ျမန္မာ-တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၌ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမၾကာမီေပးအပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/01/2014 08:35:00 AMPublished on: May 1, 2014
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေပးေလ်ာ္ရမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္ ေငြသားမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီဘက္မွ စနစ္တက်ေပးေခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားလက္သို႔ မၾကာမီကာလအတြင္း ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sedona ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ SEAGP ကုမၸဏီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏႏွင့္ မည္သည့္ကာလတြင္ ေပးေခ်သြားမည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး  The Daily Eleven ၏ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ “အဲဒီ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏဟာ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် မသိပါဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ကေတာ့ ကန္ထ႐ိုက္ကုမၸဏီနဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္ ကုမၸဏီကေတာ့ အိႏၵိယကုမၸဏီ PLL ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီေလ်ာ္ေၾကးကို ဘယ္ေတာ့ေပးသြားမယ္ဆိုတာလဲ တိတိက်က် ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိပါဘူး။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အေစာဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေပးသြားမွာပါ” ဟု SEAGP ကုမၸဏီ၊ Public Relation ဌာနမွ မန္ေနဂ်ာ Mr.Zhang က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းရွိ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ဂုတ္ႀကီးရြာကို ျဖတ္သန္းေသာပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္း KP ၁၃၀ မွ KP ၁၆၀ အထိပိုင္းမွ ပိုက္လုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Contractor ကုမၸဏီသည္ ယင္းေနရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္မ်ားေသာ ဧရိယာကို သိမ္းထားျခင္းရွိေၾကာင္းလည္း  အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မန္ေနဂ်ာ Mr.Zhang က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ Contractor ကုမၸဏီသည္ အပိုသိမ္းဆည္းသည့္ ေနရာအေပၚ ယာယီေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမည့္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးရန္ Contractor ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

News Eleven