ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းကြက္ စနစ္တက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ အေရာင္းအဝယ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/14/2013 07:06:00 PM


ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုေစ်းကြက္ အတြင္း အေရာင္းအဝယ္စနစ္တ က်မွန္ကန္မႈရွိေစၿပီး ပဲထုတ္လုပ္ သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္သူကုန္သည္ မ်ား၊ ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မွ်တစြာအက်ဳိးရွိ ေစရန္ အေရာင္းအဝယ္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘုရင့္ ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ပဲမ်ဳိးစံု ျပည္ပတိုးျမႇင့္တင္ပို႔ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီ ၁/၂ဝ၁၃ ေၾကညာ ခ်က္အရသိရသည္။

ပဲမ်ဳိးစံုျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ မႈႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ မမွန္ကန္ေသာေစ်းကစားမႈ မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမရွိဘဲDo(Delivery Order) မ်ားကို လက္လႊဲေျပာင္း ျပဳလုပ္၍ ေလေရာင္းေလဝယ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ျပည္ပသို႔ပံုမွန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကို ထိခိုက္မႈ မ်ားေပၚေပါက္ေစေၾကာင္း သိရ သည္။

ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပတိုးျမႇင့္တင္ပို႕ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ပၪၥမအႀကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအရ ပဲမ်ဳိးစံုတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ထြက္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ထြက္သို႔ ေျပာင္းသည့္ DO မ်ားမွအပ က်န္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွစ၍ DO ျဖင့္ေရာင္း ဝယ္ျခင္းမျပဳရန္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းဝယ္ရန္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ထြက္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္သို႔ ခုႏွစ္ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးသည့္ DO မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ယခုလ ၃၁ ရက္ေနာက္ ဆံုးထား၍ ပစၥည္းထုတ္ယူရန္ႏွင့္ လက္ေျပာင္းေရာင္းခ်ရာတြင္ DO အတိုင္းေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ စာခ်ဳပ္ ျဖင့္သာေရာင္းခ်ရန္၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာ၌ စာခ်ဳပ္သည့္ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃ဝ ထက္မေက်ာ္ေစဘဲ သေဘၤာတင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည့္ ကုန္ ပစၥည္းထုတ္ယူရာတြင္ ကုန္ထုတ္ မိန္႔အား သံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ကုန္ထုတ္မိန္႔ သက္တမ္းသည္ ရက္သတၱပတ္ (ခုနစ္ရက္)ထက္ေက်ာ္လြန္မႈမရွိ ေစဘဲ ကုန္ထုတ္မိန္႔အားလက္လႊဲ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ၾကရန္ သတ္ မွတ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ပို႔ကုန္ေစ်း ကြက္ပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားအျဖစ္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပတိုးျမႇင့္ပို႔ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို တိက်စြာလိုက္နာ၍ DO မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေရာင္းခ် သည့္ ကုန္႐ံုမ်ားမွ ယခုလ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ထုတ္ယူ သြားၾကရန္ သတိေပးေၾကညာထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖဴသင္းခိုင္
The Union Daily