ေဟာင္ေကာင္အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္မႈ ျမန္မာအိမ္အကူမ်ား အဆင္မေျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/01/2014 09:41:00 PM

ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ပထမဆုံးအျဖစ္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းအတြက္ သြားေရာက္သည့္ အလုပ္သမမ်ား

ေဟာင္ေကာင္မွ အလုပ္ခ်ိန္သည္ ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွ၍ လုပ္သားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးမင္းလိႈင္ကေျပာသည္။

ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္လုပ္သား ေခၚယူကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ အလုပ္ရွင္က လုပ္သားမ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ညဥ့္နက္သည္အထိ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွဟုဆိုသည္။

ထို႔အျပင္လုပ္သားအေနျဖင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံမွ ေခတၱ အထြက္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔သုိ႔ အထြက္ျပရန္ ေဟာင္ေကာင္၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္၍ လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္တုိ႔အေပၚ ျမန္မာေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္လ်က္ရိွၿပီး ေဟာင္ေကာင္ရိွ မည္သည့္ ေအဂ်င္စီကိုမွ MOU လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရိွဘဲ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းလ်က္သာရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတြင္ ေအဂ်င္စီအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားရိွၿပီး ျမန္မာေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္ထံ အဖဲြ႕ေလးဖြဲ႕လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူတုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးစရာေတြရိွေသးတဲ့အတြက္ MOU မထိုးေသးဘူး။ တခ်ိဳ႕ အခ်က္ေတြမွာ ျမန္မာလုပ္သားေတြအတြက္ အကာအကြယ္မဲ့သလိုျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔က အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီဆုိေပမယ့္ အိမ္ရွင္ေတြက အလုပ္သြားတဲ့အခ်ိန္ ထည့္မတြက္ဘူး။ သူတို႔အိမ္ျပန္လာတဲ့ခ်ိန္က်မွ စတြက္တာ။ သူတုိ႔ျပန္လာတာ ညဘက္ႀကီးျဖစ္ေနရင္ အလုပ္သမားက ည ၁၂ နာရီ၊ ၁ နာရီထိျဖစ္သြားမွာ’’ဟု ဥကၠ႒ ဦးမင္းလိႈင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားေစလႊတ္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္(MOU)မထိုးမီ  ေဟာင္ေကာင္မွ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာၿပီးမွသာ တိတိက်က် စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသြားရန္ရိွေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရိွျမန္မာအစိုးရက ေဟာင္ေကာင္ေအဂ်င့္တစ္ခု ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းေအဂ်င္စီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ရက္က ျမန္မာအိမ္အကူအလုပ္သမား ေျခာက္ဦးကုိ စတင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းေအဂ်င္စီကုိ ခြင့္ျပဳၿပီး ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း တိက်ခုိင္မာေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ လုပ္သားမ်ားကုိ ေစလႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Author: ေအးျမတ္သူ
7day Daily