ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္သံုး ေဆာင္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ေကာင္း မြန္ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့ လာ ေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/20/2013 09:45:00 PM


လူတစ္ဦးသည္ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားအား သြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္ ၿပီးလွ်င္ စြမ္းအားျပည့္ အခ်ဳိရည္ မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္အား ေသာက္သံုး သင့္ေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္သည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကုိယ္ရွိ ဂလူးကို႔စ္ ပမာဏကို ပံုမွန္ အေနအထားသုိ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ၿပီး ၾကြက္သား မ်ား စြမ္းအား ျပန္လည္ သန္စြမ္း လာႏိုင္မႈေၾကာင့္ အျခားေသာ စြမ္းအားျဖည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ကို ပိုမိုေသာက္ သံုးသင့္သည္။  အားကစား သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္မီ၊ ျပဳလုပ္စဥ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားကို စမ္းသပ္မွတ္တမ္း တင္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခရမ္းခ်ဥ္ သီး ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ သံုးခဲ့သည့္ အားကစား သမားမ်ားသည္ ၾကြက္သားမ်ား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ သန္စြမ္း ေကာင္းမြန္လာ သည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။  ခရမ္းခ်ဥ္သီးတြင္ ပါဝင္သည့္ ခႏၶာ ကိုယ္ဓာတ္တိုး ပစၥည္းမ်ား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ သည့္ပစၥည္း (Anti-oxidants)မ်ား သည္ ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ဖ်ားနာမႈ မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ သည္ကိုလည္း သိရိွခဲ့သည္။  ထု႔ိအျပင္ ေျမထဲပင္လယ္ တစ္ဝုိက္ ၌ ေနထုိင္ သူမ်ား၏ အစားအစာတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို က်န္းမာေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စား သံုးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ဂရိသိပၸံ ပညာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုး သုေတသန ျပဳလုပ္မႈအရ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္ ၾကြက္သားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အင္ဇုိင္းႏွင့္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္တို႔ အခ်ဳိး မညီမွ်မႈကို ျပန္လည္ အခ်ဳိးညီမွ် သြားေစရန္ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းေတြ႕ရွိခ်က္ကို အစား အစာႏွင့္ ဓာတု အဆိပ္မ်ားအား ေလ့လာသည့္ Elsevier သိပၸံ ဂ်ာနယ္၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။  ျမ၀တီ
လူတစ္ဦးသည္ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားအား သြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္ ၿပီးလွ်င္ စြမ္းအားျပည့္ အခ်ဳိရည္ မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္အား ေသာက္သံုး သင့္ေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္သည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကုိယ္ရွိ ဂလူးကို႔စ္ ပမာဏကို ပံုမွန္ အေနအထားသုိ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ၿပီး ၾကြက္သား မ်ား စြမ္းအား ျပန္လည္ သန္စြမ္း လာႏိုင္မႈေၾကာင့္ အျခားေသာ စြမ္းအားျဖည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားထက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ကို ပိုမိုေသာက္ သံုးသင့္သည္။

အားကစား သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္မီ၊ ျပဳလုပ္စဥ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားကို စမ္းသပ္မွတ္တမ္း တင္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခရမ္းခ်ဥ္ သီး ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ သံုးခဲ့သည့္ အားကစား သမားမ်ားသည္ ၾကြက္သားမ်ား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ သန္စြမ္း ေကာင္းမြန္လာ သည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးတြင္ ပါဝင္သည့္ ခႏၶာ ကိုယ္ဓာတ္တိုး ပစၥည္းမ်ား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ သည့္ပစၥည္း (Anti-oxidants)မ်ား သည္ ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ဖ်ားနာမႈ မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ သည္ကိုလည္း သိရိွခဲ့သည္။

ထု႔ိအျပင္ ေျမထဲပင္လယ္ တစ္ဝုိက္ ၌ ေနထုိင္ သူမ်ား၏ အစားအစာတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို က်န္းမာေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စား သံုးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဂရိသိပၸံ ပညာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုး သုေတသန ျပဳလုပ္မႈအရ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္ ၾကြက္သားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အင္ဇုိင္းႏွင့္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္တို႔ အခ်ဳိး မညီမွ်မႈကို ျပန္လည္ အခ်ဳိးညီမွ် သြားေစရန္ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းေတြ႕ရွိခ်က္ကို အစား အစာႏွင့္ ဓာတု အဆိပ္မ်ားအား ေလ့လာသည့္ Elsevier သိပၸံ ဂ်ာနယ္၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

Myawady News