အခ်ိန္ပိုင္းဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးပန္ၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/01/2014 12:46:00 PM


ရန္ကုန္-မတ္၁
၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိေစရန္၊ ဓာတ္လိုက္မႈ အႏၲရာယ္မွကင္းေဝးေစရန္၊ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ မလြတ္ေသာ သစ္ပင္/သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၁-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ဒဂုံ(ေတာင္)၊ ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)၊ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ သဃၤန္း ကၽြန္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊လသာ၊ ေမွာ္ဘီ၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ လွည္းကူး၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒုံ၊ လႈိင္သာယာ၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕၊ CNG ဆိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ အခ်ိဳ႕တြင္ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၆း၀၀ နာရီအတြင္း အခ်ိန္ပိုင္းဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ၂-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ႊေပါက္ကံ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ဒဂုံ (ေတာင္)၊ ကမာ႐ြတ္၊ သန္လ်င္၊ ေ႐ႊျပည္သာ၊ လႈိင္သာယာ၊ လွည္းကူး၊ အင္းစိန္၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕၊ CNG ဆိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စက္မႈဇုန္အခ်ိဳ႕တြင္ ၈ နာရီမွ ၁၆ နာရီအတြင္း ယာယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ယင္းသို႔ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရျခင္းသည္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈ စနစ္အတြင္းရွိ ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံမ်ားႏွင့္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိေစရန္၊ ဓာတ္လိုက္မႈအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္၊ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ပုံမွန္မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္၍ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ ႏိုင္မႈအေပၚ အႏူးအၫြတ္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႕မွ အမ်ား ျပည္သူသို႔ အသိေပးပန္ၾကား အပ္ပါသည္။
မွ-MOI Webportal Myanmar