အီသီယိုးပီးယား ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ဝ ႏွစ္အရြယ္ရွိဟု ယူဆရေသာ ကမၻာ့ အသက္အႀကီးဆံုး အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 08:12:00 PM


အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံမွ၁၆ဝအရြယ္ရွိသည္ဟုယူဆရေသာကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုး လယ္သမားႀကီးတစ္ဦးအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုေဒသတြင္း မီဒီယာ မ်ားက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၈၅ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ အဆုိပါ အမ်ဳိးသားႀကီး ဒါကာဘိုအက္ဘာသည္ မိနစ္ ၃ဝ ၾကာ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ တစ္ခုတြင္ ၎၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ သမိုင္းဝင္ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကို အတိအက် မွတ္မိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ TV Oramiya က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက္ဘာကဲ့သို႔ အီသီယိုးပီးယား ႏုိင္ငံမွ ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ၎၏ေမြးဖြားခ်ိန္ကို အတိအက် အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ ၎ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း ၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၆ဝ ႏွစ္ အတြင္း အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေစျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း English LanguageOpride.comဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္Mr.Ebba၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ေသာသတင္းစာဆရာမိုဟာမက္ေအဒီမိုကအႀကံေပး
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Myawady News