ျမန္မာ့ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပႆနာႀကီး ငါးရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဟု ဘ႑ာေရး ဒု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/27/2013 11:40:00 AM

Tokyo Stock Exchange အတြင္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏြဲ႕ယဥ္ေအး)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း လိုအပ္မႈ အပါအ၀င္ ျပႆနာၾကီး ငါးရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာငါးရပ္တြင္ Stock Exchange Commission(SEC) ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူမ်ား ရရွိရန္၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေဆာက္အအံု အခိုင္အမာ ရရွိရန္၊ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပည့္မီရန္၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျဖည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ရန္၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္မည့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးရန္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီငါးခုခန္႔သာ ရွိေနေသးၿပီး ကုမၸဏီ အနည္းဆံုး ၈၀ ခန္႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း Myanmar Securities Exchange Co.,Ltd မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပမထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒေၾကာင့္ ျမန္မာ့စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group