မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား ႀကီးထြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/03/2013 09:55:00 AM

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ုံး၀က္ဘ္ဆိုက္)

မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား ႀကီးထြားေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။
ဇူလုိင္ ၂ ရက္ နံနက္က ျပည္သူလူထုသို႔ လစဥ္ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မြန္ျမတ္သည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး လူတစ္စု၏ အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္မ်ား မတူညီေသာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား တုိးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မလုံျခံဳမႈႏွင့္ စုိးရိမ္ေသာကမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္အၾကား အမုန္းတရား ႀကီးထြားေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ျဖစ္သည္" ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မြန္ျမတ္သည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး လူတစ္စု၏ အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္မ်ား မတူညီေသာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား တုိးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ . . . . .
ထုိ႔ျပင္ ဇြန္လအတြင္းက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀မ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ေပးႏုိင္ေရး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစုိက္သည့္ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု၏ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္အနည္းစု၏ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ စိတ္ထိခုိက္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၏ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားတြင္ အျမင္မတူညီမႈမ်ားကို နားလည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ေရးသားခြင့္ကို က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ က်င့္သုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က "ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔နဲ႔ သက္၀င္ရွင္သန္ေရးကို အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္ဆုိတာကို သိရွိၾကၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထုံးစံတစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူထားၾကတဲ့ "မည္မွ်မွန္ကန္ေသာ ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိပါက ေျပာၾကားရန္မသင့္" ဆုိတဲ့ အဆုံးအမအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္တုိ႔ကို က်င့္သုံးၾကတဲ့အခါ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွဖို႔ လုိသလို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ က်င့္သုံးမႈမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔လည္း အေလးအနက္ ခံယူထားပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

Eleven