ဇီယန္က်င္း ဘူတာရံု တိုက္ခိုက္မႈၿပီးေနာက္တြင္ အၾကမး္ဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ သမၼတ ဇီက်င္းပင္မွ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/01/2014 06:43:00 PM


ေမ ၁။

ဇီယန္က်င္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘူတာရံု ေပါက္ကြဲမႈၿပီးေနာက္တြင္ တရုတ္သမၼတ ဇီက်င္းပင္မွ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္
ျပတ္သားေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႕က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားမွာ ဓားမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အူရမ္ကြီး
ေတာင္ပိုင္း ဘူတာရံုကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လူ ၃ ဦး ေသဆံုးကာ ၇၉ ဦး ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
၎တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ သမၼတ ဇီက်င္းပင္၏ ေဒသတြင္း ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇီယန္ဂ်င္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၎တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ အူအဂ္ဟာ မူဆလင္မ်ိဳးႏြယ္
ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားအား ေဘဂ်င္းအစိုးရမွ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ယခု ျဖစ္ပြားမႈ မတိုင္မီကလည္း မတ္လအတြင္းတြင္ ေတာင္ပိုင္းတရုတ္ရိွ ခြန္မင္း ဘူတာရံုတြင္ လူ ၂၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္မႈ
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အူအဂ္ဟာအဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။

မစၥတာ ဇီ၏ ဇီယန္က်င္း အေနာက္ပိုင္းခရိုင္သို႕ လည္ပတ္မႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သမၼတျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သည္။

“ အၾကမ္းဖက္မႈဝါဒကို တိုက္ဖ်က္မႈ၌ ေခတၱခဏမွ်ပင္ ေပါ့ေလ်ာ့၍ မရဘဲ ျပတ္သားသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ” မစၥတာ ဇီမွ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ “ ဇီယန္က်င္း ခြဲထြက္ေရးဝါဒကို နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း နားလည္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ”
ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အူရမ္ကြီး ဘူတာရံု ထြက္ေပါက္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈမွ စတင္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အခ်ိန္သည္ ခ်န္ဒူမွ ရထားဆိုက္ေရာက္
လာသည့္ ၁၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္း အစိုးရ၏ သတင္းဌာနမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြအရ တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ဓားမ်ားျဖင့္ ဘူတာရံုတြင္ ရိွေသာ လူအမ်ားကို ထိုးႏွက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားကိုလည္း
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရိွရေၾကာင္း သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာ ရရိွသူမ်ားမွ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ခံယူလ်က္
ရိွေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ၎ေပါက္ကြဲမႈမ်ားသည္ ဘူတာရံုထြက္ေပါက္ႏွင့္ ကားဂိတ္ၾကားရိွ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား ထားရိွရာေနရာတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

Ref: BBC

The Myanma Age