သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕ ကြမ္းသတ္ေက်းရာြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉးနွင့္အဖဲြ႕ ရာြသားမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးကာ ေငြ ယူေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/15/2014 05:37:00 PM

သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕ ကြမ္းသတ္ေက်းရာြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉးနွင့္အဖဲြ႕ ရာြသားမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးကာ  ေငြ ယူေနပါသည္။မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕ကြမ္းသတ္ေက်းရာြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉး ဦးျမသန္းနွင့္အဖဲြ႕သည္  ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းခ်ေပးေသာ တန္းဖိုးနဲဖုန္း ၁၇လုံး ခဲြတမ္းရရိွခဲ႔ပါသည္ ေက်းရာြလူထု အတြက္ (၁၀)လုံးသာ မဲေဖာက္ခဲ႔ျပီး က်န္(၇)လုံးကို ကိုယ့္ အက်ဳိး အတြက္ အသုံးခ်ေနျကပါသည္၊အစိုးရမွခ်ေပးလွ်က္ရိွေသာ ဖုန္းခဲြးတမ္းမ်ားကို လစဥ္ ကိုယ့္သေဘာနွင့္ကိုယ္ ယူျပီး  ေက်းရာြလူထုအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္လွ်က္ ရိွပါသည္၊ထိုမွ်မက မဲေပါက္ေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ၁၅၀၀ က်ပ္ အစား ၆၀၀၀က်ပ္ ေကာက္ခံလွ်က္ရိွပါသည္၊ တဖန္ ျပည္သူ႕စစ္ မ်ားအတြက္  လစဥ္ေထာက္ပ႕ံေက်းဟုဆိုကာ တစ္အိမ္ (၁၀၀၀) က်ပ္ ေကာက္ခံျပီး မေပးေသာအိမ္ကို ေက်းရာြနားေရးအသင္းမွ ထုတ္ပယ္ျပစ္မည္ဟု၄င္း ၊ကိစၥျကီးငယ္ျဖစ္ေပၚလာပါက မေျဖရွင္းနဳိင္ေျကာင္း ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုလွ်က္ရိွသည္၊  ထိုျပင္ အိမ္ေျခ (၄၀၀) ေက်ာ္ရိွေသာ ကြမ္းသတ္ေက်းရာြတြင္ ျပည္သူ႕စစ္ အင္းအား(၁၁) ေယာက္ ရိွေပမယ့္လည္း ရာြထဲတြင္ ဆိုင္ကယ္ စက္ဘီး အျခားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ာ လစဥ္ အခိုးခံေနရျပီး တခါတရံ အိမ္ေပၚတက္ျပီး ခိုးေနတာ ျကုံေနရေျကာင္း တခါမွဖမ္းဆီနဳိင္ခ်င္း မရိွေျကာင္း ေက်းရာြေနထိုင္သူ ဦး+++(အမည္မေဖာ္လိုသူ) မွရင္ဖြင့္သြားပါသည္၊ ယခုလည္း ကြမ္းသတ္ေက်းရာြ  အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉး ဦးျမသန္းမွ ကန္တူး ငါးေမႊး စီးမံကိန္းဟုဆိုကာ တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀၀)က်ပ္ ေကာက္ခံဖို႕ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္လွ်က္ရိွေန၍  ေက်းရာြေနျပည္သူမ်ား  အလြန္ဖိနွိပ္ခံလွ်က္ရိွေနျကပါသည္ ၊ သို႕ျဖစ္ပါ၍ နဳိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးစႏွစ္ ၊ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရ ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ ယခုကဲ႕သို႔  အာဏာကို တလဲြအသုံးခ်လွ်က္ရိွသည့္ ကြမ္းသတ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉး ဝန္ထမ္းမ်ဳိး ယခုေခတ္ အေျပာင္းအလဲတြင္  မရိွသင့္ေသာေျကာင္း ေက်းရာြသူ/သားမ်ား စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေနျကေျကာင္း ေက်းရာြေန ပညာတတ္ လူငယ္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုသြားပါေျကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။*** ေပးပို႕သူ (ကြမ္းသတ္ရာြသူ/သား)

Thanbyuzayat Watch
Myanmar CNN မွ တင္ဆက္သည္