ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖမ္းဆီးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/15/2014 06:50:00 PM


ထိုင္းအစိုးရ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း မရွိပါက ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖမ္းဆီးမည္ဟု အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ခ်ည့္နဲ႔သြားေစရန္ အတြက္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယာယီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ အစိုးရ အဖဲြ႕မွ အဓိက ဝန္ႀကီးမ်ားက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း မရွိပါက ယာယီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ သူမ၏ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖမ္းဆီး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဆူသက္ေသာင္ ဆူဘန္က ဇန္နဝါရီ ၁၄ရက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လာမည့္ရက္မ်ား အတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕၏ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ သြားမည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆက္လက္ ျငင္းဆန္ ေနမည္ဆိုပါက ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ အစိုးရ အဖဲြ႕မွ အဓိက က်သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခ အေနတြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ ေနပါက ဆႏၵျပသူ မ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ သူမ၏ အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပ ျပည္သူမ်ားအား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေသာင္ ဆူဘန္သည္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို အျပင္းအထန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရင္လပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ယာယီ အစိုးရက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြား သည္အထိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ရက္ နံနက္ပုိင္းက အစိုးရ အဖဲြ႕၏ အေကာက္ခြန္ဌာန၊ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားအား ဝန္းရံပိတ္ဆို႔၍ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 ျမ၀တီ