ျမစ္အတြင္း ၀က္ အေသ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေမ်ာပါလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/21/2014 06:33:00 PM


ဆင္ဟြာ

က်န္ရွီျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေသာက္သံုးေရေပးေ၀မႈအတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ယင္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ျမစ္တစ္ခုအတြင္း၌ ၀က္အေသေကာင္ ၁၃၁ ေကာင္ ပုပ္ပြေမ်ာပါလာေၾကာင္း ေဒသခံအာဏာ ပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၀ ရက္က ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယန္စီျမစ္၏ အဓိက ျမစ္ခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၇၅၈ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားေသာ ဂန္က်န္း ျမစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ေနရာ၌ ၀က္ေသမ်ားကို နန္ခ်န္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေရအရင္းျမစ္ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ပထမဆံုး ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက သည္။

၀က္ေသေကာင္မ်ားအား ၇၅၈ ကီလိုမီတာရွည္သည့္ ဂန္က်န္းျမစ္တစ္ေနရာတြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္၌ နန္ ေခ်ာင္ၿမိဳ႕ ေရအရင္းအျမစ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းျမစ္မွာ ရန္ဇီျမစ္၏ အဓိက ျမစ္ လက္တက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္အထိ ၀က္ေသေကာင္ ၁၃၁ ေကာင္အား ဆယ္ယူၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္း ၀က္ေသမ်ားမွာ ျမစ္၏အထက္ပိုင္း အေတာ္ေ၀းေ၀းမွ ေမ်ာပါလာျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရအရင္း အျမစ္ဌာန က ဆုိသည္။ ျမစ္အတြင္း၌ ၀က္ေသေကာင္မ်ားအား ဆက္လက္ရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္သည္။