လူစီးရထား လက္မွတ္မ်ားအား ကြန္ပ်ဳတာသံုး လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ စနစ္ျဖင့္ဘူတာႀကီး ၁၅ တြင္စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/02/2014 08:17:00 PM


လူစီးရထားမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးလက္မွတ္ ေရာင္းခ်မႈစနစ္ (Com-puterized Ticketing System) ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုးလမ္းပိုင္းအတြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ လူစီးရထားမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ၍ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈစနစ္( Computerized Ticketing System) ျဖင့္ကနဦး အဓိကဘူတာႀကီး ၁၅ ဘူတာတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ အဆိုပါစနစ္ကို ပုဂၢလိကႏွင့္အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ျပည္တြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ေရး ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး အေပၚထပ္မွာတင္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္တာ အေသးစိတ္ကိုသြားေရာက္ ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္၊ သိခ်င္တာေတြကုိလည္း ေမးျမန္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့မီးရထား၊ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီမွေျဖၾကားသည္။ အဆိုပါလုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္းကို သံုးႏွစ္ခြင့္ျပဳစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါစာ အိတ္မ်ားကို တစ္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္ဘူတာႀကီး) သို႔ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း-၀၆၇-၇၇၀၈၁၊ ၀၆၇-၇၇၀၈၂ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ တင္ဒါပံုစံမ်ားကို တစ္စံုလွ်င္ သံုးေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ျမန္မာ့မီးရထား၊ စီးပြားေရးဌာန (ေနျပည္ေတာ္ဘူတာႀကီး)ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ (သြားလာေရး၊တိုင္း) အမွတ္ ၇ တိုင္း-ရန္ကုန္႐ံုး၊ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတို႔၌ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Journal