မေလးႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သား ေျခာက္ရာေက်ာ္ကို ႏုိင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးၿပီးဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/06/2014 08:36:00 AM


မေလးရွားႏိုင္ငံ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္ေစာင့္ေနပုံ ဓာတ္ပုံ- ေအာင္သူရ
မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၆၉ ဦး ကို ရွစ္ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစု အၾကမ္းဖက္အသတ္ခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ အဆုိပါ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ တရားမ၀င္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက ၎တုိ႔ကို အေထာက္အထားထုတ္ေပးရန္ မေလးရွားအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  ထိုသို႔ အေထာက္အထား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ မေလးရွားအစိုးရထံ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ 6P အစီအစဥ္တြင္ လာေရာက္စာရင္းသြင္းသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ဦးစြာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ မေလးရွားေရာက္ အေထာက္အထားမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေပးမႈတြင္ ႏုိင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္သာရွိသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္အထိ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၆၆၉ ဦး သာ စာရင္းလာေရာက္သြင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
မေလးရွားအစိုးရက တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ထုတ္ေပးသည့္ 6P အစီအစဥ္တြင္ စာရင္းလက္ခံရရွိထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား သံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသးေသာ လုပ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္အစိုးရ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
7 Day Daily