၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Apple App Store မွမိုဘိုင္း app ေရာင္းခ်မႈ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/18/2014 06:00:00 PM


Apple App Store မွမိုဘုိင္း app ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး app download ျပဳလုပ္သည့္ အေရအတြက္ ၃ ဘီလီယံနီးပါး ရွိခဲ့ေၾကာင္း Apple ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ မိုဘိုင္း app ေရာင္းခ်မႈတြင္ Candy Crush Saga ႏွင့္ Clumsy Ninja တို႔ကေရာင္းခ်မႈပမာဏ အမ်ားဆံုးျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

Distimo မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ Apple App Store ႏွင့္ GooglePlay တို႔တြင္ဂိမ္းမ်ားကို download ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားမွဝင္ ေငြရရွိျခင္းတို႔က အေရးအပါဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Google Play သည္သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲတိုး တက္လာေသာ္လည္း Apple App Store ၏ ေနာက္တြင္သာ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ App Store မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ အလယ္အထိ Apple က ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး Googel က ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ Google အေနျဖင့္ ဧၿပီလက ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ Apple Store ႏွင့္ Play Store အၾကားကြာဟမႈအေပၚ Business Insider မွ Jim Edwards ဆိုသူက Android မ်ား သည္ feature ဖုန္း၏ေနရာတြင္ အစားထိုးသံုးစြဲၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး Android သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ Bejeweled ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ၾကကာ ေစ်းဝယ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: InfoWorld
Internet Journal