သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္ လြတ္လပ္စြာျဖည့္သြင္းႏိုင္ဟု ဒု-၀န္ႀကီးေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/25/2014 05:58:00 PM


ေအာင္သူရထြန္း

ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ဆႏၵ အတိုင္း ေရးသြင္းႏိုင္သည္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္း ျမင့္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာသည္။

“လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုး အမည္တစ္မ်ိဳးတည္း စုေပါင္းေဖာ္ျပလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းလူမ်ိဳးစုတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားက ၎တို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးစုငယ္ အေရအတြက္ကို သီးျခား သိရွိေဖာ္ျပလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပင္ကိုယ္ဆႏၵအရ လတ္လပ္စြာ ေျပာသည့္အတိုင္း ေရးသြင္းေပးမယ္” ဟု ဒု-၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္၊ အမွတ္ (၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ အစဥ္အဆက္ အတည္ျပဳထားခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅မ်ိဳး၏ စာရင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ သြားရန္ အစီအစဥ္ရိွ၊ မရိွ ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလိုလူမ်ိဳးစုေတြ ကြဲေနတာ တိုင္းျပည္စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးအတြက္ မေကာင္းဘူး၊ မေကာင္းတဲ့စ႐ိုက္ လကၡဏာ၊ စုစည္းညီညြတ္မႈ ျဖစ္သင့္တယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပန္လည္စိစစ္သင့္ၿပီး ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ လည္း ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္တာထက္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္ျဖစ္တစ္ ခုခုဖြဲ႔စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္” ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၎က “တိုင္းရင္းသားလို႔ ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံသားေတြကိုပဲ ဆိုလိုတာ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေျပာလိုတာမဟုတ္ဘူး။ ဧည့္ႏိုင္ငံသားတို႔၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရ သူတို႔ကို မဆိုလိုဘူး၊ ဆိုတဲ့သေဘာက ဘဂၤါလီကိစၥက သီးျခားအစီအစဥ္ ျဖစ္မယ္။ သူတို႔ဟာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူး” ဟုလည္း ဆိုသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးစီးသည့္အခါ ေကာက္ယူရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေလ်ာ့နည္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္၊ တိုးပြားလာသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ား ရွိ မရွိ၊ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ သတ္ပံုသတ္ ၫႊန္း မွန္ကန္မႈ၊ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ စသည္တို႔ကို ျပန္လည္အတည္ျပဳသြားႏိုင္မည္ဟု ဒု-၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၀ရက္မွ ဧၿပီ ၁ရက္အထိ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရန္ အစိုးရက စီစဥ္ထားသည္။

၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္ထက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုစာ ရင္းအရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၃-၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူရရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုစာရင္းအရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ေရွးေဟာင္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ံုး၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေရးရာေကာ္မတီ၏ ညိႇ ႏိႈင္းခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္အဆင့္ လူဦးေရသန္ေခါင္း စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္အဆင့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာသည့္ စာရင္းအရလည္းေကာင္း၊ တိုင္း ရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးဟု ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese