ပဲခူးတိုင္း အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲပြဲၿမိဳ႕ရိွဓမၼာရံုရပ္ကြက္ မူလတန္းေက်ာင္းေျမေနရာအား ၿမိဳ႕ခံတ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွ သိမ္းယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/24/2014 12:30:00 PM


ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္မွျပည္သူပိုင္သိမ္းယူခဲ့ေသာတ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းအား သမဝါယမအေရာင္းဆိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ပိတ္ခဲ့ပါသည္။ပါတီေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ဓမၼာရံုေက်ာင္းေျမေနရာခ်ေပးခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ျပင္လယ္ကြင္းထဲတြင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားမွသမဆိုင္ေနရာ အားေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္မ်ားအားေမးျမန္းခဲ့ရာမွ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ား လည္းျမန္မာေက်ာင္းမွာသာပညာသင္ ၾကားေနရသျဖင္ျပန္မယူေတာပဲလွုူဒန္းခဲ့ပါသည္။ယခုအခ်ိန္တြင္ျမင့္တက္လာေသာေျမေစ်းမ်ားႏွင့္ အတူျပန္လည္လိုခ်င္လာၿပီးကြၽဲပြဲၿမိဳ႕ရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔ျဖင့္ညိွ ကာေက်ာင္းအေဆာက္အဦးေျမေနရာမွအပ က်န္သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ကိုျပန္သိမ္းယူခဲ့ရာ ကေလးမ်ားမွာေျမက်ဥ္းက်ဥ္းေပၚတြင္ ကစားစရာေနရာပင္ မက်န္ေလာက္ေအာင္က်ပ္တည္းစြာ ပညာသင္ၾကားေနရသည္။

ကြၽဲပြဲသား မွ ေပးပုိ႔လာေသာသတင္းျဖစ္ပါသည္။
Myanmar CNN မွ တင္ဆက္သည္။