သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ ေနာ္ေဝႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ဘ႑ာေငြ ကူညီမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/27/2013 11:24:00 AM


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆

ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေနာ္ေဝႏွင့္ အျခားဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာခိုင္ခိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္အတြက္ ၅၈ ဒသမ ၅ သန္း ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း အစိုးရက ၁၅ သန္း ခ်ထားေပးၿပီး ကုလသမဂၢက ေဒၚလာငါးသန္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ေဒၚလာသုံးသန္း ကူညီထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“ၿဗိတိန္ကလည္း ေပါင္စတာလင္ ၁၀ သန္း ကူညီမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ မကူညီရင္ေတာ့လည္း အစိုးရကပဲ အကုန္အက် ခံရမွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေနေသာ ဘ႑ာေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္း ကူညီရန္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ကမ္းလွမ္း ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာခိုင္ခိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ပါဝင္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေန႔စားခမ်ား ေပးေခ်ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားစက္ပစၥည္း အသုံးအေဆာင္မ်ား ဝယ္ယူေရးႏွင့္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ဝန္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။