အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ နီေပါကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး – ေက်ာ္မင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/01/2014 12:39:00 PM


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားက ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးေထာက္ခံေလ့ရွိသည္။  သို႔ေသာ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိေသာ၊ အစားအေသာက္ျပည့္စံုလံု ေလာက္မႈ မရွိေသာ ေဒသမ်ဳိးတြင္မူ . . .

 နီေပါႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း၌ ခင္ပြန္းသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဒိုးတူ ေပါင္ဖက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ကိုယ္၀န္ အရင့္အမာ လြယ္ထားစဥ္မွာပင္ အလုပ္နားရသည္ မရွိဘဲ အလုပ္ၾကမ္း မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္စခန္း သြားေနၾကရသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔လုပ္ ကိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးကို သာမက ၎တို႔လြယ္ထားရေသာ သေႏၶသား အေပၚတြင္ပါ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ဟိမ၀ႏၱာေဒသ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ နီေပါႏိုင္ငံ၏ ပ၀ါတီေက်းရြာ၌ ေနထိုင္ေသာ ဂ်ႏူကာရာဆယ္လီဆိုသူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၏ ဘ၀ကိုပင္ ၾကည့္ပါ။ သူမသည္ ယာခင္းထဲ၌ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေနာက္ တစ္နာရီ အၾကာတြင္ ထင္းခုတ္ရန္ အိမ္အျပန္လမ္းကို ေျခက်င္ ခရီးၾကမ္းႏွင္ျပန္လာခဲ့သည္။ ယင္း မတိုင္အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာၾကာတြင္ သူမသည္ ေတာင္ကုန္းထူထပ္ ေသာေနရာတြင္ ပူျပင္းေသာေန ေရာင္ေအာက္၌ ဆိတ္ေက်ာင္း ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ …

““ကၽြန္မ မနက္ ၆နာရီအိပ္ယာ ထတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ရတာ အိပ္ရာ မ၀င္ခင္ ည ၁၀နာရီအထိကို တစ္ခ်ိန္လံုး မနားရေတာ့ဘူး။ လယ္ကြင္းေတြထဲမွာ တစ္ရက္ကို ခုႏွစ္နာရီ၊ ရွစ္ နာရီ ေလာက္အလုပ္ လုပ္ရတယ္””ဟု သူမကေျပာျပသည္။ နီေပါႏိုင္ငံမွာေတာ့ လယ္ယာမ်ားထဲ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား သြန္ခြန္စိုက္ျဖင့္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းသည္ အစဥ္အလာ တစ္ခုကဲ့ သို႔ပင္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ လယ္ယာထဲ၌ပင္ ပန္းႀကီးစြာလုပ္ကိုင္ေနရသူ ဂ်ႏူကာသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ သူမ၏ ကိုယ္၀န္တျဖည္းျဖည္း ရင့္မာလာသည့္ တိုင္ေအာင္ အလုပ္နား၍ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေနထုိင္ျခင္း မရွိေပ။

““ကေလးေမြးတဲ့ေန႔ မတိုင္မီ အထိ အခ်ိန္ျပည့္ ကၽြန္မအလုပ္လုပ္ ဦးမယ္””ဟု သူမကဆိုသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း နီေပါနိုင္ငံသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးက႑ ပိုမို တိုးတက္ ေကာင္း မြန္ေရးကို အျပင္းအထန္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ နီေပါအစိုးရက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မီးဖြား စင္တာမ်ား အသစ္တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေဆးခန္းမ်ား၌ ကေလးေမြး ဖြားလွ်င္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္မ်ားကို ကာမိ ေစရန္အတြက္ အဆိုပါစင္တာမ်ားက အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ မီးဖြားစင္တာမ်ားသည္ အသက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေသြးထြက္လြန္ မႈမ်ဳိးကိုမီးေန သည္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစမည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ လက္ရွိ၌လည္း အဆိုပါ စင္တာမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနဆဲ ပင္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ နီေပါႏိုင္ငံ၌ မီးဖြားခ်ိန္အတြင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

““စိန္ေခၚမႈေတြ ကေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။ ဒီလိုမီးတြင္းထဲ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ထပ္ၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါ ဦးမလားလို႔”” ဟူ၍ ပါလီမန္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ စည္း႐ံုး လႈပ္ရွား သူအာဇူရာနာဒူက ကေျပာသည္။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု ကိုယ္၀န္အရင့္အမာျဖစ္ေနခ်ိန္ အထိ အလုပ္ကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ အျဖစ္ရွိေန ေသးေၾကာင္း သူမကဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္မႈပံုမွန္ရရွိေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားက ကိုယ္၀န္ ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အားေပးေထာက္ခံေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ ရာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိေသာ၊ အစားအေသာက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ မရွိေသာ ေဒသမ်ဳိးတြင္မူ အားသြန္ ခြန္စိုက္ႏွင့္ ပင္ပန္းေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ ကိုယ္၀န္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိ၊ အာဟာရမျပည့္၀ဘဲ ျပင္းထန္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး လုပ္ကိုင္မိပါက ေနာက္ထပ္ေရာဂါ ထပ္တိုးလာရန္ သာရွိသည္။

နီေပါနိုင္ငံ၌ရွိေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကမူ ၎တို႔၏ မိသားစုအတြက္ တာ၀န္ယူလုပ္ ကိုင္ေပးရၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္ အလာအရေၾကာင့္လည္း အလုပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ကိုင္ၾက ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒူဘာက ေျပာျပသည္။

““နီေပါႏုိင္ငံမွာရွိတ့ဲ အမ်ဳိးသမီးေတြက အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တာကို ျပသရမယ္၊ ကိုယ္လုပ္ သေလာက္ ကိုယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ အသားက်ေနၾက တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလိုအလုပ္မ်ဳိး ေတြလုပ္ဖို႔လည္း သူတို႔မွာ တာ၀န္ ရိွတယ္လို႔ သူတို႔ကိုယ္ႏႈိက္က ထင္ျမင္ယူဆထားၾကတာ။ မိသားစုထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အခန္း က႑က အနိမ့္ဆုံး၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပင္ပန္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးေတြလုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ခံယူထား ၾကတာေပါ့””  ဟု ဒူဘာကဆိုသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး ဂ်ႏူကာသည္ လယ္ကြင္းထဲ အလုပ္မလုပ္သည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ သူမ၏ မီးခိုး အူေနေသာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ၌ ေစာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ကာ ထင္းမီးဖို ေလးကိုမီးေတာက္လာဖို႔ မီးမႈတ္ရင္း ခ်က္ေရး ျပဳတ္ေရး လုပ္ကိုင္ရသည္။ တစ္လူလူ တက္ေနေသာ မီးခိုးျပာမ်ားကို ႐ႈ႐ိႈက္မိရင္းပင္ အသီးအရြက္မ်ား လီွးျဖတ္ ခုတ္သင္ျခင္း၊ ၾကိတ္ေျချခင္းမ်ား လုပ္ေနရသည္။ သူမအေနႏွင့္ အနည္းဆံုး တစ္ခါတရံေလာက္ေတာ့ အလုပ္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမွ အနားယူရန္ ဆႏၵျဖစ္မိေၾကာင္း ညည္းတြားသည္။

““ကၽြန္မရဲ႕ ေက်ာကုန္းေတြ လည္းနာေနၿပီ။ အစာအိမ္ကလည္း ေအာင့္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္လက ဆိုရင္ ကၽြန္မ ေျပာင္းေတြ၊ စပါးေတြစိုက္ေနတုန္း ကၽြန္မရဲ႕ေျခ ေထာက္ေတြ ဖူးေရာင္ၿပီး ႂကြက္တက္လာတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ခႏၶာ ကိုယ္ကလည္း ေတာက္ေလ်ာက္ ကိုက္ခဲေနတာ””ဟု ဂ်ႏူကာက ေျပာျပသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဂ်ႏူကာကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အနားယူသင့္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ အရင့္အမာျဖင့္ အလုပ္ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ သားအိမ္ကို ပံုမွန္အေနအထားမွ ေရြ႕လ်ား သြားေစ ႏိုင္ၿပီး သားသမီးမရဘဲ ၿမံဳသြားႏိုင္သည့္ သားအိမ္ေလ်ာက်မႈ အေျခအေန ျဖစ္ေစနုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆို ထားၾကသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ကိုင္ရေသာ ကာယအလုပ္ကို နာရီ အတန္ၾကာ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လြယ္ထားေသာ ကေလးထံ အာဟာရေရာက္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္း သြားေစနိုင္ၿပီး ကေလးကို ေပါင္မျပည့္ဘဲ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ သေႏၶသားဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစနုိင္ျခင္းတို႔ိုကို ႀကံဳေတြ႕ ရေစနုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိခင္မ်ား အစားအစာႏွင့္ အာဟာရလံု ေလာက္မွ်တမႈမရွိလွ်င္ ပို၍ျဖစ္ႏုိင္ ေျခမ်ား သည္။ အလြန္အမင္းအား စိုက္လုပ္ကိုင္မႈသည္ သားအိမ္ထဲသို႔ ေသြးေရာက္ရွိမႈကို လည္းအဟန္႔ အတားျဖစ္ ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္မတိုင္မီ၊ လမေစ့မီ ကေလးေမြးဖြားမႈကို ျဖစ္ေစနုိင္သည္။

အဆိုပါ ျပႆနာမ်ဳိးမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ ေနရသည့္ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေယာက္်ား သားက ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာ၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ နီေပါက့ဲသို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္မူ ယင္းျပႆနာ အေျခ အေနက ပိုမိုျမင့္မားေနသည္။ အမ်ဳိးသား အမ်ားစုသည္ နုိင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္ ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္ ၾကသျဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို အမ်ဳးိသမီးမ်ား ခ်ည္းသာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ေနရ ေတာ့သည္။

““မိခင္ရဲ႕ က်န္းမာေရးဟာ သူလြယ္ထားတဲ့ ရင္ေသြးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ ေရာက္မႈ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေထာက္ျပၿပီး အဓိက တြန္းအားေပး ရပါတယ္””ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Save the Children ၏ ဥကၠ႒ ကာ႐ိုလင္းမိုင္းလ္စ္က ေျပာၾကားသည္။ ခင္ပြန္း သည္ျဖစ္ သူမ်ားႏွင့္ ေယာကၡမတုိ႔သည္ မိခင္ေလာင္း၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ တတ္ျခင္း မရိွလွ်င္ပင္ ရင္ေသြးငယ္၏ က်န္းမာေရးကိုေတာ့ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက တတ္ၾကသည္ဟု မိုင္းလ္စ္က ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ Save the Children ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ရင္ေသြး ငယ္၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ စိတ္ပူပန္မႈရွိပါက   ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ျဖစ္သူကို အခ်ိန္ မ်ားစြာ အနားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိမ္းသြင္း ေဖ်ာင္းဖ်ၾကသည္။

““အခုဆိုရင္ ေယာကၡမျဖစ္တဲ့ သူေတြကလာမယ့္ လေတြမွာ စိုက္ပ်ဳိးၿခံထဲကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ဖို႔ ကၽြန္မပဲသြားမယ္””ဆိုတာမ်ဳိး၊ ““ကၽြန္မရဲ႕ေခၽြးမကို မွန္ကန္တဲ့ အစားအစာေတြ ျပည့္စံုလံုေလာက္ ေအာင္ ကၽြန္မစီစဥ္မယ္””ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးေတြကို ေျပာလာၾကၿပီ။ ဒါဟာ ႀကီးမားတ့ဲအလွည့္အေျပာင္း တစ္ခုပါပဲ ””ဟု မိုင္းလ္စ္က ေျပာျပသည္။ ခင္ပြန္းသည္ ျဖစ္သူမ်ားမွာလည္း ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ႏူကာ ပထမကေလးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္က သူမ၏ခင္ပြန္း မာဒါဗ္သည္ အရပ္တစ္ပါး၌ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္၌မူ ဒုတိယ အႀကိမ္ ကိုယ္၀န္လြယ္ ထားရ ေသာ ဇနီးသည္ကို အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ မာဒါဗ္က သူ၏ဇနီးသည္ႏွင့္ မေမြးဖြားရေသး ေသာ ကေလးငယ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

““ကၽြန္ေတာ့၇ဲ႕ဇနီးသည္က လယ္ကြင္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနရင္း ေျပာတယ္။ ဗိုက္ေအာင့္ ေနတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းစိုးရိမ္တယ္။ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးရဲ႕ ပထမ ကိုယ္၀န္တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္ ပူပန္ခဲ့ရတယ္။ အခုလည္း အဲဒီလိုထပ္ျဖစ္ လာဦးမလားဆိုၿပီးပူပန္ေနရတယ္”” ဟု သူကေျပာျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္အိမ္မႈ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကို ပါ၀င္ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးလာ သည္။ မိုးေရျပည့္ ေနေသာ လယ္ကြင္းထဲ မာဒါဗ္ကေျမႀကီးကို တူးဆြေပးၿပီး ဂ်ႏူကာကပ်ဳိးပင္မ်ားကို တြင္းေပါက္မ်ား ထဲလိုက္လံ ထည့္၍ စိုက္ပ်ဳိးေပးသည္။ ယခင္တုန္းက ဆိုလွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို သူမတစ္ဦးတည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ရ ေၾကာင္း ဂ်ႏူကာကဆိုသည္။

““ၿပီးခဲ့ဲတဲ့ ကိုယ္၀န္တုန္းက ဆိုရင္ ကၽြန္မအရမ္းကို ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရကိုင္ရတာ။ ႏိုင္းယွဥ္စရာ ဘာမွ မရွိေအာင္ဘဲ””ဟု ဂ်ႏူကာက ေျပာျပသည္။ ပ၀ါတီေက်းရြာ ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ဳိး၌ မိခင္ႏွင့္သေႏၶ သားတို႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အရာသည္ ကိုယ္၀န္ အရင့္အမာျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ကိုင္ျခင္း တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ေပ။

ေနာက္ႏွစ္လအၾကာတြင္ ဂ်ႏူကာသည္ မီးဖြားသည္။ မူလ ကသူမသည္ အနိ္မ့္ဆံုးၿမဳိ႕ငယ္ တစ္ခု၏ေဆး႐ံု၌ သူမ၏ကေလးကို သြားေရာက္ဖြားျမင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထိုေဆး႐ံုက ရြာမွ နာရီအတန္ၾကာ ေအာင္သြား ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ႏူကာသည္ ေစာစီးစြာ ဗိုက္နာ၍ကေလးေမြးရန္ အေၾကာင္း ဖန္လာသည္။ နဂို စီစဥ္ ထားေသာ ေဆး႐ံုသို႔ သြားေရာက္ ရန္အခ်ိန္မရ ေတာ့ေပ။

ေနအိမ္မွာပင္ သူမသည္ မီးဖြားလိုက္သည္။ မီးဖြားသည့္အခါ ျပႆနာက ေပၚလာသည္။ ျဖစ္ရသည့္ ျပႆနာက စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ သူမအလုပ္ၾကမ္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္ အခ်က္ႏွင့္ မ်ားစြာ မသက္ဆိုင္ လွေပ။ ရင္ေသြး၏ ခ်က္ႀကဳိးမွာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လက္သည္ကလည္း အရန္သင့္ရွိမေနေပ။ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္က အခ်ိန္အလြန္ ၾကာမွေရာက္ရွိလာသည္။ ကံဆိုးစြာပင္ ကေလးငယ္မွာ ေသဆံုး သြားခဲ့သည္။

ဂ်ႏူကာကေတာ့ သူမအေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ကေလးရေအာင္ ထပ္မံႀကဳိးစားခ်င္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ သူမ၏ခင္ပြန္းကလည္း လအနည္းငယ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ အလုပ္သြား လုပ္ေကာင္း လုပ္လိမ့္မည္။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ သူသည္ မိသားစု၏ စိုက္ပ်ဳိးၿခံထဲ၌ ကူညီလုပ္ကိုင္ ေပးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

Ref: Seven months pregnant and working in the fields By Sonia Narang
Myanmar Thandawsint