သူေဌးႀကီးဦးေတဇကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးက တရားစြဲဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/21/2014 06:35:00 PM


သိဂႌထြန္း

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ Htoo Group of Company ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ သူေဌးႀကီးဦးေတဇကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mr.Allan Lokos ႏွင့္ Mrs.Susanna Weiss တို႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ Super Power ကို အသံုးခ်ကာ အေမရိကန္၊ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔တြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္ဟု ဦးေတဇ၏ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

"အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mr. Allan Lokos ႏွင့္ Mrs. Susanna Weiss တို႕မွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ Super Power ကို အသံုးခ်ကာ မိမိအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဖိအားေပး ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့သည့္အျပင္ မိမိႏွင့္ မိမိ တည္ေထာင္ေပးထားခဲ့ေသာ Air Bagan Co. Ltd အပါအဝင္ အျခားသက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႕တြင္ မမွန္ကန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ပါတယ္။ မိမိ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းတေလွ်ာက္အတြက္လည္း ပထမဆံုးေသာ တရားစြဲဆုိခံရမွဳ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။"ဟု ဦးေတဇက သူကေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦေတဇအေနျဖင့္ မိမိအား ထုိကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ တရား႐ံုးသံုး႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆုိထားျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ဆုိသည္။

တရားစြဲဆုိထားသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္က Air Bagan ေလယာဥ္ XY-AGC မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ခရီးသည္ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေတဇအေနျဖင့္ ထုိအေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား
ႏွစ္ဦးကို အျမန္ဆံုး ေဆးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိရန္ ပံ့ပိုးခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ပါလာသူ အားလံုး၏ ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု ဦးေတဇက ဆုိသည္။

ဦးေတဇအား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးက အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆန္သည့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဦးေတဇက ဆုိသည္။

Mizzima Burmese