ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္း UNICEF သုံးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/01/2014 07:48:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၃၀

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္း သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း UNICEF Myanmar မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႐ုံးဌာနမွဴး Ms.Yosi Echeverry Burchkhardt က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခခံပညာ သင္ၾကားေရး၊ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ UNICEF ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္လႈပ္ရွားမႈ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ လိုအပ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္တိုင္းအတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္ UNICEF ၏ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း UNICEF Myanmar ၏ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ Mr.Bertrand Bainvel က ေျပာၾကားသည္။
“ဒီရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ UNICEF ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းေတြမွာ ခက္ခဲမႈေတြ ရွိေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးက ကေလးမ်ားထက္ အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္ ပိုျမင့္မားၿပီး အိုင္အိုဒင္း ခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားေၾကာင္း UNICEF Myanmar ၏ သုေတသန စာတမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေက်ာက္တက္ႏႈန္း အနိမ့္ဆုံး ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားသည္ အေျခခံပညာ သင္ၾကားမႈႏႈန္း ပိုနိမ့္က်ေၾကာင္း UNICEF Myanmar မွ Ms.Mona Korsgard က ေျပာၾကားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကေလးသူငယ္ ၁ ဒသမ ႏွစ္သန္းနီးပါး ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

The Voice Weekly