၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တတိယေရႀကီးကာလရဲ႕ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္လာဖြယ္ရာ ရွိေနပါတယ္။ ေဒါက္တာထြန္းလြင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/29/2013 08:21:00 PM


စက္တင္ဘာ၂၉
7:41 am

ေျမာက္ပစိဖိတ္သမုဒၵယာအေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း (၂၁)လံုးေျမာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တို္င္ဖြန္းမုန္တို္င္း Wutip ဟာ သူ႕ရဲ႕ အေနာက္ဖက္ ခရီးစဥ္ကို မူလကခန္႕မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ဆက္လက္ ခ်ီတက္လာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အားေတြလည္း ပိုိပုျိပီး စုစည္းလာေနပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ခရီးစဥ္ဟာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတာင္ပို္္င္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပို္င္း နဲ႕ ျမန္မာႏို္င္ငံအေရွ႕ေတာင္ပို္င္း(ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္)တို႕ကို ျဖတ္သန္းသြားႏိႈင္ပါတယ္။

ေရႀကီးမႈေတြနဲ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ပဲခူးတို္င္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း နဲ႕ ဧရာ၀တီတို္င္း ေဒသအခ်ိဳ႕ေတြ အတြက္ေတာ့ သတိထားျပီးေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမယ့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တတိယေရႀကီးကာလရဲ႕ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိေနပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္