အရက္ကို ခြန္အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ႏွင့္ ေရာစပ္ၿပီး ေသာက္ျခင္းက ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍အႏၲရာယ္ႀကီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 08:10:00 PM


ပို၍ေသာက္ေကာင္းေစရန္ အရက္ကို ခြန္အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ မ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ေသာက္ျခင္း က ေလာေလာဆယ္ သုေတသနက ေျပာၾကားထားသည္မ်ားထက္ ပို ၍အႏၲရာယ္ႀကီးေၾကာင္း ေက်ာ္ ၾကားသည့္ စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦး က အခိုင္အမာေျပာၾကားလိုက္ သည္။

လြန္စြာလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ Red Bull ကဲ့သို႔ အခ်ိဳရည္မ်ား ႏွင့္ ေဗာ့ဒ္ကာအရက္အား ေရာ၍ အားရပါးရ ေမာ့ေသာက္ေနသူ မ်ားကို အစစ္အမွန္ထင္ဟပ္ျခင္း မရွိေသာ ဓာတ္ခြဲခန္း ေလ့လာမွု မ်ားက လြဲမွားစြာႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ နိုင္ေၾကာင္း ပါေမာကၡ ပီတာမီလာ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီအရက္ကို ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ ေရာစပ္ေသာက္ ျခင္းက အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေသာက္ မိျခင္းအျပင္ မူးယစ္မွုအဆင့္ပမာ ဏမ်ားစြာ ျမင့္မားေစသည့္အ တြက္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားလာျခင္း မွာ စိုးရိမ္ေနရၿပီဟု ၎ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥ ေရာပမွ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ေလးဦးလၽွင္ သုံးဦးခန႔္မွာ ယင္းကဲ့ သို႔ ေရာစပ္ေသာက္သုံးေနေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ျပသလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခြန္အားျဖည့္အ ခ်ိဳရည္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ သု ေတသနျပဳလုပ္ဆဲသာျဖစ္ၿပီး အ ခ်ိဳရည္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ အရက္ပမာဏ နည္းပါးစြာ ေရာစပ္ျခင္း အာနိသင္ မ်ားကို ေလ့လာမွု အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ထားၿပီဟု ဩစေၾတးလ် နိုင္ငံ Deakin University မွ တြဲ ဖက္စိတ္ပညာပါေမာကၡမီလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အႏၲရာယ္ကို မစိုးရိမ္သင့္ ေၾကာင္း သုေတသီတခ်ိဳ႕က သုံး သပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ထဲမွ သု ေတသီအမ်ားအျပားကို Red Bull ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေငြေၾကးအ ေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္ဟု ယင္းကေျပာသည္။