လစာတိုးယူပါ ၊ လာဘ္မစားပါႏွင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/19/2014 07:15:00 AM


လစာတိုးယူပါ ၊ လာဘ္မစားပါႏွင့္ ျပီးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ အျဖစ္ဆံုး သတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ သမၼတႀကီးသည္ လစာ ခံစားခြင့္ထက္ ေလွ်ာ့ယူသျဖင့္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲတင္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေ ထာက္ ပံ့ေၾကး တစ္ လသံုးသိန္းမွ ေျခာက္သိန္းတိုးျမႇင့္ယူရန္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္
သို႔ေသာ္ ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားၿပီး ဆံုးသြား၍ ယခုဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပ သည့္ နဝမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္မွ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။သမၼတႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ေကာင္း၊ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခ အေနအရ မိမိခံစားရမည့္လစာေထာက္ ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို အျပည့္အဝမခံစားဘဲ ေလွ်ာ့ေပါ့ယူၾကသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ က ေထာက္ျပေဝ ဖန္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ကၾကည့္ လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ခံစား ရန္ အဆိုျပဳသျဖင့္ မိမိတို႔ အခြင့္အေရး ရရွိရန္ တစ္ဖက္သို႔ ေစာင္းေပးေဝဖန္ ျခင္းျပဳသေလာဟု သံသယျဖစ္စရာရွိပါ သည္။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား သည္ ကိုယ္ေရးအရာရွိ၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ အျခားအေဆာင္အ ေယာင္မ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ျပည့္ ျပည့္စံုစံုရွိသျဖင့္ မိမိတို႔တာဝန္မ်ားကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ ထမ္းေဆာင္ႏို င္ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွာ ေထာက္ပံ့ေၾကးနည္းပါး၍ လႊတ္ေတာ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်ေက်ပြန္ ပြန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္သေဘာေျပာ သြားသည္ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။
ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ ၏ အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္စတင္ မည္ျဖစ္၍ ယခုကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ့္အေန ျဖင့္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈ၍ ယင္းကိစၥရပ္အေပၚ မီးေမာင္း ထိုးျပလို၍ ကြၽန္ေတာ္ ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ပထမဦးစြာ သမၼတႀကီးႏွ င့္ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၏ လစာေထာက္ပံ့ ေၾကးကို ဥပေဒပါအတိုင္း အတိအက် ခံစားရန္ ကြၽန္ေတာ္အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လစာကို အျပည့္အ ဝခံစားၿပီး လာဘ္မစားဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ အဂတိ မလိုက္စားဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ လစာ လည္း အျပည့္အဝယူမည္၊ လာဘ္လည္း စားမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္မွာ မြဲသထက္ မြဲဖို႔သာ ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ သမၼတ ႀကီးကိုယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို မယံုၾကည္ပါ။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္ တစ္ဦး တည္း သေဘာထားျဖစ္ပါသည္။
ယခု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီး မ်ားပါသလို ယခုအစိုးရလက္ထက္မွ တာဝန္ေပးခံရေသာ အရပ္သားဝန္ႀကီး မ်ားပါရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္သမွ် ယခင္စစ္ အစိုးရလက္ထက္မွပါခဲ့ေသာ တပ္ထြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲ၊ လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲျဖစ္သလို၊ စားရဲ၊ ဝါးရဲျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္။ အရပ္သားဝန္ႀကီးမ်ားက ေတာ့ မိမိတို႔လက္ရွိ ရာထူးျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားစသည့္ ရာထူးမ်ားမွ လာေသာ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္၍ မလုပ္ရဲ၊ မကိုင္ရဲျဖစ္ သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဒါကလည္း မိမိတို႔ရေသာ ဝန္ႀကီး ရာထူးမ်ား ျပဳတ္မွာကို ေၾကာက္၍ျဖစ္ မည္ဟုထင္ျမင္ယူဆပါသည္။
ဥပမာ- ပညာေရးဌာနလိုမ်ိဳး၊ အထက္ကခိုင္းမွ တာဝန္ေပးမွ လုပ္တတ္ၿပီး မိမိကိုယ္ တိုင္ တီထြင္လုပ္ပါက အမွားရွိမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ယေန႔သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဝန္ႀကီးမ်ားေတာ့ မသိပါ။ ယခင္ စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ား လက္ထက္က အ ေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္ ေက်ာ္ခန႔္က ဘုရင့္ေနာင္ဘက္တြင္ စား ေသာက္ဆိုင္ဖြင့္သျဖင့္ ဆိုင္ႏွင့္နီးေသာ သမိုင္းဘက္တြင္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းငွား ရမ္းေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ အခန္းပိုင္ရွင္မွာ ယင္းအခ်ိန္က ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး တစ္ဦး၏ ဒ႐ိုင္ဘာျဖစ္ပါသည္။ ယင္း အခ်ိန္က တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္သိန္းသံုးေလးဆယ္ခန္႔ ေပါက္ေန ေသာေခတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရာ စာခ်ဳပ္မျပည့္ မီ သံုးလအလိုခန္႔တြင္ အခန္းပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးေရာက္လာၿပီး အိမ္ကို ဆက္ ငွား၊ မငွားေမးျမန္းရာ ကြၽန္ေတာ္က စာ ခ်ဳပ္အရ တစ္လႀကိဳတင္ေျပာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာရာ သူက FMI ငွားရမ္း ထားေသာ အိမ္မ်ား၊ စင္ကာပူတြင္ ငွား ရမ္းထားေသာ တိုက္ခန္းႏွင့္ဆိုင္ခန္း သြားေရာက္ၿပီးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္၍ ယခုလို ႀကိဳတင္လာေရာ က္ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရာ ကြၽန္ေတာ္လြန္ စြာ အံ့ၾသမိပါသည္။
ဝန္ႀကီး၏ ဒ႐ိုင္ဘာတစ္ဦးပင္ စင္ ကာပူတြင္ တိုက္ခန္းဆိုင္ခန္းမ်ား ဝယ္ ႏိုင္သည္အထိ ခ်မ္းသာသည္ကို သိရွိသူ တိုင္း အံ့ၾသၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါက စစ္အစိုးရလက္ ထက္ ဝန္ႀကီးဒ႐ိုင္ဘာ တစ္ဦး၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ေတာ့ ဝန္ ႀကီးမ်ား ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာမည္ ဆို သည္ကိုျပည္ သူမ်ားမ သိရွိပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လည္း ယေန႔အထိ သူတို႔ပိုင္ ဆိုင္ေသာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ခ်မျပႏိုင္ေသးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဒါက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေၾကးတိုးျမင့္ခံစားျခင္းကိစၥ တြင္ေတာ့ တိုးျမႇင့္ လာေ သာ ခံစားခြင့္ မ်ားႏွင့္အတူ တာဝန္ေက်ေသာ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ဖို႔လိုပါ သည္။ အိပ္ငိုက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေတာ့မျဖစ္သင့္ပါ။ နံနက္ ၁ဝ နာရီစၿပီး ၁၁ နာရီၿပီးေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား မျဖစ္ သင့္ပါ။ အခ်ိန္ျဖဳန္းေသာ လႊတ္ေတာ္ မျဖစ္သင့္ပါ။ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြး ျခင္းျပဳသလို တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။
ရထားလမ္းတံခါး ပိတ္ျခင္းကိစၥ၊ သာမန္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ေစ်းအဆင့္တိုး ျမႇင့္ျခင္းကိစၥ၊ ေရေျမာင္းကိစၥ၊ လမ္းကိစၥ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေဆြးေႏြး ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ လႊတ္ေတာ္မ်ားပီျပင္မႈ မရွိေသးပါ။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္လည္း သိသာ ထင္ရွားမႈ မရွိ ေသးပါ။ အေဆာင္အေယာင္မ်ားယူပါ။ သင့္တင့္ေသာ လစာတိုးျမႇင့္ခံစားပါ။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တာဝန္ေက်ဖို႔လိုပါသည္။ ယခုအစိုးရ တက္စအခ်ိန္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္နားခ်ိန္တြင္ မိမိ တို႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားရွင္း လင္း ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ယခုသက္တမ္းတစ္ဝက္ ေက်ာ္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈ လံုးဝ မရွိေတာ့ပါ။ ယခုေနာက္ ပိုင္းေတြ႕ရ သည္မွာ လႊတ္ေတာ္နားခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ ျခားခရီးထြက္ျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ပါတီကိစၥ မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
ယခုသက္တမ္းတစ္ဝက္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္၍ ၂ဝ၁၅ တြင္ ဆက္ၿပီးမပါဝင္လို ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါဝင္လိုေသာ္လည္း အေျခအေနမေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအ ေနျဖင့္ တြက္ ဆ မိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မလႈပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ေန ျခင္းျဖင့္ သက္တမ္းကုန္သည္အထိ ဒ ႐ြတ္တိုက္လိုက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ပါ သည္။ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး မ်ားသည္ တာဝန္ေက်သာလုပ္ေဆာင္ပါက တိုင္း ျပည္နစ္နာပါသည္။ ထို႔အတူ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အႏိုင္ ႏွင့္ပိုင္းၿပီး လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္း ညိတ္ ေန တတ္သလိုေနပါက ျပည္သူမ်ား သာဒုကၡေရာက္ရပါသည္။
ထို႔အတူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ယခု သက္တမ္းအတြင္း မီးကုန္ယမ္းကုန္ ကိုယ္က်ိဳးရွာပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ မ်ားသာ ဒုကၡေရာက္ ပါသည္။ ဒါက လည္း ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ တြက္ဆခ်က္မ်ားျဖစ္ ပါသည္။ မွန္/မမွန္ကေတာ့ ကာယကံ ရွင္မ်ားအသိျဖစ္ပါ သည္။ ေခတ္စနစ္ ႏွင့္ အညီ ေျပာင္းလဲလိုေသာ လူစုမွာ ရာဂဏန္းသာရွိသည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က ဝန္ႀကီးတစ္ပါးေျပာသြားသည္ ကိုလည္း အမွတ္ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ သမၼတ ႀကီးႏွင့္ တ ကြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား လစာအျပည့္အဝခံစားပါ။ လာဘ္မစား ပါႏွင့္၊ ကိုယ္က်ိဳးမရွာပါႏွင့္။ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကလည္း ထိုက္သင့္ေသာ လစာစ ရိတ္မ်ား ခံစား ပါ။ မိမိတို႔ကို ျပည္သူက အပ္ႏွင္းေသာ တာဝန္ကိုလည္း ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ ပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါသည္။
ဘိုၾကီး
Popular Journal