ဆန္ေပးမွ ဆီရသည့္ အေကာက္ခြန္


ေပးေသာ္လည္း အရစ္ခံရေနသူမ်ားထံမွ အသံထြက္လာၿပီ။

“ေပးတာက ေပးတယ္၊ ကိစၥမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေပးရဲ႕သားနဲ႔ အရစ္ (ညစ္) ခံရတာကို စိတ္နာတာ” ဟု ဆိုလာသူက အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဂိတ္တံခါးဟုဆိုရမည့္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားထံမွ ယင္းကဲ့သုိ႔ ညည္းတြားသံမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္လာသည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္သြားသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို စိစစ္ကာ အခြန္ေကာက္ခံစည္းၾကပ္ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ ‘အေပးအယူ’ မွာ မပါမျဖစ္။ လာဘ္ေငြမေပးသည့္ ကုန္ပစၥည္းဖိုင္မွာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လာဘ္ေငြမ်ားမ်ားေပးသည့္ ဖိုင္မွာ အခ်ိန္ျမန္ျမန္ ၿပီးစီးႏိုင္သည္ဟု အေကာက္ခြန္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ယုံၾကည္ထားသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေငြေတာင္းသံကို ယခုလို ၾကားသိရသည္။
“အျပင္မွာလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတာ မင္းလည္း သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာလည္း ဒီေစ်းနဲ႔ မရေတာ့ဘူး၊ တိုးေပးဖို႔လိုတယ္” ဟု အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ အရာရွိတစ္ဦးက အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ လာဘ္ေငြ ေတာင္းခံေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ေငြညႇစ္ေနသည့္ အသံဖိုင္ကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ နားေထာင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအသံဖိုင္ထဲတြင္ ၅ သိန္း၊ ၈ သိန္း၊ ၁၁ သိန္း စသည္ျဖင့္ လာဘ္ေငြတိုး ေတာင္းေနသံမ်ားကို ၾကားေနရသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္သည့္အတြက္ ‘ဂါ (ဂါရဝေစ်းႏႈန္း)’ ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၏ စကားမွာ အေတာ္ပင္ မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ တင္းမာမႈ မရွိေသာ္လည္း လူမႈေရးကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္မူ အေကာက္ခြန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းအျပင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန အတြင္းရွိ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ တိုင္စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း သတင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႕သို႔ ျဖန္႔ေဝထားသည္။

အဆိုပါ တိုင္စာထဲတြင္ အေကာက္ခြန္ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား အေၾကာင္းပါဝင္ၿပီး တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ် က်ပ္သိန္း ၉၀၀ ေက်ာ္မွ သိန္း ၃၀၀၀ နီးပါး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေငြေပးရမႈေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

“မမွန္မကန္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူဆိုတာ ရွားပါတယ္။ မျဖစ္မေန ေပးေနရတာပါ။ ဒီလိုမွ မေပးရင္လည္း ကိုယ့္အလုပ္က ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မၿပီးေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ ၾကာမယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ဘူး” ဟု အေကာက္ခြန္ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ ယူမႈမ်ားသည္ ေသခ်ာစြာ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ က်ဴးလြန္ၾကေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ နိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာရွိတတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရးအႀကံေပး ဦးျမင့္၏ ‘အဂတိလိုက္စားမႈ’ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ေအးဂ်င့္မ်ားထံမွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ျခင္းႏွင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ေငြေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဒါက မမွန္မကန္ လုပ္ေနက်လူေတြ အခုလို စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လိုက္လို႔ အသံေတြ ထြက္လာတာပါ။ အခုလက္ရွိဌာနရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ အရင္တုန္းကနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္ကြာသြားပါၿပီ” ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း ကြာျခားသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္စာရင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစာရင္း တြဲဖက္အသုံးျပဳေနရသည့္ လက္ရွိအေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးျပဳ အေကာက္ခြန္စနစ္သစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းစနစ္ကို က်င့္သုံးႏိုင္ပါက ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူတိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ရန္ မလိုေတာ့သည့္အတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းကို အျပစ္တင္ေနျခင္းထက္ အေကာက္ခြန္စနစ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အလိုအေလ်ာက္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရးစနစ္ (Online စနစ္) ကို က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

“ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြကို စာနာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေပးပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း ကူညီေပးပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာလို႔ ေပးတာပါ” ဟု အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ဆိုလာသည္။

ေပးသူရွိေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သလို ေတာင္းသူရွိေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး မည္သည့္အခါမွ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ မရွိေပ။

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ‘ဆန္ေပးမွ ဆီရ’ မည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥတစ္ခုတြင္ ေပးသူဘက္ကေပးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေရးႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အထိန္းအခ်ဳပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး ယူသူသို႔မဟုတ္ ေတာင္းသူဘက္ကမူ ေလာဘႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ဦးျမင့္၏ စာတမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ကုန္စည္မ်ား အဝင္အထြက္ ဂိတ္ေပါက္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မ်ားျပားေနျခင္းက ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကမူ “အထူးသျဖင့္ ကုန္စည္အဝင္အထြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ အမ်ားဆုံး ထိေတြ႕ေနရတဲ့ ႐ုံးဌာနအသီးသီးနဲ႔ စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ မႏွစ္ၿမဳိ႕မလိုလားတဲ့ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနျခင္းအေပၚ တာဝန္ရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားက မသိက်ဳိးကြၽန္ ျပဳမေနဘဲ ျပည္သူေတြေက်နပ္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ ရွိလာတဲ့အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ လ်င္ျမန္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဆိုထားသည္။

လတ္တေလာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တင္သြင္းကားမ်ား ေသာင္တင္ေနျခင္းမွာမူ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ တင္သြင္းကား အေရအတြက္ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ဟု အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနက ဆိုသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း မ်ားလာျခင္းႏွင့္ ကားမူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကားတင္သြင္းမႈ မ်ားလာရာ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စိစစ္ရွင္းလင္းရန္ အေကာက္ခြန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ယခင္ထက္ ပုိမုိခ်ထား ေပးေစလိုေၾကာင္း Distinct ကားေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇယ်ာၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ အေကာက္ခြန္စနစ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအင္အား မလုံေလာက္မႈကို ျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းထုတ္ႏုတ္ သုံးစြဲျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာဆုိသည္။

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ကုန္သည္မ်ား လက္ထဲသို႔ ကုန္ပစၥည္း အျမန္ဆုံး ရရွိေရးသည္ အဓိကက်ၿပီး တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေသာင္တင္ကာ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားထိခိုက္မႈ ရွိေစသည္။ “အဓိက ထိခိုက္နစ္နာတာကေတာ့ ကုန္သည္ေပါ့။ အခ်ိန္ကိုက္ဖို႔ လိုတယ္ေလ၊ ဒီပစၥည္းတစ္ခု ေစ်းကြက္ထဲကို ဒီအခ်ိန္ေရာက္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အခုအေကာက္ခြန္ လုပ္ပုံမ်ဳိးနဲ႔ဆို သြားၿပီပဲ” ဟု အေကာက္ခြန္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ကုန္သည္လက္ထဲသို႔ ကုန္ပစၥည္းအျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္ အစိုးရဌာနမ်ားကို လာဘ္ထိုးေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းေပၚ ထပ္တိုး ေစ်းတင္လိုက္သည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ နစ္နာသူမွာ ျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈကို အေျခခံ ျပည္သူမ်ား ခံစားၾကရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္လည္း ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြ ဆုံး႐ႈံးကာ မသမာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထံသို႔ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ေရာက္ရွိသြားသည္။

အႀကီးတန္း အရာရွိအခ်ဳိ႕၏ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ ေလာဘႏွင့္ ဝင္ေငြနိမ့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ၏ ေျပာစကား မည္မွ်ထိေရာက္မႈ ရွိမည္ကိုမူ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရမည္ေပဦးမည္။

ယခုအထိ အေကာက္ခြန္ ေလာကအတြင္း အသုံးမ်ားဆုံး စကားတစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း။ “ေပးတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္း အဆင္ေျပေျပ ၿပီးသြားေအာင္ ေပးၾကတာပဲ။ ဒါက အျပန္အလွန္ပါပဲ၊ ပုံမွန္လိုျဖစ္ေနပါၿပီ”

စစ္ၿငိမ္းသူ
The Voice

ဆန္ခိုးမမိ ဖဲြခုိးမိႏွင့္ သန္း ၆၀အတြက္ ျပက္လံုးေဟာင္းမ်ား - ေဇာ္သက္ေထြး
ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ေ၀တဲ့ အစုိးရ သတင္းစာနဲ႔ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြမွာ ႏုိင္ငံေရး သတင္းေတြနဲ႔ အင္မတန္မွ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ လူအမ်ားဆံုး စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းကေတာ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက တာ၀န္မွ ရပ္စဲလိုက္တဲ့ သတင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ကုိ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္တာေတြ၊ ထူးျခားမႈ တစ္ခုအျဖစ္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကုိ ဌာနပုိင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ခန္႔ အလြဲသံုးစားျပဳမႈျဖင့္ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဌာန (စစစ)က ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွာ (ပ) ၂၁/၂၀၁၄၊ ပုဒ္မ ၄၀၉/၁၀၉အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူလိုက္တာကုိေတာ့ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာရင္ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရးက ေႂကြးေၾကာ္ ထားတဲ့ ေၾကးမံုနဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းမွာေတာ့ ေဖာ္ျပမထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ဟာ ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလကေန ဒီဇင္ဘာလအထိ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္မွာ မပါရွိတဲ့ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕က ရက္ကန္းစင္ေတာင္ ေက်းရြာမွာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ေအာင္ေတာ္မူ ေစတီေတာ္ကုိ မိသားစု အလွဴတစ္ရပ္ အျဖစ္ ဆည္းကပ္ ကုိးကြယ္ရာမွာ ဌာနပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ဌာနပုိင္ ဘ႑ာေငြနဲ႔ စက္သံုးဆီ အပါအ၀င္ ေငြက်ပ္ ၃၃သိန္းေက်ာ္ကုိ ကုိယ္က်ဳိးသံုးစဲြ ခဲ့ၿပီးမွ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ဌာနသုိ႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းခဲ့ျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေစတီေတာ္ ထီးတင္ပဲြတြင္ ဌာနပုိင္ ဘ႑ာေငြက်ပ္ သိန္း၁၀၀ ထုတ္ယူသံုးစဲြခဲ့ရာ ယင္းေငြမ်ား အနက္ ေငြက်ပ္ ၂၈ သိန္းေက်ာ္ကုိ ေနာက္ရက္တြင္ ျပန္လည္ေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ယာယီ အလဲြသံုးစားျပဳျခင္း၊ က်န္ေငြ ၇၂သိန္းေက်ာ္ကုိ မိသားစု အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းကာ ကုိယ္က်ဳိးသံုးစဲြခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးဌာန ေငြစာရင္းတြင္ မမွန္မကန္ စာရင္းျပခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ေသာေၾကာင့္ (စစစ)က တရားလို ျပဳလုပ္ တုိင္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမ်ားက ဆုိပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ ဖတ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး အူတက္မတက္ ခ်က္မတက္ ရီခဲ့ၾကရပါတယ္။ အစုိးရအဖဲြ႕ထဲက အဖဲြ႕၀င္ေတြကုိ သေဘာထား အျမင္မတူလုိ႔ အျပတ္ရွင္းခ်င္ရင္ အရင္ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းကစလို႔ (န၀တ) အလယ္ (နအဖ)အဆံုး ဒီပံုဒီအခ်ဳိး အတုိင္း လုပ္ခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။

အတိတ္သမုိင္းကုိ ျပန္ေကာက္ရမယ္ဆုိရင္ အခု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ နာယကႀကီး လုပ္ေနတဲ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦးကုိ ရွင္းခ်င္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး ရဲ႕သားေလး ႏုိင္ငံျခား ေဆးသြားကုရာမွာ အျပန္ကုိ အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းေတြ ၀ယ္လာတယ္ဆုိၿပီး တရားစဲြ ေထာင္ခ်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ အရင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဗုိလ္နီကုိ မ်က္မွန္တင္ဦးက ရွင္းခ်င္ေတာ့ ဂ်ပန္ကေန ကာစီယို ေအာ္ဂင္တစ္လံုး တင္သြင္းလာတယ္ဆုိၿပီး အင္းစိန္ ေထာင္ထဲကုိ ပုိ႔ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္မွာလည္း ေထာင္ထဲပုိ႔ခ်င္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးအဆင့္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူကုိေတာင္ လုိင္စင္မဲ့ကား ရွိတယ္ဆုိၿပီး အင္းစိန္ေတာရကုိ ပုိ႔ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ သြားေနၿပီး အရင္ကထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာပါတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ဆင္းရဲတြင္းထဲက သန္း၆၀ေသာ ျပည္သူအတြက္ မထူးျခားတဲ့ ႐ုိးအီေနတဲ့ ျပက္လံုးေဟာင္း တစ္ခုပါပဲ။ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သႏိၲသုခ ေက်ာင္းေတာ္ အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ညံ့ဖ်င္းတယ္ဆုိရင္လည္း တျခား အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အေရးယူဖို႔ရာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ အစုိးရအဖဲြ႕က ကုိယ္ယံုၾကည္လို႔ ခန္႔ထားတဲ့ ၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ ျပစ္ဒဏ္ ေပးခ်င္တယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာက နားေထာင္လို႔ ေကာင္းတဲ့၊ ၿပီးေတာ့ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ အေရးယူဖို႔ သင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အရင္ ကစားကြက္အတုိင္း ပဲြထြက္လာေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ အထင္ေသးမိပါတယ္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးကုိ တာ၀န္မွ ရပ္စဲလိုက္ၿပီး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနတဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ ဘယ္ျပည္သူကမွ ၀မ္းနည္းေၾကကဲြ မေနပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီ့၀န္ႀကီးဟာ တုိင္းျပည္ကုိ ၂၅ႏွစ္တုိင္တုိင္ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ယႏၲရားတစ္ခုရဲ႕ မူလီတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဖမ္းဆီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေထာက္ခ်င့္သင့္တာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပါေမာကၡ ေဒၚက်င္ေဌးတုိ႔ရဲ႕ တရားကိစၥမွာ ေဒၚက်င္ေဌးကုိ အႏုိင္ေပး လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပညာေရး ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင့္ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဦးဆန္းဆင့္နဲ႔ တစ္ရက္တည္းမွာပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိလည္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ခန္႔မွန္းသူ အခ်ဳိ႕က သမၼတသက္တမ္း သိပ္မက်န္ေတာ့တဲ့အတြက္ အစုိးရ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေတြ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ ယူဆထားတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (န၀တ)ေခတ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အိမ္တစ္လံုးဟာ ငွားစားရင္ေတာင္ သိန္း၈၀၀ေလာက္ရတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္ကေတာ့ ၇၂သိန္း အလဲြသံုးစားလုပ္လို႔ အခုဆုိရင္ အျပစ္ရွိ/မရွိ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း ခံေနရပါၿပီ။ အျပစ္မရွိလို႔ လြတ္လာရင္ေတာင္ ပုဂိၢဳလ္ေရး ဂုဏ္သိကၡာအရ အထိနာသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏုိင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ လတ္တေလာ ျမင္သာထင္သာ ရွိေနတဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ အစုိးရ အဖဲြ႕ထဲမွာေရာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါ သူမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း၊ ကုိယ့္ေကာင္းေၾကာင္းေတြ ေရးသားဖို႔ ေငြေတြ ပံုေအာၿပီး ကုိယ္ပုိင္ မီဒီယာေတြ တိတ္တခုိး ေထာင္ေနတာကေတာ့ သိသာလွပါတယ္။ အဲဒီ့မီဒီယာေတြက သတိၱေတြ တြင္တြင္ျပ၊ ဒီမိုကေရစီ စကားလံုး တြင္တြင္သံုးၿပီး အစုိးရေရာ ဘာေရာ နားမလည္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီး/ငယ္မရွိ၊ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ နတိၳနဲ႔ မီဒီယာ နယ္ပယ္မွာ လူစြာလာလုပ္ေနတာ အားလံုးျမင္ေနရပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ၁၅ ႏွစ္၊ ႏွစ္၂၀ ေနခဲ့ရတဲ့ သူေတြေတာင္ အဲဒီ့မီဒီယာေတြကုိ အခုေၾကာက္ေနရတယ္ဆုိပဲ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆန္ခုိးမမိ ဖဲြခုိးေတာ့ မိသြားၿပီ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာကုိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းကုိ ခန္႔မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြကလည္း ထြက္ေပၚ လာပါတယ္။ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ေနရာကုိ လက္ရွိ သာသနာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ယခင္သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစုိး၀င္း လာမယ္လို႔လည္း ၾကားေနရပါတယ္။ ဒီသတင္း က်ေတာ့လည္း အူတက္ေအာင္ ရီရတာပါပဲ။ ဦးစုိး၀င္း စာနယ္ဇင္းကုိ ကုိင္ခဲ့တုန္းက သူ႔လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတုိက္မွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၀၀၀ေက်ာ္ ကြာဟခဲ့လို႔ ျပႆနာေတြ တက္ခဲ့ၾကတာ နီးစပ္တဲ့သူေတြ သိပါတယ္။ ျမန္မာ့အလင္း မန္ေနဂ်ာက အျပစ္အားလံုးကုိ တစ္ဦးတည္း ရင္းသြားလို႔ ဒီသတင္းဟာ ျပည္သူေတြ မသိခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္ကဆုိရင္ ဘယ္အစုိးရ လက္ထက္မွာမွ မၾကားဖူးတဲ့ ရာထူးကုိ လက္ဖဲြ႕တာေတြေတာင္ အဲဒီ့ဌာနမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ သာသနာေရး ေလာက အတြက္လည္း ရင္ေလးရပါတယ္။ ေနာင္က်မွ ဘုန္းႀကီးေတြကုိ ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတြ လက္ဖဲြ႕မယ္ ဆုိရင္ ပဲြေတြပ်က္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။ ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ခ်ဳိ႕တဲ့ေနတဲ့ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ကြက္ေတြကလည္း အရင္ကအတုိင္းပဲ။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းက ေခါင္းပါး၊ လူျပက္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ေအာက္လံုးေတြျပက္၊ ေဘာလံုးစကားနဲ႔ ေျပာရင္ အနီကဒ္ေတြ ဖိတ္ေခၚေနသလိုပါပဲ။ ေဒၚလာသန္းခ်ီ ခ်မ္းသာေနတဲ့ အစုိးရပုိင္းမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးေတြကုိ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္ရပ္က ရီစရာ ျပက္လံုးတစ္ခု ထုတ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုကေတာ့ ဆင္းရဲ မဲြေတၿမဲ။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြက ထြန္းကားေနဆဲ။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈက ႀကီးမားေနဆဲ။

တရားမွ်တမႈက အလွမ္းေ၀းေနဆဲ။

ေဇာ္သက္ေထြး


Tomorrow News Journal

“ေၾကာက္လို႔ ေသေတာ့မယ္”ဟူေသာ စကားကို သိပၸံနည္းအရ လက္ေတြ႔ သက္ေသျပႏုိင္သန္းထိုက္စိုး

အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔စရာ ႀကံဳရသည့္အခါ “ေၾကာက္လို႔ ေသေတာ့မယ္”ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာတတ္ ၾကသည္။ ထိုစကား အတိုင္းပင္ ေၾကာက္စရာ၊ ထိတ္လန္႔စရာ၊ စိတ္ဖိစီးစရာမ်ား နဲ႔ ႀကံဳရျခင္းသည္ အသက္ကို တကယ္ တိုေစေၾကာင္း သိပၸံပညာ အရလည္း သက္ေသ ထုတ္ျပႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေလ့လာမႈအသစ္ တစ္ရပ္အရ လူကို ေၾကာက္ေစ စိတ္ဖိစီးေစသည့္ ဟိုမုန္း မ်ားမ်ား ထြက္ေလ ေသြးတြင္းသို႔ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ပို ေရာက္လာေလ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေသြးလႊတ္ ေၾကာနံရံ မ်ားတြင္ ကပ္တြယ္ ေနတတ္ၾကသည္။ စိတ္ဖိစီးေစ ေၾကာက္ေစသည့္ ဟိုမုန္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ ထြက္လာသည့္ အခါ ထိုဟိုမုန္းမ်ား၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယား မ်ား နံရံမွ ကြာက်ကာ ေသြးေၾကာ အတြင္းသို႔ အစုအၿပံဳလိုက္ ၀င္ေရာက္ ေမ်ာပါ သြားၾကသည္ကို ေလ႔လာေတြ႕ရွိ ထားသည္။ ထိုအခါ ေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ႏွလံုးကို ဒဏ္ျဖစ္ေစကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြား လာရေတာ့သည္။

ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္းကို အေမရိကန္ အဏုဇီ၀ ေဗဒအသင္းႀကီးက ထုတ္ေ၀သည့္ mBio ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

““ျဗဳန္းစားႀကီး ထိတ္လန္႔ သြားတာမ်ဳိး၊ ႀကီးႀကီးမားမား စိတ္ဖိစီးတာမ်ဳိး ျဖစ္လာရင္ ကတီခ်ဳိ လမင္းလို႔ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြ ေသြးေၾကာနဲ႔ တစ္သွ်ဴးေတြထဲ အမ်ားႀကီး ၀င္တယ္။ ဟိုမုန္းေတြရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္မႈ ေၾကာင္႔ ေသြးလႊတ္ေၾကာ နံရံေတြမွာ ကပ္ေနတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ ဟာ အစုအၿပံဳလိုက္ ကြာက်ၿပီး ေသြးစီးေၾကာင္းထဲ ေမ်ာပါၿပီး တစ္ေနရာရာမွ တစ္ဆို႔သြားတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္တယ္””ဟု ေလ႔လာမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ဘင္ဟမ္တန္ တကၠသိုလ္မွ ေဒးဗစ္ေဒဗီက ေျပာသည္။

မုန္တိုင္း၊ ငလ်င္စသည့္ သဘာ၀ ေဘးႀကီးမ်ား ႀကံဳရသည့္ အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ႀကံဳရသည့္အခါ၊ ခ်စ္ခင္ရသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ ေသဆံုးသည့္ အခါတြင္ လည္းေကာင္း ႏွလံုးေဖာက္ျပန္ တတ္ျခင္းမွာလည္း အလားတူ သေဘာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အလြန္အမင္း ေၾကာက္စရာ စိတ္ဖိစီးစရာ ႀကံဳလာရသည့္အခါ ႏွလံုးႂကြက္သားမ်ားသည္ ပံုမွန္ထက္ပို၍ အလြန္အမင္း ပြေဖာင္း တက္လာသည္။ ထိုအခါ ႂကြက္သားမ်ား၏ က်စ္လ်စ္ေသာ ညႇစ္အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ ႏွလံုးသည္ ပြေဖာင္းကာ ညႇစ္အားေလ်ာ့ၿပီး ပံုမမွန္ျဖစ္ကာ ႏွလံုးေဖာက္ျပန္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။

Source: Daily Mail

The Messenger

အင္တာနက္မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ သီရိရွင္းသန္႔ရဲ႕ ကမ႓ာ့ဖလား ဓာတ္ပုံမ်ား


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနာက္ပုိင္း သေကၠာဂုဏ္ ႏွင့္ျပည့္စုံသူ ေခါင္းေဆာင္ မရွိခဲ့ဟု ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္မိန္႔ၾကား


 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနာက္ပုိင္း ေမတၱာသုတ္ပါ သေကၠာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသူ
 ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွ် မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟက ဇြန္လ
 (၂၈) ရက္ေန႔က Sule Shangri La Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေမတၱာ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ မိန္႔ၾကား သည္။

 ေမတၱာသုတ္တြင္ ပါေသာ သေကၠာဂုဏ္ဆုိသည္မွာ အစြမ္းအစရွိသူ၊ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္သူ၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ ျပည့္စုံသူကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ က မိန္႔ ၾကားသည္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေ၀ဖန္ စရာရွိရင္ အားနာစရာ မလုိဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေနာက္မွာ သေကၠာဆုိတဲ့ ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ သူက ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း အျမင္အရ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ေျပာတဲ့ အတုိင္း လုပ္တတ္တယ္။

မီး႐ွဴး တန္ေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္၊ လုပ္တ အတုိင္းလည္းေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ သေကၠာဆုိတဲ့ ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံတယ္ ဟု ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္က မိန္႔ ၾကားသည္။

 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးထုိက္၊ ေလးစားထုိက္ေသာ မေမ့အပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က တုိင္းျပည္ ကၽြန္ျဖစ္ ရျခင္းသည္လည္း ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအားလုံး ညံ့၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္ဘုရင္ တစ္ပါးတည္းအား အျပစ္တင္၍ မရေၾကာင္း၊ ကေနာင္ မင္းသားႀကီးသည္ ေခတ္မီွ လက္နက္ မ်ား တီထြင္ခဲ့ ေသာ္လည္း မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးေၾကာင့္ ေလးခြကုိျပန္၍ ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆရာေတာ္က  မိန္႔သည္။

အနာဂတ္ တြင္ သေကၠာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ခန္႔မွန္းရန္ေစာ ေသးေၾကာင္းလည္း ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္က ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ အစုိးရ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕၏ ေျပာစကားမ်ားသည္ ျပည္သူသုိ႔ ေျပာရာတြင္ မယဥ္ေက်းေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းမ်ား ျပန္သင္ရန္ လုိေၾကာင္းလည္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ဒီေန႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ ျပႆနာ အေဟာင္းေတြပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာတဲ့ အခါ ျဖစ္လာတဲ့ ဟာေတြပါ၊ ဒီျပႆနာ ေတြကုိ ျပႆနာပါလုိ႔ ဘယ္သူမွ ၀န္မခံခဲ့ၾကဘဲ မ်က္စိမွိတ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ  ဘာဆုိဘာမွ မျဖစ္သေယာင္ အားလုံး မ်က္စိ စုံမွိတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီေန႔ ျငင္းမရေတာ့ပါဘူး ဟု စာေရးဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)က ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ေသာ ကာလ၌ စစ္အစုိးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ားသည္ အေၾကာက္တရားႏွင့္ သာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း ေမတၱာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပဲြတြင္  ေဆြးေႏြးခ့ဲသူမ်ားက  ဆုိသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ထြန္းကားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ေနထုိင္ရင္း၊ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ျပည္သူအေပၚ ၾကင္နာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။


The Messenger News Daily

ကမၻာတစ္၀န္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းကို ကုစားဖို႔ အာဟာရျပည့္ စူပါငွက္ေပ်ာသီး စမ္းသပ္လ်က္ရွိသန္းထိုက္စိုး

အထူးအာဟာရ ျပည့္၀ေအာင္ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ ထားေသာ စူပါငွက္ေပ်ာသီးကို လူသားမ်ားႏွင္႔ စတင္ စမ္းသပ္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္ထားၿပီ ျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ လူသားမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ပါက ကမၻာတစ္၀န္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စူပါငွက္ေပ်ာသီးမ်ားက လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ား ျဖည့္စြမ္း ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ ေအဓာတ္ကို စူပါငွက္ေပ်ာသီးက ျဖည့္စြမ္း ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ လူသားမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ပါက ၂၀၂၀ တြင္ အာဖရိကတိုက္ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံ၌ စတင္ စိုက္ပ်ဳိးကာ လူတိုင္း အလြယ္တကူ စားႏိုင္ေသာ ငွက္ေပ်ာသီးအျဖစ္ ဖန္တီးမည္ျဖစ္သည္။ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ႔သူ အမ်ားဆံုးရွိေသာ အာဖရိကတြင္ လူတိုင္း စားေနေသာ ငွက္ေပ်ာသီးကို အာဟာရ ျပည့္၀ေအာင္ မ်ဳိးဗီဇ ေျပာင္းလဲ ေပးျခင္းျဖင့္ အာဖရိက အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ႔မႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ထားသည္။

““ေကာင္းမြန္တဲ့ သိပၸံပညာဟာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါတယ္။ အာဖရိကမွာ လူတိုင္းအတြက္ ေန႔စဥ္ အစား အစာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးကို လူေတြအတြက္ ေန႔စဥ္လိုအပ္တဲ့ အာဟာရေတြ ပါ၀င္ေနေအာင္ ဖန္တီး ေပးလိုက္တဲ့ နည္းနဲ႔ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ႔မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္””ဟု အာဟာရျပည့္ စူပါငွက္ေပ်ာသီး စီမံကိန္း ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡဂ်ိမ္းေဒးက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကို ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံကြင္းစ္လန္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ (QUT) မွ ပညာရွင္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘီလ္ဂိတ္ေမာင္ႏွံ ထူေထာင္ထားေသာ ဘီလ္ႏွင့္ မလင္ဒါဂိတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ရန္ပံုေငြ စိုက္ထုတ္ ေပးထားသည္။ လူသားမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္မႈရလဒ္ကို ယခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အတိအက် သိႏုိင္မည္ဟု အဖြဲ႕ကေျပာသည္။

ယူဂန္ဒါမွ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ဳိးကို စံျပထား၍ QUT ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ မ်ဳိးဗီဇ ျပဳျပင္ စမ္းသပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယူဂန္ဒါ အပါအ၀င္ အာဖရိက အေရွ႕ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာသီးကို ေန႔စဥ္ အစားအစာအျဖစ္ စားသံုးေနသည့္တိုင္ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ဳိး စိတ္မ်ားသည္ ဗီတာမင္ေအ၊ သံဓာတ္စသည့္ လူသားအတြက္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ စားၿပီး အားမျဖစ္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အာဟာရ ျပည့္၀ေသာ စူပါ ငွက္ေပ်ာသီး မ်ဳိးစိတ္ကို ဖန္တီးကာ လက္ရွိငွက္ေပ်ာမ်ား ေနရာတြင္ အစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အာဖရိကသားမ်ား ပံုမွန္အတိုင္း ငွက္ေပ်ာသီး စားေန႐ံုျဖင့္ပင္ အာဟာရ ျပည့္၀လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဗီတာမင္ေအ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း တစ္ႏွစ္ကို ကေလးေျခာက္သိန္းခြဲ မွ ခုနစ္သိန္းနီးပါး ေသဆံုးေနရသလို သံုးသိန္းခန္႔သည္ လည္း မ်က္စိအလင္းကြယ္ ေပ်ာက္ေနရေၾကာင္း ပါေမာကၡေဒးက ေျပာသည္။

စူပါ ငွက္ေပ်ာသီးသည္ အျပင္ပန္းတြင္ ႐ိုး႐ိုး ငွက္ေပ်ာသီးမ်ား အတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ အတြင္းသားမူကား ႐ိုး႐ိုး ငွက္ေပ်ာသီး အေရာင္ထက္ ပိုရင္႔ၿပီး လိေမၼာ္ေရာင္သန္းေၾကာင္း သိရသည္။

စူပါ ငွက္ေပ်ာသီးကို မ်ဳိးဗီဇ ျပဳျပင္ ေဖာ္စပ္ျခင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးပါက ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံတြင္ စတင္စိုက္ပ်ဳိးမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ရ၀မ္ဒါ၊ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၊ ကင္ညာ၊ တန္ေဇးနီးယား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: AFP
The Messenger

လူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္


ကၽြန္မသည္ အၿငိမ္းစားပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အၿငိမ္းစားမယူခင္က တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရသည့္ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ ႐ုကၡေဗဒဌာနသုိ႔ အိမ္မွကားမအားလွ်င္ ‘Taxi’ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လုိင္းကားျဖင့္လည္းေကာင္း ေနထုိင္ရာဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပုိင္း) မွ ၈ မုိင္၊ ၈ မုိင္မွ အဆင္ေျပသည့္ကားျဖင့္ သြားရပါသည္။ ကၽြန္မလုိင္းကားစီးသည့္အခါတိုင္း သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္သူမ်ားကုိ ေနရာဖယ္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အေဖာ္မ်ားတက္လာ၍ ကၽြန္မေနရာဖယ္ေပးလုိက္ပါသည္။ ထမင္းဘူး၊ ေရဘူး၊ စာအုပ္မ်ားပါသည့္ျခင္းကုိ ေဘးမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ယူထားေပးပါသည္။

ကၽြန္မဆင္းမည့္မွတ္တိုင္ အမ်ားႀကီးလုိပါေသးသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ထားသည့္ မေပါ့မပါးကေလးမ ကေလးကုိ ေနရာဖယ္ေပးရ၍ ကၽြန္မမ်ားစြာ ဝမ္းသာေနမိပါသည္။ ႏွစ္မွတ္တိုင္ေက်ာ္တြင္ ေနရာဖယ္ ေပးထားေသာ ကေလးမကေလး၏ ေဘးတြင္ခရီးသည္ဆင္းသြား၍ ကၽြန္မလည္း ျခင္းကုိလွမ္းယူကာ ထုိင္မည္ဟုစဥ္းစားေနမိပါသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးမကေလးသည္ အနည္းငယ္လွမ္းေသာေန ရာတြင္ ေရာက္ေနသည့္ သူ႔အေဖာ္ကုိ အတင္းလွမ္းေခၚၿပီး လြတ္သြားေသာေနရာ၌ ထုိင္ေစပါသည္။ ေဘးကလူမ်ားက တအံ့တၾသၾကည့္ေနၾကတာ သူမမႈပါ။ ေနရာဖယ္ေပးလုိက္တာက ‘ကၽြန္မ’၊ ယခုေန ရာလြတ္သြား၍ ထုိင္ေနသူက ဒီကေလးမကေလးရဲ႕ ‘အေဖာ္’။

ေၾသာ္-ေလာကႀကီးထဲက လူေတြရဲ႕ . . . . စိတ္ဓာတ္ပါလား။ ကၽြန္မေနရာဖယ္ေပးမိတာ ‘ေနာင္တ’ မရပါ။ ‘ကုသုိလ္’ စိတ္ပဲေလ။ သူ႔စိတ္နဲ႔သူ၊ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုိယ္ပါပဲ။ ကၽြန္မ ‘အကုသုိလ္’ စိတ္မျဖစ္လုိ ေတာ့ပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္အတိတ္ကာလကလည္း ကၽြန္မခုလုိႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ ကၽြန္မအမ်ဳိးသားသည္ အထူးကုဆရာ ဝန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိမ္တြင္ေဆးခန္းဖြင့္ထားပါသည္။ ကုိယ့္ရပ္ကြက္ထဲမွ သူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားကုိ ကုသုိလ္ျဖစ္ကုသေပးသူျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔အိမ္ေျပာင္း၍ရပ္ကြက္အသစ္သုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ ပထမရပ္ကြက္မွ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး လာေရာက္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ မီးဖုိထဲမွာ ထမင္းဟင္းခ်က္ရင္း သမီးႀကီးကုိ “သမီးေရ၊ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးေတြက အရင္ရပ္ကြက္ကေနာ္၊ ေဖေဖႀကီး မမွတ္မိမွာစုိးလုိ႔ သြားေျပာလုိက္အုံး” ဟု ကၽြန္မေျပာလုိက္၍ ေဆးဖုိးေရာ ကုသစရိတ္ပါ မယူလုိက္ပါ။

ေနာက္ေန႔ ကၽြန္မေစ်းထဲတြင္ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြင့္ထားသည့္ ထန္းလ်က္ဆုိင္သုိ႔ သြားဝယ္ပါသည္။ ယခင္ကလည္း အားေပးခ်င္သည့္စိတ္ျဖင့္ ကၽြန္မအၿမဲဝယ္ေနၾကပါ။ ထုိအမ်ဳိးသမီးက “ဆရာမေရ၊ ထန္းလ်က္ေတြေစ်းတက္သြားၿပီ၊ အရင္ေစ်းနဲ႔ မရေတာ့ဘူးေနာ္” ကၽြန္မသူတို႔ဆုိင္မွာ တစ္ခါမွေစ်းမ ဆစ္ခဲ့ဘူးပါ။ ကၽြန္မလည္းဘာမွမေျပာေတာ့ဘဲ ပုိက္ဆံေပးၿပီး ထြက္လာခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္မသာေစ်းေရာင္းသူျဖစ္ပါက ကုိယ့္ကုိေစတနာျဖင့္ ကုသေပးလုိက္သည့္ ေမတၱာေတြကုိ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္မိမွာပါ။ ကၽြန္မကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတိေပးေနပါသည္။ ေဆးကုေပးလုိက္တာက ကုသုိလ္စိတ္၊ ေနာက္ျဖစ္ေပၚေနတာေတြက အကုသုိလ္စိတ္ေတြပါလား။ ကုိယ္ေပးႏုိင္တာေပးၿပီး ဘာမွျပန္မလုိခ်င္ဘဲ အရာရာကုိစြန္လႊတ္ႏုိင္ရပါမယ္။ ကုိယ္ပထမကုသုိလ္စိတ္ပဲ အစြန္းအထင္းမျဖစ္ ေစလုိဘဲ ဆက္လက္ပီတိျဖစ္ေနရာမွာပါ။ ကုိယ္ေသရင္ ကုိယ့္ေနာက္ကုိကုိယ္ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ေတြသာ ပါသြားမွာပါ။ အားလုံးကုိစြန္႔ခဲ့ရမွာပဲ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိသာ စံနမူနာ ယူၿပီးလုပ္ေဆာင္ပါ။

“ဘုရားမုိ႔လုိ႔ စြန္႔ႏုိင္တာမဟုတ္ဘူး။ စြန္႔ႏုိင္လုိ႔ဘုရားျဖစ္သြားတာ။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ တကယ္ၾကည္ညိဳ တယ္ဆုိရင္ သူခင္းတဲ့လမ္းအတုိင္း တတ္ႏုိင္သမွ်ႀကိဳးစားၿပီး ေလွ်ာက္ရမွာေပါ့” ဟု လမ္းညႊန္မိန္႔ၾကား ခဲ့ေသာသန္လ်င္သဘာဝရိပ္သာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြန္မစိတ္ကုိကၽြန္မ ‘ကုသိုလ္ စိတ္’ ျဖစ္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါၿပီ။

ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက ႏွစ္သက္ခဲ့ရေသာ ကဗ်ာဆရာႀကီး ‘တုိးေဝ’ ၏ ‘စိတ္ဓာတ္’ ကဗ်ာကုိ မွ်ေဝေပး ပါရေစ။

အက်ည္းတန္သူ

ဘီးမွန္ကူ၍ သႏုိင္၏။

အုိဇာမႈအသြင္

လုိရာျပဳျပင္၍ ရႏုိင္၏။

စိတ္ဓာတ္ ယိမ္းယုိင္သြားရင္ျဖင့္ မိတ္ကပ္မလိမ္းႏိုင္ပါ

တကား . . . ။

ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ကဗ်ာဆရာႀကီး ‘တုိးေဝ’ အား ဂါရဝျပဳ၏။

ေၾကးမုံသတင္းစာ

ဇြန္ (၁၅) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

မိသားစုကိုဆန္႔က်င္၍ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာ ပါကစၥတန္စံုတဲြကို မိန္းကေလးဘက္က လည္လွီးသတ္


ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အစၥ လာမ္မာဘတ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၀၀ အကြာရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္
 မိသားစုကို ဆန္႔က်င္ ၍ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာလူငယ္ စံုတဲြ တစ္တဲြကို မိန္းကေလးရွင္
 မိသားစုက လည္လွီးသတ္ခဲ့သည္ ဟု ပါကစၥတန္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အသက္ (၁၇) ႏွစ္အရြယ္ မာဖီယာဘီဘီႏွင့္ အသက္ (၃၁) ႏွစ္အရြယ္ မူဟာမက္ဆာဂ်စ္တို႔ သည္ မိသားစုသေဘာမတူသည့္ ၾကားမွ ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ လက္ ထပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဘီဘီ၏ မိဘ ႏွစ္ပါးသည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ ညတြင္ ဘီဘီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား အိမ္သို႔ျပန္လာ ရန္ ေသြးေဆာင္ေခၚယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ အိမ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ကို ႀကိဳးတုပ္၍ ဘီဘီ၏ ဖခင္က လည္လွီးခဲ့ေၾကာင္း ပါ ကစၥတန္ ရဲအရာရွိ ရာနာဇာရွစ္ က ေျပာသည္။

ဘီဘီ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြ မ်ိဳးမ်ားက သမီးျဖစ္သူ ဘီဘီ ေၾကာင့္ အရွက္ရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ဘီဘီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ သည္ဟု ရဲအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ ေသာ ဂိုဟာနာဖီးစ္က ေျပာသည္။

ဘီဘီ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ယခင္က အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူျဖစ္ ၍ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက မဂၤလာပဲြကို သေဘာမတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု နာဖီးလ္က ေျပာသည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ ေဒသ မ်ားစြာတြင္ ဣေႁႏၵမဲ့ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးအား သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းအရ လက္ခံၾကသည္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ မိသား စု၏ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးသည္ မိသားစုအေပၚ ေစာ္ကားသူဟု မွတ္ယူခံရၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာအ တြက္ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ပါကစၥ တန္အမ်ိဳးသမီး ၈၆၉ ဦးရွိသည္ ဟု မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ပါကစၥတန္လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္ မရွင္အဖဲြ႕က ေျပာသည္။

ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ လူ သတ္သူသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ပင္ မိသားစု၀င္မ်ားက ယင္းလူ သတ္သမားကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သည္ ဟု ပါကစၥတန္ဥပေဒက အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း မိ သားစုက သေဘာမတူသည့္လူ ျဖင့္ လက္ထပ္ခဲ့ေသာ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးကို မိန္းကေလး ရွင္မိသားစုက အုတ္ခဲမ်ားျဖင့္ အ ေသထုသတ္ခဲ့ၾကသည္။

—Ref: AFP/Reuters
7Day News Daily

ထူးထူးျခားျခား လူအမ်ားအံဩေအာင္ ေရကူးကန္ေရေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ျပတဲ့ မ်က္လွည့္ဆရာ (video)


ေရကူးကန္ထဲမွာ လူေတြ ေရကူးလို႔ ေကာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ လူတစ္ေယာက္က ဘာမေျပာ၊ ညာမေျပာနဲ႔ ေရကူးကန္ကုိ ကန္႔လန္႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္ျပ သြားတာပါ။

မိုးရာသီ လိုင္းကားမ်ား မိုးလံုေအာင္ျပင္ဆင္ေပးပါ (အယ္ဒီတာထံေပးစာ)


အယ္ဒီတာရွင့္

ကြၽန္မက ကုမၸဏီဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မအလုပ္က ေန႔စဥ္ အျပင္ထြက္ၿပီး သြားလာေနရတဲ့အ လုပ္ပါ။ ဒီလိုမိုးရာသီဆိုရင္ အျပင္ထြက္ သြား လာေနရ တဲ့သူေတြအတြက္ အရမ္း ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မိုးမမိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရတာက တစ္မ်ိဳး ပါလာတဲ့အလုပ္ကိစၥ စာရြက္စာတမ္း ေတြနဲ႔ ဖုန္းကို ေရမစိုေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရတာက တစ္မ်ိဳး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးသတိထားရ ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ထီးမေမ့ေအာင္ လည္း အၿမဲေဆာင္သြားရပါတယ္။ အရင္ ရာသီေတြတုန္းကလို ကား လည္း ေရြး မစီး ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မိုးရိပ္ေတြမည္းလာၿပီ ေလေအးေအးေတြ တိုက္လာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ လာတဲ့ဘတ္စ္ကားေပၚေျပးတက္ရပါတယ္။

ျပႆနာက အဲဒီမွာစ တာပါ။ မိုးလံုခ်င္ လို႔ ကားေပၚေျပး တက္ကာမွ ကားမွန္ျပတင္းမွာ မွန္က ပါတဲ့ေနရာပါၿပီး မပါတဲ့ေနရာမပါပါ ဘူး။ ဒီၾကားထဲ လူကက်ပ္၊ ကားလမ္း ကပိတ္နဲ႔ ပိုၿပီး စိတ္ညစ္ရပါတယ္။ မ်ား ေသာအားျဖင့္ မထသယာဥ္ လိုင္းေတြ မွာဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ဘတ္စ္ေတြ၊ မီနီဘတ္စ္ ေတြမွာ မွန္ကြဲေနတာေတြကိုလည္း ျပန္ ေျပာင္း မတပ္ၾကပါဘူး။ မိုးမလံု တဲ့အ ျပင္ ျပတင္း ေပါက္နားမွာလည္း ထိုင္ရမွာခပ္လန္႔လန္႔ပါ။ မထသ က ယာဥ္ ေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္ စံုမႈကို အၿမဲစစ္ေဆးတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ဒါဆိုရင္ တာဝန္ရွိသူေတြက မျမင္တာပဲလား။

မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္တာပဲလား မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ စပါယ္ယာ အေအာ္ အေငါက္ခံၿပီး စီးရတဲ့ ဘတ္စ္ကားမွာ ေတာ့ မိုးေရလံုလံုနဲ႔ စီးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကို မထသတာဝန္ရွိသူေတြအေန နဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ေပး ေစခ်င္ပါတယ္။

မသီရိရတနာ (သာေကတၿမိဳ႔နယ္)
Popular Myanmar News Journal

ေနာက္ျပန္လည္မယ့္ ဘိုလီဗီးယားနာရီ


ဘိုလီဗီးယားႏိုင္ငံ၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထိပ္မွာ နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္သြားတဲ့ နာရီ

ဘုိလီဗီးယားႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိ လက္၀ဲယိမ္းအစိုးရ အာဏာရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစဖို႔

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားရပ္ေတြ မွာ တရုတ္ဖက္ ျမန္မာရပ္မည္ဟု ဦးသိန္းစိန္ေျပာ


သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံကို ၃ ရက္ၾကာ ခရီးေရာက္ရွိေနၿပီး ဒီကေန႔မွာ တရုတ္ျမန္မာအိႏိၵယ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူ ၅ ခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အထိမ္း အမွတ္ပြဲေတြကို တက္ေရာက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဘက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ကို မေန႔က ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ၿပီး တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၂ ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္ႏုိင္မယ့္ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ တရုတ္အစိုးရထုတ္ တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္း မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ အဓိကအက်ိဳးစီးပြားကိစၥရပ္ေတြမွာ တရုတ္ဖက္က ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သတင္းမွာေရးသားထားပါတယ္။

တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ မူဝါဒေတြ ဆက္ၿပီးထားရွိမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ နွစ္နိုင္ငံအၾကား အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေတြ တိုးျမင့္ေစလႊတ္ဖို႔၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာဏာရ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ နယ္စပ္မႈခင္းေတြ အတူတကြ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ စတာေတြကို တရုတ္သမၼတက အဆိုျပဳခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၁၉၅၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ အိမ္နီးခ်င္း ၃ ႏိုင္ငံအၾကားနယ္ေျမနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈကို အျပန္အလွန္ေလးစားေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီး ၅ ခ်က္ကို ပူးတြဲ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA Burmese

တန္႔ဆည္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆို


စစ္ကိုုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရုိင္၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕ မွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံေတြဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဒီေန႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ထြန္းက ဆႏၵျပရတဲ့ အေၾကာင္း RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

"၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မယ္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္ရင္ မရဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ခံယူထားပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္မွသာလွ်င္ တျခားဥပေဒပုဒ္မေတြကို ျပင္လို႔ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီ ၄၃၆ ကိုျပင္ဖုိ႔ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မညီတဲ့အတြက္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ လူထုကလည္း ျပင္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာေတြသိေစခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ ကလည္း လူေတြရဲ႕ဆႏၵေတြကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳလာရန္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလိုထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္"

ဆႏၵျပပဲြကို တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ့ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္က ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံေတြ ပါဝင္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုးကေန ေရဦး၊ ကေလးဝ လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ကေန တန္႔ဆည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကကာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရံုး ေရွ႔မွာ ဆႏၵျပပဲြကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းကလည္း ေရႊဘုိခရိုင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေရဦး၊ ကန္႔ဘလူ၊ ခင္ဦး၊ ဒီပဲယင္းစတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA Burmese

ညွပ္ၾကဦးမလား ကမာၻ႔ဖလား ဆံပင္ဒီဇုိင္းသစ္မ်ား


က်င္းပခ်ိန္ တစ္လအတြင္း တစ္ကမာၻလုံးကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ကမာၻ႔ဖလား ၿပဳိင္ပြဲကုိ ပုိၿပီးဆန္းသစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ ဆံသဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑ ပါ၀င္တယ္ဆုိတာ

Lord of the Rings ဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္ေကာင္ Gollum နဲ႔တူတဲ့ ထူးဆန္းသ႑န္ရွိတဲ့ သတၱ၀ါကို တရုတ္ျပည္ေတာင္ကုန္းေတြၾကားမွာေတြ႕ရွိ


တရုတ္ကမာၻလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦးက Lord of the Rings ဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္ေကာင္ Gollum ရုပ္နဲ႔တူတဲ့ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ဟာ ေဘဂ်င္းျမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ Huairou အရပ္ကေက်ာက္ေဆာင္ေတြၾကားထဲ ခိုေအာင္းေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ့အရာကို သက္ေသျပဖို႔အတြက္လည္း သူကဓာတ္ပံုတစ္ပံုကိုျပပါတယ္။

‘ကြ်န္ေတာ္အေပါ့သြားဖို႔ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ မေကာင္းဆိုး၀ါးတစ္ေကာင္ကိုေတြ႕ေတာ့တာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္သူ႕ရဲ႕ဓာတ္ပံုကိုလဲရိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္အခု ေၾကာက္လန္႔ေနတယ္’ လို႔အဆိုပါေတြ႕ရွိခဲ့သူဆိုပါတယ္။

အင္တာနက္မွာျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ့ ဒီဓာတ္ပံုကို ျမင္လိုက္ရတဲ့သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးခဲ့ပါတယ္။

‘ျပီးခဲ့တဲ့တစ္ပါတ္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံဇာတ္ကားငယ္တစ္ကားရိုက္ကူးဖို႔ ေတာင္ၾကားေတြထဲကို သြားခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ အေပါ့သြားေနတုန္းမွာ လူတစ္ေယာက္ေယာက္လာျပီး ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ကိုဓာတ္ပံုရိုက္သြားျပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္’ ဆိုျပီးျဖစ္ပါတယ္။

Ref:dangerousminds.net
Trend Myanmar

ေလထက္ေပါ႔ၿပီး ပိုေပါ့ေသာ္လည္း ပိုမာတဲ့ ပစၥည္းရုပ္၀တၱဳကို ေတြ႕ရွိ


မၾကာေသးတဲ႔ ရက္အနည္းငယ္မွပဲ US မက္ဆခ်ဳဆက္ၿပည္နယ္မွာတည္ရွိတဲ႔ နည္းပညာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားလံုးၿခံဳေရး ဓာတ္ခြဲခန္းမွ သုေတသနပညာရွင္တို႔ရဲ႕ေအာင္ၿမင္စြာရရွိလာတဲ႔ ကိစၥတစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို ရုပ္၀တၱဳ ပစၥည္းမွာ ေလထက္ေပါ႔ပါးကာ ဂ်ဲလ္မွထုတ္ယူထားတဲ႔ အလြန္ေပါ႔ပါးတဲ႔
Aerogel ထက္ပင္ပိုၿပီး အၾကိမ္ (၁ေထာင္) သန္မာပါတယ္။ Frozen smoke လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ႔ ဂုဏ္သတၱိေတြနဲ႔ ထူးၿခားတဲ႔ လကၡဏာေတြ ရွိကာ ေလဟာနယ္နဲ႔ ကားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ေတြမွာ အလြန္ အသံုး၀င္နိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထို သုေတသနထဲတြင္ပါ၀င္ခဲ႔သူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ႔ Xiaoyu Rayne Zheng ရဲ႕ ေၿပာၾကားခ်က္အရ သဘာ၀ကို ဖန္တီးၿပဳလုပ္ထားတဲ႔ ဒီ Metamaterial ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ရွိမူေတြထက္ ပိုၿပီး အၾကိမ္ မ်ားစြာ အက်ိဳးၿပဳနိင္ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာရွိတဲ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြထဲမွာ ထို သဘာ၀ကို ဖန္တီးၿပဳလုပ္ထားတဲ႔ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းေတြကို ၿပဳလုပ္ရတာ ၿဖစ္ၿပီး သဘာ၀ထဲမွာေတာ႔ သူတို႔ကို ေတြ႕နိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီပစၥည္းေတြဟာ အလြန္မာေၾကာၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ 3D ပံုေဖာ္ၿခင္းေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရရွိနိင္ပါတယ္။

ထိုေၾကာင္႔ အသစ္ေတြ႕ရွိထားတဲ႔ ရုပ္၀တၱဳဟာ ကမၻာ႔မွာ ရွိတဲ႔ သိပၸံဂ်ာနယ္ေတြမွာ ပါတဲ႔ အရာေတြထက္ အဆ ၁၀၀ မာေၾကာေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေအာင္ဟိန္း ( ရိုးရာေလး)

လူ႔က်င္ငယ္ရည္မွ တဆင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန


တစ္ကမၻာလုံးကေန တစ္ေန ့ကို က်င္ငယ္ေရ လီတာေပါင္း ၁၀.၅ ဘီလီယံ ထြက္ရွိပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ အုိလံပစ္ေရကူးကန္ ေပါင္း ၄၂၀၀ ကို ျဖည့္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အမ်ားစုဟာ က်င္ငယ္ေရကို စြန္ ့ ပစ္ပစၥည္းအေနနဲ ့သာ ေခါင္းစဥ္တပ္ၾကမွာျဖစ္ေပမယ့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဒီက်င္ငယ္ေရေတြကေန အိမ္ေတြ၊ ကားေတြနဲ ့ျမိဳ ့ေတြအထိပါ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေပးႏိုင္ေအာင္လုိ ့ၾကံဖန္ေနၾကပါျပီ။

ကိုရီးယားတကၠသိုလ္က သိပၸံပညာရွင္တစ္စုဟာ က်င္ငယ္ေရေတြကေန ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ ကာဗြန္အက္တမ္ေတြကို အသုံးျပဳျပီး ေစ်းသက္သာတဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိဖုိ ့အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။

အခုလက္ရွိ fuel cells ေတြမွာအသုံးျပဳထားတဲ့ ေစ်းျမင့္မားတဲ့ ပလက္တီနမ္ေနရာမွာ လူသားတုိ ့ရဲ့ က်င္ငယ္ေရကေန သဘာ၀အေလ်ာက္ပါ၀င္တဲ့ ကာဗြန္ကိုအသုံးျပဳဖုိ ့ရည္မွန္းထားတာပါ။ Fuel Cells ေတြဆုိတာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္နဲ ့ေအာက္စီဂ်င္ကို ဓာတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ ဓာတုစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ စက္၊နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Fuel cell အတြင္းမွာအသုံးျပဳတဲ့ ဓာတ္ကူပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ပလက္တီနမ္သတၱဳဟာ ေစ်းႏွဳန္းၾကီးမားျပီး ဒီနည္းပညာတုိးတက္မွဳကို ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ကိုရီးယားသိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ က်င္ငယ္ေရကေန ရရွိႏိုင္တဲ့ ကာဗြန္ကို အစားထုိးႏိုင္ဖုိ ့ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ကာဗြန္ဟာ ပလက္တီနမ္နဲ ့ဓာတ္သတၱိတူညီမွဳေတြရွိျပီး ဒီအတြက္ေၾကာင့္ fuel cells ေတြ ထုတ္လုပ္မွဳကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ က်င္ငယ္ေရကေန ထုတ္ယူမယ့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ ့ကားေတြ၊အိမ္ေတြအထိပါ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က်ယ္ျပန္ ့စြာေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ ့ခန္ ့မွန္းထားၾကပါတယ္။

Ref: Dailymail.co.uk
Trend Myanmar

ရဲအရာရွိ ၄၀၃ ဦးကို လာဘ္စားလုိ႔ အေရးယူၿပီ


လာဘ္စားခဲ့တဲ႔ ရဲအရာရွိ ၄၀၃ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ အပါအဝင္ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြအရ အေရးယူထားတယ္လုိ႔ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ရဲတပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း အေရးယူထားပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ အေရးယူထားတဲ႔ ဦးေရျဖစ္ပါတယ္။

ေလာင္းကစား ပေပ်ာက္ေရး၊ အႏွိပ္ခန္းနဲ႔ ကာရာအိုေကဆိုင္ေတြ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လာဘ္စားလုိ႔ အေရးယူခဲ႔တာလုိ႔ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ရဲအရာရွိ ၄၀၃ ဦး၊ ရဲတပ္သား ၂၁၂ ဦးနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ထမ္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူခဲ႔တယ္လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထိ အေရးယူထားတဲ႔ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပတဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၊ ေလာင္းကစား၊ ေကတီဗြီနဲ႔ အႏွိပ္ခန္းေတြကို စစ္ေဆးအေရး ယူတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမးျမန္းတာကုိ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္တာ၊ ေလာင္းကစား လုပ္တာ၊ ေကတီဗြီနဲ႔ အႏွိပ္ခန္းေတြကုိ စီမံခ်က္နဲ႔ ဖမ္းတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ေခတၱရပ္ေနေပမယ္႔ ဖမ္းဆီးမႈမရွိတဲ႔ အခ်ိန္မွာေတာ့ ပုံမွန္အတိုင္း လုပ္ကုိင္ ေနၾကတယ္လုိ႔ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ဆိုပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ လၽွိဳ႕ဝွက္နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကိဳတင္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား ဖ်က္ဆီးတာ၊ တိမ္းေရွာင္တာေတြ လုပ္တဲ႔အတြက္ ဖမ္းဖုိ႔ ခက္ခဲေနတယ္လုိ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ရွင္းျပပါတယ္။

the voice

အလင္းေရာင္ကို အနည္းငယ္ အာ႐ံုခံႏုိင္ေသးေသာ မ်က္မျမင္မ်ား မ်က္ျမင္အလား သြားလာႏုိင္မည့္ မ်က္မွန္ မၾကာခင္လာမည္


ျမတ္ဆုကို

အျမင္အာ႐ံု လံုး၀ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း မဟုတ္သည့္တိုင္ အလင္းေရာင္ကို အနည္းငယ္ခန္႔သာ အာ႐ံုခံ ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ မ်က္မျမင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ခံထားရသူမ်ား မ်က္ျမင္ တစ္ေယာက္ အလား သြားလာႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္ မ်က္မွန္မ်ဳိး လာမည့္ ႏွစ္ေလာက္တြင္ ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္မွန္ ေစ်းသည္လည္း စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး စာေလာက္သာ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၀တ္ဆင္သူသည္ မိမိေရွ႕ လူလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မ်က္ႏွာ အမူအရာမ်ားကို ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျမင္အာ႐ံု ဆိုး၀ါးစြာ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ အိမ္မွာသာ ေနရသူမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ႏိုင္၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏုိင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ထိုင္ႏုိင္ေအာင္ပါ ယခုမ်က္မွန္က ကူညီႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္မွန္တြင္ ကင္မရာပါသည္။ ကင္မရာက ႐ိုုက္ကူးေပးသည္ကို အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေပးရန္ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ႏွင့္ ပ႐ုိဆက္ဆာ ကို အိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ထား ႏိုင္ေလာက္မည့္ ဖုန္းတစ္လံုးစာ အရြယ္ ဘူးငယ္ျဖင့္ ထည့္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္မွန္ ဖန္သား ေနရာတြင္ကား သမား႐ိုးက် မ်က္မွန္ အသားမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသူမ်ား ျမင္ႏုိင္ေစမည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ႐ုပ္ထြက္ ဖန္သားျပင္ ထည့္သြင္း ထားသည္။

ကင္မရာက ႐ိုက္ကူးေပးပို႔ သည္မ်ားထဲမွ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ေဆာ႔ဖ္၀ဲက ဆံုးျဖတ္သည့္ အရာမ်ားကို ပိုထင္ရွားစြာ ျမင္ရေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က ဖန္တီးေပးၿပီး မ်က္မွန္ ဖန္သားျပင္တြင္ ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။ နီးေသာအရာမ်ား ကို ပိုအေရာင္ ေတာက္ပစြာ ျပသေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ၏ အလင္းအာ႐ံု ခံႏုိင္စြမ္းအလိုက္ ခ်ိန္ညိႇ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျမင္အာ႐ံုလံုး၀ ပ်က္သုဥ္းၿပီးမ်က္စိက အလင္းကို အာ႐ံုမခံႏုိင္ေတာ့ သူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အလင္းေရာင္ကို အနည္းငယ္ေလာက္ အာ႐ံုခံႏုိင္ေသးေသာ သူမ်ား အတြက္ကား အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္။

မ်က္မွန္သည္ နားက်ပ္လည္း ပါ၀င္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္မွန္တြင္ပါေသာ ကင္မရာက ႐ိုက္ယူလိုက္သည့္ ပံုမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲက အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ကာ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ အသံျဖင့္ ေျပာျပေပးဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကားဂိတ္တြင္ ရပ္ေနလွ်င္ လာေနသည့္ ကားသည္ မည္သည့္ နံပါတ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကင္မရာက ႐ိုက္ထားေသာပံုကို ကြန္ပ်ဴတာက ဘာသာ ျပန္ကာ အသံျဖင္႔ ေျပာျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ေရွ႕ ေရာက္လွ်င္လည္း ဆိုင္နာမည္ကို အသံထြက္ ရြတ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ အနားတြင္ လူတစ္ေယာက္ လိုက္ပါလာသည့္ အလား အကူအညီရေအာင္ မ်က္မွန္ကို ဖန္တီးထားေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္မွန္ကို ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသန အဖြဲ႕က တီထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး သုေတသနသိပၸံ (NIHR) က ရန္ပံုေငြ စိုက္ထုတ္ေပးထားၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ မ်က္မျမင္မ်ားအသင္း (RNIB) ႏွင့္ ပူးေပါင္း စမ္းသပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Source: Daily Mail

The Messenger

အလုပ္သမား လစာမ်ားေပးေဆာင္ျခင္းမရိွပဲ ပိုင္ရွင္သူေဌးျဖစ္သူ ေရွာင္ေျပးျခင္းအား လိွဳင္သာယာ အလုပ္သမားရံုးမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွ


ရန္ကုန္၊ဇြန္၊၂၈ရက္။

လိွဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္ Master Sport ဖိနပ္စက္ရံု၌ အလုပ္သမားလစာမ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းမရိွပဲ ပိုင္ရွင္သူေဌးျဖစ္သူ
ေရွာင္ေျပးျခင္းအား လွိဳင္သာယာ အလုပ္သမားရံုးမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေၾကာင္း လစာမရရိွေသာ
အလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲသည့္ ေမလ ၂၈တြင္ တစ္ပတ္ အလုပ္ပိတ္ေၾကာင္း စက္ရံုမွေၾကျငာခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ား
ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာအခါ စက္ရံုကို ၁၉ ရက္ေန႔တြင္မွ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သူေဌး မ်က္ႏွာလြဲျဖစ္သူ
မစၥတာေဂ်ာင္မွ ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ားျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာ္လည္း
စက္ရံုမွာျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳပဲ ၂၆ ရက္သို႔ ထပ္မံခ်ိန္းေသာေၾကာင့္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပူပင္ၿပီး လိွဳင္သာယာ
အလုပ္သမားရံုးသို႔ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားရာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ ၂၆ ရက္ေန႔ စက္ရုံသို႔
အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္အလုပ္ဆင္းၾကရာ စက္ရံုက ေပးမဝင္ေတာ့ေၾကာင္း စက္ရံုလံုျခံဳေရးမ်ားမွာလည္း လက္ရိွ
ကုမၸဏီမွ လံုျခံဳေရးမ်ားမဟုတ္ပဲ ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္းသိရိွရသည္။

“၁၉ ရက္ေန႔ကတည္းက စက္ရံုက ပိတ္ေတာ့မယ္။ သူေဌးက ေျပးေတာ့မယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔က အသံၾကားထားတယ္။ ဒီေတာ့
စိတ္ပူၿပီးေတာ့ အလုပ္သမားရံုးကို သြားၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းၾကားတာ။ ဒီေတာ့ အလုပ္သမားရံုးက စက္ရံုက မပိတ္ေသးပဲနဲ႔
ပိတ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ နင္တို႔ကို အသေရဖ်က္မွဳနဲ႔ တရားစြဲလို႔ရတယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္” ဟု ယင္းစက္ရံုမွ အလုပ္သမား
မသိဂႌေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စက္ရံုပိတ္လိုက္ၿပီလို႔ေၾကျငာလိုက္ေၾကာင္း စက္ရံုသူေဌးမ်က္ႏွာလႊဲတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာေဂ်ာင္မွ
ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လိွဳင္သာယာအလုပ္သမားရံုသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္သည္
အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။

မစၥတာေဂ်ာင္မွ စက္ရံုပိတ္သိမ္းမႈွႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားရံုးသို႔ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္
စက္ရံုပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကိစၥအတြက္ မည္သို႔မွ် ေျဖရွင္းေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း
ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မတို႔မွာ အားလံုး လူ ၈၀၀ ေလာက္ရိွတယ္။ လက္လုပ္လက္စားေတြခ်ည္းပဲ၊ လစာမရရင္ ဘာလိုစားလို႔ရမွာလဲ၊ လကုန္ရင္
အေဆာင္ခေပးရမယ္၊ အေနာက္မွာ မိသားစုေတြ တစ္သီတစ္တန္းႀကီး ရိွေသးတယ္။ အခုက စက္ရံုထဲကိုလည္း အဝင္မခံေတာ့ဘူး။
သူေဌးကလည္း ေျပးသြားၿပီ။ အလုပ္သမားရံုးကလည္း ဘာမွ အေရးတယူမလုပ္ေပးရင္ ကၽြန္မတို႔ ဒီလူ ၈၀၀ က ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးေတာ့
ေရွ႕ဆက္မွာလဲ” ဟု စက္ရံုအလုပ္သမား မဝင္းဝင္းလိွဳင္မွ ေျပာၾကားသည္။

“စက္ရံုတစ္ခု ပိတ္သိမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ ဒီစက္ရံုရိွေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္က အလုပ္သမားရံုးကို အေၾကာင္းၾကားၿပီးမွ ပိတ္လို႔ရတယ္။
အေၾကာင္းမၾကားပဲ ပိတ္ခြင့္မရိွဘူး”ဟု လိွဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရိွ အလုပ္သမား အေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရားလႊတ္ေတာ္
ဦးေဌးမွေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူမွ အလုပ္သမားရံုးအား စက္ရံုပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္ပါလွ်က္
အလုပ္သမားရံုးႏွင့္ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာတို႔မွ အလုပ္သမားမ်ားအား ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင္း၊ ယင္းစက္ရံုပိတ္သိမ္းမွဳတြင္
အလုပ္သမားမ်ား ေနာက္ကြယ္၌ စက္ရံုပိုင္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရံုးအရာရိွမ်ားၾကား မရိုးသားမႈမ်ားရိွေနႏိုင္ေၾကာင္း ေတြးထင္စရာ
ျဖစ္ေနသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားမွ သံုးသပ္ျပခဲ့သည္။

ေသာ္ဇင္စိုး


The Myanma Age

အေရျပားဒဏ္ရာမ်ားကို ပဋိဇီ၀ေဆးမသံုးဘဲ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြ႔ရွိ


အစားအစာမ်ားကို ပိုးမႊားသန္႔စင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းပညာတစ္ခုသည္ ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈကို ကုစားေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
Massachusetts General Hospital (MGH) မွ သုေတသီမ်ားသည္ အေရျပားအနာျဖစ္ေစသည့္ ေဆးမတိုးေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဗို႔အားျမင့္လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဘက္တီးရီးယားပိုးဖယ္ရွားရာ၌ ယခင္ကထက္ အဆ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ရွင္းလင္းႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
““စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း နည္းပညာဟာ ဘက္တီးရီးယား မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပစ္မွတ္ထား သန္႔စင္ေပးႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ရာတစ္ခုရဲ႕ အေရျပားအထူအတြင္း ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အနာပိုးသန္႔စင္ဖို႔ ပဋိဇီ၀ေဆးမသံုးတဲ့ နည္းပညာအသစ္တစ္ခု ရရွိ လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္””ဟု သုေတသီ Alexandar Goldberg ကဆုိသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လူ (၅၀၀၀၀၀)ခန္႔ အေရျပားေလာင္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရသည္။ အေရျပား ေလာင္ကၽြမ္းမႈ ကုသရာတြင္ ေလာင္ထားသည့္ အလႊာမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ အေရျပား အစားထိုးျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးလိမ္းျခင္း၊ ပိုးသတ္စကာ အုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရသည္။
ေဆးမထိုးသည့္ ဘက္တီးရီးယား ျဖစ္ၾကေသာ Acinetobacter baumannii ႏွင့္ Staphy lococcus aureus တို႔သည္ ေဆးမသံုးသည့္ နည္း လမ္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။
လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း နည္းပညာကို အစားအစာ ဘက္တီးရီးယား သန္႔စင္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ အေရျပားပိုးသန္႔စင္ ႏိုင္ေၾကာင္းကို ႂကြက္မ်ား၌ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သီဟ
ref; NMD

Health Updates Journal

သံတြဲ ညမထြက္ရအမိ္န္႕ ေနာက္ထပ္ (၂) လတိုးျမွင့္


ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲျမိဳ႕ ညမထြက္ရအမိန္႕ကို ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း (၂) လ တိုးျမွင့္ လိုက္သည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

“ မေန႕ညေန ၉ နာရီ အခ်ိန္မွာ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ေအာ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ညမထြက္ရအမိ္န္႕ကို (၂) လ သက္တမ္း တိုးတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္” ဟု သံတြဲေဒသခံ ကိုေနေဇာ္က ေျပာသည္။

ယခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ညေန ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီ အခ်ိန္ထိ ညမထြက္ရ အတစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲ မရွိေၾကာင္း၊ သက္တမ္းကိုသာ ေနာက္ထပ္ (၂) လတိုးလိုက္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာမွ ေက်ညာခဲ့ေၾကာင္း သူကဆက္ဆိုသည္။

သံတြဲျမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စထုတ္ခဲ့သည္။ သံတြဲျမိဳ႕  အေျခအေနမွာ တစထက္ တစ တည္ျငိမ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္ ညမထြက္ရ အမိန္႕ကို ဆက္လက္ထားရွိဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ စစ္ေတြတြင္လည္း ညမထြက္ရအမိ္န္႕မွာ ဆက္လက္တည္တံ့ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(နိရဥၥရာ-  ၂၉ ဇြန္လ ၂၀၁၄)
Narinjara

ခ်ီလီႏွင့္ ရင္ဆိုင္မည့္ပဲြစဥ္အတြက္ ဘရာဇီးကစားသမားေတြ ေၾကာက္စိတ္၀င္ဟု နည္းျပေျပာ

ဘရာဇီး နည္းျပ စကုုိလာရီ

ခ်ီလီနဲ႔ ရင္ဆုုိင္မယ့္ ပြဲစဥ္အတြက္ ကစားသမားေတြဟာ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ၀င္လာေနတယ္လုုိ႔ ဘရာဇီး နည္းျပ စကုုိလာရီက ေျပာပါတယ္။

အိမ္ရွင္ ဘရာဇီးအသင္းဟာ ရႈံး ထြက္အဆင့္မွာ ေတာင္အေမရိကၿပိဳင္ဖက္ ခ်ီလီနဲ႔ ရင္ဆုုိင္ရမွာပါ။ ရႈံးထြက္အဆင့္ ေရာက္လာရင္ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ၀င္လာတာဟာ ပံုုမွန္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ရႈံးထြက္အဆင့္မွာ ရႈံးမွာကုုိ စုုိးရိမ္တယ္လုုိ႔ ဘရာဇီးနည္းျပ စကိုုလာရီက ေျပာပါတယ္။
ဘရာဇီးအသင္းဟာ အုုပ္စုုတြင္းမွာ ၂ ပြဲႏုုိင္ တပြဲ သေရက်ထားပါတယ္။ ခီ်လီအသင္းကလည္း အုုပ္စုုတြင္း စပိန္နဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ကိုု အႏုိင္ယူထားပါတယ္။

ဘရာဇီးနဲ႔ ခ်ီလီတုုိ႔ ေနာက္ဆံုုး ကစားတဲ့ ၁၂ ပြဲမွာ ဘရာဇီးက ၁၀ပြဲႏုုိင္ၿပီး ၂ ပြဲ သေရက်ထား ပါတယ္။ ကမၻာ့ဖလားမွာ ၃ ႀကိမ္ ဆံုုဖူးထားၿပီး ၃ ႀကိမ္စလံုုး ဘရာဇီးက အႏုုိင္ရထားပါတယ္။

DVB Burmese

အိႏိၵယတြင္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ လူ ၁၄ ဦး ေသဆံုး


အိႏၵိယႏိုင္ငံ အႏၵရာ ပရာဒက္စ္ ျပည္နယ္မွာ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားၿပီး လူအနည္းဆံုး ၁၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ေက်းရြာကို ျဖတ္ၿပီးသြယ္တန္းထားတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ေပါက္ကဲြမီးေလာင္မႈ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်းရြာသားေတြ ေသဆံုးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရြာသား ၂၀ လည္း ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကပါတယ္။ ေပါက္ကဲြမီးေလာင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းဆဲလို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက အႏၵရာ ပရာဒက္စ္ ျပည္နယ္မွာပဲ ေရနံခ်က္စက္ရံုတခု မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့လို႔ လူ ၂၈ ဦးေသဆံုးခဲ့ပါေသးတယ္။ အခုဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေပါက္ကဲြမႈမွာ ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့သူေတြကို ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီနဲ႔ အိႏၵိယစြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမာ္ဒီကလည္း ေသဆံုးသူတဦးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၀၀၊ ဒဏ္ရာရသူေတြ တဦးကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

DVB Burmese

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး လက္မွတ္ထိုးဆႏၵျပဳသူေပါင္း ၂၆ သိန္း ေကာက္ယူရရွိထား


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈ စတင္ခဲ့တဲ့ တလအတြင္း တိုင္း ၃ တိုင္းမွာ လက္မွတ္ေပါင္း ၂၆ သိန္းေလာက္ ေကာက္ယူရရွိခဲ့တယ္လို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးထင္လင္းဦးက ေျပာပါတယ္။

DASSK Hlai Bweၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၇ ရက္ကစၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဖို႔ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေကာက္ယူခဲ့ရာမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးတိုင္းတို႔မွာ အခုလို ေကာက္ယူရရွိထားတာျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့ ျပည္နယ္တိုင္းေတြက လက္မွတ္စာရင္းေတြ ေရာက္မလာေသးဘူးလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

“အားလံုးေပါင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ၂၅ သိန္း ၂၆ သိန္းေလာက္ စာရင္း၀င္ေနၿပီ။ ဒါက အကုန္မဟုတ္ေသးဘူး။ စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္း ေတြဆိုရင္ သြားေရးလာေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးက ခက္ခဲတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ဆီကို ေရာက္မလာေသးဘူး။ ေနာက္ကခ်င္ျပည္နယ္။ ျပည္နယ္ေတြကေန က်ေနာ္တို႔ဆီကို ေရာက္မလာေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူတဲ့ ေဒသေတြ ဆိုရင္ အခု သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ေနၿပီ ခင္ဗ်။”

ဒါ့အျပင္ အခုရက္ပိုင္း လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈေတြမွာ လူတစုတဖြဲ႔က မသမာမႈေတြ ျပဳလုပ္လာေနတာေတြ႔ရၿပီး ဘယ္အုပ္စုဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက လုပ္ေနသလဲဆိုတာကို စံုစမ္းေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“လက္မွတ္ေရးထိုး ေကာက္ယူမႈကိစၥေတြမွာ တန္ျပန္ သေဘာသက္ေရာက္တဲ့ဟာေလးေတြ လုပ္လာေတြ႔တယ္ဗ်။ လက္မွတ္ေရးထိုးေကာက္ယူတဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔လူေတြ မဟုတ္တဲ့ သူေတြ၀င္လာၿပီး လူေတြကို မေခ်မငံ ဆက္ဆံေျပာဆိုတာေလးေတြရွိတယ္။ ၄၃၆ ကို လက္မွတ္ထိုး၊ မထိုးဘူး။ ဘာလို႔ထိုးရမွာ ၄၃၆ က ဘာလဲဘာညာဆိုရင္၊ ဒါေလးေတာင္ မသိဘူးလား၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ဒါေလးေတာင္ တာ၀န္မေက်ႏိုင္ဘူးလား ဘာညာဆိုၿပီး လုပ္တဲ့ ပံုစံေလးေတြေပါ့။”

မႏၱေလးတိုင္း၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔လည္း ဦးထင္လင္းဦးက ေျပာပါတယ္။

အန္အယ္ဒီနဲ႔ ၈၈ တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနရာမွာလည္း ကခ်င္၊ ခ်င္းစတဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပခြင့္ မျပဳခဲ့တာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးလႈပ္ရွားမႈေတြကို လာမယ့္ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB Burmese

ဦးဆန္းဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့၍ ဧရာဝတီတိုင္းမွ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ (ဓာတ္ပံု - ေနလင္းထြန္း)

သာသနာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္အားထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ဧရာဝတီ တုိင္းအတြင္းမွ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ဇူလိုင္ ၁ ရက္ တြင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕၌ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵ ျပပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေျပာသည္။


 အဆုိပါဆႏၵျပပြဲကို နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္  စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္၊ ပန္းတေနာ္၊ ငပုေတာ၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ ေဒးဒရဲ၊ ေျမာင္းျမ စသည့္ေဒသ တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လယ္သမား မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္၏ ဧရာ ဝတီတုိင္းတာဝန္ခံဦးၾကည္လြင္ က ေျပာသည္။

‘‘ဦးဆန္းဆင့္ဟာ တုိင္း လႊြတ္ေတာ္ဥကၠ႒လုပ္တုန္းကလည္း ပါတီမ်က္ႏွာမၾကည့္ဘဲ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး လုပ္တဲ့သူျဖစ္တယ္’’ဟု ဦးၾကည္လြင္ကေျပာသည္။

ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည့္ ဦးဆန္းဆင့္သည္  အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ေပးခံခဲ့ရၿပီး ထိုစဥ္ကတည္းက ေဒသခံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က လယ္သိမ္းခံရမႈမ်ား၊ အင္းလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ဦးဆန္းဆင့္သည္ ဧရာဝတီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္အပါအ၀င္သူ၏အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မေျပလည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတိုင္း လႊြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

ဦးဆန္းဆင့္အား တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးမွဖယ္ရွားၿပီး သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္စဥ္ကလည္း ေဒသခံမ်ား က ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ ၾကေသးသည္။

‘‘အခုအစိုးရလုပ္ေနတဲ့ပံုစံ က သူလုပ္ခ်င္တာလုပ္တယ္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္၊ စစ္အာ ဏာရွင္ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ အေရးယူတယ္ဆုိတာ ျပည္သူကိုခ်ျပဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ တယ္’’ဟု ဦးၾကည္လြင္က ေျပာ သည္။

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္သည္ ႏုိင္ငံပိုင္ေငြမ်ား အလြဲသံုးစားလုပ္ သည္ဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဇြန္လ၁၉ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

7day daily

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္မွ အကူအညီေပးမည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေလးခု လက္မွတ္ေရးထိုး


ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူမ်ား သေဘာတူညီမႈ ႏွစ္(၆၀)ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီက်န္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အိႏၵိယဒုတိယသမၼတ ဟာမစ္အန္ဆာရီတို႔ကို ဇြန္လ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအပီ)
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေလးခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အာဆီယံ တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္လံုၿခံဳေရးတို႔ကို တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တ႐ုတ္က ျမန္မာသုိ႔ အကူအညီေပးေရး လက္မွတ္ေရးထိုးမႈတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ အျပန္အလွန္ထူေထာင္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈသေဘာတူညီခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး က႑မ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္၊ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုစီမံခ်က္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ရတနာပံုဆိုက္ဘာ စီးတီးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား အ ကူအညီေပးေရးစသည့္ အခ်က္ ေလးခ်က္တို႔ကို သေဘာတူ လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာ တ႐ုတ္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စြမ္းအင္က႑၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး၊ ျမန္မာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ တ႐ုတ္က နည္းပညာအကူအညီေပးေရး၊ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင့္ေရး ႏွင့္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ တို႔ကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ၊ ခရီးစဥ္တြင္ အတူလိုက္ပါသြားသည့္ သမၼတ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ က ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၎၏ သမၼတသက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလးႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ အႀကိမ္အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ထားၿပီး ယခုခရီးစဥ္မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ-အိႏိၵယသံုးႏိုင္ငံက သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ ေရးမူ၀ါဒငါးရပ္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ အျဖစ္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ေရး မူ၀ါဒငါးခ်က္ကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္က အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး၊ ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းတို႔က တစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး၊ ေလးစားေရး၊ ႏုိင္ငံမ်ားတန္းတူညီေရး၊ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မျပဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးတို႔ ျဖင့္ စတင္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ေလးရက္ၾကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဦးေဇယ်ာေအာင္၊ ဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ေဒၚစႏၵာခင္တို႔ လိုက္ပါသြားသည္။

7day daily

ေနျပည္ေတာ္ေက်ာက္မ်က္ပဲြ သံုးရက္အတြင္း ယူ႐ုိေလးသန္းေက်ာ္ ေရာင္းရ

ေက်ာက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူယူေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မိုးညိဳ)

ျမန္မာ့ေက်ာက္ မ်က္ျပပဲြတြင္ သံုးရက္အတြင္း ယူ႐ုိေလးသန္းေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲသတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖဲြ႕မွ သတင္းရရိွသည္။

ဇြန္လ ၂၄ ရက္မွ ေက်ာက္ မ်က္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသေရာင္း ခ်ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္အတဲြ ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခုရတဲ့အတုိင္းအတာမွာ ဒီအတိုင္းသတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ေလလံေငြကုိ ႀကိဳေပး ထားၿပီးမွ ေငြအဆံုးခံၿပီး မ၀ယ္ တာေတြရိွပါတယ္။ ဒီလုိမ၀ယ္ တာေတြက ေက်ာက္စိမ္းမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ေငြေၾကးသတ္မွတ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ အေလွ်ာ့အတင္းေလး ေတြရိွပါတယ္’’ဟု ေက်ာက္မ်က္ ျပပြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဥကၠ႒ ဦးရဲေဌးကေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ားကုိ ၀ယ္ယူမည့္ ျပည္ပကုန္သည္တစ္ဦးလွ်င္ အာမခံစေပၚေငြ ယူ႐ုိငါးေသာင္း ေပးေဆာင္ရၿပီး ျပည္တြင္းကုန္ သည္တစ္ဦးလွ်င္ အာမခံ စေပၚ ေငြ ယူ႐ုိႏွစ္ေသာင္းႏႈန္း ေပး ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ မ်က္အတြဲမ်ား ၀ယ္ယူမည့္ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပကုန္သည္မ်ားအေန ျဖင့္ အာမခံစေပၚေငြ ယူ႐ုိတစ္ ေသာင္းႏႈန္းေပးေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ သည္။

ေက်ာက္ကုန္သည္ အခ်ိဳ႕ သည္ အာမခံစေပၚေငြေပးေဆာင္ ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ပဲြမ်ား၌ ၀ယ္ယူူ ျခင္းမရိွရာ အဆံုးခံမႈမ်ားရိွေနၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္စိမ္းဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးထံမွ သတင္းရရိွသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရႊရတုပဲြျဖစ္ လုိ႔ အတဲြေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားေရာင္းထားတယ္။ အတြဲအ မ်ားစုကုိ တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြက ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာကုန္သည္ေတြ လုိခ်င္သ ေလာက္မရၾကပါဘူး။ ဒီႏွစ္က ေတာ့ ျမန္မာကုန္သည္ေတြပုိၿပီး ၀ယ္ယူႏုိင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္က ပြဲေတြထက္စာရင္ ဒီႏွစ္က ေက်ာက္ေကာင္း ေတြပါလာတာေတြ႕ရတယ္။ ျမန္ မာကုန္သည္ေတြ ေစ်းေကာင္း ေပး၀ယ္ရင္ေတာ့ အျမတ္ပဲ’’ ဟု ျမစ္ႀကီးနားေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္း ေရးမွဴး ဦးလာခရီကေျပာသည္။

7day daily

အေမဂ်မ္းနတ္ပြဲတြင္ ကြန္ဒုံးႏွစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ အခမဲ့ေဝ


ျမန္မာ့ ၃၇ မင္း နတ္သမိုင္းတြင္ အဆဲအဆို ၾကမ္းတမ္းေသာနတ္အျဖစ္ ထင္ရွားသည့္ အေမဂ်မ္းနတ္ပြဲကုိ တံတားဦးၿမဳိ႕နယ္ ေအးၾကည္ကုန္း ေက်းရြာတြင္ ယေန႔ (ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔) က်င္းပေနရာ တိုင္းေဒသႀကီး ခုခံက်/ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကြန္ဒုံးေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ကို အခမဲ့ ေဝေပးေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ခုခံက်/ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးမွ ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
HIV/AIDS ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေရာဂါကူးစက္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာေစရန္ အၿမဳိ႕ၿမဳိ႕ အနယ္နယ္မွ အေမဂ်မ္းနတ္ပြဲကို လာေရာက္သူမ်ားျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ယင္းနတ္ပြဲသည္ တစ္ရက္တာ က်င္းပသျဖင့္ ကြန္ဒုံးမ်ားကို ေဝငွျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“အခုဆိုရင္ အေမဂ်မ္းပြဲ၊ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတြ စေတာ့မယ္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က လူေတြကလာၿပီး ေပ်ာ္ပါးၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာ အကာကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံတယ္ဆိုရင္ ေရာဂါကူးစက္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီလိုပြဲေတာ္ရက္ေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္” ဟု ၎က လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ခုခံက်/ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအေနႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ တရားမဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပည့္တန္ဆာ အခန္းမ်ား၊ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ရက္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ေရာဂါကူးစက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုး ရွိ မရွိ ေသြးစစ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေရာဂါ လကၡဏာ ျဖစ္ပြားလာပါက သက္ဆိုင္ရာ ေဆးေပးေဝေရးဌာနသို႔ အျမန္ဆုံးသြားေရာက္ ျပသသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
“ေတာင္ျပဳန္းပြဲကိုေတာ့ မသြားမျဖစ္သြားတယ္။ အရမ္းလည္း လူေတြ႐ႈပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာက မမွားသင့္တာကိုပါပဲ။ တစ္ခဏတာနဲ႔ အသက္အႏၲရာယ္ကို မလဲသင့္ဘူးထင္တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အလွျပင္ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမိန္းက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလး၊ ဇြန္ ၂၅
Author: HimBur
HIV Information for Myanmar

၂၇ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္သတင္းအား ႏွိပ္၍ဖတ္ရႈပါ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္သည္ တပ္မေတာ္မွ လာျခင္းကို ေမ့ထားရန္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာ


ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သမၼတ၏ လ်ာထားျခင္း ခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ျခင္း တပ္မေတာ္လာသည့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျခင္းကို ေမ့ထားရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဒု-ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ မူဝါဒမ်ားကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုသို႔ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္တာ တပ္မေတာ္ကလာတာ ဆိုတဲဲ့ အယူအဆကို ေခတၱေမ့ေပးပါ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ဘယ္သူနဲ႔ မဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရပါမယ္"ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္က ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌္ တိုင္းရင္းသားအမတ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို စိစစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း စေသာ အေၾကာင္းအမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအမတ္မ်ားတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည့္အေျခအေနအားနည္းျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းထိုအခန္းအနားတြင္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ပ-ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးေအးသာေအာင္က “လတ္တေလာလုပ္ရမွာက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ၂ဝ၁၅ အလြန္မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု မဇၥၽိမကိုေျပာသည္။

သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ပုကမူ “ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကို ဦးေဆာင္ဖို႔ ရခိုင္ပဲျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါမွ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကို နားလည္မယ္။ ရခိုင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းက်မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လြယ္ကူမယ္”ဟု မဇၥၽိမကိုေျပာသည္။

ရခို္င္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းအၿပီး မူဝါဒမ်ားကို ရန္ကုန္ေရာက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းျဖင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ အမတ္အေရအတြက္ကို တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဟုဆိုသည္။

ရခုိင္ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရး ပါတီႏွစ္ခုသည္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပူးေပါင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၂၇ရက္တြင္ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးလွေမာင္တင္ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရမည္ ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားပါရွိေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။မဇၥၽိမ၊

မေလးရွားတြင္ ကားေမွာက္၍ ေသဆံုးသူ (၄) ဦး ၁၀ ရက္ေက်ာ္လာေသာ္လည္း သျဂိဳလ္ခြင့္မရေသး


(နိရဥၥရာ- ၂၈ ဇြန္လ ၂၀၁၄)

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕က ကားတိုက္ေသဆံုးသြားသူ ရခိုင္လူမ်ိဳး (၃) ဦးႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး (၁) ဦးတို႕၏ အေလာင္းမ်ားအား ၁၀ ရက္ေက်ာ္လာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သျဂိၤဳလ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ ေသဆံုးသူထဲက တစ္ဦးကေတာ့ တိတိက်က် သိပါတယ္။ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ အင္ျဂားးခ်ိိဳင္ကြ်န္းက ကိုစံသာေအာင္ (၃၉) နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ဘက္က ရခိုင္လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ က်န္တစ္ဦးကေတာ့ ခ်င္းလူမ်ိဴးလို႕ သိရပါတယ္” ဟု မေလးရွား ႏိုင္ငံေရာက္ ေသဆံုးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

သူတို႕ (၄) ဦးသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႕ ေအာက္လမ္းက အသြား ယင္းနိုင္ငံ၏  ဗဟန္းျပည္

နယ္ တမလႊား အေရာက္တြင္ မေတာ္တဆ ကားတိမ္းေမွာက္မူ ျဖစ္ရာမွ ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ အေလာင္းေတြကို တမလႊားေဆးရံုမွာ သိမ္းထားပါတယ္။ ျမန္မာသံရံုးကို သြားေျပာေတာ့ အခု ျဖစ္တဲ့ ကိစၥက အေထာက္အထား စာရြက္စာတန္းေတြလည္း မပါတဲ့အျပင္ လူကုန္ကူးမူနဲ႕ ဆက္စပ္ေနတာေၾကာင့္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ ေနရာမွာ အခက္အခဲရွိတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္” ဟု  ေနာက္ထပ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သာေရးနာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ထုိကဲ့သို႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိေတာ့သေလာက္ ျဖစ္သြားသျဖင့္ ၎အေလာင္းမ်ားကို သျဂိဳလ္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အေလာင္းမ်ားကို သျဂိၤဳလ္ခြင့္ရေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ကိုေဇယ်ာဦးက ဆက္ဆိုသည္။

ေသဆံုးသြားသူ ကိုစံသာေအာင္တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလး (၄) ဦးမွာ သူ၏ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူႏွင့္ အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Narinjara

အျမဲ စိတ္ဖိစီးေန ပါသလား သတိထား မွတ္ဥာဏ္နည္းတတ္သည္


ကိုထိုက္

စိတ္ဖိစီးေသာ အလုပ္လုပ္ေန ရသူမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးေသာ ဘ၀ပံုစံမ်ဳိးမွာ က်င္လည္ေနရသူမ်ား အသက္ႀကီး လာသည့္အခါ ေရတို မွတ္ဥာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုး ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။

စိတ္ဖိစီးသည့္အခါ ထြက္လာေသာ ေကာ္တီဇုန္းႏွင့္ ေရတိုမွတ္ဥာဏ္ၾကား ဆက္စပ္မႈကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအိုင္အို၀ါ တကၠသိုလ္ သုေတသနအဖြဲ႕က ေလ႔လာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ စိတ္ဖိစီးေလ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေကာ္တီဇုန္း ဟိုမုန္းမ်ားမ်ား ထြက္ေလျဖစ္သည္။ ေကာ္တီဇုန္းသည္ ေရတိုမွတ္ဥာဏ္ အားနည္းသြားေစသည့္ အဓိက လက္သည္ ျဖစ္သည္။ ေရတို မွတ္ဥာဏ္ဆိုသည္မွာ ျမင္လိုက္ ၾကားလိုက္ သိလိုက္သည္မ်ားကို ျမင္ၿပီးၿပီးခ်င္း၊ သိၿပီးၿပီးခ်င္း၊ ၾကားၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ ျပန္စဥ္း စားမရႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေမ့ေပ်ာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရတိုတြင္ စဥ္းစားမရေသာ္လည္း ေနာင္ၾကာလာလွ်င္ကား အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္သည့္အခါ ေရရွည္ မွတ္ၪာဏ္အျဖစ္ ျပန္မွတ္မိတတ္ သည္မ်ဳိးေတာ့ ရွိသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ေရတိုမွတ္ၪာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ ေသာ္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈေအာက္ အေနမ်ားသူမ်ားကား ႀကီးလာသည့္အခါ အျခား သူမ်ားထက္ ေရတိုမွတ္ဥာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုးႏုိင္ေျခ မ်ားသည္ကို သုေတသနက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေကာ္တီဇုန္း ပမာဏ အလြန္အမင္း မျမင့္တက္ေအာင္ ထိန္းႏုိင္ေရးသည္ ေရတိုမွတ္ၪာဏ္ မေပ်ာက္ဆံုးေအာင္ ကာကြယ္ေရး အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္တီဇုန္း မတက္ေစလိုလွ်င္ စိတ္မဖိစီးေအာင္ ေနတတ္ဖို႔ လိုမည္။ ေကာ္တီဇုန္းသည္ အဆိုး ဘက္ခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္။ ေကာ္တီဇုန္းသည္ လူတစ္ေယာက္ကို ဘ၀စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႏုိင္ေအာင္ အသင့္ျပင္ေပးသည္။ သတိ ရွိေနေအာင္ ႏိႈးဆြေပးသည္။ အႏၲရာယ္ အေျခအေနေအာက္မွ ႐ုတ္ခ်ည္း ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ လူကို အသင့္ျပင္ေပးထားသည္။ ရုတ္တရက္ လန္႔စရာ ႀကံဳလာလွ်င္ လူသည္ ထိတ္ခနဲျဖစ္ကာ လြတ္ရာကို အလိုေလ်ာက္ ခုန္ေရွာင္မိတာမ်ဳိးသည္ ေကာ္တီဇုန္း၏ အစြမ္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးတြင္ ေကာ္တီဇုန္းသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါသည္။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ေကာ္တီဇုန္းသည္ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ေသာ ဟိုမုန္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္ ေရရွည္ စိတ္ဖိစီးေန၍ ေကာ္တီဇုန္းမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ထြက္ေနလွ်င္ကား မေကာင္းေတာ့။ လူကို အခ်ိန္ျပည့္ ႏိုးၾကားအသင့္ ျဖစ္ေနေအာင္ ေကာ္တီဇုန္းက လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၾကာလာသည္ ႏွင့္ အမွ် လူ၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဒဏ္ျဖစ္လာေတာ့သည္။ အေရးႀကံဳလာလွ်င္ အစာအိမ္သည္ ညႇစ္ထားတတ္သည္ ျဖစ္ရာ ေကာ္တီဇုန္း ၾကာရွည္ ထြက္ေနျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္နာ အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္လာတတ္သည္။ စိတ္႐ႈပ္ လာတတ္သည္။ ၀လာတတ္သည္။ ေသြးတိုးလာတတ္သည္။ အျခား ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားလည္း ရွိသည္။

““ဦးေႏွာက္ကို ယိုယြင္းေစတဲ့ထဲမွာ စိတ္ဖိစီးေစတဲ့ ဟိုမုန္းေတြဟာ အဓိကလက္သည္ပဲ။ ေကာ္တီဇုန္းဟာ ကမ္းပါး ေက်ာက္ေဆာင္ကို ႐ိုက္ခတ္တဲ့ လိႈင္းလိုပါပဲ။ ဦးေႏွာက္ဆိုတဲ့ ကမ္းပါး ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးကို ႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီ ႐ိုက္ခတ္ လာတဲ့အခါ ေနာက္ဆံုးမွာ ဦးေႏွာက္ဟာ ယိုယြင္းရတာပါပဲ””ဟု အိုင္အို၀ါ တကၠသိုလ္ သုေတသနအဖြဲ႕မွ စိတ္ပညာပါေမာကၡ ဂ်က္ဆင္ရတ္ေလးက ေျပာသည္။

ေကာ္တီဇုန္း တရိပ္ရိပ္ ျမင္႔တက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ေရတိုမွတ္ၪာဏ္ အလုပ္လုပ္ရာ ဦးေႏွာက္ အေရွ႕ျခမ္းပိုင္းမွ သတင္းပို႔ အခ်က္ျပ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ (ဆီနပ္စ္) မ်ား ပို၍ ပို၍ ေသဆံုးသြားၾကသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဆီနပ္စ္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးပို႔သည့္ တာ၀န္ ယူထားသလို၊ မွတ္သား ထားသည္မ်ား သိမ္းထားေပးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ ျပန္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ကိုလည္း ထိုုအပိုင္းက လုပ္ေပးသည္။ လူတစ္ေယာက္ အသက္ႀကီးလာသည္ ႏွင့္အမွ် ေရွ႕ပိုင္းဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ဖိစီးစရာမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ခဲ့သည့္ ေကာ္တီဇုန္းမ်ား တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဆီနပ္စ္မ်ား ေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ဆံုး သြားၾကသည္။ ထိုအခါ ေရတို မွတ္သားႏုိင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆံုး သြားရသည္။ အသက္ႀကီးလာေလ ေရတို မွတ္ၪာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုးေလမွာ ဓမၼတာ တစ္ခုလို ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားခဲ့သူမ်ားကား အျခားသူမ်ားထက္ ေစာစီးစြာ ေရတိုမွတ္ၪာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္သလို၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈလည္း ပိုျပင္းထန္ေၾကာင္း သုေတသနက ေထာက္ျပသည္။

ေကာ္တီဇုန္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ အျခားအပိုင္းမ်ားလည္း သာမန္ထက္ ပိုျမန္စြာ အိုမင္းတတ္ေၾကာင္း ယခင္ သုေတသနမ်ားက ေထာက္ျပထားၿပီ ျဖစ္သည့္တိုင္ ေရတိုမွတ္ၪာဏ္ အလုပ္လုပ္ရာ ဦးေႏွာက္ အေရွ႕ျခမ္းအတြင္းပိုင္းရွိ ဆီနပ္စ္မ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းကိုကား ယခုအႀကိမ္မွသာ ဦးဆံုး သုေတသန လုပ္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ေလ႔လာမႈသည္ ေကာ္တီဇုန္းေၾကာင့္ အသက္ႀကီးလာသည့္ အခါ ေရတို မွတ္ၪာဏ္ ပိုဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ႏုိင္ပံုကို ေဖာ္ထုတ္ထားႏုိင္ရာ မည္သို႔ ကာကြယ္လွ်င္ ေရတိုမွတ္ဥာဏ္ တာရွည္ တည္ၿမဲမည္ကို ပါ ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သုေတသန စစ္တမ္းက ေရးသားထားသည္။ ထို႔အျပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ေကာ္တီဇုန္း ထြက္ရွိႏႈန္းကို အလြန္မ်ား မလာေအာင္ ထိန္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း စစ္တမ္းအဖြဲ႕က ေရးသားထားသည္။ ေလ႔လာမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို နာ႔ဗ္ေၾကာသိပၸံဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္ Neuroscience တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္ေၾကာင့္ ေရရွည္ စိတ္ဖိစီးေနသူမ်ား၊ ခ်စ္ခင္သူမ်ား ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ မၾကာမၾကာ ဆိုသလို စိတ္က် စိတ္အားငယ္ကာ စိတ္ဖိစီးရသူမ်ား စသည့္ ေကာ္တီဇုန္း အထြက္မ်ားသူမ်ားကို ေကာ္တီဇုန္း အထြက္နည္းေအာင္ သဘာ၀က်က် နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေပးႏုိင္မည္ ဆိုပါက ထိုလူမ်ား အသက္ႀကီးသည့္ အခါ ေရတိုမွတ္ၪာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းခ်ိန္ ေနာက္ေရာက္သြားေအာင္ ႏွင့္ ဆိုး၀ါးမသြားေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ဖိစီးစရာမ်ားေၾကာင့္ ေကာ္တီဇုန္း ဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီး ေရတို မွတ္ၪာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ခန္႔တြင္ လကၡဏာ စတင္ျပသတတ္ေၾကာင္း သုေတသနက ေဖာ္ျပသည္။ အသက္ႀကီး လာသည့္အခါ မွတ္ၪာဏ္ ေလ်ာ႔နည္းလာျခင္း ကိစၥတြင္ စိတ္ဖိစီးျခင္း ေၾကာင့္ထြက္သည့္ ေကာ္တီဇုန္းသည္ အဓိကက်သည္ မွတ္ေသာ္လည္း ထိုတစ္ခ်က္တည္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူဖို႔ မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ လူမႈစီးပြားႏွင့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ဆက္စပ္ေနေသး ေၾကာင္းကို သတိမူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းက ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: Always stressed ?

Beware – it’ll affect your short-term

memory in old age by Lizzie

Parry (Daily Mail)

The Messenger


ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီး


၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို
သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ျပန္လာေသာ ေဒၚဝင္းဝင္းသန္း ဆိုသူအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“တရားရံုးေရွ႕မွာ တရားခံလို႔မသတ္မွတ္ရေသးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ေတြအေနနဲ႔ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးလို႔ ရပါသလား။
ဖမ္းဆီးတဲ့ပုဒ္မက ၄၂၀ ပါ လူသတ္မႈ၊ဓါးျပမႈ မို႕လို႔ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ ရိုက္တာလား။ ရိုက္တဲ့အထဲမွာ ရဲဝန္ထမ္းမဟုတ္တဲ့
အမ်ိဳးသမီးေတာင္ပါေသးတယ္။ အမ်ိဳးသမီးရဲဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို ေမးေတာ့ အထက္ကခိုင္းလို႕လုပ္ရတာတဲ့ အခု
အရိုက္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက ေဆးကုသမႈခံယူေနရတယ္လို႔ ၾကားမိပါတယ္” ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ႀကီးစိုးဝင္းေအာင္(ၿငိမ္း) ထံမွ ေငြက်ပ္ ၄၄၅ သိန္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚဝင္းဝင္းသန္း ကေခ်းယူခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ
အရစ္ၾကစနစ္ျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၁၀၉၅ သိန္း ေလးေသာင္း ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္
ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ဗိုလ္ႀကီးစိုးဝင္းေအာင္(ၿငိမ္း)၏ တိုင္ၾကားထားျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ
ေပးပို႔ထားေသာေၾကာင့္ ေဒၚဝင္းဝင္းသန္း မွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေငြေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု
သိရသည္။

“ဇြန္လ ၁၆ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက စခန္းကိုလာခဲ့ပါဦး ဆိုၿပီးတယ္လီဖုန္းနဲ႔ဆက္တယ္။ကၽြန္မတို႔က တရားရံုးေခၚစာနဲ႔
တရားဝင္ေခၚမွ လာမယ္လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ တစ္ကယ္လို႔ဖမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ အိမ္မွာ လာဖမ္းေပါ့။အခုလို လမ္းမွာ
ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူးအရိုက္ခံရလို႔ ဒဏ္ရာရေတာ့ ေဆးရံုကိုသြားျပတာ ေဆးရံုကလက္မခံပါဘူး
ရဲမႈခင္းျဖစ္လို႔ ရဲေဆးစာပါမွ ခြင့္ျပဳမယ္ေျပာပါတယ္။ကၽြန္မခု အျပင္ေဆးခန္းမွာပဲ ကုသေနရပါတယ္”ဟု ေဒၚဝင္းဝင္းသန္း မွ
ေျပာသည္။

ေဒၚဝင္းဝင္းသန္းမွာ ရိုက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းဖူေရာင္၊လက္အရိုးအက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ
ဦးေခါင္းမူးေနာက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိပါဘဲ ဖုန္းခ်ပစ္ခဲ့သည္။

ခ်မ္းမင္းဟန္

The Myanma Age

အိမ္မႈကိစၥေတြ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီ


ေခတ္အေျခအေနအရ ၿမိဳ႕ျပမွာေနထိုင္သူေတြဟာ လူတိုင္းေစ့ အျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာေၾကာင့္ အိမ္တြင္းမႈအတြက္ လစ္ဟာမႈေတြ မ်ားလာၾကပါတယ္။ ဒီလို လစ္ဟာသြားတဲ့ အိမ္မႈကိစၥေတြကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့လုပ္ငန္း ေပၚလာပါၿပီ။

အိမ္မႈကိစၥဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္ဟာ ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ပံုစံသစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေဖာ္ေဈးကြက္ကလည္း ပြဲစားေတြေၾကာင့္ ေမွးမွိန္လာခ်ိန္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့တဲ့ ကိုခ်စ္ဦးေမာင္က အိမ္ေဖာ္-အိမ္ရွင္ ဆက္ဆံေရးဟာ အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံမႈပံုစံအသစ္ ဖန္တီးလိုက္ႏိုင္ၿပီလို႔ ေျပာလာပါတယ္။

အိမ္မႈကိစၥ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္မွာယြင္းမႈနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ပါ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူထားတာေၾကာင့္ စင္ဒရဲလား အိမ္မႈကိစၥ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး၊ အေလွ်ာ္အဖြတ္နဲ႔ မီးဖိုေခ်ာင္လုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္း၊ ေန႔စဥ္နဲ႔ အပတ္စဥ္ဆိုၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးေနပါၿပီ။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္ေဖာ္နဲ႔အိမ္ရွင္ဟာ ကၽြန္နဲ႔သခင္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနၿပီး အခုလို အိမ္မႈကိစၥဝန္ေဆာင္မႈမွာ နည္းစနစ္က်က် ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရတယ္လို႔ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္က ဆိုပါလာပါတယ္။

စင္ဒရဲလား အိမ္မႈကိစၥဝန္ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီရဲ႕ တစ္နာရီဝန္ေဆာင္ခ ၂ေထာင္၊ ပိတ္ရက္ေတြမွာေတာ့ ၂၅ဝဝျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္ ၆နာရီစာအတြက္ တစ္လကို က်ပ္ ၄ေသာင္း၆ေထာင္၊ တစ္ေန႔လံုး ၈နာရီအတြက္ဆိုရင္ တစ္လ တစ္သိန္းသံုးေထာင္တစ္ေထာင္ဆိုၿပီး ေဈးႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အိမ္ေဖာ္ထက္စာရင္ ဒီလို အိမ္မႈကိစၥဝန္ေဆာင္ေရးဝန္ထမ္းဘဝက ပိုၿပီးအာမခံခ်က္ရွိသလို ဘယ္ဝန္ထမ္းနဲ႔ပဲ အိမ္မႈကိစၥကိုလုပ္ကိုင္ေစခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကုမၸဏီနဲ႔ ညွိႏိႈင္းႏိုင္တယ္လို႔ ေနာ္ေအးေထြးက ေျပာျပပါတယ္။

Kamaryut Media

ကန္စြန္းရြက္ျဖင့္ အသားအေရ လွပေအာင္ ထိန္းသိမ္းနည္း
ကန္စြန္းရြက္ သည္ က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ႐ံု သာမက အသားအေရ ကုိ လွပ သန္႔ရွင္း ေစလုိသည့္ ပ်ိဳေမတို႔ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မြန္ ျဖစ္ပါသည္။

၀က္ၿခံ ၊ တင္းတိပ္ ၊ အမည္းစက္ မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာ အသားအေရ အေရာင္မညီ ျဖစ္ျခင္းမ်ား အတြက္ စိတ္မပ်က္ ပါႏွင့္။ ကန္စြန္းရြက္ကုိ ႀကိတ္ၿပီး ယင္း အရည္ တစ္မ်ိဳးတည္း လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာ လာေစႏုိင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ သတၱဳရည္ စားပဲြတင္ဇြန္း ၄ ဇြန္းကုိ ပ်ားရည္ တစ္ဇြန္းႏွင့္ သမေအာင္ ေမႊကာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေန႔ည ပံုမွန္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ လည္း အသားအေရ ကုိ ၀င္းလက္ စိုေျပလာ ေစႏုိင္သည္။

ဆံပင္ မသန္၍ စိတ္ညစ္ေန သူမ်ား အတြက္ ကန္စြန္းရြက္ အရည္ကုိ ညႇစ္ၿပီး ဦးေရျပားထဲ စိမ့္၀င္ေအာင္ ႏွိပ္နယ္ ေပးျခင္းျဖင့္ ဆံေကသာကုိ အရွည္ျမန္ ေစမွာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဗာက္ မ်ားကုိလည္း ကင္းစင္ ေစပါသည္။ မီးဟပ္ျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာမ်ား အတြက္ ကန္စြန္းရြက္ အရည္ကုိ သၾကား ႏွင့္ ေရာစပ္ကာ လိမ္းေပးျခင္း ျဖင့္ အပူေလာင္ျခင္း ကုိ သက္သာေစကာ အမာရြတ္ မက်န္ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏုိင္သည္။

ယေန႔ ကမၻာတြင္ က်န္းမာေရး အျမင္ရွိသူ တုိင္းသည္ သစ္သီး၀လံ ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားက က်န္းမာေရး အေထာက္ အကူျပဳ အာဟာရ အစားအစာ မ်ားအျဖစ္ အေရးပါပံု ကုိ သိျမင္ လက္ခံ လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ေငြကုန္ သက္သာကာ အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ၿပီး က်န္းမာေရး ကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ကန္စြန္းရြက္ကုိ စားသံုး ေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။

ဖုိးသန္႔
PyiChitThar