ဟိန္းေ၀ယံ ဖခင္ မာန္ထက္ခ်ီ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းကို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/25/2013 01:50:00 AM


ဆႏၵျပ သည့္လူအုပ္ၾကားထဲကိုေရာက္ေန သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ံုးမွ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္႐ိုက္ကူးခြင့္ ကို တစ္ႏွစ္တိတိ ပိတ္ခံထား ရေသာ မာန္ထက္ခ်ီ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးပိုင္ ရွင္ ဦးဝင္းကိုကလည္း
ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈဆီကို ပါဝင္လာေရာက္ရျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး..

"ဆႏၵျပမယ္ဆုိတာကိုသိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ပါဝင္ရမယ္
ေလ။ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ပါကိုပါရမယ္။ ဘာေၾကာင့္
ပါသင့္လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္ က သြားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေပၚလစီက
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားေနတဲ့အေန အထားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကေတာင္မွ
ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို
သြားေနတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာမွ NGOဆိုၿပီး ေၾကးေၾကာ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ
႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးကေနၿပီး လုပ္ရပ္၊ လုပ္ကိုင္ေနမႈပံုစံေတြက ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ပံုစံျဖစ္ေနတာကို လံုးဝ လက္မခံႏုိင္ ဘူး"ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးဆီကို ေရာက္ရွိခဲ့ သူ မေဟာ္ဂနီ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး ပိုင္ရွင္ ဂ်မန္းကလည္း ယခုဤေနရာ ကိုလာေရာက္ ၿပီး ေရာက္ရွိေနတာ သည္ ဆႏၵျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဆႏၵလာ ေဖာ္ထုတ္တာ ပါဟုဆိုလာသည္။
Popular Journal