ယခုႏွစ္အတြင္း ေျမေအာက္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းအား ကီလိုမီတာ ၇၀၀၀ နီးပါးအထိ တုိးခ်ဲ႕မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/17/2013 01:07:00 PM

ယခုႏွစ္အတြင္း ေျမေအာက္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းအား ကီလိုမီတာ ၇၀၀၀ နီးပါးအထိ တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေမာ္က Myanmar Connect 2013 တြင္ ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိတြင္ ေျမေအာက္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမွာ ၃၇၄၁ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ၎ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ယခုႏွစ္အတြင္း ၇၀၀၀ နီးပါးေလာက္အထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ေမာ္က ေျပာသည္။ ျပည္တြင္း၌ လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Internet Bandwidth မွာ 30.33 gbps ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ Channel ၁၀၀၉၈ ရွိၿပီး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ မိုက္ခ႐ိုေဝ့ ေရဒီယိုစခန္းေပါင္း ၃၄၁ ခု ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကိုလည္း အစားထိုးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Internet Journal