လူတိုင္း စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ၅၉(စ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/06/2014 08:45:00 PM


အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးဦးကို ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ထားျခင္း မျဖစ္လိုဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခရစ္ႏွစ္သစ္ကူး ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ တိတိက်က် ရည္ညြန္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတေလာင္းျဖစ္ခြင့္ ဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ရည္ညြန္းလုိသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ ဆြဲႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ စကားစုတစ္ခုကို သူထပ္ေျပာသည္။
ကန္႔သတ္ျခင္း မျဖစ္လိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခခံမူမ်ား ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တစ္ဆက္တည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတန္အသင့္ ခရီးေပါက္ႏိုင္မည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ အမ်ားဆုံးႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီက အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) အပါအဝင္ အခ်က္ ၇၃ ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၄င္းက ယင္းသို႔ သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဇယား (၂) ကိုပါ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္တင္မည္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အတန္အသင့္ ခရီးေပါက္ေတာ့မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက သုံးသပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။
"လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဝိေရာဓိမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ မသြားေစႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေ႐ြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေစဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္" ဟု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ယင္းသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျပင္ဆင္လိုသည္ဟု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ထားေသာ ေထာင္ခ်ီေသာ အခ်က္မ်ားအနက္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရး အခန္းပါ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အခက္ခဲဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သီေပါၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ေျပာဆိုသည္။ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ားသည္ NLD က မည္သို႔ အႀကံျပဳမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ထပ္တူ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသူမွာNLD ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းျမင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအခန္းပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ လက္ခံ သေဘာတူၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ မဲဆႏၵျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ မဲဆႏၵျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ၅၉ (စ) အပါအဝင္ ပုဒ္မ ၉၀ ေက်ာ္ကိုမူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သာမက ျပည္သူမ်ား၏ မဲဆႏၵမ်ားပါရွိရန္ လိုအပ္သည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၄၅၇ ခု ရွိသည့္အနက္ အေရးႀကီးသည့္ စုစုေပါင္းပုဒ္မ ငါးပုံတစ္ပုံကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ မၿပီးဘဲ ျပည္သူအထိ ပါရမည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မၿပီးဘဲ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲပါ လိုအပ္လာပါက အခ်ိန္ပို စားမည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

The Voice က ေမးျမန္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္လည္း အခ်ိန္ကို မမွန္းႏိုင္ေပ။
"ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့စိတ္ ရွိရင္၊ အားလုံး တညီတညြတ္တည္း ျပင္ရင္၊ တစ္ႏွစ္မေျပာနဲ႔ တစ္လ ႏွစ္လတည္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေခၚၿပီး ျပင္လို႔ရတယ္။ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့စိတ္ မရွိရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ မေျပာနဲ႔ ၂၀၂၀ လည္း ၿပီးမွာမဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆုံး စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ကာ ျပင္ဆင္သင့္ရန္ေလ့လာ သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို ယခု ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရွိရသည္။
အဆိုပါေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္း သုံးသိန္းေက်ာ္ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳလႊာေပါင္း ၂၈၂၄၇ ေစာင္ လက္ခံရရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒပါ အခန္း ၁၅ ခန္းႏွင့္ ဇယား ငါးခုအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၂၃,၁၁၀ ခုကို လက္ခံ ရရွိထားေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ အတြက္ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခန္းခ်င္းစီ အလိုက္ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ထပ္ဆင့္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆုံး ရရွိထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အပါအဝင္ အခ်က္ ၇၃ ခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။

အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦး၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းအခ်က္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရဟု ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသား တိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီက ျပင္ဆင္ထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳခြင့္ အခန္း(၁၅) ဇယား ၂ တြင္ ေရနံ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရႊလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အေသးစားလုပ္ငန္း မ်ားသာ ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ မလုံေလာက္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပထားသည္။

မည့္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အေျခခံ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။
အေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ကို အေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းက အႀကံျပဳသည္။

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳတဲ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံတဲ့ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ၊ ထားရွိႏိုင္မယ့္ သေဘာထား ႀကီးမႈေတြ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အျပန္အလွန္ နားလည္ လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ဒါေတြက အဆုံးအျဖတ္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၄င္းကထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမူ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ အေျခခံ ၅၉ (စ)ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၁ ေက်ာ္ေနသည့္ သားသမီးမ်ား အတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ ဥပေဒက်င့္ဝတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ RFA ႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ကမူ "၅၉ (စ) အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ျပည္ေထာင္စု (လႊတ္ေတာ္) မွာ ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုတာ မသိရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကား ရွိေနတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ စဥ္းစားရမယ္၊ ျပည္ပလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတဲ့ အလားအလာ မရွိရင္ အေကာင္းဆုံးေပါ့" ဟု ေျပာဆိုသည္။
New Myanmar Pyi