သာေကတပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ံုရွိ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးအခ်ဳိ႕ အသစ္လဲလွယ္ရန္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕သို႔ ေျခာက္နာရီၾကာ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/27/2013 12:33:00 PM


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ံုရွိ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးအခ်ဳိ႕ အသစ္လဲလွယ္ရန္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕သို႔ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္မႈကို ေျခာက္နာရီၾကာျဖတ္ေတာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မဟာဓာတ္အားလုိင္းမွ ဓာတ္အားကို လက္ခံ၍ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးပို႔လႊတ္ထားေသာ သာေကတပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ံုရွိ ၂၃၀^၃၃ ေကဗီြ ၁၀၀ အမ္ဗြီေအထရန္စေဖာ္မာ၏ ၃၃ ေကဗြီဗို႔အားအထြက္အပိုင္းတြင္ လြန္းဖြာေန ေသာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားအား အစားထိုး အသစ္လဲလွယ္ျခင္း၊ ယာယီအစားထိုးတပ္ ဆင္ထားေသာ လွ်ပ္စီးတိုင္းထရန္စေဖာ္မာ သံုးလံုးအား အသစ္ျဖင့္လဲလွယ္ျခင္းကို အ ေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း လည္း သိရသည္။ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သာ ေကတ၊ ေဒါပံု၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဓာတ္အား ယာယီျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇ၀န၊ ဆ^က၊ ဗုိလ္ကံညြန္႔၊ ေလးေဒါင့္ကန္၊ င^က၊ မိ ေက်ာင္းကန္၊ ေ၀ဇယႏၲာ၊ သာဓု၊ ဆယ္သိန္း၊ နႏြင္းကုန္း၊ ရန္ေအာင္၊ ကမွဃအထိရပ္ ကြက္မ်ား၊ ေမခ၊ မလိခအိမ္ရာ၊ ငမိုးရိပ္၊ စံ ျပ၊ ျပည္ေထာင္စု ရိပ္မြန္၊ ပင္လံု၊ ႀကီးပြားေရး ေတာင္^ေျမာက္၊ ကမ္းသာယာႏွင့္ဣစၦိတံ အိမ္ရာတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ (၁၀)၊ (၂၈)၊ (၂၉)၊ (၃၀)၊ (၃၈)၊ (၄၅)၊ (၄၃)ႏွင့္ (၁၆)ရပ္ကြက္တို႔ တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေကြ႔မအိမ္ရာ၊ ေတာ့စတားအိမ္ရာ၊ အင္း၀ အိမ္ရာ၊ (၁၈)၊ (၁၉)၊ (၂၀)၊ (၂၁)၊ (၂၂)၊ (၂၄)၊ (၂၅)၊ (၂၆)၊ (၅၃)၊ (၅၅)၊ (၅၆)၊ (၅၇)၊ (၆၄)၊ (၆၅)(၇၀)၊ (၇၂)၊ (၁၀၅)၊ (၁၀၆)ႏွင့္ (၁၀၇) တို႔တြင္လည္း ေျခာက္နာရီၾကာဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Eleven Media Group