အရက္အနည္းငယ္ေသာက္ျခင္းသည္ လူအခ်ိဳ႕ ယံုၾကည္သလို က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူး မရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/14/2014 08:30:00 AMပါရီ− အရက္ေသာက္သူမ်ား သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္၍ မၾကာခဏၫႊန္းဆိုေလ့ရွိသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာယံုၾကည္ထားခဲ့ၾကေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးခ်က္တစ္ခုအရ အရက္တစ္ခြက္ (သို႔မဟုတ္)ႏွစ္ခြက္ေသာက္ျခင္းသည္ ႏွလံုးအတြက္ေကာင္းသည္ဟုဆုိ၏။


သို႔ေသာ္ အရက္အနည္းအက်ဥ္းေသာက္သံုးေနျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါက ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားလာေစ႐ံုသာမက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္လည္းကူညီႏိုင္ကာေသြးတိုးလည္းက်ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။

မိမိတို႔၏ေလ့လာမႈအရ အရက္ကိုအနည္းငယ္ေသာက္သူျဖစ္ေစ၊ အသင့္အတင့္ေသာက္သူျဖစ္ေစ၊ အလြန္အကြၽံေသာက္သူျဖစ္ေစ ၎တို႔၏အရက္ေသာက္သံုးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အရက္ေသာက္သံုးမႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွလံုးေသြး ေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါအႏၲရာယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ၿပီး ေသြးတိုးျခင္းလည္း ေလ်ာ့သြားသကဲ့သို႔ ခႏၶာကိုယ္ၫႊန္းကိန္း (BMI) လည္းေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည္ဟုေလ့လာမႈအသစ္ကေဖာ္ျပသည္။

သင္သည္ အရက္ အတန္အသင့္ေသာက္သံုးသူဆိုလွ်င္အရက္ ေသာက္ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားကေျပာသည္။

ယင္းေလ့လာမႈရလဒ္မွာ ယခုေခတ္ လူတိုင္းနီးပါးလက္ခံထား ေသာအရာတစ္ခုကို စိန္ေခၚလိုက္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္ဟု အမွီအခိုကင္းေသာသတင္းတင္ဆက္သူမ်ားက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အေခ်အတင္ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔ကသတိေပးထားသည္။

အရက္ အနည္းအက်ဥ္းေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ အတန္အသင့္ေသာက္သံုးမႈဆုိသည္မွာ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ အရက္ယူနစ္ေပါင္း ၁၂ ယူနစ္ႏွင့္ ၂၅ ယူနစ္ၾကား ေသာက္သံုးမႈကိုဆိုလုိသည္။

အရက္ပါဝင္မႈ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ယမကာ ၃၃၀ မီလီလီတာကို အရက္ ၁ ဒသမ ၆ ယူနစ္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး အရက္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္သည့္ ဝုိင္ ၁၂၅ မီလီလီတာကို အရက္ ၁ ဒသမ ၅ ယူနစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ေသာ္ အရက္ကို လက္မခံႏုိင္ေသာ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇရွိသူမ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာအတိုင္းအတာျဖစ္သည့္အျပဳအမူမ်ား (သို႔မဟုတ္)စ႐ိုက္မ်ားရွိေၾကာင္း ပါေမာကၡတင္ဆက္တာကေျပာသည္။Ref: AFP

7day daily