TUေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵသေဘာထားတင္ျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/24/2014 01:45:00 PM

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ တင္ျပထားေသာ တစ္ႏွစ္လွ်င္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၄၀၀သာBEေပးရန္ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ TU
ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအလိုက္ ကန္႕ကြက္ ျခင္း ၊
ဆႏၵခံယူလက္မွတ္မ်ားေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ၂၅ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
စိန္ရတုခန္းမ၌ အစည္းအေ၀းတရပ္ျပဳလုပ္ၿပီး ဆႏၵသေဘာထားတင္ျပပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု
သတင္းရရွိပါသည္။
ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ တင္ျပထားေသာ
တစ္ႏွစ္လွ်င္  ေက်ာင္းသား ၁၄၀၀သာ BE ေပးရန္ တင္ျပထားသည့္ပံုစံမွာ
အဆိုျပဳ ပံုစံ(၁)အရ COE ၂ေက်ာင္းမွသာ BEေပးရန္ႏွင့္
TU(၂၉)ေက်ာင္းလံုးတြင္ BEလံုးဝမေပးရန္။
ပံုစံ(၂)အရ COE ၂ေက်ာင္းမွ BE ၇၀၀ ႏွင့္ TU(၂၉ေက်ာင္း)မွ BE ၇၀၀၊
စုစုေပါင္း BE ၁၄၀၀သာေပးရန္ႏွင့္ COEတြင္ BEအတြက္၆ႏွစ္၊ TUမ်ားတြင္
BEအတြက္၇ႏွစ္ သင္ၾကားရန္ အတြက္ အဆိုျပဳတင္ျပထားပါသည္။
အဆိုပါတင္ျပခ်က္မ်ား အတည္ျပဳခဲ့ပါက TUေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက္
မ်ားစြာနစ္နာမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ
ပံုစံ(၂)ခုစလံုးကို ကန္႔ကြက္မည္ေၾကာင္း၊ TU ႏွင့္ COE တန္းတူ
ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ တန္းတူအေထာက္အပံ့ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္
ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
TUေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵခံယူေကာက္ခံျခင္းကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ
TUေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ဆႏၵခံယူ ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္
ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၊ရန္ကုန္ၿမို႕တြင္
ဇန္နဝါရီ၂၅ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
စိန္ရတုခန္းမ၌အစည္းအေ၀းတရပ္ျပဳလုပ္ၿပီးဆႏၵသေဘာထားတင္ျပပြဲ
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ko tun tun oo
Myanmar CNN မွ တင္ဆက္သည္။