ေလထု ညစ္ညမ္းလ်က္ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းျပည္သူမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကရန္ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/19/2014 08:55:00 PM


ေဘဂ်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ ရိွေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ယခုတစ္ဖန္ ထပ္မံ၍ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကရန္ သတိေပးထားေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က တရားဝင္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ တိုင္းတာခ်က္အရ လက္ရိွေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မီးခိုးမ်ား ထူထပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ားကိုပင္ မီးခိုးျမဴမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနၿပီး မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ားလည္း ခံစား ႐ွဴ႐ိႈက္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အကာအကြယ္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ၾကရန္၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား မိမိအိမ္တြင္း ေနထိုင္ၾကရန္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၏ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

PM 2.5 ဟုေခၚေသာ ကမၻာ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ ေလထုထဲတြင္ ရိွသင့္ေသာ အမႈန္ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ကုဗ မီတာတြင္ အမႈ ၂၅ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္သာ ရိွရမည္ ျဖစ္ရာ ယခု ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တစ္ကုဗမီတာလွ်င္ အမႈန္ပမာဏ ၅၀၀ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္ထိရိွရာ ရိွသင့္သည့္ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀ အထိ ပိုမို မ်ားေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဘဂ်င္းရိွ အေမရိကန္ သံ႐ုံးတြင္ရိွေသာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ တိုင္းထြာခ်က္အရ ေလထုတြင္းရိွ အမႈန္ပမာဏသည္ ရိွသင့္သည္ထက္ ၂၅ ဆထိ ပိုေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး တရားဝင္ တိုင္းတာသည့္ ရလဒ္ထက္ ငါးဆ ပိုလ်က္ရိွသည္။

“လမ္းဟိုဘက္က တိုက္အျမင့္ႀကီးကို မျမင္ရဘူး” ဟု က်န္းဟုေခၚေသာ ယာဥ္ေၾကာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူက ေအဖက္ပီ သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား၊ စက္မႈစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ကားမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေလထု ညစ္ညစ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရိွ ေၾကာင္း ေဘဂ်င္းရိွ BBC သတင္းေထာက္ မာတင္ေပးရွန္႔က ကေျပာၾကားသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေသဆုံးမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။

ယမန္ႏွစ္က ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အဆင့္အထိ ေရာက္ရိွသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ မီဒီယာႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားက ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလထု သန္႔စင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
The Voice Weekly Myanmar