို့ ဒီေန့ျပုလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မလုိင္ျမို့နယ္ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က မီတာခေတြ တိုးမေကာက္ဖို့ အေရးၾကီးအဆိုတင္တာကို လြွႊတ္ေတာ္က အတည္ျပု လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာနက ႐ွံုးေနတယ္လို့ ေျပာေနေပမယ့္ အမွန္တကယ္မွာ မ႐ႈံးဘူးလို့ အဆို႐ွင္ ဦးေအးေမာက္က ေျပာပါတယ္။
အဆို႐ွင္ ဦးေအးေမာက္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဒီေန့ အန္ကယ္ ျပည္ေထာင္စု လြွႊတ္ေတာ္မွာ မီတာခ မတက္ဖို့ အေရးၾကီးအဆိုတင္ သြင္းတယ္လို့ ၾကားပါတယ္။ ေျပာျပပါဦး ခင္ဗ်။

“အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တို့က အခ်က္ေတြ အေၾကာင္းျပတာကေတာ့ နံပါတ္တစ္က ဒီေန့ နိုင္ငံေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရတာက ၃၀ ရာခိုင္နႈန္းေလာက္ပဲရေသးတယ္။ တနိုင္ငံလံုးနဲ့ ျခံုၾကည့္ရင္ ၃၀ ရာခိုင္နႈန္းနဲ့ ၃၅ ရာခိုင္နႈန္းၾကားေလာက္ပဲ ရေသးတယ္။ နံပါတ္နွစ္က ေပ်ာက္ဆံုး ယူနစ္ေတြ မ်ားေနတယ္။ လဲြွႊမွားစြာ စီမံခန့္ခဲြမႈေၾကာင့္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးတယ္။ ေနာက္တခါ လူေတြရဲ့ မကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးတာေတြ႐ွိတယ္။ အဲဒါေတြျဖစ္ေနတယ္ ဒါေတြကိုလည္း ျပန္ေလ့လာေပးပါ။ တကယ့္ျပည္သူအတြက္ကို တိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းေဒသၾကီးေတြက လွ်ပ္စစ္မီးကို ၉၀ ရာခိုင္နႈန္းရတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာက ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းေလာက္ပဲရတယ္။ အဲဒါကို အခ်ဳိးညီေအာင္လည္း ျပန္လုပ္ေပးဖို့။ ေနာက္တခါ ျပည္မနဲ့ ျပည္နယ္ေတြ လွ်ပ္စစ္ ၁ ယူနစ္ကို ေဈးနႈန္းကြာတဲ့ ကိစၥ။ လွ်ပ္စစ္ တယူနစ္ကို ျပည္နယ္ေတြမွာက သံုးရာ ေလးရာ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းမွာက ၃၅ က်ပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီျဖစ္ေနတာေတြ ေဈးနႈန္းကို နိုင္ငံတကာမွာလိုပဲ အိနိၵယတို့ ဘာတို့လိုမွာပဲ။ တခ်ဳိ့ဟာေတြကို ေဈးယူသင့္တာကိုယူ ဥပမာ – ဇိမ္ခံလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဈးယူ။ ေနာက္ အိမ္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြက်ရင္ သင့္တင့္တဲ့ ေဈးနႈန္းေတြကို ေလ်ာ့ယူပါဆိုျပီး အဲဒါမ်ဳိးေတြလည္း ေျပာလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

အစိုးရက ဘာဆက္လုပ္ရမလဲခင္ဗ်။

“အစိုးရက သူတို့တင္ထားတဲ့ ေဈးနႈန္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဖို့ရန္အတြက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပီးေတာ့ အနီးကပ္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္တင္ေပးဖို့။  ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္မွာ မတင္ခင္ ဆက္ၾကား သူတို့ေလ့လာသံုးသပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ဆက္ၾကားမွာလည္းပဲ ေဈးနႈန္း တိုးျမွင့္ျခင္းေတြကို ရပ္ဆိုင္းထားဖို့ တင္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာနကေကာ ဘာမ်ား ေျပာသြားပါသလဲခင္ဗ်။
“လာေျဖတဲ့သူက ဒု၀န္ၾကီးျဖစ္ေနေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဌာနကို ျပန္တင္ျပျပီးေတာ့ ဒါကို အခ်ိန္မီ က်ေနာ္တို့ကို ျပန္လည္တင္ျပမယ္လို့ ေျပာပါတယ္ခင္ဗ်။”

ဒီမီတာကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ လြွႊတ္ေတာ္က မတိုးနဲ့အံုး ရပ္ထားေပးပါလို့ ေျပာလိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့။

“ဟုတ္တယ္။ မတိုးပါနဲ့အံုး။ ခင္ဗ်ားတို့ ဒါေတြကို ျပန္စိစစ္ပါ။ ခင္ဗ်ားတို့တေတြ သုံးတာ ဆဲြတာေတြကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္လိုမွ မ႐ႈံးနိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္အဆိုကိုေထာက္ခံတဲ့ လြွႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္က ေထာက္ျပတယ္။ ဒီဘတ္ဂ်က္စာအုပ္ေတြ ၾကည့္ရင္ မနွစ္ကအထိ ႐ႈံးတယ္ဆိုတာ မ႐ွိဘူး။ အျမတ္ေတြခ်ည္းပဲ  ႐ွိတယ္ဆိုတာ ေထာက္ျပလုိက္တယ္။ သူတို့က ၁၈၈ ဘီလ်ံေလာက္ ႐ႈံးေနလို့ တိုးရတာပါလို့ ေျပာတာကိုး။ တကယ္ေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ မ႐ႈံးေသးဘူး။”

၀န္ၾကီးဌာနတခုက မီတာခေတြ တုိးေကာက္မယ္ဆုိရင္ လြွႊတ္ေတာ္ကုိတင္ျပီးမွ လုပ္ရတာ မဟုတ္လား၊ သူတုိ့သေဘာနဲ့ သူတုိ့ တုိးေကာက္လုိ့ရလား။ လုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္လုိ႐ွိလဲ။

“လုပ္ငန္းစဥ္က အမွန္က အစုိးရအဖြဲ့က ေဈးနႈန္းတုိးမယ္ဆုိရင္ အစုိးရအဖြဲ့က ေဈးနႈန္း လြွႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပျပီးမွ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္။ မီတာနဲ့ ပတ္သက္လုိ့လည္း လြွႊတ္ေတာ္စကာက တင္ျပတယ္၊ လြွႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လုိက္တယ္။”

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မွားေနတယ္လုိ့ ေျပာလုိ့ရမလား။

“အမွန္တုိင္းဆုိရင္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မွားတယ္လုိ့ ေျပာလုိ့ရပါတယ္။”

ဒီေန့အဆုိနဲ့ပတ္သက္ျပီး ျဖည့္စြက္ေျပာလုိတာ႐ွိရင္ ေျပာေပးပါ။

“သူတုိ့က မီတာခ တုိးျမွင့္လုိက္တဲ့အတြက္ ေအာက္ေျခ ျပည္သူမွာကေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ခံစားသြားရတာေပါ့။ ျပည္သူေတြခံစားရတာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုပ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးလည္း ပါတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့အဆုိမွာ သူတုိ့ေျပာတာက အမ်ဳိးမ်ဳိး သူတုိ့ ေလ့လာတယ္ေပါ့။ အစုိးရကလည္း ႐ႈံးေနလုိ့ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ အစုိးရက အခုထိ မ႐ႈံးေသးဘူး။ ႐ႈံးတယ္ဆုိတဲ့ အလားအလာျဖစ္ေနတာကလည္း ဥပမာ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ့ ဆုိျပီးလုပ္ထားတယ္။ လစာေတြ အမ်ားၾကီး ယူထားတယ္။ အဖြဲ့ၾကီးတဖြဲ့ဆုိျပီး သီးသန့္လုပ္ထားတယ္။ ပထမရည္႐ြယ္ခ်က္က အစုိးရေငြေတြ မကုန္ဘဲ လုပ္မယ္ဆုိျပီး။ အခုလည္း အစုိးရကုိ မွီေနတာပဲ၊ ဒီစရိတ္ေတြက တက္ေနတာေပါ့။ ထုိ့နည္းတူစြာပဲ ပေရာဂ်က္ေတြ လုပ္တယ္၊ အဲဒါေတြကုိ အေသအခ်ာလုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီထက္မက သက္သာနုိင္တယ္။”

“ေနာက္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက ထုတ္လြွႊတ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ေတြက နယ္ေျမအနွံ့ ျဖန့္ျပီး ေပးဖုိ့ကေတာ့ သူတုိ့ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံဖုိ့ လုိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို့က စီမံကိန္းက်က်၊ စီမံခ်က္နဲ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ တျဖည္းျဖည္း ေျဖ႐ွင္းသြားနုိင္မယ္လုိ့ ထင္ပါတယ္။”

by ေ႐ြွႊေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)

လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမွင့္မည့္အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းေရး လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြး


လွ်ပ္စစ္မီတာခေတြ တုိးျမွင္႔ေကာက္ခံမယ့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကတာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီိးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ႔ အဲဒီအစီအစဥ္ ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားၿပီး လာမယ့္ အစည္းအေဝးမွာ ျပန္လည္တင္ျပဖုိ႔ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က လွ်ပ္စစ္မီတာခေတြ တုိးျမွင္႔ေကာက္ခံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပဖုိ႔ အေရးႀကီးအဆုိအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လတ္တေလာ တုိးျမွင္႔ေကာက္ခံဖုိ႔ထုတ္ျပန္ခဲ႔တဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခေစ်းႏႈန္းကုိ စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပသြားမယ္လုိ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္ဦးက လႊတ္ေတာ္မွာ အခုလုိေျပာသြားပါတယ္ ။

“၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူေတြအတြက္ကို စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ဖို႔ ေၾကညာတဲ့အပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ကေလးမ်ား၊ အခ်ိန္ယူျခင္းမ်ား အနည္းငယ္ အားနည္းခ်က္ရွိသြားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အဆိုတင္သြင္းတဲ့အတိုင္း ျပန္လည္တင္ျပသံုးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”

လွ်ပ္စစ္မီတာခံတုိုးျမွင္႔တဲ႔အတြက္ ဆႏၵျပတဲ႔သူေတြကုိ တရားမ၀င္ စီတန္းလည္႔လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ( ၁၈ ) နဲ႔ အေရးယူေနတာေတြဟာ ေရရွည္အတြက္မေကာင္းသလုိ၊ သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္က ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္းကလည္း ထည္႔သြင္းေျပာဆုိသြားပါတယ္။

RFA Burmese

လက္ပံေတာင္းမွာ လယ္တီသိမ္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပႆနာ ေျပလည္


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာရွိတဲ့ လယ္တီဆရာေတာ္ရဲ႕ သိမ္ေတာ္ကို မနက္ျဖန္မွာ ၀င္ေရာက္ဖူးေျမာ္ဖို႔ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီလို၀င္ေရာက္ဖူးေျမာ္ခြင့္ကို မနက္ျဖန္တစ္ရက္တည္းအတြက္ ခြင့္ျပဳတာျဖစ္ၿပီး တျခားရက္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ဖူးေျမာ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းယူရမွာျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေဒသခံေတြနဲ႔ ေၾကးနီစီမံကိန္းအနီး မိုင္းၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းတိုက္မွာ ဒီေန႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ အလယ္ေတာရြာသူမစႏၵာက ေျပာပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနယ္ေျမထဲက လယ္တီသိမ္ေတာ္ကို အာဏာပိုင္ေတြက ေဒသခံေတြကို ၀င္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ထားတယ္လို႔သိရသလို လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအနီးမွာ ရဟန္းသံဃာတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေဒသခံတခ်ိဳ႕ဟာ အခုလ၂ရက္ေန႔ကစၿပီိး ထိုင္သပိတ္ ဆႏၵျပေနၾကေနတာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ဒီေန႔မွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese

ဖိလစ္ပိုင္မွာ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္


တစ္နာရီ ၁၉၉ မိုင္ နႈန္းနဲ့ တိုက္ခတ္ေနတဲ့ ဟိုင္ရန္ တိုင္ဖုန္း မုန္တိုင္းဟာ ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ေသာျကာေန့က ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး မနီလာျမို့ကို ျဖတ္သန္း တိုက္ခတ္သြားပါတယ္။

ဟိုင္ရန္ဟာ ကုန္းတြင္းကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခတ္ဖူးသမွ် မုန္တိုင္းေတြထဲမွာ စံခိ်န္တင္ အင္အား ျပင္းထန္တဲ့ အထဲမွာ ပါ၀င္တယ္လို့ သိရပါတယ္။

ဒီမုန္တိုင္းေျကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံ ျပည္နယ္ေပါင္း ၂၀ က လူတစ္သန္းေက်ာ္ဟာ ေနအိမ္ေတြကေန ေဘးကင္းရာကို အေရးေပၚ ေရွြ့ေျပာင္းခဲ့ရျပီး ယခုအခိ်န္ထိ လူေလးဉီး ေသဆံုးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထဲက နွစ္ေယာက္ဟာ မုန္တိုင္း တိုက္ေနစဉ္မွာ မေတာ္တဆ ဓာတ္လိုက္ ေသဆံုးခဲ့ရတာ ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ဉီးကေတာ့ မိုးျကိုး ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ရတာပါ။

မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းရာ လမ္းေျကာင္း တေလွ်ာက္မွာ ေလျပင္းဒဏ္ေျကာင့္ ေနအိမ္ေခါင္မိုးေတြ ျပုတ္ထြက္ လြင့္ပါတာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုင္ေတြ ကို်းပဲ့ျပီး ဓာတ္အားလိုင္းေတြ ပ်က္စီးတာ၊ သစ္ပင္ေတြ ျပိုလဲတာ စတာေတြလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနအိမ္ေခါင္မိုးက သြပ္ျပားခ်ပ္ေတြဟာ ေကာင္းကင္မွာ ကစားစရာ စြန္ေတြလိုပဲ ဝဲပံ်ေနတယ္လို့ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြရဲ့ ေျပာျပခ်က္အရ သိရိွရပါတယ္။

အေသအေပ်ာက္နဲ့ အပ်က္အစီး စာရင္း အတိအက် ကိုေတာ့ ရက္အနည္းငယ္ ျကာမွ သိရိွနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေလယာဉ္နဲ့ သေဘာခရီးစဉ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းထားပါတယ္။ ေဆးရံုနဲ့ စစ္တပ္ကလဲ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ စတင္ဖို့ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားေျကာင္း သတင္းရရိွပါတယ္။

အခု သတင္း တင္ဆက္ေနတဲ့ အခိ်န္မွာ ဟိုင္ယန္ မုန္တိုင္းဟာ အားေပ်ာ့သြားျပီ ျဖစ္ျပီး ျပင္းအား အဆင့္ ၃ ရိွတဲ့ မုန္တိုင္း အျဖစ္နဲ့ ဗီယက္နမ္ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ဆက္သြားလိမ့္မယ္လို့ မိုးေလ၀သ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ခန့္မွန္းထားပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

ဖိလစ္ပိုင္တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း ျမန္မာျပည္ကို မျဖတ္ဟု မုိးဇလေျပာ


ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွာ တိုက္ခတ္ေနတဲ့ အင္အားျပင္း စူပါတိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းဟာ လတ္တေလာအေနအထားအရေတာ့ ျမန္မာျပည္ဘက္ လာဖို့မ႐ွိေသးဘူးလို့ ျမန္မာနိုင္ငံ မိုးေလ၀သနဲ့ ဇလေဗဒဌာနက ေျပာပါတယ္။

ဟိုင္ယန္အမည္႐ွိတဲ့ စူပါ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းဟာ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ ျမို့ေတာ္ မနီလာ အေ႐ွ့ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၇ ေလာက္ေ၀းတဲ့ ဆမာကၽြန္းကမ္းရိုတန္ကို တနာရီ  ၁၉၅ မုိင္နႈန္းေလာက္နဲ့ ဒီေန့ တိုက္ခတ္သြားတာပါ။

ဒီမုန္တိုင္းဟာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံဘက္ကို ဦးတည္ေနေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္ကို လာဖို့ မ႐ွိဘူးလို့ မိုးေလ၀သနဲ့ ဇလေဗဒဌာန ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ့ရထားတဲ့ ပုံအရ ျမန္မာနုိင္ငံ မပါဘူး။ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ ဟုိခ်ီမင္းကုိ ျဖတ္မယ္။ နုိ၀င္ဘာ ၁၀၊ ၁၁ ဗီယက္နမ္ ကမ္း႐ုိးတန္း အလယ္ပုိင္းကုိ ျဖတ္မယ္ဆုိတဲ့အထိပဲ က်ေနာ္တုိ့ ေတြ့ေသးတယ္။ ဟုိခ်ီမင္းကုိျဖတ္ရင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ဘက္ မုိး႐ြာနုိင္တယ္။ အဲဒီထဲက ကြဲထြက္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ ပုိင္းျပတ္သြားမယ္။ ၁ ပုိင္းက ေျမာက္ဘက္ကုိသြားျပီး ၁ ပုိင္းက အေနာက္ေတာင္ဘက္ကုိ ဆင္းသြားမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ဖိလစ္ပုိင္ကို ျဖတ္ေနတယ္၊ ၁၂ ရက္ေန့ေလာက္ဆုိ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ ဟနြိုင္နားကုိ ေရာက္မယ္။ က်ေနာ္တုိ့ဘက္ကုိ လာဖုိ့ေတာ့ မ႐ွိဘူး။ ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခကုိ ျဖတ္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ အေလးထားရမယ္။ ခန့္မွန္းခ်က္က လြဲရင္လည္း လြဲနုိင္တယ္။ ေအာက္ဆုိက္ျပီးေတာ့ ျဖတ္ရင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ သတိထားရမယ္။”

ဖိလစ္ပိုင္က လာတဲ့သတင္းေတြမွာေတာ့ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၃ ဦးေသဆံုးျပီး ေလျပင္းေတြေၾကာင့္ သစ္ပင္ေတြ အျမစ္က ျပုတ္ထြက္ကုန္ျပီး  လူေနအိမ္ေတြလည္း ျပုိက် ပ်က္စီးကုန္တယ္လို့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါဟာ ဒီေန့ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္ ရ႐ွိတဲ့အျခအေနျဖစ္ျပီး လူထိခိုက္ေသဆံုးမႈအေရအတြက္  ေတြ ထပ္တိုးလာနိုင္ဖြယ္႐ွိေနတယ္လို့လည္း ဆိုပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွာ နွစ္စဥ္ အင္အားျပင္းမုန္တိုင္း ၂၀ ေလာက္ တိုက္ခတ္ေလ့႐ွိတာျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ မိုးဇလဌာနရဲ့ အေျပာအရေတာ့ ခုတိုက္ခတ္ေနတဲ့ ဟိုင္ယန္မုန္တုိင္းဟာ ကမၻာမွာ စတုတၱ အင္အားအျပင္းဆံုး မုန္တုိင္းေတြထဲက တခုျဖစ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္။

by ေ႐ြွႊေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)

႐ုရွားေရာက္ ျမန္မာမယ္ မိုးစက္၀ိုင္ ပြဲႀကိဳ ၿပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ ဆန္ခါတင္စာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္ေန


႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ မယ္စၾက၀ဠာ ၂၀၁၃ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳၿပီး
သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ျမန္မာအလွမယ္ မိုးစက္၀ိုင္ဟာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမစခင္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္လ်က္ရိွတဲ့ ပြဲႀကိဳၿပိဳင္ပြဲေတြ အားလံုးရဲ႕ ဆန္ခါတင္စာရင္းမ်ားမွာ ပါ၀င္ေနတာမို႔ ႏိုင္ငံအတြက္
ဆုေတြမ်ားစြာ သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။

ေရကူး၀တ္စံုၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အလွဆံုးမယ္ (Best Bikini Body) သံုးေယာက္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ
တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

"ဆုရယ္လို႔ေတာ့ အခုထိ မေၾကညာေသးပါဘူး။ အခုထိကေတာ့ မိုးစက္၀ိုင္က ေနာက္ဆံုးဆန္ခါ
တင္အဆင့္တိုင္းမွာ ပါ၀င္ေနတာပါ။ ေရကူး၀တ္စံုနဲ႔ အလွဆံုးမယ္မွာ မစၥဖိလစ္ပိုင္၊ မစၥယူအက္စ္
တို႔နဲ႔အတူ အလွဆံုးမယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတာပါ"လို႔ မယ္စၾက၀ဠာျမန္မာၿပိဳင္ပြဲကို စီစဥ္က်င္းပ
ခဲ့တဲ့ ဟယ္လိုမဒမ္မီဒီယာမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ကိုခ်မ္းလင္းသူက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ ဆုတစ္ဆုျဖစ္တဲ့ Miss Photogenic ဆုအတြက္ ကိုေတာ့ မဲေပးစနစ္နဲ႔
ေရြးခ်ယ္ရာမွာ မိုးစက္၀ိုင္က နံပါတ္(၈)ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး တျခားအြန္လိုင္းကေန မဲေပးလို႔
ရတဲ့ ဆုေတြမွာေတာ့ ထိပ္ဆံုးမွာ ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ရိွမွာ မိုးစက္၀ိုင္ ထိပ္ဆံုးမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အင္တာနက္ဆုေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက
အစီအစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ Beauty Pageant Grand Slam People's Choice Award၊ Missosology
People's Choice Award၊ Pageantology People's Choice Award တို႔ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံက
ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ အြန္လိုင္းကေန ပရိသတ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ဆုမွာလည္း ထိပ္ဆံုးမွာ
ရပ္တည္ေနတယ္လို႔ ကိုခ်မ္းလင္း သူက ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသြား မွာျဖစ္ၿပီး မဲေပးတာ
ကိုေတာ့ ၈ ရက္ေန႔ အထိ လက္ခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက အလွမယ္ ၈၆ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ဒီအလွမယ္ပြဲႀကီးဟာ မိုးစက္၀ိုင္တစ္ေယာက္
ဘယ္ဆုေတြသယ္ၿပီး အိမ္ျပန္လာမလဲဆိုတာကို ရင္ခုန္စြာနဲ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြင္မာထြန္း - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲသူ ပိုမ်ားလာ


ကမာၻတ၀ွမ္း စိတ္ၾကြေဆး ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲ စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားခဲ့ရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း အဓိက ဖမ္းဆီးမိတဲ့့ တုိင္းျပည္တခုအျဖစ္နဲ႔ ေတြ႔ရွိရတဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢရဲ႔ အစီရင္ခံစာသစ္က ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဖမ္းဆီးမႈေတြ၊ မူးယစ္ေဆး စြဲလမ္းသူေတြကုိ ကုသမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ methamphetamine စိတ္ၾကြေဆးေတြ အသုံးျပဳမႈႏႈန္းဟာ တုိးလာေနတဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ရာဇ၀တ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး႐ုံး (UNODC) ရဲ႔ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကလာတဲ့ methamphetamine စိတ္ၾကြေဆးေတြကုိ အိမ္နီးခ်င္း တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဖမ္းဆီးရမိတာေတြဟာလည္း အရင္ထက္ပုိမ်ားခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

စိတ္ၾကြေဆး အပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြ ဖမ္းဆီးရရွိမႈဟာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သိသိသာသာ ပုိမ်ားလာခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ဘိန္းစုိက္ခင္းေတြနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးဖုိ႔ အလားအလာရွိတဲ့ ဧရိယာဟာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲ ပုိမ်ားလာခဲ့ရာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ အျမင့္ဆုံးအထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း UNODC ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ခန္႔မွန္းေျခ ၃ သိန္းကေန ၄ သိန္းၾကားေလာက္ရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြသူေတြဟာ ဘိန္းနဲ႔ဘိန္းျဖဴကုိသာ အဓိက သုံးစဲြေနၾကတာျဖစ္ေပမဲ့ စိတ္ၾကြေဆး အသုံးျပဳမႈေတြ ပုိမ်ားလာမယ့္ လကၡဏာေတြ ေတြ႔ေနရတဲ့ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာပါ။

အရင္က စိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံေတြရွိရာ နယ္စပ္ေဒသက လူေတြေလာက္သာ သုံးစဲြၾကေပမဲ့ အခုအခါ တျခားၿမိဳ႔ရြာေတြမွာပါ သုံးစဲြသူေတြကုိ ေတြ႔ရွိလာေနရတယ္လုိ႔လည္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပိုင္း)

ထိုင္းမွာ ေရာင္းစား ခံရသူ ျမန္မာ ၂၆ ဦး ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့


ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ကီလုိမီတာ၁၀၀ခန္႔ကြာေ၀းတဲ့ ပထံုဌာနီၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းအေဟာင္းေတြကုိ သန္႔စင္တဲ့ စက္ရံုတခုထဲမွာ ေရာင္းစားခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၆ဦးကို ထိုင္းအစိုးရ လူကုန္ကူးမူတုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ေတြနဲ႔အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား အဖဲြ႔က ပူးေပါင္း ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းအေျခစိုက္ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံထဲကုိ လူပဲြစားေတြက အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေတြရမယ္ဆုိတဲ့ မက္လံုးေတြနဲ႔ ဘုရားသံုးဆူ၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ဘီလင္း က်ိဳက္ထိုစတဲ့ေနရာ အသီးသီးကေန လာႀကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၀ေက်ာ္ကုိ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ညပိုင္းမွာ ထုိင္းလူကုန္ကူးမူတိုက္ဖ်က္ေရးရဲေတြရဲ႕အကူအညီနဲ့ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔ရဲ႕ ဒါရိုက္တာဦးေက်ာ္ေသာင္းက ဆုိပါတယ္။

"ဗမာက စုစုေပါင္း ၂၆ေယာက္၊ က်ားက ၁၀ေယာက္၊ မက ၁၆ေယာက္။ သူေဌးက မဝင္နဲ႔ ျခံထဲ မဝင္နဲ႔၊ ဘာညာဆိုေတာ့ ရဲကား ၁၀စီးနဲ႔ရဲ အင္အား ၄၀ေလာက္ကို သံုးတာ။ မေန႔က ရဲႏွစ္ေယာက္က အဲ့စက္ရံုပတ္ဝန္းက်င္ကို ဓာတ္ပံုလာရိုက္တာ၊ အဲ့သူေဌးက လက္နက္ရွိတယ္လို႔ သတင္းရတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ရဲတဝက္ေလာက္မွာ က်ည္ကာအက်ီေတြပါတယ္။ ဝတ္ထားတယ္။"

ပလက္စတစ္အေဟာင္းပစၥည္းေတြကုိ သန္႔စင္တဲ့ စက္ရံုျဖစ္ၿပီး ပထံုဌာနၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရြာတရြာမွာ ရွိတာပါ။  စက္ရံုမွာေရာင္းစားခံ ထားရတဲ့ျမန္မာေတြကုိ ထြက္ေျပးမွာစိုးရိမ္ၿပီး စက္ရံုပတ္လည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား လႊတ္ထားတယ္လုိ႔ အလုပ္သမားေတြကဆုိပါတယ္။

"အဓိက မထြက္ေျပးေအာင္ေပါ့ေနာ္။ ထြက္ေျပးရင္ လွ်ပ္စစ္ထိၿပီးေတာ့၊ လွ်ပ္စစ္က ဝင္းအျပည့္မွာ အကုန္လံုးလႊတ္ထားတာ။ လွ်ပ္စစ္စီးတာက အမည္းေရာင္ အဲ့ဒီ့အစိမ္းေရာင္ကို သြားထိရင္ လွ်ပ္စစ္ထိတယ္။ အဲ့ဒီ့ႀကိဳးအနီကို ထိရင္ လွ်ပ္စစ္မလိုက္ဘူး။ အဲ့လုိမ်ိဳး။ ျခံစည္းရိုးပတ္ပတ္လည္ သြယ္ထားတာဗ်။ က်ေနာ္တို႔ အခန္းေဘးမွန္သမ်ကို သြယ္ထားတယ္။ မိန္း မခ်ထားဘူး။ ထြက္ေျပးမယ္ဆိုရင္ ေရွာ့ခ္ လိုက္မယ္ေပါ့။ အဲ့လုိမ်ိဳး တားထားတာ၊ အဲ့စက္ရံု၊ အမိႈက္ရံုႀကီးက ၾကာၿပီ။ အဲ့အမိႈက္ေတြထဲက ရတဲ့ေကာ္ေတြကို ေရြးယူတယ္။ ယူၿပီးေတာ့ စက္နဲ႔ျပန္ႀကိတ္တယ္။ ၾကာၾကာေနေတာ့ လူက လုပ္မႏုိင္ဘူး။ ဖ်ားတယ္။ နာတယ္။ အဲ့လို ဖ်ားလို႔ နာလို႔ တရက္နားလို႔ဆိုရင္လည္း တရက္စာ ျဖတ္တယ္။"

ရဲေတြကက သံဆူးႀကိဳးေတြႀကားမွာ လွ်ပ္စစ္စီးတဲ့ ႀကိဳးမ်ားကို စစ္ေဆးမူေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္သူေတြကဆုိပါတယ္။

ျပန္လြတ္လာသူေတြထဲက အမ်ိဳးသမီးတဦးကေတာ့ အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

" ဘယ္မွလည္း မသြားရ၊ ဘယ္မွလည္း မထြက္ရဆိုေတာ့ အဲ့လုိမ်ိဳး ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေပါ့ေနာ္။ တရက္နားရင္ ႏွစ္ရက္စာျဖတ္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ က်မတို႔ကို ေျခာက္တယ္ေပါ့။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။ "

ျပန္လြတ္လာသူေတြဟာ ပြဲစားေတြရဲ့ ေရာင္းစားတာကို ခံရၿပီးေတာ့ ပိတ္ေလွာင္ခံထားခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

"သမီးတို႔လာတာက နာနတ္သီးရံုဆိုၿပီး ေခၚလာတာ။ အခုလာတာက အမိႈက္ေကာက္တဲ့ရံုမွာ။ တအားက်ဥ္းက်ဳပ္ေနတာပဲ။ သူေဌးက အကုန္လံုး သိမ္းပိုက္ထားတယ္ေပါ့။ အကုန္လံုး ဘယ္မွ မေပးထြက္၊ မေပးလာ၊ ပါတဲ့ဖုန္းေတြကိုလည္း အကုန္သိမ္း၊"

ဘုရားသံုးဆူကေန တဆင့္ လူအုပ္စုေတြ လာႀကတဲ့အခါမွာပဲြစားေတြက သူတုိေတြကို ကားေတြထဲ ဖြက္ၿပီး သယ္ေဆာင္လာပံုကိုလည္း လြတ္ေျမာက္လာသူတဦးကေျပာျပပါတယ္။

"ပုလင္းကားေလ၊ ဘုရားသံုးဆူဆင္းတဲ့ကား၊ ဒါေပမဲ့ အလြတ္ပဲ ပုလင္းေတြပါတယ္။ အရည္ေတြ မပါေတာ့ဘူး။ အဲ့တာအျပည့္ပဲ။ ကားေခါင္း ဒီဘက္နည္းနည္းေက်ာ္လာရင္ အခန္းတခန္းလုပ္ထားတယ္။ အခန္းထဲမွာ လူ၁၀ေယာက္၊ ၁၂ေယာက္ ထားလို႔ရတယ္။ အသက္ရူက်ပ္တယ္ဗ်။ အန္တဲ့သူအန္၊ မူးတဲ့သူ မူး၊ က်ေနာ္တို႔ မက္တပ္ရပ္တဲ့ ေခါင္းေပၚမွာ ပန္ကာထားထားေပးတယ္။ အဲ့ဒီ့အခန္းကို အကုန္လံုးခ်ၿပီး ရွာမွ ေတြ႔ႏုိင္မယ္။"

အလုပ္ရွင္သူေဌး လင္မယား ၂ဦးနဲ႔ ျမန္မာပဲြစား ၃ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္ ျမန္မာ၂၆ဦးနဲ႔အတူ လာအိုႏို္င္ငံသား ၂၄ဦးလည္းလြတ္ေျမာက္လာတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။

ထိုင္းႏုိ္င္ငံေရာက္ျမန္မာႏုိင္္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔ကေတာ့ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းမွာ လူကုန္ကူးခံရတဲ့အမူေပါင္း ၃၉မူထဲက လူ၂၅၇ေယာက္ကို ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

မေအးေအးမာ (ဗီြအုိေအ)

တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ေခါင္းစားရတယ္

႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္း က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူၿပီး ဦးလူမင္း ဥကၠ႒ တာဝန္ယူမည့္ အေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)
အကယ္ဒမီ လူမင္းဟာ လက္ရွိ အေနအထားအရ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ ေနရာတခု ခိုင္ခိုင္မာမာ ရရွိထားသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွာလည္း ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးကိုလည္း စိတ္ဝင္စားတဲ့ အကယ္ဒမီ လူမင္းကို ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အျပင္ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီက ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး။     ။ ရုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ အစ္ကိုတို႔ တိုင္းျပည္မွာ အကူးအေျပာင္း ကာလတခုကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္ျဖတ္ေနရသလိုပဲ၊ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုး ကလည္း ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွာ လုပ္ရကိုင္ရ အခက္ဆံုး ကာလတခုကို ျဖတ္သန္းေနရတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တက္ညီလက္ညီနဲ႔ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္သြားႏိုင္ရင္ ဒီေန႔ရွိေနတဲ့ အေျခ အေနထက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္တခု ကလည္း ရွိေနတယ္။ အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အခြင့္အေရးေတြ အစ္ကိုတို႔ လက္ထဲကို ေရာက္လာမွာပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ၊ ရုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ ေရွ႕ေရးဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မေတြးႏိုင္ဘဲနဲ႔ လက္တေလာ ျပႆနာေတြကိုပဲ ထိုင္ရွင္းေနရင္း အခ်ိန္ကုန္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးသြားမွာပဲ။

ေမး။     ။ ကိုလူမင္းတို႔လို ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ အဓိက ေျပာင္းလဲရမယ့္ အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ ဥပေဒမွာေရာ ဘယ္လို အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ေစခ်င္လဲ။

ေျဖ။     ။ အခု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အက်ယ္ေလာင္ဆံုး အသံဆိုၿပီး ျဖစ္လာ သလိုပဲ ကိုယ္တို႔ဆီမွာလည္း အကူးအေျပာင္း ကာလတခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အစ္ကိုတို႔ ေလာကအတြက္၊ ရုပ္ရွင္ ဥပေဒဆိုတာ ေပၚလာဦးမယ္။ ေပၚလာမယ့္ ဥပေဒက အစ္ကိုတို႔ ေလာကအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အကာအကြယ္ေပးသလဲ၊ဘယ္ေလာက္အထိ ဦးေဆာင္ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္မလဲ ဆုိတဲ့ ကိစၥက အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ပါပဲ။ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာ ကေတာ့ တထိုင္တည္း ေျပာလို႔မရဘူး။ အစ္ကိုတို႔လို ေလာကအေပၚ ေစတနာပဲရွိၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တာခ်ည္းပဲ ထိုင္ေျပာလို႔ မရဘူး။ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာ နားလည္သူေတြနဲ႔ အစ္ကိုတို႔ ျဖစ္ခ်င္တာကို ရုပ္ရွင္ေလာက အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမယ့္ ဟာေတြကို ေလာကသားေတြ အားလံုး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်က္အလက္ ေတြကို ခ်ေရးရမွာေပါ့။

ေမး။     ။ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုးက အရင္က လုပ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ လက္ရွိ ကုိယ္တာ၀န္ယူရတာနဲ႔ ကြာဟခ်က္က ဘယ္လိုရွိလာလဲ။

ေျဖ။     ။ အခုကေတာ့ လူတစု သို႔မဟုတ္ တေယာက္၊ တဖြဲ႔ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျမင္ မၾကည္တာေတြ၊ မေက်နပ္တာေတြ ရွိရင္ သမၼတ အထိ တိုင္လို႔ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒီလို တိုင္တဲ့ အခါမွာလည္း သမၼတ ရံုးကေန စၿပီးေတာ့ တိုင္တဲ့အေပၚမွာ ျပန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပး ရတာေတြ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥ ေတြက မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ေတြကုန္ၿပီး ေခါင္းစား ရတယ္။ ကိုယ့္ေလာက တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အတြက္ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ၊ အခ်ိန္ေတြဟာ အဲဒီအတြက္ ေပးေနရတာ အခုအခ်ိန္မွာ အစ္ကို အႏွေမ်ာဆံုးပဲ။

ေမး။     ။ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြ တလကို သံုးကား ရိုက္ေနတဲ့ အေျခအေနကေကာ အခု ဘယ္လိုရွိလဲ။

ေျဖ။     ။ အခုဆိုရင္ ေလာကသားေတြ ခံစားေနရပါၿပီ။ ကား အေရအတြက္ကို နည္းနည္းေလး ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္တဲ့အတြက္ နယ္ေတြက ဗီဒီယိုဆိုရင္ ျပန္ အ၀ယ္လိုက္လာတဲ့ သေဘာေတြကို ထုတ္လုပ္သူေတြဆီက အသံ ၾကားရပါတယ္။

ေမး။     ။ လက္ရွိ ဥကၠ႒ေနရာမွာလည္း တာ၀န္ယူထားရၿပီး သရုပ္ေဆာင္ အလုပ္ကိုလည္း လုပ္ေနတုန္း ဆိုေတာ့ ဇာတ္ကားေတြကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေလးေတြ ရိုက္ေစခ်င္သလဲ။

ေျဖ။     ။ အဲဒါကေတာ့ အစည္းအရံုးအေနနဲ႔ ၀င္ၿပီး သတ္မွတ္လို႔ ရတဲ့ အရာလည္း မဟုတ္ဘူး။ကိုယ္တို႔က အႏုပညာ ဆိုေပမယ့္လည္း စီးပြားေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အႏုပညာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါက ေစ်းကြက္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္သူ ေတြရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခြင့္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။

ေမး။     ။ ကိုလူမင္းတို႔ရဲ႕ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ကိုေရာ ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ရွိလား။

ေျဖ။     ။ သူ႔သက္တမ္း တခု ကုန္ရင္ေတာ့ အသစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္တာေတြ လုပ္ရမွာေပါ့။

ေမး။     ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့့္ေနတဲ့ ကာလ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ရုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းမွာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္လာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ လုပ္ေစခ်င္သလဲ၊ ဘယ္လို အပိုင္းေတြမွာ ပါ၀င္ေစခ်င္သလဲ။

ေျဖ။     ။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုတဲ့ FDI Law ကေတာ့ ထြက္သြားၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဘီလီယံ ၅၀ ေက်ာ္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အစ္ကိုတို႔ အႏုပညာ ေလာကကို၊ ရုပ္ရွင္ေလာကကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္မႈေတြက ၀င္မလာ ေသးဘူး။ ၀င္လာတဲ့ အခါက်ရင္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ျပည္တြင္း အႏုပညာရွင္ေတြ အတြက္ ဘယ္လို အခြင့္အေရး ရွိမလဲေပါ့။ အဲဒါမွ မဟုတ္ အစ္ကိုတို႔တေတြ အားလံုးဟာ ေဘးဖယ္ ေပးလိုက္ၾကရမွာလား။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေမး။     ။ အခုအခ်ိန္မွာ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာသမားေတြလည္း ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားလာ ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာလည္း ျပည္လံုးကၽြတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ရွိမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုလူမင္း အေနနဲ႔ေကာ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလဲ။

ေျဖ။     ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုကတည္းက ဒီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ ျပည္သားေတြ အားလံုးရဲ႕ အေရးပဲ။ တခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တဲ့သူကို အေသြးအေရာင္ ရွိတဲ့ လူလို႔ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ မလုပ္ရဲေအာင္၊ မေျပာမဆို ရဲေအာင္ ဖိႏွိပ္ ထားခဲ့တာေလ။ အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အားလံုး အေရးပဲ။ အစ္ကိုတို႔ အႏုပညာရွင္ ေတြကလည္း ဒီႏိုင္ငံထဲက ဒီႏိုင္ငံသားေတြပဲ။ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ အေရးႀကီး ေသးတယ္။ ျပည္သူေတြ၊ ပရိသတ္ေတြ အေပၚမွာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြ ဆိုေတာ့ ပိုေတာင္ အေရးႀကီးေသးတယ္။ တခ်ိန္တုန္းက အစည္းအရံုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အႏုပညာရွင္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမယ္ ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အဲဒါေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ဘယ္သူမဆို ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ပါတီ၊ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ လူကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။

ေမး။     ။ ကိုလူမင္း အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ဘယ္လိုျမင္လဲ၊ ဘာေတြမ်ား ျဖည့္စြက္လုပ္ေစခ်င္တာ ရွိလဲ။

ေျဖ။     ။ အဲဒါလည္း ေျပာခ်င္တယ္။ အစ္ကိုက အေမစု (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ဘက္ကို လုိက္ၿပီးေျပာတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔လည္း ေတာ္ေတာ္ လုပ္ရကိုင္ရခက္တဲ့ အေနအထားေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ခ်င္းလည္း နည္းနည္း စာၾကည့္ပါလို႔၊ လူေတြကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြ မ်ားတဲ့အခါ၊ ၾကံ့ၾကာမႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အားမလုိ အားမရေတြ ျဖစ္လာတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အေနနဲ႔ လူတေယာက္ျဖစ္တယ္၊ နတ္သမီး မဟုတ္ဘူး၊ ဖန္ဆင္းရွင္ မဟုတ္ဘူး။လူ တေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္း ရွိသမွ်ပဲ ႀကိဳးစားႏိုင္မယ္။ သူ ႀကိဳးစားသမွ်လည္း သူ႔အတြက္ တခုမွမပါဘူး။ကိုယ့္တိုင္းသူ ျပည္သားေတြ အတြက္ပဲ။ အစ္ကိုကေတာ့ အေမစုကို အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္တယ္။ ေထာက္ခံတယ္။

ေမး။     ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ တႏုိင္ငံလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ မ်ားလာမယ္ ဆိုရင္ ရုပ္ရွင္ ေလာကသားေတြ အေနနဲ႔ေကာ ဘာေတြ ထပ္ၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔၊ ဘယ္အထိ လွမ္းဖို႔ ရည္ရြယ္ထားသလဲ။

ေျဖ။     ။ အစ္ကို ေျပာခ်င္တာ အဲဒါပဲေလ။ ရုပ္ရွင္ ေလာကသားေတြ တကယ္ပူရမွာ အဲဒီ ကိစၥပဲ။ အာဆီယံ တိုင္းျပည္ေတြ အတြင္းမွာ ကုန္သြယ္ေရးေတြေတာင္ တေျပးညီ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရုပ္ရွင္ ေလာကႀကီးကလည္း မူေတြ၊ စနစ္ေတြ အကုန္ ေျပာင္းရေတာ့မယ္။ အဲဒီ အခါက်ရင္ ငါတို႔ ဘယ္လို ရပ္တည္ၾကရမလဲ၊ ဘယ္လို ရင္ဆိုင္ၾကရမလဲ ဆိုတာ အခုကတည္းက ေလာကသား အားလံုး စည္းလံုး တုိင္ပင္ၾကရမယ့္ အခ်ိန္။ အဲဒီမွာ အခ်င္းခ်င္း ပုခုံးတိုက္တာ ေလာက္ကို ရန္ပြဲေတြ လုပ္ေနရင္ေတာ့လည္း အဲဒီ အခ်ိန္က်ရင္ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ေပေတာ့။

ေမး။     ။ အခုေနာက္ပိုင္း အခြန္ စည္းၾကပ္မႈေတြက ရုပ္ရွင္ ေလာကသားေတြ အေပၚကိုေရာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလား။

ေျဖ။     ။ အစ္ကိုတိုု႔ ဟိုအရင္ ကတည္းက အခြန္အခေတြ ေပးေဆာင္ လာခဲ့ရတာ။ အခြန္မသိတဲ့ သူက မေပးရလို႔ပဲ။အစ္ကိုတို႔က ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အခြန္ကို တာ၀န္ေက်ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြပါ။

ေမး။     ။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ လူငယ္သရုပ္ေဆာင္ သစ္ေတြလည္း မ်ားလာတယ္၊ ဒီေခတ္လူငယ္ေတြရဲ႕ ပံုစံကလည္း ေျပာင္းလာတယ္ ဆိုေတာ့ ကိုလူမင္း အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ။

ေျဖ။     ။ လူငယ္တိုင္း လမ္းမွားေရာက္တယ္ လိုေတာ့ သိမ္းႀကံဳးၿပီး မေျပာခ်င္ဘူး။ လူငယ္ေတြက အစ္ကိုတို႔ထက္ နည္းပညာ ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ကၽြမ္းက်င္တယ္၊ လက္ေတြ႔က်က် သိတယ္။ အစ္ကိုတို႔ထက္ သြက္လက္ ထက္ျမတ္တယ္၊ အေတြးအေခၚ ေတြ ရဲရင့္ ျပတ္သားတယ္၊ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ လူငယ္ေတြမွာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕တေလ မွာေတာ့ မေကာင္းတာ ရွိေကာင္း ရွိမယ္။ တခါတေလ က်ေတာ့လည္း ကေလးေတြမွာ အျပစ္မရွိပါဘူး၊ သူတို႔ ပ်က္စီး ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ သူတို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေနတာကလည္း က်န္တဲ့သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ေတြလည္း မကင္းပါဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး။     ။ အကယ္ဒမီ ေပးမယ့္အခ်ိန္ကလည္း နီးေနၿပီ၊ အရင္ႏွစ္က တရုတ္ကားကို ေကာ္ပီ ျပန္ရိုက္ထားတဲ့ကားကို အကယ္ဒမီ ေပးလိုက္တာ ေတြ႕ရတယ္။ ကိုလူမင္း အေနနဲ႔ ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕ကို ဘယ္လိုအႀကံ ေပးခ်င္သလဲ။

ေျဖ။     ။ အကယ္ဒမီ ဆိုတာက အစ္ကိုတုိ႔ အစည္းအရံုးနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ အစည္းအရံုး ကလည္း ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ အကယ္ဒမီ ေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ကလည္း ၀ါရင့္သဘာရင့္ အမ်ားေလးစားရတဲ့ အႏုပညာရွင္၊ အတက္ပညာရွင္ ႀကီးေတြက အခ်ိန္ ေပးၿပီး စိစစ္ အကဲျဖတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးတာ။ အဲဒီ အေပၚမွာ ဆုတဆု ဆိုတဲ့အေပၚမွာ အျငင္းပြားမႈေတြ ကေတာ့ ရွိမွာပါပဲ။

ေမး။     ။ ဒီႏွစ္ အကယ္ဒမီ တစ္ေျပးကား စာရင္းထဲမွာ ကိုလူမင္း ကားလည္း ပါတယ္ေနာ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကိုလူမင္း အေနန႔ဲ ဘယ္လို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိသလဲ။

ေျဖ။     ။ အစ္ကိုကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီအကယ္ဒမီပြဲႀကီး ကိုပဲ ဘယ္လို အမွားနည္းေအာင္၊ ဘယ္လို အားနည္းခ်က္ ေတြကို ရွာၿပီးေတာ့ ဘယ္လို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာပဲ အစ္ကို စိတ္ေတြ ပူေန တာပါ။

ေမး။     ။ ကိုလူမင္း အေနနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ေျပာခ်င္တဲ့စကားနဲ႔ လက္ရွိ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ျပေပးပါဦး။

ေျဖ။     ။ ဒါရိုက္တာ ညိဳမင္းလြင္နဲ႔ ဗီဒီယိုေလး တကား ရိုက္ေနပါတယ္။ ပရိသတ္ ကေတာ့ အစ္ကို႔ရဲ႕ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အားေပးေနၾကပဲ။ အစ္ကို ဘယ္ေလာက္ပဲ အလုပ္ေတြ မ်ားပါေစ ပရိသတ္ေရွ႕ တင္ျပလာမယ့္ ကားေတြကို အႏုပညာ ဇြဲေတြ မေလွ်ာ့ဘဲ လုပ္သြားမွာပါလို႔ …၊ ပရိသတ္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္မွာပါ။

ဧရာ၀တီ

ျမန္မာ ယူ၁၉အသင္း ဗိုလ္လုပဲြတက္သြားၿပီ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔


မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့သတင္းပါပဲ၊ ျမန္မာ ယူ၁၉ အသင္းက မေလးရွား ယူ
၂၃ အသင္းၾကီးကိုနိုင္ကာဗိုလ္လုပဲြတက္သြားၿပီတဲ့။ယေန႔ ( ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ )ညေန(၄)နာရီမွာကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ အုိလံပစ္ အားကစားကြင္းတြင္ BIDC Cup 2013 ဆီမီးဖုိင္နယ္ ဒုတိယပဲြစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာ ယူ၁၉ အသင္းႏွင့္ မေလးရွား ယူ၂၃ အသင္း(ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပဲြ လာကစားမယ့္ အသင္း)တို ့ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရာ ျမန္မာ ယူ၁၉ အသင္းက (၁)ဂိုး၊ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏုိ္င္ရသြား ပါတယ္။ ဆီးဂိမ္းစ္မွာလာၿပိဳင္မယ့္ မေလးရွား
၂၃ အသင္းၾကီးကို အႏုိင္ယူၿပီး ျမန္မာ ယူ၁၉ အသင္း ဗိုလ္လုပဲြသို႔ တက္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ (ကုိယ့္ထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ အသင္းအနိုင္ရျခင္းျဖစ္ရံုမကျမန္မာယူ၂၃ ရံႈးေၾကြးကို ယူ၁၉ ကေခ်လိုက္နိုင္ျခင္းျဖစ္လို ့)ျမန္မာေဘာလံုးခ်စ္ပရိသတ္တို ့ နဲ ့တကြေပၚျပဴလာအေနနဲ ့လည္းဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ၾကရပါတယ္။

(ပံုကေတာ့ BIDC Cup 2013 ပဲြစဥ္ ျမန္မာ ယူ၁၉ အသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ယူ၂၂ အသင္းတို႔ ပြဲေန ့)

Popular Journal

မယ္စၾကာဝဠာ ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲ အတြက္ မိုးစက္ဝိုင္ ယံုၾကည္မႈတက္ - ဗီြအိုေအနဲ႔ သီးသန္႔အေမးအေျဖ


ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳ မယ္စၾကဝဠာၿပိဳင္ပြဲဝင္ေနတဲ့ မိုးစက္ဝုိင္
9.11.2013

႐ုရွႏုိင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ မယ္စၾကာဝဠာၿပိဳင္ပြဲဟာဆိုရင္ မနက္ျဖန္ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ မိုးစက္ဝိုင္ကေတာ့ ဒီေနာက္ဆံုးဖိုင္နယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ထားၿပီး အရင္ကထက္ ယံုၾကည္မႈေတြ ပိုရွိလာတယ္လို႔ VOA ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုအသံလႊင့္ခ်ိန္ မတုိင္ေလးမွာပဲ VOA က မိုးစက္ဝိုင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာကို နားဆင္ၾကည့္ပါ။

" မနက္ျဖန္က်ေတာ့မွ ၁၆ေယာက္ကို သူတို႔က စထြက္တာနဲ႔ ငါးရက္ေန႔မွာ ေရြးထားၿပီးသား။ ဒါေပမဲ့ မနက္ျဖန္က်မွ ေၾကညာ မယ္။ ေၾကညာၿပီးရင္ အဲ့ဒီ့ ၁၆ေယာက္က ေရကူးဝတ္စံုနဲ႔ ထပ္ၿပိဳင္ရမယ္။ အဲ့ဒီ့ကေန ၁၀ေယာက္ေရြးမယ္။ ၁၀ေယာက္ကေန ထပ္ၿပိဳင္ရမယ္။ အဲ့ကေနမွ ငါးေယာက္ ေရြးမွာပါ။ "

ေမး။ ။ ဒါဆို မနက္ျဖန္ တထိုင္တည္းအၿပီးေပါ့။ ၁၆ေယာက္ကေန ၁၀ေယာက္ေရာ၊ ငါးေယာက္ေရာ၊ အၿပီး ဖိုင္နယ္ေရြးမွာလား။

" ဟုတ္တယ္။ ဟုတ္တယ္။ ဖိုင္နယ္ Crown ပါ တခါတည္း စြပ္မွာ။"

ေမး။ ညီမရဲ့ အေနအထားေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ မနက္ျဖန္ ဖိုင္နယ္အတြက္ကို။

"အေနအထားကေတာ့ ညီမတို႔အကုန္လံုးေပါ့ေနာ္။ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေနၾကတာပဲ။ တခါတေလက်ရင္ ၁၆ေယာက္ထဲမွာ ပါတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေလ့က်င့္ရတယ္။ တခါတေလက်ရင္ ၁၆ေယာက္တက္ဆိုၿပီး ေခၚလုိက္တယ္။ ဒါက အစမ္းေလ့က်င့္တာေပါ့။ ၁၆ေယာက္အေရြးခံရရင္ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမယ္ေပ့ါ။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနပါတယ္။"

ေမး။ ။ ဒါဆို ညီမရဲ့ခံစားခ်က္ေရာ။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈအေျခအေန။ မနက္ျဖန္ပြဲအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ စိတ္ထဲမွာ ရွိလဲ။

" မနက္ျဖန္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ညီမစိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ငါးရက္ေန႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳမရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ အခုဒီ ကိုးရက္ေန႔မွာ အခြင့္အေရးထပ္ရမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ငါးရက္ေန႔တုန္းကေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ နည္းနည္းေလး ေၾကာက္ေနေသးတယ္ လို႔ထင္တယ္။ အဲ့ဒီ့တုန္းက အေျခအေနတုန္းက အေကာင္းဆံုးေတာ့ လုပ္ခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအေျခအေနအရ တကယ္လို႔ ကိုးရက္ေန႔မွာ ေလ်ာက္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္ထင္တယ္။ ကိုယ္က နည္းနည္းေလး ကင္မရာေတြဘာေတြ၊ ကိုးရက္ေန႔က်ေတာ့ ဒိုင္လူႀကီးကို ၾကည့္ရတာမဟုတ္ပဲ ကင္မရာကို ၾကည့္ရတာျဖစ္သြားၿပီေလ။ ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။"

ေမး။ ဘယ္လိုေတြေရာ ဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ထားလဲ။

"ဘယ္လိုေတြေရာ အဓိကျပင္ဆင္ထားလဲဆိုေတာ့ ဒီ့အတြက္ခ်ည္းေတာ့ သီးသန္႔
ခ်ည္းေတာ့ ညီမတို႔မွာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရွိဘူး။ အဓိက ပြဲမွာ ေလ့က်င့္ေရးေတြပဲ ဆင္းရတယ္။ ညီမခုနက ေျပာသလိုပဲ ၁၆ေယာက္ တန္းစီရမယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္။ ဘယ္လိုေခၚရင္ ဘယ္သူက ဘယ္လိုသြားရမလဲ ဒါေတြပဲ ေန႔တုိင္းလိုလို ရီဟာဇယ္အတြက္ပဲ ေလ့က်င့္ေနရပါတယ္။

ေမး။ ၿပိဳင္ဖက္ေတြရဲ့ အေျခအေနေရာ ဘယ္လိုေတြ႔ရလဲ။

"ၿပိဳင္ဖက္ေတြရဲ့ အေျခအေနက ဒီပါလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြ အကုန္လံုးက
အရမ္းေတာ္ၾကပါတယ္။ အကုန္လံုးက ပြဲေတြေပါင္းမ်ားစြာကို ဝင္ထားဖူးၿပီး အေတြ႔အႀကံဳေတြလည္း ရွိၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ Miss Universe က ဘယ္လိုေရြးသလဲဆိုတာ ဒါ Misery ပါပဲ။ တခါတေလက်ရင္လည္း္။ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့သူ ေရြးသြားတာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္သူမွလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႀကီး အတိအက် မသိၾကဘူး။ အဲ့ေတာ့ ညီမလည္း အဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေျဖရမလဲမသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိတာကေတာ့ ဒီက အမ်ိဳးသမီးေတြအကုန္လံုးက ေတာ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဆီကလည္း ကိုယ္က ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ပညာဆိုတာ ယူတတ္ရင္ ရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာအတုိင္းပဲ။ သူတို႔ဆီကေန တကယ္လို႔ ပညာယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေလ့လာစရာေတြပါပဲ။"

ေမး။ ။ ညီမအေနနဲ႔ မနက္ျဖန္ ပြဲမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ဘယ္ေလာက္အထိ ရွိလဲ။

"ယံုၾကည္မႈ... မနက္ျဖန္မွာက ညီမ ခုနကေျပာသလိုပဲ ဘယ္လိုေျပာမလဲ ဒီ ၁၆ေယာက္ထဲ ပါသြားမယ္ဆုိရင္ ငါးရက္ေန႔ကထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ Performance ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမ်ားလာလို႔ ပိုၿပီး ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာလဲ သိလာတယ္။ ဒါဟာ မိုးစက္ရဲ့ ပထမဆံုး ပြဲအႀကီးႀကီး Experience ဆိုေတာ့ ရန္ကုန္မွာတုန္းထက္စာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ တုိးတက္လာတယ္လို႔ထင္တယ္။ ကိုးရက္ေန႔မွာ ထပ္ေလွ်ာက္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ဒါ့ထက္ ပိုတိုးတက္လာမယ္လို ႔ထင္တယ္။ ယံုၾကည္မႈကေတာ့ တေျဖးေျဖးနဲ႔ တိုးလာပါတယ္။"
ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ မိုးစက္၀ိုင္ကို ဗီြအိုေအက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
VOA


အသံုးမ်ားတဲ့..အာေမဋိတ္စကားလံုးမ်ား(1) How joyful! ၀မ္းေျမာက္လိုက္တာကြာ။
(2) Marvellous! အံ့မခမ္းပဲေနာ္..။
(3) Done wonderfully! လုပ္ထားတာ ေကာင္းလိုက္တာ။
(4) Excellent! ေကာင္းမွေကာင္းကြာ။
(5) How sweet! ခ်ိဳသာလိုက္တာ..။
(6) How lovely! ခ်စ္စရာေလး။
(7) What a surprise! အံ့ၾသသြားတာပဲ။
(8) Wonderful! ေကာင္းလိုက္တာကြာ။
(9) Congratulations! ဂုဏ္ယူတယ္ကြာ..။
(10) What a wonderful idea! တယ္ေကာင္းတဲ့ အႀကံညဏ္ပဲ။
(11) Oh! No! အိုး..မဟုတ္ရပါဘူး။
(12) How bad! ဆိုးလိုက္တာ။
(13) How terrible! ဆိုးပါ့ကြာ..။
(14) How disgraceful! ဆိုးလြန္းပါတယ္။
(15) How absurd! အဓိပြါယ္ မရွိလိုက္တာ..။
(16) What a shame! ရွက္စရာ ေကာင္းလိုက္တာ။
(17) What a nonsense! ေတာက္တီးေတာက္တဲ့ကြာ။
(18) How disgusting! မုန္းစရာေကာင္းလိုက္တာ။
(19) What a pity! သနားပါတယ္ေနာ္။
(20) How tragic! ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလိုက္တာ။
(21) O God! ဘုရားေရ။
(22) My God! ဘု၇ား..ေရ။
(23) Oh my God! ဘုရား..ဘုရား။
(24) Good Heavens! ။
(25) By God's grace! ။
(26) For goodness' sake! ဘုရား..ဘုရား
(27) Thank Goodness! ေတာ္ပါေသး။ဘုရားမလို႔။
(28) My Goodness! , Goodness me! , Goodness gracious(me)!
ဟိုက္..ဘုရားေရ ..(Surprise)

(29) God Almighty! , God in heaven! ,Good Heavens!, Good God! Oh (my) God! =ဘုရား..ဘုရား၊ ဘုရားေရ
(30) To God/ Goodness/Heaven! ဘုရားသိၾကား မလို႔....
(31) And how! ဟုတ္ပါ့..မွန္လိုက္ေလ။
(32) Well I never! ဟုတ္ပါ့..ငါ ထင္ေတာင္မထင္ဘူး။
(33) Just imagine! စဥ္းစားလဲ ၾကည့္ပါဦး
(34) What the dickens is that! ဘာမ်ားပါလိမ့္။
(35) Great Scott! အမေလး။
(36) Look's who's here! ေဟ့ဒီမွာဘယ္သူလဲ ၾကည့္စမ္း။
(37) Absolutely delightful! သိပ္ကို ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ..။
(38) What a nasty weather! တယ္ဆိုးတဲ့ ရာသီဥတုပဲ။
(39) Cool! မိုက္တယ္ကြာ။
(40) Lots of luck! ကံေကာင္းၾကပါေစ။

ေန႔စဥ္သံုး English Dictionary & Myanmar Definitions

နိပြန္..ဘိ႐ုမာ..ဘန္ဇိုင္း


တစ္ေန႔မနက္ ေစာေစာပိုင္းမွာ မေတြ႕တာၾကာၿပီျဖစ္သည့္ အစ္မႀကီး တင့္ႏွင္းထက္၏ ဖုန္းဆက္လာခ်က္အရ ကြၽႏု္ပ္၏ လုပ္လက္စ အလုပ္မ်ားကို ေရာက္သည့္ေနရာမွာ လက္စသတ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စမ္းေခ်ာင္းအရပ္ေန အိမ္အနီး ပဒုမၼာလမ္းရွိ ခ်စ္တီးစား ေသာက္ဆိုင္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ၾကြခ်ီေတာ္ မူခဲ့ရပါေပေတာ့၏။အစ္မႀကီး တင့္ႏွင္း ထက္မွာ ယခု အခါ ယခင္ကထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာ လာၿပီျဖစ္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဝန္ ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအတြင္းမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါ ဝင္ေဆာင္ ရြက္ေန သူျဖစ္ ကာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား အတြက္ ထက္ထက္သန္သန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေန သူတစ္ဦးျဖစ္ပါ ၏။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္ တြင္းအႏွံ႔ေဒ သေပါင္းစံုသို႔ ေျခ စၾကာ ျဖန္႔ေနရျခင္းမ်ားမွ တစ္ခါတစ္ ရံ အနားရသည့္အခါ ‘စာေဆာင္းပါး’ ေတြလည္းေရးေနသူျဖစ္ကာ ယခုကြၽႏု္ပ္ ထံသုိ႔ဆက္သြယ္လာ သည္မွာလည္း ႏိုင္ ငံတကာႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါေပ၏။
ကြၽႏု္ပ္ ‘ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္’စားေသာက္ ဆိုင္သို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ‘ပါရမီ’လမ္း မွလာေရာက္သည့္အစ္မတို႔မွာ မေရာက္ ရွိေသးပါ။ သည့္ေနာက္ အစ္မတို႔၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပဒုမၼာလမ္းသို႔ ဆိုက္ ေရာက္လာသည့္အခါ ေရွးဦးစြာ ေရွ႕ေခါင္း ခန္းမွအစ္မဆင္းသက္လာၿပီး အေနာက္ ခန္းမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဆင္းသက္လာတာ ေတြ႕ရပါေပ၏။
”မဂၤလာပါဆာေသာ္ဒိုးေရ။ ေဟာ ဒါက မစၥတာ တေကရွိကူဒိုတဲ့”
”မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ ခြၽန္ေဒၚ တေကရွိကူ ဒိုပါ… ေတြ႕ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္”
”မဂၤလာပါ တေကရွိကူဒို။ ေတြ႕ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္ ဆာေသာ္ဒိုးပါ” ”အခုလို အခ်ိန္ေပး လာေရာက္တဲ့အ တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အာရိဂတ္ ေတာ”။
”ေတြ႕ရဆံုရတာ ဝမ္းေျမာက္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ.. ဆုိင္ထဲကို ၾကြပါ။”
အေၾကာင္းရင္း ကိစၥကား အျခား မဟုတ္ပါ။ ‘ကာတြန္း’ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္ကို လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းသာ ျဖစ္ပါေပ၏။ မိတ္ေဆြႀကီး တေကရွိကူ ဒိုမွာဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ိဳ မွာေနလိုက္၊ တ႐ုတ္ ျပည္မွာ ေနလိုက္ျဖစ္ကာ Animation Movie Game Art  လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ပ႐ိုဂ်ဴဆာတစ္ဦး ျဖစ္ပါေပ၏။ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ၏ စိတ္ဝင္ စား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဂိမ္းမဟာ မ်ားႏွင့္ ခရီးေဆာင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတို႔အထဲ တြင္ အပ်င္းေျပကစားစရာဂိမ္းေတြကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဖန္တီးေဖာ္ ေဆာင္ေရးဆြဲဖို႔ရာ လာေရာက္ကြင္း ဆင္းေလ့လာ စနည္းနာျခင္း ျဖစ္ရာ ကြၽႏု္ပ္ထံမွလည္း သိလိုသမွ် အဝဝကို ေမးျမန္းဖို႔ရာ ျဖစ္ပါေပ၏ခင္ဗ်ာ။
လက္ရွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ‘ကာတြန္း’မဂၢဇင္း သီးသန္႔ ရွိ၊ မရွိ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ‘႐ုပ္ျပကာတြန္း’ ဖတ္႐ႈမႈႏႈန္း တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈ၊ ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းစင္တာမ်ား၏ အေျခအေန၊ မိုဘိုင္းဖုန္းအတြင္း ဂိမ္း ေဆာ့ကစားျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ သိလိုသမွ်ေမးျမန္းကာ ကြၽႏ္ုပ္ လက္လွမ္းမီသိရွိေျဖဆိုသမွ်ကို
လည္း သူ၏မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာေသေသ ခ်ာခ်ာကို လိုက္လံေရးမွတ္ေနပါေပ၏။ကြၽႏ္ုပ္မွာ ‘ပရင့္မီဒီယာ’မ်ားတြင္ သာေရးဆြဲသည့္ဘက္ကို ပိုၿပီးအားသန္ ကာ အႏွီလႈပ္ရွား မႈအ႐ုပ္ Animation  အလုပ္မ်ားဘက္မွာ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို အနည္းငယ္ေလာက္သာ ကူညီေရးဆြဲ ေပးျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာျပထားၿပီး ျဖစ္ ပါ၏။ ထုိစဥ္အခါမ်ားက ‘မည္သို႔မည္ပံု’ ေရးဆြဲခဲ့ၾက၊ ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကရပံုမ်ားကို လည္း သူက ေသေသခ်ာခ်ာေမးကာ ေသေသခ်ာခ်ာကို ေရးမွတ္ေနတာ ေတြ႕ရပါေပ၏။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ လာသည့္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ ေလာက္ဆီက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အုိင္ တီပညာရွင္လူငယ္မ်ား ဖန္တီးေနသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္း ဂိမ္းတစ္ခုအတြက္ လုိအပ္သည့္ ပံုေတြေရးဖို႔ ေျပာဆိုၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ဘက္မွ ဆက္လက္အၿပီးမသတ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကိစၥကိုပါ သူေရးမွတ္ယူေနပါေပ၏။
ကြၽႏ္ုပ္အေနႏွင့္မူ ကြၽႏ္ုပ္အေပၚယံသိသေလာက္သာ ေျပာျပျဖစ္ခဲ့ၿပီး သကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Animation  လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွာ ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ သူမ်ား ထံ ဆက္သြယ္သြားေရာက္ဖို႔ရန္ ကြၽႏ္ုပ္ လက္လွမ္းမီသမွ် လိပ္စာအဝဝကိုလည္း တေကရွိကူဒိုအား ေပးကာ လမ္းၫႊန္ လိုက္ပါ၏။
”တကယ္လုပ္ေနတဲ့ အဲဒီ Animation  ေတြဆီကိုသာေရာက္ေအာင္သြားလိုက္ပါ”။ ”ဆာေသာ္ဒိုးစံက Animation  မဟုတ္ဘူးဆိုေပမယ့္ ဆာေသာ္ ဒိုးစံရဲ႕ ‘အ႐ုပ္’ေတြကို ‘လႈပ္’ ေပးလုိက္ ရင္ အေတာ့္ကို ေကာင္းမွာခင္ဗ်”
ဆိုင္အတြင္းမွာ ၄၅ မိနစ္ခန္႔အ ၾကာ အေမးအေျဖ လုပ္ၿပီးသကာလ ကြၽႏ္ုပ္ကလည္း သူ႔ကို ေမးခ်င္ရာရာမ်ား ရွိရာ အႏွီကာတြန္းဂိမ္းဘာညာႏွင့္မ ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတ ကာ အေျခအေန အေထြ ေထြကို ေမးျဖစ္ျမန္းျဖစ္ခဲ့ေပရာ သူက လည္း တစ္ခါတစ္ခါ ခ်က္ခ်င္း တစ္ခါ တစ္ခါ စဥ္းစားေတြးေတာ ခ်င့္ခ်ိန္ကာ ေျဖေပးခဲ့ ပါေပ၏။
”အင္း…ဂ်ပန္ကေန ဒီျမန္မာ ျပည္ကို လာရတာ အရင္တုန္းကနဲ႔ မတူ ဘူး…လံုးဝကို အဆင္ေျပပါတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပါပဲ ဆာေသာ္ဒိုးစံ”
”အဲ…ဂ်ပန္ကေန ဒီကို လာရ တာေတာ့ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ ဒီရန္ ကုန္ကို ေရာက္မွ အဆင္မေျပ ျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား”
”ေျပပါတယ္ … ေျပပါတယ္။ ဆာေသာ္ဒိုးစံ..ဘာမွ ျပႆနာမွ မရွိ ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
”ဘာျဖစ္လု႔ိ ရမလဲ …အခုပဲ ပါရမီလမ္းကေန ဒီစမ္းေခ်ာင္းကိုလာ တာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြနဲ႔ တိုးေန ၿပီး ေရာက္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာလုိ႔ပါ”
”ဟားဟား…ဟားဟား…ဟားဟား..အဲဒါေတာ့ ဟုတ္တယ္.. ဟုတ္တယ္”
ဒီတစ္ေခါက္သူ႔မွာ အခ်ိန္သိပ္မရ ေတာ့ဘဲ သန္ဘက္ခါ ျပန္ရမည္ျဖစ္ရာ သူရသမွ် အခ်ိန္အတြင္းမွာ ခ်င္းေခ်ာင္း နန္းေတာ္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုေက်ာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠ သိုလ္တို႔ကို သြားခ်င္ သည္ျဖစ္ရာ သူ႔မွာ ပါလာသည့္ ရန္ကုန္ ေျမပံုကို ေထာက္ကာ ေထာက္ကာ လမ္းၫႊန္ေပးလိုက္ရပါ၏။    ဆိုင္မွ ထသည့္အခါ ႐ုတ္တရက္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္ သို႔ လိုက္လည္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာပါ၏။ ကြၽႏ္ုပ္က ဒီဆုိင္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္ အိမ္မွာ မေဝးကြာလွဘဲ လိုက္လည္လို က လည္ႏိုင္ပါေသာ္ျငား ဒီကေန႔မွ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆုိင္ မီးပ် က္ေနကာ ေနအိမ္မွာလည္း အထပ္ျမင့္ျဖစ္ၿပီး ပင္ပန္းမည္္ကို စိုးရိမ္သည္ဟု ေျပာေလ ရာ..ကိုေရႊဂ်ပန္ ညီေတာ္ေမာင္မွာ ”ကိစၥမရွိပါဘူး။ လိုက္ၿပီး လည္ပါ ရေစ”ဟု ေျပာ ကာ ပံုေရးတဲ့ေနရာေတြ၊ ကြန္ပ်ဴ တာ သံုးတဲ့ေနရာေတြ အေရွ႕အေနာက္ ဝရန္တာေတြကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈကာ သူ႔အားေပးလို႔ရသမွ် ေပးဖို႔ရာ ကြၽႏ္ုပ္၏ လက္ရာပါသည့္ မဂၢဇင္းစာေစာင္တို႔ကို ေတာင္းဆိုေလရာ ကြၽႏ္ုပ္စုေဆာင္းေပး လိုက္ပါေပ၏။
ကြၽႏ္ုပ္ေပးသည့္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း သတင္းစာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေနသည့္အခါ ကြၽႏ္ုပ္က ”သယ္ႏုိင္လွ်င္ သယ္သြားပါ .. မသယ္ႏုိင္တာ ထားခဲ့ပါ”ဟု ဆုိ ေလရာ ‘အကုန္လံုး သယ္ယူသြားမယ္’ ဟု ေျပာပါေပ၏။ ဟိုဘက္ႏွစ္ေတြဆီက အိမ္သို႔ မ်က္စိလည္ကာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႕မွာ ‘နမူနာ’ တစ္ေစာင္တေလေလာက္သာ အနည္း ငယ္ သယ္ယူသြားတတ္၍ သူ႔အား ဤ စကားေျပာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပ ေလရာ တေကရွိကူဒိုကေတာ့ ‘အကုန္ လံုး သယ္ခ်သြားမယ္’ဟုဆိုကာ သူ႔အိတ္ ထဲ ထည့္ေနပါေလ၏။
”ကြၽႏ္ုပ္၏ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ကြၽႏ္ုပ္ ၏ သမီးေတာ္ တီးခတ္သည့္ ျမန္မာ့ ေစာင္းေကာက္ တစ္လက္ရွိေနေပရာ သူပိုက္ၿပီး စမ္းသပ္တို႔ထိၿပီးသကာလ ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ အတူဓာတ္ပံု႐ုိက္ ရန္ သူ႔ဖုန္းအား အစ္မတင့္ႏွင္းထက္ကို ေပးလိုက္ပါ၏။ ေစာင္းသမား ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာဆာမူ႐ိုင္းဆာေသာ္ဒိုးစံတို႔ ဓာတ္ ပံု႐ိုက္စဥ္ ကြၽႏ္ုပ္လည္း စိတ္ထဲ ဖ်တ္ခ နဲ ေပၚလာရာ ‘ဝါက်တစ္ခု’ကို ႐ုတ္တ ရက္ ႏႈတ္ထြက္ရြတ္ဆိုသမႈ ျပဳလိုက္ပါ ေပရာ သူလည္း ႐ုတ္တရက္ ဝမ္းသာ သြားပံုရပါေပ၏။
”နိပြန္..ဘိ႐ုမာ..ဘန္ဇိုင္း’
‘နိပြန္..ဘိ႐ုမာ..ဘန္ဇုိင္း.. ဟားဟား …ဟားဟား…ဟားဟား…ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္လာရင္လည္း ကူညီႏုိင္တာ ကူညီပါ ဦး ဆာေသာ္ဒိုးစံ”
‘ရပါတယ္ တေကရွိကူဒို ႀကိဳ တင္ၿပီးေတာ့သာ အီးလ္ေမးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တတ္ႏုိင္တာ မွန္သမွ် ကူညီဖို႔ အသင့္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္ ထက္ ထဲထဲဝင္ဝင္
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြဆီလည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္ပါတယ္”
”ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆာေသာ္ဒိုး စံ..ခင္ဗ်ားရဲ႕ အ႐ုပ္ေတြကိုလည္း ‘လႈပ္’ဖို႔ လုပ္ပါ”
”ေကာင္းပါၿပီ တေကရွိကူဒို’
”ဒါနဲ႔ တင့္ႏွင္းထက္ေရ..ခင္ဗ်ား တို႔ ျမန္မာေတြက သိပ္ကို ကူညီတတ္ၾက တာပဲေနာ္”
”ဟုတ္တယ္ တေကရွိကူဒို…ကြၽန္မတို႔ လူမ်ိဳးဟာ အဲသလိုပါပဲ”
”အဲ…အေၾကာင္းမဲ့ ကူညီတာ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တေကရွိကူဒိုရဲ႕ ေမာင္ရင္တို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ေခတ္မီစစ္တပ္ ‘ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္’အတြက္ အမ်ားႀကီးကို ကူညီခဲ့တယ္ မဟုတ္လား”
ဟားဟားဟားဟားဟား…. ဟုတ္ပါတယ္ ဆာေသာ္ဒိုးစံ”
”အဲဒီအတိတ္က ေက်းဇူးေတြဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအေပၚမွာ အမ်ား ႀကီးကို ရွိခဲ့တယ္ေလ..ၿပီးေတာ့..ၿပီး ေတာ့ …’
”ၿပီးေတာ့..ဘာျဖစ္သလဲ ဆာ ေသာ္ဒိုးစံ”
”ၿပီးေတာ့ ..ဘာျဖစ္ရမလဲဗ်။ အခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸန္အေျခအေနမွာလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ တင္ရွိေနတဲ့ အေၾကြးေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ ေပးေနတယ္။ က်ဳပ္တို႔ ႏုိင္ ငံက ‘ေခါင္း ေရွာင္အဆက္ဆက္’ရဲ႕ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံႀကီး ေတြကို မျဖစ္မေနေပးဆပ္ရမယ့္ အ ေၾ<ြကးေတြကိုလည္း ‘ၾကား’ကေန ဝင္ ဝက္ ‘ဆပ္’ေပးေနတယ္ မဟုတ္ လား”
”ဟားဟား..ဟားဟား..ဟား ဟား ..ေတာ္ေတာ္ေနာက္တဲ့ ဆာေသာ္ဒုိုးစံ”
”မေနာက္ပါဘူးဟာ တကယ္ ေျပာတာပါ။ အစိုးရမင္းအဆက္ဆက္ လက္ထက္ေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ဝါေတြ ‘အေပၚက အဘေတြ’၊ ‘အလယ္က အဘေတြ’၊
‘ေက်းဇူး’ဘာညာ မသိတတ္ေစကာမူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူမ်ားကေတာ့ ေက်းဇူး မေမ့တတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား..ဟားဟား ဟားဟားဟား”
”ဟားဟားဟားဟားဟား ..ဟုတ္ပါၿပီ။ ဟုတ္ပါၿပီ ..ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ပါ။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ေရာက္ လာတဲ့အခါ အခုလို ကူညီေပးပါဦးဗ်ာ”
”စိတ္ခ်ပါ…လာခဲ့ပါ..ကူညီ ပါရေစ။ အသင့္ပါ။ ဒီၾကားထဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကလည္း ျပန္ၿပီး အကူအညီေတာင္းစ ရာ ကိစၥႀကီးငယ္ ဘာညာရွိလာခဲ့ရင္ လည္း မ်က္ႏွာေတာ့ လႊဲမေနပါနဲ႔ဟာ”
”ေျပာပါ …ေျပာပါ..အကူအညီလိုတဲ့ ကိစၥေပၚလာတဲ့အခါ ကြၽန္ ေတာ္တု႔ိကလည္း ကူညီမွာပါ။ အဲဒီအခါ ေျပာသာေျပာပါ။ အားမနာပါနဲ႔ခင္ဗ်ာ”
”ဟုတ္ပါၿပီ တေကရွိကူဒိုရာ..တကယ္လို႔ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ မွာ ”တိုင္းျပည္ရန္စြယ္ စူးေညႇာင့္ခလုတ္ ေတြ”ကို တြန္းလွန္ဖုိ႔ ျဖစ္တည္လာတဲ့အခါ
‘ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အသစ္’ထပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ တဲ့အခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တိတ္တဆိတ္ ဆက္သြယ္ၾကတာေပါ့ခင္ညာ”
”ဟာဂ်ာ…ဟာဂ်ာ…ဟာဂ်ာ…တကယ္ေနာက္တဲ့ ဆာေသာ္ဒိုးစံရာ”
ဆာေသာ္ဒိုး

popular

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ညငွက္တခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပံု – စိုင္းေဇာ္ / ဧရာဝတီ)
ယမန္ေန႔ညပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ တ၀ိုက္တြင္ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ ပံုစံျဖင့္ လိုက္လံ ဖမ္းဆီးခဲ့ ၾကေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူ တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ညပိုင္း ၈ နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ား၌ က်င္လည္ေနၾကေသာ လိင္အလုပ္သမ မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ား အံုးအံုးႂကြက္ႂကြက္ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ သိမ္ႀကီးေစ်း အနီး လႈပ္ရွားေနသူ ၃ ဦးခန္႔ ဖမ္းဆီး ခံလိုက္ရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း သိမ္ႀကီးေစ်း ေဘးတြင္ ကြမ္းယာေရာင္းေနသူ တဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“မေန႔ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ ျပည့္တန္ဆာေတြ လိုက္ဖမ္းလို႔ ထြက္ေျပးလိုက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဆိုက္ကား သမားေတြ ေရာ၊ လုပ္စားၾကတဲ့ သူေတြေရာပဲ။ တည္းခိုခန္းေတြပါ မက်န္ျဖစ္သြားၾကတာ” ဟု မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိသူ တဦးက ဆိုသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ဖမ္းဆီးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္သာ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတခ်ိဳ႕မွ သိရသည္။

ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို လစဥ္ ဖမ္းဆီးလွ်က္ ရွိေနၿပီး အသြင္ယူ ဖမ္းဆီးမႈက အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တလလွ်င္ ၁၀ မႈခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိေနၿပီး ယခုႏွစ္ အတြင္း အမႈေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလတြင္ ျပည့္တန္ဆာမႈ ၄ မႈ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္မႉးက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“မီဒီယာေတြမွာ ေရးလာၾကလို႔ စီမံခ်က္ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဖမ္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္ကလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးတာမ်ိဳး ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးက လာလုပ္စားၾကတာ၊ တျခား အလုပ္
လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြေတာင္ ပါတယ္။ ဖုန္းေလးေတြ၊ အိတ္ကေလးေတြ၊ ထမင္းခ်ိဳင့္ ကေလးေတြနဲ႔။ သူတို႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ေကာင္းေရာင္း ေကာင္း၀ယ္ အလုပ္တခုခု လုပ္သလို ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔” ဟု ေက်ာက္တံတား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာပုဒ္မ ၅ (၁) ဆိုလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ၊ အသြင္ယူ ဖမ္းဆီးေသာ ျပည့္တန္ဆာ ပုဒ္မ ၃ (ခ) ဆိုလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ ျဖစ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာ ပုဒ္မ ၇ (၁) ဆိုလွ်င္
ခံ၀န္ ကတိတို႔ျဖင့္ အေရးယူလွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ မႈခင္း က်ဆင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာ သီးသန္႔ ဖမ္းဆီးေရးမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ရဲအေရးပိုင္ေသာ အမႈအခင္းမ်ား အားလံုးကို ဖမ္းဆီးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ဆိုသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ တလလွ်င္ ၂ ဦးခန္႔ အနည္းဆံုး ဖမ္းဆီးမိၿပီး ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တလလွ်င္ အနည္းဆံုး ၄ ဦး
ခန္႔ ဖမ္းမိေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္ေန႔ညက ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ၁ ဦး မိခဲ့ၿပီး တလလွ်င္ ၁၀
ဦးခန္႔ ဖမ္းဆီးမိရာ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမႈေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွ သိရသည္။

လိင္အလုပ္သမ မ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေတာ္၀င္ခေရ ကြန္ရက္က ႏွစ္စဥ္ႏိုင္တိုင္း ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ား တြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးေလ့ ရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္ထားေသာ္လည္း ရဲစခန္းအမ်ားစုက ထိုအခ်က္ကို ျငင္းဆိုၾကသည္။

ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပေပ်ာက္သြားရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တင္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိန္းေက်ာင္း သြားရန္ တရား၀င္ လိုင္စင္ေပးေသာ နည္းအျပင္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ထြန္းကားျခင္းသည္ ေခတ္၊ ေနရာ၊ ပထ၀ီ အေနအထား၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း Marie Stopes International Myanmar မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာစစ္ႏိုင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို ရာဇ၀တ္မႈဟု ဥပေဒ ျပဌာန္းထားျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး မိမိအေနႏွင့္ မွတ္ခ်က္ တစံုတရာ မေပးလိုေၾကာင္း၊ လူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ျငင္းခံု ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လိင္ အလုပ္သမေတြကို အာဏာပိုင္ေတြ ဘက္က ဥပေဒအရ အေရးယူတဲ့ အထဲမွာ ဥပေဒရဲ႕ အသံုးခ်မႈေတြ ျဖစ္ေနရတာ က တကယ္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ ဘက္ကလည္း အခိုက္အတန္႔ သူတို႔မွာ ျပန္ၿပီး အခက္ ႀကံဳၾကရတာေတြေၾကာင့္
ဒီလို ျဖစ္သြားရတာပါ။ စီမံခ်က္လို ရဲတေယာက္ အမႈ ဘယ္ေလာက္ ဆိုေတာ့ သူတို႔ ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲကို ဘယ္သူေတြက ၀င္ ေျဖရွင္းေပးမွာလဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ သူတို႔ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကို ျပန္လုပ္တဲ့ သေဘာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
 ဧရာ၀တီ

အစုိးရ၏ မီတာခ တုိးျမွင့္မႈ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ လႊတ္ေတာ္က ဖိအားေပး


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာခတက္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပေနသည့္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – စုိင္းေဇာ္ / ဧရာ၀တီ)
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က   မီတာခ တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေရးႀကီး အဆုိကို ယေန႔ အစည္း အေ၀းတြင္ အတည္ျပဳ လုိက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ တုိးျမွင့္ထားသည့္ မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး စဥ္းစား သုံးသပ္ မည့္ အစီအစဥ္ ကုိ တင္ျပရန္ ႏွင့္ သုံးသပ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း အစုိးရအေနျဖင့္ မီတာခ တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရန္ ဖိအားေပး လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနက ႏုိ၀င္ဘာလမွ စတင္ၿပီး လွ်စ္စစ္မီတာခမ်ားကို တုိးျမွင့္ရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ ယေန႔ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က မီတာခ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေရးႀကီးအဆိုတရပ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတည္ျပဳခ်က္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာလ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံမည့္ မီတာခမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီေန႔ တင္သြင္းတာက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေတြ ျမွင့္တင္ထားတာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေပါ့။ အဲဒီမွာ ၂ ပုိင္းရွိတယ္။ အဲဒီမွာ သာမန္ လူတန္းစားေတြအတြက္ တရာယူနစ္ သတ္မွတ္တယ္ဆုိတာကို ယူနစ္ ၂၀၀ မွ ၃၀၀ လုပ္ေပးပါလုိ႔ အဆုိမွာ ေျပာထား တယ္။ က်န္တဲ့ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း ႏုိင္ငံတကာမွာလုိ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔။ ႏုိင္ငံတကာမွာလိုဆုိတာက Commercial လုပ္တဲ့သူ၊ Production လုပ္တဲ့သူ အလိုက္ေပါ့ သင့္တင့္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ လုပ္ေပးဖုိ႔။ မီတာခကို အခုလိုႀကီး ၂ ဆ မျမွင့္ဖို႔။ ေနာက္တခါ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ မွ်မွ်တတ သုံးစြဲခြင့္ရဖုိ႔။ မီတာခသတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ေလလြင့္ ေနတာ ေတြကို စိစိစစ္စစ္လုပ္ဖို႔။ ျပည္နယ္၊ တိုင္းႏႈန္းထားေတြက တေျပးညီျဖစ္ဖို႔။ ရခုိင္မွာ မီတာခ တယူနစ္ ၄၀၀၊ ၅၀၀ ျဖစ္ေန ခ်ိန္မွာ ျပည္မမွာ တယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးေတြက မတရားဘူးေလ။ အဆုိက အတည္ျဖစ္တယ္´´ဟု မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနသည္ မီတာခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး အနီးဆုံး က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနသည္ မီတာခကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း မီတာခမ်ား တုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆုိထားၿပီး လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရွိရသည္။

“အဆိုက အတည္ျပဳထားေတာ့ ဒီျပႆနာကို ျပန္လည္ေလ့လာပါ၊ ဆန္းစစ္ပါ၊ သုံးသပ္ပါ။ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ အနီးဆုံး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပပါ။ သုံးသပ္ေလ့လာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေစ်းႏႈန္းကို ဆက္မတုိးပါနဲ႔။  ျပည္သူလူထုက အရမ္းနစ္နာတယ္။ ျပည္သူလူထုမွာ စိတ္ပူသလို စိတ္ဆင္းရဲေနရတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း ဒီကိစၥ အ၀၀ကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ တင္ျပမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အနီးဆုံးဆိုတာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႏုိ၀င္ဘာ လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီရက္မွာ မတင္ျပႏုိင္ရင္ေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ေလာက္ျဖစ္မွာေပါ့။ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ တုိးေကာက္မယ့္ မီတာခေတြက ပ်က္ျပယ္ဖုိ႔ ေျပာလိုက္ၿပီ´´ဟု ဦးေအးေမာက္က ဆက္ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မီတာခတုိးျမွင့္မႈကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ အစုိးရက မီတာခ ခ်က္ခ်င္း မျပင္ဆင္ေပးလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ဦးေအးေမာက္ က သတိေပးလုိက္သည္။

“မျဖစ္သင့္မျဖစ္္ထုိက္တဲ့ေစ်းႏႈန္းေတြ။ အစုိးရက လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း အသိမေပးဘူး။ ျပည္သူကုိလည္း အသိမေပးဘဲနဲ႔ တက္လုိက္တာေလ။ ဆႏၵျပမႈေတြကေတာ့ ဆက္ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အစုိးရဘက္က ျမန္ျမန္ျပန္ျပင္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပလည္ သြားမယ္။ အစုိးရအခ်ိန္ၾကာၾကာဆြဲလုပ္ရင္ေတာ့ တမ်ဳိးျဖစ္သြားလိမ့္မယ္´´ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမီတာခတိုးျမွင့္မႈ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ တခုတည္း မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မည့္ ကိစၥ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္က ေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိသည္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက လက္ရွိေကာက္ခံေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခသည္ အရႈံးေပၚေနၿပီး တလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၈၅ ဘီလ်ံ အရႈံးျပလ်က္ရွိသည့္အျပင္ တလ ဓာတ္အား ယူနစ္သန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ေလလြင့္ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံလိုက္ေသာ မီတာခေၾကာင့္ အရႈံးေပၚေနမႈ သက္သာမည္ဟု ေျပာဆုိသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ စ၍ ဓာတ္အား သုံးစြဲခမ်ား တုိးျမွင့္ေကာက္ခံရာတြင္ အိမ္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမွာ ၁ ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အတြင္း သုံးစြဲလွ်င္ ၁ ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀၁ ႏွင့္ အထက္ သုံးစြဲပါက  ၁ ယူနစ္ လွ်င္ ၅၀ က်ပ္၊ စက္မႈ စီးပြား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၁ ယူနစ္မွ ၅၀၀၀ အတြင္း သုံးစြဲပါက  ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ၊ ၅၀၀၁ ႏွင့္ အထက္ သုံးစြဲပါက ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္ႏႈန္း ႏွင့္ အစိုးရ ႐ုံးသုံး အတြက္ ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ ၊ အစိုးရ စက္မႈသုံး အတြက္ ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္သို႔ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီ

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္အေျခအေန
• ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲႏိုင္မႈဟာ အာရွမွာ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္တယ္။ ၂ဝဝ၉ ခုစာရင္းဇယားအရ အာဖကန္နစၥတန္နဲ႔ နီေပါႏိုင္ငံေတြကေတာင္ ျမန္မာျပည္ထက္သာတယ္။
• ျပည္တြင္းထြက္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကို ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ေစ်းနဲ႔ေရာင္းမလဲဆိုတာ ေပၚလစီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တရုပ္ကိုေရာင္းတဲ့ေစ်းနဲ႔လား။ ထိုင္းကိုေရာင္းတဲ့ေစ်းနဲ႔လား။ ဒီထက္နည္းမလား။ ျပည္တြင္းမွာ နည္းျပီးေရာင္အံုးေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိတယ္။
• တိုင္းတပါးကုမၸဏီေတြက အရမ္းဝင္လာခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔အေပၚ Export tax အခြန္ ၂ဝ% တိုးလိုက္ရင္ $10 per million BTU ဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအတြက္ မေထာင္းထာပါ။
• ျပည္တြင္းမွာ $8. If $8 per million BTU လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေလာင္စာကုန္က်စရိတ္ဟာ ထိေရာက္တဲ့ ပူးတြဲ-ဆလင္ဒါ ဂ်င္နေရတာအတြက္ 5 cents per kWh သာရွိပါမယ္။
• လက္ရွိအခက္အခဲကေတာ့ ဂ်င္နေရတာေတြ၊ ထရန္စေဖါမာေတြနဲ႔ ဓါတ္အားလိုင္းေတြေဆာက္ဘို႔ ေငြအရင္းအႏွီး ျဖစ္ပါတယ္။
• ဓါတ္ေငြအားကို ရန္ကုန္မွာ ထိေရာက္တဲ့ ပူးတြဲဆလင္ဒါဂ်င္နေရတာနဲ႔ သံုးႏိုင္လာဘို႔ရာ ႏွစ္ေတြ ၾကာပါအံုးမယ္။
• တႏွစ္မွာ 700 megawatts of base load power ႏွဳန္းနဲ႔ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းလုပ္ျပီး တိုးတက္လာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ $1000/kilowatt ကုန္က်ပါမယ္။ တႏွစ္မွာ ဓါတ္ေငြ႔ဆိုရင္ $700 million လိုအပ္ပါမယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုရင္ $1500 ကုန္ပါမယ္။

၂ဝဝ၉ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အေျချပဇယား
ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္သံုးႏိုင္ႏွဳန္း လွ်ပ္စစ္မသံုးႏိုင္သူသန္းေပါင္း သံုးႏွဳန္း (kWh/person)
ဘဂၤလားဒက္ရွ္ 41.0% 96 252
တရုပ္ 99.4% 8 2631
ကေမာၻဒီးယား 24.0% 11 131
အင္ဒိုနီးရွား 64.5% 82 590
မေလးရွား 99.4% 0.2 3614
ထိုင္း 99.3% 0.5 2045
ဗီယက္နမ္ 97.6% 2.1 918
ျမန္မာ 13.0% 44 104

Source: Connectivity from the International Energy Agency; Electricity consumption per capita from the World Bank data web site. 2009 is the most recent year available for all nations.
Electricity in Myanmar: The Missing Prerequisite for Development
May 31, 2012

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၈-၁၁-၂ဝ၁၃

ေဘာလုံးပြဲ အေႂကြးတင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦး ေရႊဆိုင္ကို ဓားျပတိုက္သထုံအေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး (လကသ-၃၀၁၄) တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ခန္႔မင္း ဆိုသူသည္ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမဳိ႕နယ္ ဇင္းက်ဳိက္ ေက်း႐ြာရွိ ဦးတင္ျမင့္ ရတနာေရႊဆိုင္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ ဓားျပတိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ဇင္းက်ဳိက္ ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၎သည္ သထုံေစ်း အနီးရွိ ေဘာလုံးပြဲဒိုင္ လုပ္ကိုင္သည့္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီး ေသာ္ဇင္ၿငိမ္းထံ ေဘာလုံးပြဲ ႐ႈံးထားသည့္ အေႂကြး က်ပ္ ၁၁ သိန္း ေပးရန္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဓားျပတိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဇင္းက်ဳိက္ ရဲစခန္းတြင္ ထြက္ဆိုထားေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲစခန္း၏ အမႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

သထုံအေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး (လကသ-၃၀၁၄) တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္ခန္႔မင္းသည္ ၉-မမ ေသနတ္ျဖင့္ ေရႊဆိုင္မွန္ ခြဲၿပီး၊ ေရႊမ်ား လုယူ ဓားျပတိုက္ခဲ့ျခင္းကို ဇင္က်ဳိက္ ေက်း႐ြာမွ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဌးမင္းႏွင့္ ေဒသခံ ႏွစ္ဦးတို႔က ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္လည္း ေသနတ္ ပစ္မယ့္ဟန္ ေတြ႕တာနဲ႔ ဆိုင္အေနာက္ဘက္ ထြက္ေျပးၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကယ္ၾကပါ ေအာ္ေတာ့မွ လူေတြ သိသြားလို႔ ဝိုင္းဖမ္းေပး ၾကတယ္၊ ဆိုင္မွန္ထု ခြဲၿပီး လုယူလို႔ ေရႊေတြ ျပန္႔က်ဲသြားတယ္။ ေလ်ာ့ေတာ့ မေလ်ာ့သြားပါဘူး။ ယင္းေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးတင္ျမင့္က ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗိုလ္ႀကီးသည္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ကာ ေရႊဆိုင္ထဲ ဝင္လာစဥ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္ကို ငိုက္ငိုက္ ေဆာင္းထားၿပီး ႏွာေခါင္းကို အဝတ္ စည္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ၎တြင္ ပါလာသည့္ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲသို႔ ေရႊမ်ား ထည့္ခိုင္းရာတြင္ ေရႊထည္မ်ား မထည့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေသနတ္ ထုတ္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္က ဆိုသည္။

“ေရႊေတြ ယူၿပီး ဆိုင္ကယ္ေပၚ အတက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝင္ဖမ္းတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေသနတ္နဲ႔ေတာ့ ပစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသနတ္မွာ က်ည္ကတ္ မရွိေတာ့ဘူး။ ေရႊဆိုင္မွန္ကို ေသနတ္ဒင္နဲ႔ ထုခြဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ည္ကတ္က အဲဒီမွာ က်န္ခဲ့တာ ဆိုေတာ့ က်ည္မထြက္ဘူး” ဟု အဆိုပါ အရာရွိကို ဖမ္းဆီးေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဌးမင္းက ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ဓားျပတိုက္ၿပီး ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား လုယူသည့္ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္ခန္႔မင္းကို ဇင္းက်ဳိက္ ရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၁၁/၂၀၁၃ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီတြင္ အဆိုပါ ဓားျပတိုက္သူကို တပ္မေတာ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ရန္ (လကသ-၃၀၁၄) တပ္ရင္းသို႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ဇင္းက်ဳိက္ ရဲစခန္းမွ တာဝန္က် ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
The Voice

ဘယ္အရာမွ မျပင္ဘဲထားလို႔မရပါ


• ဆန္ေကာ၊ ျပည္ေတာင္း၊ တင္းေတာင္းေတြကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ စစ္ေစးသုတ္ထားရတယ္။
• ဝင္းထရံကို ပိုးမထိုး ခ်မတက္ေအာင္ ေရနံေခ်းသုတ္ထားရတယ္။
• ေဆးရံုမွာ လူေသေတြကို မပုပ္ေစအာင္ ရင္ခြဲတိုက္ (ေအးခဲခန္း) ထဲမွာထားရတယ္။
• ေဆးေက်ာင္းမွာ လူေသအေလာင္းေတြကို မပုပ္သိုးေအာင္ (ေဖၚမလင္) ေဆးရည္စိမ္ထားရတယ္။
• ဖြဲ႔စည္းပံုၾကီး မပ်က္စီးေအာင္ (ဘားတိုက္) မွာထားျပီး ၾကံ့ခိုင္ေရးလုပ္ေပးေနရတယ္။

• စစ္ေစးသုတ္လဲ တႏွစ္တခါ၊ ေရနံေခ်းကိုလဲ တႏွစ္တခါ အသစ္သုတ္ေပးရတယ္။
• ေရခဲတိုက္ထဲမွာလဲ အၾကာၾကီးထားမရဘူး။
• ေဖၚမလင္ထဲစိမ္ထားတာလဲ ေဆးေက်ာင္းသားေတြ အတန္းတက္သြားရင္ အသစ္လာမွရတယ္။
• ဘာပစၥည္းျဖစ္ျဖစ္ ၾက့ံခိုင္ေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ေခ်ာင္တာေတြၾကပ္ျပီး၊ ပ်က္တာေတြကို အသစ္ျပင္ရာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္အရာမွ ၾကာၾကာမခံပါ။

• မျပင္ဘဲေနရင္ ပိုးထိုးမယ္၊ ခ်စားတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ