အခ်စ္ေဟာ္မုန္းနွင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးငယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/20/2013 10:00:00 PM


ေအာက္စီတိုစင္ ဆိုတဲ့ ေဟာ္မုန္း အခ်စ္ေဟာ္မုန္း သို႔မဟုတ္ သံေယာ ဇဥ္ေဟာ္မုန္းလို႕ ေခၚေလ့ရွိတဲ့ ထို ေဟာ္မုန္းဟာ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး ငယ္မ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ လႈပ္ရွားမႈကို တိုးျမင့္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတ သီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ေရးလ္ေဆးေက်ာင္းမွ သုေတသီ မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဟာ ေအာ္တစ္ဇင္ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ ကေလးငယ္ မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁၇ ေယာက္အား စမ္းသပ္ေလ့လာ ခဲ့ၾက ပါတယ္။
ေလ့လာခံမ်ား ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ဆႏၵၿပီးေျမာက္ သည့္အခါ ထြက္ရွိေသာ ေဟာ္မုန္း ေအာက္စီတိုစင္ကို ထိုးေပးခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ ကိုေတာ့ အာနိသင္ မရွိေသာ ေအာက္ စီတိုစင္အေယာင္ေဆာင္ ေဆးဝါးမ်ား ထိုးေပး ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေအာက္စီတိုစင္ ထိုးခံရေသာ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးငယ္ မ်ားရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈ သိမွတ္မႈ ဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္ ဧရိယာမ်ားဟာ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြင္း ပိုမိုတံု႔ျပန္ ေၾကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးငယ္ မ်ားတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဦးေႏွာက္ ဧရိယာကို ေအာက္စီတိုစင္ ေဟာ္မုန္းက ခဏတာ ပံုမွန္ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကပါတယ္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို အမ်ိဳးသား သိပၸံပညာ အကယ္ဒမီတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

Health Digest