၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရွာေဖြမႈတစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း DuckDuckGo ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/18/2014 08:30:00 PM


Search engine ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ DuckDuckGo က၎င္းတို႔ဆိုက္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈသူ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး DuckDuckGo ၏ API ႏွင့္ browser မ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈမႈမ်ားပါဝင္ပါက ၾကည့္႐ႈသူအေရအတြက္ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကလည္း DuckDuckGo ကတစ္ရက္အတြင္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈသူ ၃ ဘီလီယံ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ဖူးသည္။ DuckDuckGo ကုမၸဏီ၏အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၾကည့္႐ႈသူမ်ားဆက္လက္ တိုးတက္မႈရွိရန္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေနၿပီး မိမိတို႔ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ စရာမ်ားကို စီစဥ္ထားကာရရွိ လာေသာေကာင္းမြန္သည့္ မွတ္ခ်က္အမ်ားအျပားကိုလည္း လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

-စိုးထက္
Ref: TheNextWeb
Internet Journal