ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္မေပးအပ္လွ်င္ ျပင္းထန္သည့္ဆႏၵျပပဲြမ်ား ဒဂံုတ.က.သအဖဲ႔ြ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/11/2014 09:27:00 AM


ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ၏ခြပ္ေဒါင္းအလံႏွင့္ ဗီနဳိင္း အားေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဇူလိုင္၉ရက္ေန႔ညပိုင္းက ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအားအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ တိတ္တဆိတ္ျဖဳတ္ခ်သိမ္းဆည္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအသင္းမွာ ဇူလိုင္၁၀ရက္ေန႔ ေန႔လည္၂နာရီတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ပါေမာကၡခ်ဳပ္အေနျဖင့္ခြပ္ေဒါင္းအလံအားကိုယ္တုိင္ မေပးအပ္လွ်င္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ဆႏၵျပပဲြမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ဟုဒဂံုတ.ကသအဖဲ႔ြမွသိရသည္။
ဒဂံုတ.က.သအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ခြပ္ေဒါင္းအလံသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဇူလိုင္၁၀ရက္ေန႔ ေန႔လည္၁နာရီတြင္ အလံမ်ား၊ဗီႏုိင္းမ်ားသိမ္းဆည္းရန္ လံုျခံဳေရးမ်ားအားအမိန္႔ေပးခဲ့သည့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာလွလွေဌးကိုေတြ႔ဆံုၿပီး ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဒဂံုတ.က.သသို႔တေလးတစားျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေန႔ ေန႔လည္၂နာရီခန္႔တြင္ အဖဲ႔ြ၀င္ ၃၅ဦးခန္႔ျဖင့္ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒဂံုတ.က.သဥကၠဌက’’ဇူလိုင္၉ရက္ေန႔ညပိုင္းမွာ ခြပ္ေဒါင္းအလံ၊ဗီႏိုင္းေတြကိုတိတ္တဆိပ္ျဖဳတ္ယူသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔ၿပီးေတာင္းဆိုတယ္။ ျဖဳတ္သြားတဲ့အလံကိုလံုျခံဳေရးေတြကေနတစ္ဆင့္ျပန္ေပးေပမယ့္ အခုက အမိန္႔ေပးလုပ္ခိုင္းခဲ့တဲ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကတစ္ဆင့္ျပန္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့သူကေတာင္းဆိုမႈ ကိုျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒီထက္ပိုျပင္းထန္တဲ့ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈေတြထပ္လုပ္သြားမယ္။ လာမယ့္အဂၤါေန႔ကို ဒီေန႔ထပ္မ်ားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ဆႏၵျပသြားမယ္”ဟုေျပာခဲ့သည္။
ဒဂံုတ.က.သရံုးခန္းကိုဒဂံုတကၠသိုလ္နားေနေဆာင္အမွတ္(၁)တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရိွထားၿပီး ခြပ္ေဒါင္းအလံ၊ဗီႏိုင္းမ်ားကိုလံုျခံဳေရးမ်ားကမသိမ္းဆည္းခင္က ဒဂံုတ.က.သအမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕အားသက္ဆုိင္ရာေမဂ်ာဌာနမွဴးမ်ားကေခၚယူေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒဂံုတ.က.သဥကၠဌကေျပာခဲ့သည္။

Yangon Media Group