တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ စင္က်န္ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဗြီဒီယိုမ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ ေဒါင္းလုတ္ရယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ ၃၂ အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/11/2014 07:55:00 PM


 တရုတ္အစိုးရမွ အေနာက္ပိုင္း စင္က်န္ေဒသေန အၾကမ္းဖက္ ဝီဂါမူဆလင္ ၃၂ ဦးအား အၾကမ္းဖက္ ဗြီဒီယိုမ်ား ေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ ေဒါင္းလုတ္ရ


ယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လူသံုးဦးကို ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ႏွင့္ ၂၉ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားေသာ ေမ ၂၃ ေနာက္ပိုင္း၌ တရုတ္အစိုးရမွ စင္က်န္ျပည္နယ္အတြင္း မူဆလင္အၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္း ၄၀ ေက်ာ္ကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး မူဆလင္အၾကမ္းဖက္ ႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးသမား ၄၀၀ ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မတ္လအတြင္းက တရုတ္ျပည္အေနာက္ပိုင္း ေခြမင္စီးတီး၌ မူဆလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဓားကိုင္ရမ္းကားအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ လူ ၂၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း စင္က်န္ေဒသတြင္း ဝီဂါမူဆလင္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မူရင္းလင့္
မ်ိဳးမင္းသန္ ့ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။