ေက်ာက္ျဖဴ-ေရႊလီ ကားလမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ရန္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံ အတိုးျဖင့္ေခ်းမည္ဟု တ႐ုတ္က မက္လံုးေပး ကမ္းလွမ္း၊ ဦးစားေပးေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းပိုင္းမ်ားကိုပင္ တ႐ုတ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သေဘာတူသတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/25/2014 01:05:00 PM


့ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျဖတ္သန္း၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္သြယ္ သြယ္တန္းထားေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာျပ ေဒသေျမပံုအား ေတြ႕ရစဥ္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စၾကၤံလမ္းမႀကီးအျဖစ္ ေရႊလီ-ေက်ာက္ျဖဴ လမ္းမႀကီးကို ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ တ႐ုတ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံကို ထုတ္ေခ်းမည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ထံမွ စံုစမ္းသိရိွရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ေရႊလီ စၾကၤံလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီအတြင္းက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ -ေရႊလီလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာ၌ ဦးစားေပး ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းပိုင္းမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားက သေဘာတူ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေရႊလီ-လား႐ိႈး လမ္းပိုင္းႏွင့္ မေကြး -ေက်ာက္ျဖဴ လမ္းပိုင္းမ်ားကို ဦးစားေပး လမ္းပိုင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဦးစားေပးလမ္းပိုင္းမ်ားကို ယခု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ စတင္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က အဆိုျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ေရႊလီ ကားလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံကို ထုတ္ေခ်းေပးမည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ပင္ တ႐ုတ္ဘက္က ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ယခင္က စီမံကိန္း အမ်ားအျပားအတြက္ ျမင့္မားလြန္းသည့္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုးျဖင့္သာ ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိခဲ့သည္။

လမ္းပိုင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ BOT စနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း၍ PPP စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က အဆိုျပဳထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑စသည္ျဖင့္ စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္ျမွဳပ္ႏွံထားရာတြင္ ယခု အဆိုျပဳသည့္ စနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ BOT, PPPစနစ္မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းမ်ားဆိုလွ်င္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရသည္အထိ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ လမ္းမႀကီးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ ျမင့္မားသည့္ အတိုးႏႈန္းကိုျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ဟုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

လမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအထိ ျပည္သူသို႔ အေသးစိတ္ခ်ျပခဲ့ျခင္း မရွိေသးေခ်။

Eleven Media Group