ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီးေတာင္းပန္ဝန္ခံကတိၿပဳၿခင္း သေဘာထားထုတ္ၿပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 09:08:00 AM


ယေန ့စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန ့မွာျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး
က“ေဂ်ာင္း”ဗီဒီယိုဇာတ္ကားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာဇာတ္ကား
ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္သူ ေဂ်ာ္လီေဆြႏွင့္သားမ်ားဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရး၊ဇာတ္ညြန္းဆရာ၊ဒါရိုက္တာေနပိုင္၊သရုပ္ေဆာင္ျမင့္ျမတ္တို ့နွင့္
ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးကာရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီးေတာင္းပန္ ဝန္ခံကတိၿပဳၿခင္းသေဘာထားထုတ္ၿပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
(လတ္တေလာမွာ“ေဂ်ာင္း”ဗီဒီယိုဇာတ္ကားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီး
ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ား ကြန္ရက္ကျပင္းထန္စြာသတိေပးျခင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သလို အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္
လည္း ရခိုင္တုိင္းရင္သားမ်ားအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
တစ္မ်ဳိး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အေလးအနက္ေရွ႕ ရႈကာေ၀ဖန္ေျပာၾကားေရးသားမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္
အတြက္ယခုကဲ့သို ့ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးနွင့္အတူ
“ေဂ်ာင္း”ဗီဒီယိုဇာတ္ကားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီးသက္ဆိုင္သူမ်ားက
တာ၀န္သိစြာေတာင္းပန္ ဝန္ခံကတိၿပဳၿခင္းသေဘာထားထုတ္ၿပန္
တာ၀န္ယူျခင္းအေပၚအစဥ္အလာေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ေပၚျပဴလာ
ဂ်ာနယ္ကဂုဏ္ယူအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။-အယ္ဒီတာအဖြဲ ့)


photo credit-ဧရာဝတီ လူမင္း
Popular Journal