တ႐ုတ္သစ္သီးမ်ား အသီးအႏွံေစ်းကြက္တြင္ ပိုမိုေနရာယူလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/06/2014 08:36:00 AM


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ သစ္သီးေစ်းတန္းတစ္ခု ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ပန္းသီး၊ လိေမၼာ္သီးေစ်းကြက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သစ္သီး အ၀င္မ်ားလာၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ပိုမိုေနရာယူလာေၾကာင္း သီရိမဂၤလာေစ်း သစ္သီးေစ်းကြက္မွ သတင္းရရွိသည္။

ပန္းသီးေစ်းကြက္တြင္ တ႐ုတ္မွလာေသာ ခ်ဥ္ဂြမ္သီးႏွင့္ အႂကြပ္သီး အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိးကို ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အိတ္တစ္အိတ္လွ်င္ အလံုးေရ ၁၄၀ ခန္႔ ပါ၀င္၍ ေရာင္းေစ်း ၁၂၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ရွိသည္။
ခ်ဥ္ဂြမ္းသီးႏွင့္ အႂကြပ္သီး အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိးတြင္ အလံုးလွၿပီး ေရာင္းတန္း၀င္ေသာ ခ်ဥ္ဂြမ္သီးကို လက္လီျပန္ေရာင္းသူမ်ား ပိုမိုႏွစ္သက္သည္ဟု သစ္သီးမ်ဳိးစံု ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ပန္းသီးမ်ားမွာ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းမတြင္က်ယ္ဘဲ နယ္မွ၀ယ္ယူသူမ်ားသာ ၀ယ္ယူေလ့ရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
လိေမၼာ္သီး ေစ်းကြက္တြင္လည္း တ႐ုတ္မွလာေသာ ပ်ားလိေမၼာ္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းတြင္က်ယ္လ်က္ရွိၿပီး ၁၁ ပိႆာခန္႔ အေလးခ်ိန္ ျခင္းတစ္ျခင္းလွ်င္ ၁၆၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ေစ်းရွိၿပီး လက္လီေစ်းကြက္တြင္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၈၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။
““ဒီႏွစ္က ဗမာသီး ေစ်းကြက္သိပ္မပြင့္ဘူး။ ဒါေတာင္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္လို႔ အဲဒီေလာက္ရွိတာ အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းကလိုဆို အသီးေစ်းက ဒီထက္နည္းဦးမွာ”” ဟု သစ္သီးကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ေအာင္ပန္း၊ ကေလာမွ၀င္ေသာ လိေမၼာ္သီးမ်ားမွာ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္ယူသူအနည္းငယ္သာရွိၿပီး နယ္၀ယ္လက္မ်ားေၾကာင္း သစ္သီးကုန္သည္အခ်ဳိ႕ က ေျပာသည္။ ျမန္မာ လိေမၼာ္သီးမ်ားမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ ေစ်းရွိသည္။ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္သီးေစ်းကြက္တြင္ ဆိုင္အနည္းစုသာ ျမန္မာလိေမၼာ္သီး ေရာင္းခ်ၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္သီးမ်ားသာ အဓိကထားေရာင္းခ်သည္။
7 Day Daily