ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ပိုလီတကၠနစ္တကၠသိုလ္ တည္ေထာင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/25/2014 06:51:00 PMရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလိုသူမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး ပိုလီတကၠနစ္ တကၠသိုလ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ပိုလီတကၠနစ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ကိုကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါတကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား ပိုလီတကၠနစ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) အတြက္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက MoU ေရးထိုးရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေဆြးေႏြး ေနဆဲရွိေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

"ဆက္လုပ္ရမွာေတြက အမ်ားႀကီး။ သူတို႔က Grants (ေထာက္ပံ့ေၾကး) ေပးရင္ေတာ့ လြယ္တာေပါ့" ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက ေျပာဆိုသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ အရ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ဘာသာရပ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေနအထား တို႔အတြက္ စတင္ေဆြးေႏြးေနဆဲ ရွိေသာေၾကာင့္ အၿပီးသတ္ ဖြင့္လွစ္မည့္ႏွစ္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးတန္း နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားထက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေပးႏိုင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား အေရးေပၚ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ပညာသင္ႏွစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ ျပဳထားေသာ္ လည္း ေဒသတြင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအင္ဂ်င္နီယာ အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္သည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္အားလုံး ၆၁ ေက်ာင္း ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

The Voice Weekly