ဘရာဇီး ကမ္းလြန္မွ ကမာၻ႕အဆိပ္အျပင္းဆံုး ေျမြေပြးမ်ား ေနထိုင္ရာကၽြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/02/2014 08:09:00 PM


ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၊ ေဆာ္ေပၚလိုၿမိဳ႕၏ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းကို အစိုးရက လူအမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိပ္အျပင္းဆံုး ေျမြမ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ေပၚလို ကမ္းလြန္မွ မုိင္(၂၀)မွ် ကြာေဝးေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္ အီလ္ဟာဒီ ကြီမာဒါ ဂရန္ဒီကၽြန္းကို ေျမြကၽြန္းဟုလည္း တင္စားေခၚေဝၚေလ့ ရွိသည္။ စတုရန္းေပ (၄၆၃၀)မွ်သာ က်ယ္ဝန္းသည့္ ကၽြန္းေလးသည္ ကမာၻေပၚတြင္ Golden Lancehead Viper (ေ႐ႊလံွဖ်ားေျမြေပြး)မ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

သိပၸံအမည္ Bothrops insularis ဟုေခၚေသာ ေျမြမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိပ္အျပင္းဆံုး ေျမြေပြးမ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ အဆိပ္သည္ ေသြးေၾကာမ်ားကိုေရာ၊ အာ႐ံုေၾကာမ်ားကိုပါ ပ်က္စီးႏုိင္သည့္ ဓာတ္သဘာဝႏွစ္မ်ိဳး ေရာေႏွာလ်က္ ရွိသည္။ ဘရာဇီး အစိုးရသည္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ သိပၸံပညာရွင္ အခ်ိဳ႕မွလြဲၿပီး အီလ္ဟာဒီ ကြီမာဒါ ဂရန္ဒီသို႔ လူအမ်ား သြားေရာက္ခြင့္ မေပးေခ်။

ထုိကၽြန္းအနီးတြင္ မီးျပတိုက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ဘရာဇီးေရတပ္က ရံဖန္ရံခါ သြားေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးသာ လူသူအေရာက္အေပါက္ ရွိသည္။ ယင္းေျမြမ်ားသည္ ေရႊညိဳေရာင္ရွိၿပီး ဦးေခါင္းဖြဲ႕စည္းပံုမွာ သြယ္လ်ခၽြန္ျမသျဖင့္ Golden Lancehead Viperဟု ေခၚေဝၚျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေျမြမ်ားကို တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ေျမြတစ္ေကာင္၏ေစ်းသည္ ေဒၚလာသံုးေသာင္းမွ်ထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနသည္။

အႀကီးဆံုး အရြယ္အစား ႏွစ္ေပခြဲမွ်ထိ ရွည္လ်ားေလ့ရွိသည့္ ေျမြေပြးမ်ား၏ အဆိပ္မွာ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ အကိုက္ခံရေသာ သားေကာင္သည္ အသားမ်ားပင္ အရည္ေပ်ာ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတို႔၏ အဆိပ္သည္ အျခားေသာ ေျမြေပြးမ်ိဳးႏြယ္မ်ားထက္ ငါးဆမွ် ပိုမိုျပင္းထန္ၿပီး သားေကာင္ကို လွမ္းေပါက္လိုက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း အသက္ေသဆံုးေစႏိုင္သည္။

Golden Lancehead Viperမ်ား အကိုက္ခံရပါက လူတစ္ဦး ေသဆံုးႏုိင္သည့္ အေျခအေနသည္ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္းၾကား ရွိသည္။ အဆိုပါေျမြမ်ား အကိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္းေပၚသို႔ မ်က္စိလည္လမ္းမွား ေရာက္ရွိသြားသည့္ တံငါသည္တစ္ဦးႏွင့္ မီးျပတိုက္ေစာင့္ မိသားစုတို႔ ေသဆံုးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ပါးစပ္ရာဇဝင္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကၽြန္းေပၚရွိ Golden Lancehead Viperမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကထက္ (၁၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ေထာင္ဂဏန္း အနည္းငယ္သာ ရွိေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕က အဆိုပါ ေျမြေပြးမ်ားကို မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အေျခအေနမ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

_Ref: Dailymail
7 Day Daily