နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ား ျပည္နယ္တုိင္း ၁၃ ခုမွာ ဆက္လုပ္ခြင့္ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/01/2014 11:14:00 PM


နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ - MSF Holland ( Medicins Sans Frontieres – Holland) (AZG) ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရပ္ထားမယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးဌာနက ေၾကညာပါတယ္။    ျပည္နယ္တုိင္း ၁၃ ခုမွာ ဆက္လုပ္ခြင့္ရမယ္ဆုိတ့ဲသေဘာပါ။ မဖတ္ရေသးသူမ်ား ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ျပည္သူမ်ား ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအနက္ MSF Holland ( Medicins Sans Frontieres – Holland (AZG) အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းအားလုံးကို လုံးဝရပ္ ဆိုင္းေစၿပီး လူနာမ်ားအား ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေတာ့ မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ား အျဖစ္မွန္သိရွိေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ MSF Holland ( AZG) အဖြဲ႔၏ တာဝန္ရွိ သူမ်ား ၂၈.၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းခဲ့ပါသည္။
ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရ MSF Holland ( AZG) အဖြဲ႔၏ ရခိုင္ျပည္န္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားးတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ MSF Holland ( AZG) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ လက္ခံမႈ၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈ တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ကို လည္း ႏွစ္အပိုင္းအျခားလိုက္ ဆက္လက္ညွိႏွိဳင္းေရးထိုးမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္ နယ္ အတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိလာသည့္အခါ MSF Holland (AZG) အဖြဲ႔၏ အျခား တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း စြမ္းေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလအပိုင္း အျခား တစ္ခုအတြင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
The Irrawaddy