ရန္ကုန္က လာၿပီးတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႔ ေဒသမွာ နယ္က်ဴးၿပီးေတာ႕ စီးပြားေရးေတြသြားမလုပ္နဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/25/2014 03:06:00 PM


ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ ေငြေၾကးႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသူစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက နယ္စပ္ ေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံတိုင္းရင္းသားမ်ားလုပ္ကိုင္  စားေသာက္ႏုိင္ေသာ နည္းပညာ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရန္လို အပ္ေၾကာင္းRUBY LAND ခရီး  သြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီ၏MDဦးေအးေက်ာ္မွေျပာၾကားသည္။

“အခုကိစၥကို မီဒီယာကေန တစ္ဆင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္  ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအထိသိေစ ခ်င္တယ္။ သူတို႔ေတြဘာေၾကာင့္  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြျဖစ္ေနသလဲ။ သူတို႔  ေဒသသူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ ခ်င္လို႔လုပ္ထားတာ၊ ဒီတုိင္းရင္း သားအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ သူတို႔ ေဒသမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး  ေအာင္လုပ္ရမယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး ဖို႔အတြက္ သူတို႔ကိုနည္းပညာေတြ  ေပးရမယ္။ အရင္းအႏွီးေတြ ေထာက္ပံ့ေပးရမယ္။ သူတို႔ေဒသ  မွာ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာစမ္းေခ်ာင္းေလး ေတြရွိတယ္။ ေရတံခြန္ေတြရွိတယ္၊ ေတာေတာင္ေတြရွိတယ္၊ ဒီအျပင္ ေတာင္ယာေတြ သရက္ၿခံေတြရွိ တယ္၊ အဲဒါေတြရွိေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ဆီမွာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆုိ တာ နည္းပညာေတြေပးရမယ္။ နည္းပညာအျပင္အရင္းအႏွီးေတြ ထုတ္ေပးရမယ္”ဟူ၍ ေျပာၾကား သည္။

၎ကဆက္လက္၍ နယ္စပ္ ေဒသတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အႀကံဳ ျပဳေျပာၾကားရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ကလာၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဒသမွာ နယ္က်ဴးၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးေတြ သြားမလုပ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေငြရွင္ ေက်းရွင္ေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြသြားလုပ္မယ္ဆုိရင္ မတရား ဘူး၊ သူတို႔ေဒသမွာ ေလွကေလး  ေတြေထာင္တာက အစသူတုိ႔ လုပ္ပါေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔  ကို နည္းပညာေပး၊ နည္းလမ္းေပး အႀကံအၪဏ္ေပး၊ ပူေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေပး၊ ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ ဆက္ေပး၊ ဘဏ္ကလည္းအတိုးမဲ့ ေခ်းေပးအဲဒီကရလာတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ ျပန္ဆပ္လိုက္ ဒါဆုိရင္ကၽြန္ေတာ္ တို႔တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လုံးမဖြံ႕ၿဖိဳး ဘူးလား၊ သူ႔လုပ္ငန္းနဲ႔ သူမရွိ သြားဘူးလား၊ သူတို႔လုပ္ငန္းအတြက္  အေျခခံေပးႏိုင္တဲ့ သင္တန္းေလး ေတြ ဖြင့္ေပး၊ ဒီအတြက္ ကုန္က်  စရိတ္ကို ႏုိင္ငံတကာကလည္း အကူအညီေတြေပးေနတယ္။NGO  ေတြကလည္းေပးေနတယ္။ အဲဒီလိုသြားလိုက္ရင္တကယ္တမ္း တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္။ ကိုယ့္အမ်ဳိး ဘာသာသာသနာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ခရီးသြား လုပ္ငန္းကိုေအာက္ေျခက လူေတြ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ေတြကို ခ်ျပေပးရ မယ္”ဟု အႀကံျပဳလုိက္တြန္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။        မိုးျမင့္ေဆြ
Hot News