ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံး ျပည္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဟု ယူနီဆက္ဖ္ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/01/2014 06:39:00 PM


ၾကယ္ျပာ

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံး ျပည္နယ္တခုျဖစ္ေနၿပီး လူမႈဘ၀ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ အနိမ့္ဆုံး အၫြန္းကိန္း
ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(ယူနီဆက္ဖ္)က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ယူနီဆက္ဖ္က ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဧၿပီလ ၃၀ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီကာဆာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ယူနီဆက္က ယင္းတုိ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၂ခုႏွစ္က စတင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ လူမူဘ၀ စီးပြားေရး အားလုံးက အဖက္ဖက္ကေန ယိုယြင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေနပါတယ္။ ရခိုင္မွာရွိတဲ့
ကေလးေတြက ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ပညာေရးမွာ အနိမ့္ဆုံး အႏုတ္ေအာက္မွာ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ယူနီဆက္ဖ္၏ ျမန္မာျပည္ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr.Bertrand Bainvel က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၂ႏွစ္တာ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂သန္းကို သုံးစြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း၍
လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ခင္က ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ ကုလသမဂလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲမႈ သံသယမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပိုပိုနီးစပ္ နားလည္မႈရွိစြာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လိုသည္ဟု ယူနီဆက္ဖ္က တာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ဆိုၾကသည္။

Mr.Bertrand Bainvel က “ UNမွာလည္း လိုက္နာရမယ့္ မူေတြရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ေပးတဲ့ အကူညီေတြက လူသားတစ္ဦး ဆိုတဲ့ အခ်က္ေပၚကိုပဲ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး မခြဲျခားဘဲနဲ႔
လူေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အေပၚကို မူတည္ၿပီး ေပးသြားမွာပါ” ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယူနီဆက္ဖ္သည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပုိင္းမွ စတင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့၍ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရရရွိမႈ၊ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ HIV ႏွင့္ကေလးသူငယ္၊
ပညာေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ကို အစိုးရ ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္။

Mizzima Burmese