ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/02/2014 08:18:00 PM


ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းသည္ ပံုမွန္ ျမင့္တက္လာလ်က္ရိွေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း cloud ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Akamai က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


Akamai ကုမၸဏီ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ ပွ်မ္းမွ် အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္က ၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းသည္ 10.5 Mbps သာရိွၿပီး စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ၉၈ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၂ ေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ အင္တာနက္အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားက ပွ်မ္းမွ် အျမန္ႏႈန္း 23.6 Mbps ျဖင့္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ဂ်ပန္က ဒုတိယ၊ ေဟာင္ေကာင္က တတိယ၊ ဆြဇ္ဇာလန္က စတုတၳ၊ နယ္သာလန္က ပဥၥမ၊ လတ္ဗီးယားက ဆ႒မ၊ ဆြီဒင္က သတၱမ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံက အ႒မ၊ ဖင္လန္က နဝမႏွင့္ အိုင္ယာလန္က ဒသမ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း တိုးတက္မႈမွာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ အျမန္ႏႈန္း 3.2 Mbps ရိွခဲ့သည္။


Akamai သည္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို တိုင္းတာရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ 4K ဗီဒီယို အသံုးျပဳႏိုင္မႈ၊ မိုဘိုင္း အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ broadband အသံုးျပဳမႈႏႈန္းတို႔ အပါအဝင္ အျခားေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ တိုင္းတာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း ကြဲျပားသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ မိုဘိုင္းအခ်က္လက္ကို လစဥ္ေၾကးေပးသြင္းၿပီး အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ျမင့္တက္လာလ်က္ရိွၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စတုတၳ သံုးလပတ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလပတ္အတြင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: Mashable
Internet Journal