လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ပညာေရးစနစ္ကုိ စမ္းသပ္ရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့၊ မွန္ကန္သည့္စနစ္ ခ်မွတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/27/2013 12:30:00 PM


ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ နည္းပညာ ပုိင္ဆုိင္ေရးသည္ ပညာေရးစနစ္ မွန္ကန္မႈေပၚ မူတည္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ပညာေရးစနစ္ကုိ စမ္းသပ္ရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မွန္ကန္သည့္စနစ္ ခ်မွတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ တကၠသုိလ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ၍ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရး လက္ေတြ႕က်စြာ ပုံေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိအား ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိပညာေရး စနစ္မ်ားျဖင့္ ေမြးထုတ္ေသာ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္း မရွိ၊ အေရအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ရွိ ပညာရွိကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးခ်၍ မရဘဲ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ရွားပါးေနသည္ကုိ လက္ေတြ႕ၾကံဳေနရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာ တကၠသုိလ္မ်ား၊ သိပၸံေက်ာင္းမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ေျမာက္ျမားစြာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ မူအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေအာင္ သင္ၾကားေပးမႈ မရွိျခင္း စာေတြ႕အျပင္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈပါ အဓိက က်သည္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳသလုိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ယခင္ပညာေရးစနစ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ တြန္းအားေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သျဖင့္ လုပ္သက္ရင့္ ပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ေရးဆြဲ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲခဲ့သျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာ အဆင့္လည္း မေရာက္၊ Technician အဆင့္လည္း တတ္ေျမာက္ျခင္း မရွိ အထက္မေရာက္၊ ေအာက္မေရာက္ တန္းလန္း အင္ဂ်င္နီယာ အဆင့္ေရာက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ သုံး၍မရေသာ ဘြဲ႕ရပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ အထူးစိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာႏွင့္ Technician ပညာသည္ ကြားျခားၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ အဆင့္ရရန္ ေျခာက္ႏွစ္သင္ေနရျခင္းသည္ Technologist ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေအာင္ သင္ေပးသည့္ ပညာႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း ဦးစတီဗင္သာဘိတ္က ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္က ၎သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ေသာ နည္းပညာေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ လွပစြာ ရွိေသာ္လည္း အတြင္းပုိင္း၌မူ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားမွအစ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဆုံး လက္ေတြ႕က်က် သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ အားနည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ အစုိးရက ပံ့ပုိးမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"အခုခ်ိန္မွာ ပညာေရးစနစ္ကို စမ္းသပ္ခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ တကယ့္မွန္ကန္တဲ့စနစ္ ခ်မွတ္ဖုိ႔ အလြန္အေရး ႀကီးပါတယ္။ အဲဒါမွ မဟုတ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံတုိ႔ရဲ႕ ေနာက္မွာပုိ၍ပုိ၍ ေနာက္က်က်န္ရစ္ ခဲ့မယ္ဆုိတာ ျငင္းစရာ မရွိပါဘူး။ အခုလုိ ေဆြးေႏြးေနရတဲ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ဖုိ႔ကုိ နည္းလမ္းမွန္ျဖစ္ဖုိ႔ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ကာလ ျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့တစ္၀န္း ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာ အခ်ဳိး၊ ပညာရွင္ အခ်ဳိး၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အခ်ဳိးသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁း၄း၁၂ ခန္႔ရွိၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိးႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အဆုိရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၏ အဆိုတင္သြင္းခ်က္အရ သိရသည္။ အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးက အင္ဂ်င္နီယာ ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားအား ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

Eleven Media Group