နယ္ဘက္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားမွ ကေလး၊ လူႀကီး၊ ဗုိက္ႀကီးသည္ပါမခ်န္ အဓမၼက်င့္ေနတာ ထိန္းသိမ္းေပးေစလို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/28/2013 01:45:00 PMျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ဘက္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသလို၊ စစ္သားမ်ားမွလည္း အခ်ိန္မေရြး ကေလး၊ လူႀကီး၊ ဗုိက္ႀကီးသည္မ်ားပင္မခ်န္ အႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိအျခင္းအရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေပးေစလိုေၾကာင္း အထက္ပါ video တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Myanmar CNN
ref: Kayan time