စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္းကို ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳ စာေပေရးသားမႈ ဂုဏ္ျပဳဆု လႊတ္ေတာ္ေပးအပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/17/2013 10:31:00 AMကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး၏ သမိုင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ေရးသားခဲ့သူ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္းကို ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳ စာေပေရးသားမႈ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ယင္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

“ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားတဲ့ေနရာမွာ ရန္/ငါ သေဘာ မခ်ဥ္းကပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈယူၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သြားေစခ်င္လို႔ ကမာၻ႔ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အမ်ားႀကီး ေရးထားလို႔ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ သေဘာေပါ့” ဟု သီေပါၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္းသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အရည္အေသြး ျဖည့္တင္းမႈ (Capacity Building) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ဖူးသူျဖစ္၍ မေအာင္ျမင္သည့္ ယင္းေတာ္လွန္ေရးမွ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက လက္ခံ သေဘာက်ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္အတူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးစာေပ အမ်ဳိးသား စာေပဆုရ စာေရးဆရာ ဦးကိုကိုေမာင္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ SKY Net ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သတင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရးသားေနသည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။
The Voice Weekly